Kompensoiva hengellisyys, – uskoontulon jälkeiset kaksi etappia

Raamattu on kirjoitettu uskoville ja se voi hyödyttää vain uskovaa, Pyhästä Hengestä uudestisyntynyttä, vt. Hebr. 4:2

Tähän “raamattupiiriin” synnytään ja Jumala henkensä kautta ohjaa näitä uudestisyntyneitä ymmärtämään Kirjoituksia.

Kun vapaaehtoinen (‘mielellänsä’ Biblia 1776, ‘gladly received’ KJV ) uudestisyntyminen oli tapahtunut, ensimmäiset n. 3000, niin heidät kastettiin vedessä.

Uudestisyntyminen on Jumalan Pyhän Hengen työ ja sen vakuudeksi uskoontullut saa simpäänsä Pyhän Hengen, sinetiksi sisimpäämme, vt. Ef. 1:13, 2.Kor. 1:22

Tämän jälkeen on Jeesus kehottanut ottamaan kasteen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen

Sen lisäksi uskoontulleelle on luvattu Pyhän Hengen lahja. 1.Kor. 12 luku kertoo kuinka yhdeksän Pyhän Hengen armolahjaa toimii paikallisesti, Seurakunnassa

Kaste vedessä ja Pyhän Hengen kaste on tarkoitettu vain uskoville. Ensimmäinen merkiksi ketä seurataan ja toinen on Voima, johon uskova pukeutuu, vyöttäytyy, ollakseen Jeesuksen todistaja.

Vesikaste ei korvaa uskoontuloa.
Pyhän Hengen kaste ei korvaa vesikastetta.

Uskova astuu Jeesus-ovesta, joka johtaa Jeesus-tielle. Oven jälkeiset etapit on mainittu Raamatussa ja kaikki ovat tärkeitä.

 1. ismo malinen
  03.06.2017 13:19

  ”Ja Ari; Taivaallisen Isän tahtoaan oli, että me uskomme, ei suinkaan se, että me teemme jotakin, varsinkaan kun emme voi synnille itse mitään, vaan ainoastaan Poika voi sen poistaa julistamansa Evankeliumin kautta, jolloin ihminen tulee kääntymykseen ja mielen uudistukseen (parannus) ja saa näin lahjaksi sen vanhurskauden joka tulee uskon kautta ilman tekoja, joka on myös ainut, jonka Jumala lukee meidän vanhurskaudeksi, jotka uskomme”

  Otetaampa tuosta kohta:”Evankeliumin kautta, jolloin ihminen tulee kääntymykseen ja mielen uudistukseen (parannus)”

  Mitä tarkoittaa verbi ”tulee”, siis onko se ihmisen oma tuleminen vai kasteessa tapahtuva toisten ihmisten tekemä tuominen?

  Tämä on todella tärkeää koska jokaisen ihmisen tulee mennä Jeesuksen kautta sisälle taivasten valta kuntaan, siis ihan itse. Nyt tuo kasteen valhe sitoo ihmisä ettei enää kuullessaan evankeliumia saakkaan pistoa sydämeensä siinä mielessä että kääntyisivät pois jumalattomuudesta Jumalan puoleen vaan turvautuvat isiensä oppeihin eli kasteopetukseen, onko tämä ”hupaisaa”, iankaikkisuuden kannalta ei ole vaan surullista, sillä ihmiset rakastavat pimeyttä eivätkä anna evankeliumin nuhdella itseään vaan luottavat kasteessa saatuun armoon.

  Tästä hyvä esimerkki on Lutherin hyväksymät vainot, olivatko ne pimeydessä tehtyjä vai Jumalassa?

  19 Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.
  20 Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi.
  21 Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt.” (Joh.3)

  Siis vainot todella näyttävät mitä luterilaisuus on, onko se pimeyttä vai valkeutta?

 2. Tarkoitan tuossa tulemisessa siis sitä, kun ihminen kuulee Evankeliumin, joka synnyttää ihmisessä uskon (jos synnyttää), joka on siis tässä Voimana ja kaiken aikaan saajana. Ihminen ei itse saa aikaan itsessään mitään kääntymistä, koska on syntinen, vaan Jumalan Sana, joka Evankeliuimina julistetaan Jeesuksen kautta.

  Olemme siis autuaita, eli Pelastettuja Kristuksen kautta. Tämä on erityisen tärkeää ymmärtää, sillä Paavalin teologiaa ei esim. Voi ymmärtää, jollei käsitä, että emme ole pelastettuja itsemme kautta, vaan Jumalan teko on se, että a) uskomme b) tulemme kääntymykseen. (Eli Jeesus on se parantaja, joka yksin voi ottaa ihmisen synnin pois) Tämä on se totinen parannus, joka ottaa pois meidän syntimme.

  Kun sen on Jeesus kertakaikkisesti tehnyt, niin se on silloin tehty Jumalan tekona meidän tähden täydellisesti. Se on Armoa, että Jumala Pelastaa meidät ja lukee meidät Pyhien joukkoon, jolloin olemme autuaita (Jumalan tahdosta pelastettuja)

  Kun meidät kastetaan, niin meidät kastetaan Kristukseen, jossa on meidän Pelastus ja joka näin on meille Jumalan tunnustus ja todistus Hänen tekemästä Armo työstä ihmiskunnan edestä. Kaikki jotka ovat kastettu, ovat tästä Armosta osallisia.

  Joka ei usko Jumalan työtä Kristuksesta, sille ei kastekaan ole hyödyksi, mutta joka uskoo, niin sille kaste on Jumalan Pelastuksen sinetti Pyhässä Hengessä.

  Sinetti on merkki omistus suhteesta, sillä Jumala on painanut sinettinsä jokaiseen, joka on ottanut Kristuksen vastaan Vapahtajanaan. Näin Hän on yhdistänyt kaikki tehden heistä omia lapsiaan ja iankaikkisuuden perillisiä. Tämä on Kristuksen ruumis ja Pyhä seurakunta maanpäällä ja Taivaassa tunnustettu.

  Näin Kristityistä on tullut (tehty) Jumalan todistajia maailmassa, emme me omasta uskostamme todista, vaan Jumalan Armo työstä Kristuksessa, jota vastaan maailman henki sotii, sillä se ei tunne Herraa, joka pelastaa Armon kautta jokaisen, joka tulee Herran tykö, Häntä avukseen huutaen.

  Itsevalitusta Jumalan palvomisesta en sano muuta, kuin että se on lihan tekoja.

 3. Ismo Malinen en ymmärrä kirjoittamaasi ollenkaan, ei siitä löydä päätä ei häntää?

  Siis kaste on sinetti joka kuitenkaan ei hyödytä, siis miksi näin on, eikö Jumala haluakkaan kaikkien pelastuvan? Siis kun suljet ihmisen oman osuuden täysin pois niin eikö silloin kaiken pitäisi olla Jumalan käsissä?

  Täydellisen sekavaa, kuinka tuota lapsenmielinen ymmärtää?

  • Sinetin voi ymmärtää leimaksi asiapaperin nurkassa. Virallinen todistus vaikkapa 100 000 euron perinnöstä voi jollekin olla niin uskomaton, että hän siinä olevasta pätevästä leimasta huolimatta heittää paperin roskiin. Kasteen voi ymmärtää tällaiseksi leimaksi, jolla on merkitystä vain, jos sen pätevyyteen uskoo.

 4. Ismo Malinen edelleenkin sinun oppisi tuottaa seuraavaa:

  ”Näin Kristityistä on tullut (tehty) Jumalan todistajia maailmassa, emme me omasta uskostamme todista, vaan Jumalan Armo työstä Kristuksessa, jota vastaan maailman henki sotii, sillä se ei tunne Herraa, joka pelastaa Armon kautta jokaisen, joka tulee Herran tykö, Häntä avukseen huutaen.”

  Siis nyt edellä on kaksi verbiä jotka minun mielestä kuvaavat ihmisen omaa tekoa ”tulee” ja ”huutaa”, vai kenen tekoja nuo ovat?

  Entä kuinka evankeliumissa Jeesus kutsui syntisiä parannukseen ja ihmisiä tuli mutta suurin òsa kääntyi pois koska eivät voineet kuulla Jeesuksen Sanoja, ne olivat heidän mielestään kovia?

  Entä kun Jeesus kysyi opetuslapsilta ”tahdotteko tekin mennä pois?” Miksi kysyi jos tämä ei olisi heidän päätettävissä?

  Siis et voi sovittaa omaa oppiasi Raamatun Sanaan,mot.

 5. Ari oletko itsestäsi syntynyt tähän maailmaan? Samoin on myös Hengellisen syntymän laita. Jumala synnyttää itselleen lapsia Evankeluimin kautta. Jos tätä ei ymmärrä, niin ei ymmärrä Kristitnuskon perusteita. Tästä on juuri kysymys Nikodeemuksen ja Jeesuksen keskutelussa.

  ”Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä.
  2 Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: ”Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa.”
  3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa”.
  4 Nikodeemus sanoi hänelle: ”Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?”
  5 Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.
  6 Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.
  7 Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.
  Joh.3:1-7

  Ihminen ei voi syntyä itsestään, kuten ei myöskään voi syntyä ylhäältä Hengestä omassa voimassa. ( ylhäältä, siis Kristuksesta, joka tuli ylhäältä Taivaasta alas maan päälle)

  Jos joku ei synny Vedestä ja Hengestä, niin hän ei voi päästä sisälle Taivasten Valtakuntaan. Tuo on toteamus, eikä niin, että joku voisi omassa voimassaan mennä Taivasten Valtakuntaan.

 6. Ismo Malinen niinkin yksinkertaisesta asiasta väännät kuin kenen voimalla uudestisynnytään, en kyllä ymmärrä että kukaan väittäisi omassa voimassa, siis siitä ollaan samaa mieltä, se että kun Jumala kutsuu ihmistä niin onko ihmisellä evankeliumin kuullessaan mahdollisuus vastata a)Jumalan tahdon mukaan ja tehdä Jumalan voimalla parannus b)kieltäytyä kutsusta?

  • Joidenkin viisaiden julistajien mukaan ihminen voi oman tahtonsa mukaan vain vastustaa Jumalan kutsua. Sen vastaanottaminen on jo Jumalan eikä ihmisen teko.

 7. Jos sellaista Jumalan tekoa jää odottamaan, heikosti käy. Jumala kun on jo pelastustekonsa suorittanut. Kirkon tehtävänä on julistaa sitä tekoa, eli evankeliumia ja myöskin sitä että sen vastaanottamista meiltä odotetaan. Suuri vahinko tapahtuu kirkossa siinä, että luotetaan viisaisiin, eikä tutkita itse miten asiat on.

  Viisaat ovat silti oikeassa. Mutta sellainen julistus passivoi, eikä kuulija ei osaa mennä sisälle ovesta.
  On julistettava evankeliumin vastaanottamisen välttämättömyyttä. Silti se on Jumalan tekoa alusta loppuun. Me ei vain voida sitä nähdä käytännössä, sitä sellaisena.

Reijo Mänttäri
Reijo Mänttäri
Jo lapsena, aito usko ja sen ilmiöt, saivat minut viihtymään helluntalaisten kokouksissa. Otollisesta tilasta, omakohtaisen uskonlahjan sain vastaanottaa jo 10-vuotiaana. 4 vuotta myöhemmin halusin, että minut kastetaan vedessä, koska Jeesuksellekin se oli vanhurskautuksen täydellistyminen. Nyt lähes "koko maailman" kiertäneinä paluumuuttajina vaimoni kanssa, voimme todeta, että helluntalaisuudessa halutaan noudattaa Alkuperäisiä Ohjeita, vaikka yhtä puutteellisina kuin Alkuseurakunnassa.