Liikettä niveliin

Kirkkoa on sanottu vaeltavaksi Jumalan kansaksi. Historiallisena taustana lienee Israelin autiomaavaellus kohti luvattua maata, mistä sitten saatiin esikuva kristityn vaellukselle kohti taivasta. Erityisesti Heprealaiskirjeessä sitä kuvataan kauniisti ja yhteishengessä. Pitäkäähän huoli, ettei kukaan jää matkasta!

Kirkkohallitus on antanut yleiskirjeessään ohjeita liikkuvasta seurakunnasta, mutta siinä ei vaelleta mihinkään eikä kirkoista tehdä telttapyhäkköjä.

Sen sijaan kannustetaan istuvaa ja uskovaa seurakuntaa liikkumaan ja nauttimaan muutakin kuin sananrieskaa, kahvia ja pullaa.

Ohjeet ovat yksinkertaisia ja helposti sovellettavia:

 • Kirjatkaa ylös, mitä jo nyt tehdään
 • Lisätkää liikettä omaan ja työyhteisön arkeen
 • Liikkukaa yhdessä seurakuntalaisten kanssa

On niitä vihjeitä tietysti netissäkin: https://www.facebook.com/Liikkuvaseurakunta/

Ylös, ulos ja lenkille!

Monen mielestä se on mukavinta kaverin kanssa tai porukassa. Moni pikkuisen yllytyshöperö lähtee mukaan, kun saa numerolapun rintaansa, vaikka ei oltaisi minkäänlaisessa kilpailussa.

 1. Koska keskustelijoilla esiintyy vahvoja näkemyseroja sitä, miten mahdollinen avioliittolain muutos vaikuttaisi kirkkoon, on asiaan syytä tutustua tarkemmin lakialoiteiden perusteluista.

  ”Kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista” – lakialoitteen yksityiskohtaiset perustelut:

  ”Evankelis-luterilaisella kirkolla ja muilla uskonnollisilla yhdyskunnilla on tällä hetkellä oikeus asettaa uskonnosta johtuvia lisäedellytyksiä avioliittoon vihkimiselle, ja näin olisi myös jatkossa. Uskonnollinen yhdyskunta voi esimerkiksi päättää, että he vihkivät avioliittoon vain eri sukupuolta olevia pareja. Tasa-arvoisen avioliittolain myötä evankelis-luterilainen kirkko ja muut uskonnolliset yhdyskunnat saavat edelleen itse päättää, miten suhtautuvat samaa sukupuolta olevien avioliittoon.”

  https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/192

  Vireillä olevan lakiesityksen uudeksi yhdenvertaisuuslaiksi (HE 19/2014 vp)
  perusteluissa puolestaan todetaan:
  ”Uskonnonharjoittamiseen katsotaan tässä laissa kuuluvan esimerkiksi jumalanpalvelus (PeVL 7/2005 vp, s. 5) sekä muut uskonnolliset toimitukset ja tilaisuudet evankelisluterilaisessa kirkossa, ortodoksisessa kirkkokunnassa
  ja muussa uskonnollisessa yhyhdyskunnassa sekä helluntaiseurakunnan kaltaisissa uskonnollisissa yhdistyksissä. Uskonnonharjoittamiseen kuuluisi myös tällaisten yhteisöjen ja yhdistysten uskonnonharjoitukseen kiinteästi liittyvä opetus- ja julistustoiminta, jollei Euroopan unionin lainsäädännöstä
  muuta johdu.
  Ehdotetulla lailla ei puututtaisi uskonnollisten yhteisöjen oppeihin ja tulkintoihin koskien esimerkiksi avioliittoon siunaamista. Avioliittoon vihkiminen on uskonnollisessayhdyskunnassa osa uskonnon harjoittamisen oikeutta (PeVL 8/2008 vp, s. 2).”
  http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140019.pdf

  Erona Ruotsiin ja Tanskaan on, että Ruotsissa valtiovalta uhkasi kirkkoa vihkioikeuden menetyksellä ja Tanskassa valtiovalta päätti asiasta piispoja kuultuaan. Norjan kirkko ei vihi samaa sukupuolta olevia pariskuntia.

  • Kiitokset Jukalle kansalaisaloitteen perusteluiden avaamisesta ja niiden vertaamisesta perustuslakivaliokunnan lausuntoon koskien uskonnonharjoittamista ja yhdenvertaisuutta.

  • Toivottavasti sinäkin Jusu käyttä järkeäsi.

   ;Mies miehen kanssa avioon.

   Nainen naisen kanssa naimisiin.

   Järjetöntä. Missä on valo?

  • Käytät kuin piru Raamattua.

   Irrotat jakeita asiayhteydestään. Etkä tunne Raamattua vai tahallaanko käytät sitä väärin.

   Niinhän saatanakin teki yrittäessään saada Jeesuksen lankeamaan, kun ei muuta osannut…

Marja-Sisko Aalto
Marja-Sisko Aalto
Pappi, rovasti, kirjailija, entinen kirkkoherra Imatralla ja sitten tuomiokapitulin notaari Kuopiossa, nyt eläkemuorina. Ihmisen ja uskon puolesta. Sattuneesta syystä sydämellä monet asiat, vaikkapa eri tavoin siipeensä saaneet ihmiset. Vapauteen Kristus vapautti meidät!