Luomiskertomuksesta

Koska P. Räsänen nostaa jälleen pramille vihkimiskäytännöt kirkossa ja vedonnee taas kerran mm luomisjärjetyksen,katson aiheelliseksi julkaista seuraavan:
Ns. luomiskertomusten tarkoitus näyttää ihminen lähtökohtaisesti ’jumalien kuvana’, ei ole epäselvä, mitä sen seurakuntateologiset selitykset ja käännökset kylläkin ovat. Alkutekstit ja kertomuksissa esiintyvien nimien rabbinistiset tulkinnat selventävät heprealaiseen kirjoittamisen tapaan perehtyneelle paljon. Kertomusten antamat nimet eivät ensinnäkään ole vain yhtä ihmistä tarkoittavia erisnimiä vaan useita sukupolvia käsittäviä eräänlaisia lajinimiä, jotka kuvaavat rotujen evoluutiobiologista kehitystä, joka alkaa androgyynistä alkuihmisestä adamista (1.veri sananmukaisesti), etenee yonin ja linghamin omaavaan nimeen ajish ja isha, siten siittimen nimessäänkin omaavaan ensimmäiseen varsinaiseen mieheen Kajniin ja ymmärryksen omaavaan ihmiseen ha-enochiin (tietoon vihitty) jne.

Tämä tosiasia paljastuu myös toisen nimen, JHVH:n, analyysissä: luomiskertomuksen alkutekstin sananmukaisesta käännöksestä voimme näet hämmentyneinä lukea miten Eeva saatuaan ensimmäisen lapsensa sanookin:

kaniniiti ajish et Jhvh

Olen saanut miehen Jahven!

Kohtaa ei Raamatussamme ole uskallettu sen paremmin kuin haluttukaan kääntää oikein. Käännökset väittävät Eevan saaneen lapsen Herran ’avulla’ ikään kuin Herra olisi lapsen lihallinen isä!

Mutta meillä on vieläkin vahvempi osoitus siitä, että tetragrammatonia JHVH:ta käytettiin myös kuvaamaan ihmistä itseään. Löydämme sen I Ms. luvussa 5, missä on Adamin sukuluettelo. Tässä kuvataan ihmiskunnan lisääntymistä yhdeksässä vaiheessa siten, että kantaisien ikä aina uuden jälkeläisen syntyessä jää hyvin merkittäväksi. Kyseiset vuosiluvut ovat:

Adam 130, Seth 105, Enosh 90, Kenan 70, Mahalel 65, Jered 162, Hanok 65, Metusalah 187, Lemek 182.

Kun nyt laskemme nämä 9 lukua Adamista Lemekiin yhteen, summaksi saadaan luku l056 eli Jahven jhvh luvun kolmen erilaisen kirjaimen jhv arvot!

Adamin sukutaulussa kuvataan siis ne yhdeksiin valtavan pitkää aikakautta, jonka aikana ihmiskunta kehittyy yhden jumalan kuvaksi eli samaksi kuin JHVH. Tänä aikana ihminen saa sukupuolisen luonteensa: Eevalle kehittyy hovah eli kohtu ja mies saa jodin eli peniksen. Näin ensimmäisen poikalapsen Kainin nimen keskellä onkin kirjain jod ja Kainia sanotaan sattuvasti ’keihään’ mieheksi.

Antiikin jumalat nähtiin usein androgyyneinä, kaksisukuisina.

Niin myös heprealainen elohjim kabbalistien mukaan omasi sekä feminiinisen että maskuliinisen prinsiipin. Sanan juuri, elohee, päättyy feminiinin tunnukseen Hee, joka heprean ideogrammina vastaa naisen kohtua ja merkitsee myös aukkoa. Jumal-nimi ottaa kuitenkin monikossa maskuliinin päätteen mim. (Tämä mim merkitsee ’vesi’ miehisenä tekijänä mahdollisesti ’elämän hedelmöittävä vesi’.) Jumalien kaksisukuisuus osoitetaan mm. Zoharissa monin tavoin, ja tästä luonnollisena seurauksena nähtiin myös ensimmäinen ihminen kaksineuvoisena. Olihan jumalat tehneet ihmisen omaksi kuvaksensa, tarkkaan sanoen elohimit tekivät ihmisen verenkuvansa kaltaisuudessa. (demutu / kaltainen,pohjana verta tarkoittava sana dam)

Hyvin yksinkertaistetusti sanoen Herran nimi JHVH tässä mielessä tarkoittaa vain miestä ja naista. Nimen alkuosa on mies ja loppuosa nainen
Suomalainen pastori Juha Muukkosen mukaan: (Concordias 6/2006) ”Hepreankielisessä alkutekstissä Eevan sanat kuuluvat: ”qaaniiti ´äš ´ät JHWH.” Kun sanat käännetään niiden perusmerkityksissään, niin kohta kuuluisi: ”Olen saanut miehen, Jahven.”

  • Mielenkiintoista, että pidät esim. täysin hepreantaitoisen pastori Juha Muukkosen käsitystä höpinänäni.

  • Uskonnossamme on paljon myös aritmeetisia elementtejä. Esim. ns. taikaneliö on tuttu myös Uudelle testamentille, missä se näyttää Maria Magdaleenan ja Jeesuksen liiton näin: Marian gematria on 152 ja Jeesuksen 888. Nyt:

   152 = 8
   215 = 8
   521 = 8
   888

  • Seppo, Raamatussa ei ole esittämisiäsi kohtia.
   Olisi kohteliasta mainita Raamatunkohdat johon vetoat.

  • Erkko, lukuarvo 888 on joka kohdassa missä sana Iesous perusmuodossaan esiintyy. Ja la 152 on joka kohdassa missä nimi Maria Magdalena kreikankielisessä perusmuodossaan esiintyy.
   Kreikan kielen kirjainten numeroarvot löydät neitistä ja voit laskea itse jos kiinnostaa.
   Sitten vain on aritmeettinen f akta, että ns. taikaneliö luvusta 152 tuotta Jeesuksen nimen arvon 888.

  • Tetragrammatonin eli JHVH:n numerot ovat J /10 H/ 5 V/6 H/ 5 siis 10 565 ja summa 26 ja edellee 8.
   Jeesus monogrammin arvoa en suoraan muista, enkä ehdi nyt katsoa ,.netistä löytää arvot noille neljälle kreikan kirjaimelle. Iesous kokonaisena on 888 ja Christhos 1480.

   Raamatun sanalaskuissa ja monesa muusa kirjas aonpaljonelämänvuisautta. Jeeus olsi tuskin sallinut tehdä itsestään totemia. Hän ei korostanut henkilöään vaan sanojaan.
   Hän kehotti uskomaa nitseään ei itseensä.

  • Ehdinsittenkin.vähän hämäs tuo C sillä ko kirajinta ei keikasa ole,muta se vastannee kreikan sigma arvolta 200, jolloin ko mongrammin arvokissaan I=10 C=200 X=600 ja C 200 eli yhteenesä 1010.

  • ”Jeesus olisi tuskin sallinut tehdä itsestään totemia. Hän ei korostanut henkilöään vaan sanojaan. Hän kehotti uskomaan itseään ei itseensä.”

   Seppo, ei esittämäsi ole linjassa evankeliumien kanssa. Sanomasi ei ole ainoa totuus. Sinulla on tulkinta, joka poikkeaa kirkkojen opetuksesta.

   ”Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.” Esimerkkejä on muitakin, lukuisia.

  • Kari, tuo uskoo ’minuun ’ tulisi sanan mukaisesti kääntää, joka uskoo minulle. Opettajat kilpailivat aikanaan, kenen opetus olisi parasta ja mainostivat omia opetuksiaan ,eivät henkilöään.
   Jeesus itse asiassa kieltää lihansa palvomisen ja selittää että häen lihansa syönti on hänen opetustensa eli sanojensa sulattamisen vertauskuva.
   Tämä käy aivanselvästi ilmi:
   ”Jeesuksen liha ja veri ruokamme Joh. 6:52-71 52. Niin juutalaiset alkoivat riidellä keskenään sanoen: ”Miten tämä mies voi antaa lihansa meille syötäväksi?” 53. Jeesus sanoi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää itsessänne. 54. Mutta joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. 55. Minun lihani on todellinen ruoka, ja minun vereni on todellinen juoma. 56. Se, joka syö minun l i h a ni ja juo minun vereni, pysyy minussa ja minä hänessä. 57. Niin kuin Isä, joka on minut lähettänyt, elää, ja minä elän Isän kautta, niin myös se, joka syö minua, elää minun kauttani. 58. Tämä on leipä, joka on tullut alas taivaasta. Se ei ole sellaista ruokaa, jota isänne söivät ja ovat kuolleet. Joka syö tätä leipää, elää ikuisesti.” 59. Tämän Jeesus puhui opettaessaan Kapernaumin synagogassa. 60. Sen kuultuaan monet Jeesuksen opetuslapsista sanoivat: ”Tämä on kovaa puhetta. Kuka voi sitä kuunnella?” 61. Mutta koska Jeesus tiesi, että hänen opetuslapsensa nurisivat siitä, hän sanoi heille: ”Loukkaako tämä teitä? 62. Entä jos näkisitte Ihmisen Pojan nousevan sinne, missä hän oli ennen! 63. Henki tekee eläväksi, ei l i h a mitään hyödytä. Ne s a n a t, jotka minä olen puhunut teille, ovat henki ja elämä. ”

   Raamatun vääristeljät ovat yrittäneet epätoivoisesti seliselittää,ettei Jeesus tarkoittaisi jakeessa 63 enää omaa lihansa kuten teke jakeessa 56. Muta kontekstihan on aivan yksiselitteinen. Opettajan ’syöminen’ oli tuolloin hänen opetuksiensa omaksumista.
   Sama metafora Jeeus k’äytti kehottaessan Pitaria ’ruokkimaan’ karitsoitaan.

   Toivottavasti kykenit syömään ja sulattamaan tämän…

 1. Heinola.

  ” Käännökset väittävät Eevan saaneen lapsen Herran ’avulla’ ikään kuin Herra olisi lapsen lihallinen isä! ”

  Kyllä, Eeva sai lapsen Herran avulla, koska hän sanoo miestään (Adam,) herraksi.
  Mies on ollut naisen herra. Ja niin kai kristillisesti vieläkin, Paavalin mukaan naisen pitää käyttää huivia, se on vallan-alaisuuden merkki.

  Miksi sitten vain Set oli saatu Herran avulla? Tarinan mukaan, joka ei siellä raamatussa näy, jumalten pojat raiskasivat Eevan, ja siitä syntyivät nämä Kain ja Abel. He eivät siis oleet Adamin poikia tässä tarinassa.

  He eivät olleet Ihmisen poikia, Ihmisen poika on Ben Adam.

  • Tarja, alkutekstissä on selvästi objektimuoto, ja tarkka käännös kuluu: ”…olen mitannut(saanut) miehen Jahven.”

 2. Heinola
  ”…olen mitannut(saanut) miehen Jahven.”

  Kuka sai miehen, Jahven ?
  Luomiskertomuksessa on Eva ja Adam on hänen miehensä.

  Hepreassa Eva on Chavah, kaiken elämän äiti, ja Adam on kuin ihmiskunta. Miten se sopii tähän kuvaan.

  https://www.chabad.org/theJewishWoman/article_cdo/aid/335943/jewish/Chavah-Mother-of-All-Life.htm

  Linkissä oli mielenkiintoinen lause synnistä, se selitetään laskeutumisena nousun vuoksi.

  • Tarja, alkutekstissä Eeva kuvaa saamansa poikalasta sanalla ajish, jonka merkitys on mies ja tätä miestä hän kutsuu myös Jahveksi. (Eeva; ”kanitii ajsh ET Jehovah” !!!!! ”Olen saanut miehen Jahven” Heprean verbi kaan merkitse sekä mitata että saada.

  • Hyvä kysymys. Minusta JHVH tuossa kohta tarkoitta,että ihmine oli kehittynyt ja kehitetty sille asteelle, että hänellä oli miehenä kirjain J eli jod eli penis ja naisena kirjain Hee ei aukko eli vagina. Tuolloin hän oli JHVH:n kuva.
   Sama idea on 9 patriarkan lisääntymisikien summassa, nuo 9 ikää kun tuottavat luvun 1056 eli JHV:n .
   Nuo nimet Kajn ja Hebel kuvaavat eri kehitysasteisa oleva ihmiskuntaa. Hebel käänty mm ’nuora’ henkäys ja rukoileva kohtu. Hebel oli Kajnin ’keihään’ kohde, joka vuodatti neitseellisen verensä kedolle kun keihäs puhkais hänet.
   Monikerroksellisesa symboliikassa patriarkat edustavat myös taivaankappaleita jolloin Set vastasi Sat- ur-nusta.
   Norea tarkoittaa gnostilaisuudessa nuorta naista , vrt suomen ’nuori’ ja ’naaras’ ja sumerin ’noor’. Oli Sethin vaimo ja nimi saa kynttilän sydämessä palavasta ’nuorasta’ myös merkityksen ’valo.’

  • Sinulla on Tarja ihan hyvät kärryt, kyse on vaan siitä, että minun maantieni on liian kuoppainen ja mutkainen, eli ko juttua on vaikea kirjallisesti kuvata lyhyesti ja ymmärrettävästi. Kynä ja paperia olisi todellakin hyvä apu, niin voisi näyttää miten nuo kirjaimet kuvina toimivat ja mihin kaikkeen nuo numerot yhdistyvät ja mitä ne kertovat. No, ns luomiskertomus on evoluutiobiologinen kuitenkin niin,että kehitykselle ovat antaneet vauhtia eräät elohimit, joita dogonit kutsuivat nommoiksi, Berossus Oanannekseksi, sumerilaiset annunnakeiksi ja hebrealaiset nefilimeiksi .