Luomisesta uudelleen luomiseen Jumala on sama

Jo nuorena voi julistaa evankeliumia. Lapsi laulamassa ohjaajan avustamana.

Lumi on poissa, harmaa on tie,

syksyinen maa,

kynnetty pelto, tumma ja harmaa,

vaossa vettä,

joulu on pian, riemuinen juhla edessä on.

Sunnuntai 6.12.2020

2. adventtisunnuntai

Kuninkaasi tulee kunniassa

Ensimmäinen lukukappale:  Jes. 44:6-8

Jumala on yksi

Jumala on yksi. Jo ennen alkua  hän oli sama.   Maailman hän loi sekä näkyvän että näkymätömän. Kaikkea hän pitää yllä, huolehtii luomastaan, omasta teostaan. Ajasta aikaan hän on sama, ei muutu, ei heikkene voimansa milloinkaan.

Ei ole toista Jumalaa, ei ole ollut eikä tule. Hän on ainoa, ei vertaistaan missään, ei milloinkaan.

Meitä rakastaa hän, ikuinen hyvyys, rajaton Rakkaus.

Meitä sydämessään kantaa ja apunsa antaa. kerran saapuu kunniassaan, tulee kaiken kansan nähden. Silmin silloin saamme nähdä, onni ilmi tulee, ilo rajaton. Vapahtajamme esiin tulee, Auttajamme, Armahtajamme luoksemme astuu, loistaa autuutemme kirkas valo.

Todista rohkeasti

Jumalan voima on rajaton. Siksi hänen työnsä toteutuu. Hän toteuttaa toimensa, saattaa valmiiksi, mitä hän on luvannut.  Niinpä hänen tulonsa on suuri odotuksen aihe. Saamme iloiten käydä häntä vastaan, kun hän saapuu.

Älkäämme pelätkö. Älkäämme arkailko. Käykäämme rohkeasti eteenpäin. Tulevaisuus aukeaa Jumalan avointen käsien ojennukseen. Ikiaikojen Jumala tulee luoksemme.  Kiitollinen kirkko rientää häntä vastaa, kurottautuu hyvän Herran eteen. Silloin usko vaihtuu  näkemiseksi, toivo täyttymykseksi ja tämän katoavan maailman elo ikuiseksi onneksi. Ihana iankaikkisuus, Jumalan hyvän huolenpidon huikea täyttymys on autuutta täynnä.

Tässä toisen adventtisunnuntain ensimmäinen lukukappale

Jes. 44:6–8

 
Näin sanoo Herra, Israelin kuningas
ja sen lunastaja, Herra Sebaot:
- Minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen,
ei ole muuta Jumalaa kuin minä.
Kuka on minun kaltaiseni? Antakoon äänensä kuulua
ja kertokoon minulle, mitä on tapahtunut
siitä alkaen kun asetin paikalleen ikimuinaisen kansan!
Hän esittäköön myös tulevat tapahtumat,
tulevaiset hän kertokoon meille!
Älkää säikähtäkö, älkää jääkö kauhun valtaan!
Enkö ole jo aikoja sitten
kertonut ja ilmoittanut näitä teille?
Te olette minun todistajani:
onko muuta Jumalaa, muuta turvakalliota kuin minä?
Minä en toista tunne!

89 kommenttia

 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto yksinkertaisesti ihmisellä ei ole luonnostaan rakkautta vaan Jeesuksen tulee parantaa ihminen että tämä saa Jumalan rakkauden Pyhän Hengen kautta, ilman Jumalan henkeä ei voi kuulla Jeesusta ja tällöin elää lihallista uskoa olipa se kehen tahansa,.

  Jeesus sanoo fariseuksille ja kirjanoppineille tämän selvästi:

  37 Ja Isä, joka on minut lähettänyt, hän on todistanut minusta. Te ette ole koskaan kuulleet hänen ääntänsä ettekä nähneet hänen muotoansa, 38 eikä teillä ole hänen sanaansa teissä pysyväisenä; sillä te ette usko sitä, jonka hän on lähettänyt. 39 Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta; 40 ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän. 41 En minä ota vastaan kunniaa ihmisiltä; 42 mutta minä tunnen teidät, ettei teillä ole Jumalan rakkautta itsessänne. 43 Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan. 44 Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala? 45 Älkää luulko, että minä olen syyttävä teitä Isän tykönä; teillä on syyttäjänne, Mooses, johon te panette toivonne. 46 Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua; sillä minusta hän on kirjoittanut. 47 Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte minun sanojani?”(Joh.5)

  Paavali vielä sanoo mistä Jumalan rakkaus tulee ihmiseen:

  Room. 5:5 mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.

  Jeesus selkeästi sanoo misi ihminen tarvitsee parantajaa:

  Matt. 15:19 Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset.

  Mark. 7:21 Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat,

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Nämä ovat hyviä raamatunlauseita. Kiitos niistä.

   Oppi-isämme Luther sanoo tämän saman, että kukaan ei voi uskoa omissa voimissaan, vaan tarvitsee Pyhän Hengen uskon antamaan, ylläpitämään ja lopulta perille taivaan iloon viemään.

   Näin hän sanoo Vähässä katekismuksessa

   Kolmas uskonkohta Pyhitys

   Minä uskon Pyhään Henkeen, pyhän kristillisen kirkon, pyhien yhteyden, syntien anteeksiantamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Aamen.

   Mitä se merkitsee? Vastaus:

   Uskon, etten voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Herraani Jeesukseen Kristukseen enkä päästä hänen luokseen, vaan että Pyhä Henki on kutsunut minut evankeliumin välityksellä, valaissut minut lahjoillaan, pyhittänyt ja säilyttänyt minut oikeassa uskossa. Samalla tavalla hän maailmassa kutsuu, kokoaa, valaisee, pyhittää ja Jeesuksen Kristuksen yhteydessä varjelee koko kristikunnan ainoassa oikeassa uskossa. Tässä kristikunnassa hän joka päivä antaa minulle ja jokaiselle uskovalle rajattomasti kaikki synnit anteeksi, herättää minut ja kaikki kuolleet viimeisenä päivänä sekä lahjoittaa minulle ja kaikille uskoville iankaikkisen elämän Kristuksessa. Tämä on varmasti totta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Matias Roto mitä on siis usko ja Jeesuksen äänen kuuleminen Pyhän Hengen kautta?

   Otetaampa esimerkki, Jeesus sanoo ettei ulkopuolella olevat ymmärrä vertauksia:

   10 Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja sanoivat hänelle: ”Minkätähden sinä puhut heille vertauksilla?” 11 Hän vastasi ja sanoi: ”Sentähden, että teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta heidän ei ole annettu. 12 Sillä sille, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin; mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. 13 Sentähden minä puhun heille vertauksilla, että he näkevin silmin eivät näe ja kuulevin korvin eivät kuule, eivätkä ymmärrä. 14 Ja heissä käy toteen Esaiaan ennustus, joka sanoo: ’Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, ja näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. 15 Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, etteivät he näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi.'(Matt.13)

   Otetaampa sitten yksi yksinkertainen vertaus:

   23 Sentähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaati palvelijoiltansa tiliä. 24 Ja kun hän rupesi tilintekoon, tuotiin hänen eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa kymmenentuhatta leiviskää. 25 Mutta kun tällä ei ollut, millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja velan maksettavaksi. 26 Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen: ’Ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki’. 27 Niin herran kävi sääliksi sitä palvelijaa, ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. 28 Mutta mentyään ulos se palvelija tapasi erään kanssapalvelijoistaan, joka oli hänelle velkaa sata denaria; ja hän tarttui häneen, kuristi häntä kurkusta ja sanoi: ’Maksa, minkä olet velkaa’. 29 Niin hänen kanssapalvelijansa lankesi maahan ja pyysi häntä sanoen: ’Ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle’. 30 Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa. 31 Kun nyt hänen kanssapalvelijansa näkivät, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheellisiksi ja menivät ja ilmoittivat herrallensa kaiken, mitä oli tapahtunut. 32 Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle: ’Sinä paha palvelija! Minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit; 33 eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijaasi, niinkuin minäkin sinua armahdin?’ 34 Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. 35 Näin myös minun taivaallinen Isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi.”(Matt.18)

   Mitä tuo vertaus tarkoittaa?

   Voiko armon saanut tuomita ketään, vaatia hyvitystä toisen väärästä teosta?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Jeesus puhuu opetuslapsijoukolle. Joukossa olevat ymmärtävät, koska heille selitetään. Ulkopuolella olevat jäävät vertausten varaan.

   Tässä sanotaan, että vain kirkon sisällä ollen voi päästä ymmärtämään, mutta kirkon ulkopuolella oleville asiat jäävät hämäriksi.

   Joh. 5 vertaussanoo että on otettava koko Raamattu todesta eikä vain joitakin osia siitä. Niinpä Vanhan testamentin kansankirkkoajatuskin on otettava todesta. Vain Jumalan kansan eli siis kirkon yhteydessä on pelastus

   Ilmoita asiaton kommentti
 • kimmo wallentin sanoo:

  Luulin, että ennen koiralta kusi loppuu, kuin Matias Rotolta selitykset, mutta taisi jäädä vastaus saamatta kysymykseeni 09.12.2020 klo 10:17 ?

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Seppo Heinola sanoo:

  Matas Roto jätti vastaamatta Kimmon eritäin johdonmukaisesta ajattelusta nousseeseen kymsykseen ja skaba meni Kimmolle ns. 6-0! Extrakti näin: Roto: Kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta Kimmo: Kirkkoon ei voi kuulua ilman sille annettua rahaa. Roto: Kiemuroita seliseliä kiemeuroita seliseliä. Kimo: Siis pelastuakseen on kirkolle maksettava. MOT

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Matias Roto

  Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25