Määrittelykysymyksiä

Lueskelin hiljattain kirjoittamaani antisemitismiä käsittelevää juttua varten European Forum on Antisemitism -järjestön määritelmää antisemitismistä. Se oli monella tapaa mielenkiintoista luettavaa.

Antisemitismillä tarkoitetaan uskonnon tai etnisen taustan perusteella juutalaisiin kohdistuvaa vihaa. Määritelmässä on muutamia historiallisesti perusteltuja ja hyvin tarkasti vain etnisiin ja uskonnollisiin juutalaisiin ja Israelin valtioon liittyviä kohtia.

Omassa elinpiirissäni kohtaan hyvin vähän laajaa monikulttuurisuutta. Silloin on helppo elää kuplassa ja ajatella erilaisten vähemmistöjen elävän täysin samanarvoisina yhteiskunnassamme. Antisemitismin määritelmä muistutti, ettei näin ole. Monet ihmiset kohtaavat vihamielisyyttä etnisen taustansa tai uskontonsa takia

Määritelmässä muistutetaan, ettei antisemitismi rajoitu vain mainittuihin seikkoihin. Tämän postauksen ideana on lisätä siihen, ettei vihamielisyys eri kansanryhmiä kohtaan rajoitu vain juutalaisiin. Tästä näkökulmasta erityisesti yleisellä tasolla liikkuvat määritelmän kohdat ovat kiinnostavia.

Niiden ajatuksen voisi kiteyttää kahteen pääkohtaan: älä yleistä ja älä oleta.

Keräsin tähän alle muutamia keskeisiä huomioita ja muokkasin niitä hieman. Näin tulee selkeämmin esille, kuinka hyvin samat ajatukset sopivat ohjeiksi mistä tahansa kansanryhmästä tai oletetusta kansanryhmästä käytyyn keskusteluun. Aihehan ei näytä menettävän ajankohtaisuuttaan, vaikka monikulttuurisuus alkaakin olla arkipäivää ainakin isoimmissa kaupungeissa.

  • Tuomittavaa on tappamiseen tai vahingoittamiseen tai näiden ilmiöiden edesauttamiseen kehottaminen tai oikeuttaminen radikaalin ideologian tai ääriuskonnollisen näkemyksen nimissä.
  • Tuomittavaa on yksittäiseen kansanryhmään valtaan kohdistuvien valheellisten, epäinhimillistävien, demonisoivien tai stereotyyppisten syytösten esittäminen – kuten esimerkiksi (mutta ei yksinomaan) harhaluulo maailmanlaajuisesta salaliitosta tai kontrollista tiedotusvälineissä, taloudessa, hallituksissa tai muissa sosiaalisista laitoksissa.
  • Ei ole hyväksyttävää syyttää mitään kansanryhmää siitä, että he ovat vastuussa yksittäisten kansanryhmään kuuluvien tai sen osaryhmien tai jopa muiden tekemistä todellisista tai kuvitelluista vääryyksistä.
  • Etniseltä taustaltaan toisen maan enemmistökansalaisuutta edustavien kansalaisten syyttäminen siitä, että he ovat uskollisempia tälle toiselle valtiolle tai muiden samaan etniseen ryhmään kuuluvien eduille.
  1. ”Tuomittavaa on tappamiseen tai vahingoittamiseen tai näiden ilmiöiden edesauttamiseen kehoittaminen —.”

    Tuli vaan mieleen, mitä radikaaliopiskelijoiden eräs johtohahmo Nils Thorvalds sanoi, kun häntä vanhan ylioppilastalon valtauksen yhteydessä haastateltiin: ”On mahdollista, että joudumme teloittamaan jonkun.”

    No, konteksti oli toinen kuin Länsi-Saksassa tuolloin, ja Thorvaldsin lausuma vaikutti lähinnä huvittavalta. Mutta mitä jos tämän päivän ilmapiirissä joku satunnainen talonvaltaajaporukka menisi, Suomessakaan, moisia puhumaan…

Raudaskoski Joona
Raudaskoski Joonahttp://raudaskoski.kuvat.fi
Valtiotieteen ja teologian opiskelija: viestintä ja uskonnonfilosofia. Ongelmia tarkennuksessa, kameralla ja ajatuksilla. Blogissa myöhään heränneitä ajatuksia opiskelijan todellisuudesta. Twitterissä @raudaskoskij