Lähetys/kehitystyö ja Jeesus Nasaretilaisen vertaukset

Matteuksen evankeliumin mukaan Jeesus ylösnousemuksensa jälkeen ohjeisti opetuslapsensa kastamaan ja opettamaan kaikkia kansoja, niin että heistä tulisi hänen seuraajiaan ja todistajiaan. Tätä hänen ”lähtökäskyä” pidämme ohjeistuksena, käskynä meille lähetystyöhön ja Kristuksen kirkon kasvulle. Paikallisten kirkkojen synnyn myötä ns. ulkolähetyksen merkitys on vähentynyt ja: vastaavasti ”sisälähetyksen” merkitys oman kansan keskuudessa on vahvistunut.

Julkisen toimintansa alussa Jeesus kotikaupungissaan, Nasaretissa, julkaisi oman missionsa Jumalan voideltuna lähettiläänä: ”Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta.” (Evankelista Luukkaan mukaan). Mielestäni tämä sopii hyvin tehtäväkuvaukseksi nykyiselle lähetys/kehitysyhteistyölle.
Jeesuksen hengellinen missio oli saada aikaan muutos, korjaus ihmisen ja hänen Luojansa suhteeseen. Tiedämme, että hän oli vaikuttava evankeliumin julistaja sekä käytännönteologian opettaja. Tämän lisäksi hän oli hyvin vahvasti vaikuttava kansalaisaktivisti: tehden hyvää, voimaannuttaen sorrettuja ja ottaen kriittisesti kantaa omahyväisiin ja epäoikeudenmukaisesti toimiviin uskonnollisen ja maallisen vallanpitäjiin. Kevään vaalikeskusteluissa heitettiin ajatus, josko Jeesus Nasaretilainen voisi nykyajassa olla ”elokapinallinen”. Mielestäni häntä voi sanoa ”muutosagentiksi” (change agent), jota nimikettä kehitystyössä käytetään.

Nykyään kehitysyhteistyössä vastaavaa voidaan nähdä toteutuvan, kun alistamisesta ja sorrosta nostettu, voimaannutettu ihminen voi kokea kuinka Jeesuksen sanat, ”uskosi on sinut pelastanut”, ohjaavat toivoa antavaan ja arvoiseensa elämään. Ihmisten ja yhteisöjen muuttunut ymmärrys tilanteestaan ja muutosmahdollisuuksista johtaa uudistuvaan kasvuun. Meillä kotimaassa nykyajan ruokakassien jakaja toteuttaa omalla tavallaan samaa ruokkimisihmettä mitä Jeesus teki.

Fariseus ja publikaani-vertaus Nepalilaisessa kontekstissa
Vuosina 1979–2011 työskentelin Nepalissa lähetystyöntekijänä (nykytermein ilmaistuna maaseutuyhteisökehityksen erityisasiantuntijana) erilaisissa kehityshankkeissa. Kerran maattomien ja alakastisten keskuudessa toimineessa ”Uplift”-hankkeessa menimme vuorilta tasangolle, valtion metsään muuttaneiden uuteen asutukseen. Alue alkoi vuosikymmeniä aikaisemmin valtion asuttamistoimin syntyneen hedelmällisen ja vauraan kylän laitamilta. Kumpuilevaan maastoon peltotilkkujen raivaaminen oli aloitettu, puita kaadettu ja ilma oli kaskeamisesta savuinen. Ympäristö oli mustanharmaa. Silloin mielessäni alkoi elää Jeesus Nasaretilaisen vertaus fariseuksesta ja publikaanista.

Tuossa kontekstissa fariseuksen osan sai vauraassa kylässä kasvanut, korkeasti koulutettu ja hyvä palkkainen ympäristökonsultti puhumassa pääkaupungissa kokoustavalle kehitystyörahoittajien (donor agencies) joukolle. Hän tiesi mikä on oikein ja mitä pitää tehdä laittomalle maankäytölle, kunhan rahoitus järjestyy. Publikaanin rooliin päätyi kouluakäymätön, uudisraivaukselta otsahiessä elantoansa raapiva pennitön siirtolainen. Hänellä oli pyyntö jumalille, että kasvava maissisato säästyisi raesateelta.

Tuon jälkeen lukiessani tai kuullessani Jeesuksen puheista tai tekemisistä, olen yrittänyt ajatella niitä myös kehitykseen liittyvänä; mitä niillä olisi sanottavaa kehitystyössä toimivalle. Jeesus Nasaretilaisen vertausten viitekehyksessä olen käsitellyt aiheita, kuten: Köyhät keskuudessanne, Saatujen leivisköjen/resurssien käyttö, Auttamisen näkyvyys, Maailman lopun kehitysmerkkejä, Pahan hengen karkottaminen, Nainen sekä monia muita. Näitä Nepalin kehityksen kokemuksiani ja ajatuksiani Jeesus Nasaretilaisen opetusten viitekehyksessä on luettavissa netissä osoitteessa: www.nepalexpmarkku.wordpress.com

Markku Voutilainen
Eläkkeellä oleva lähetystyöntekijä, agrologi, MMM

6 kommenttia

 • Tarja Parkkila sanoo:

  Markku Voitilainen

  ”Julkisen toimintansa alussa Jeesus kotikaupungissaan, Nasaretissa, julkaisi oman missionsa Jumalan voideltuna lähettiläänä: ”Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta.”

  Jeesus olisi voinut keksiä ihan omat sanat tähän lähettämiseensä, koska noilla sanoilla lähetettiin profeetta Jesaja.

  Israelin lohdutus. 61:1 Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, 2julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia,

  3 panemaan Siionin murheellisten päähän — antamaan heille — juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan; ja heidän nimensä on oleva ”vanhurskauden tammet”, ”Herran istutus”, hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. 4 Ja he rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, kohottavat ennalleen esi-isien autiot paikat; ja he uudistavat rauniokaupungit, jotka ovat olleet autiot polvesta polveen.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Markku

  Kiitos sinulle blogistasi.

  Kiitos myös siitä, mitä olet saanut aikaan Nepalin metsän käsittelyn uudistamiseksi. Panoksesi on todella kunnioitettavan suuri.

  Suomessa todella heikosti palkattuja ovat maataloustuottajat. Muutama vuosi sitten Luken tutkimuksen mukaan 6 € / h. Sen sijaan heikoin toimeentulo on takuueläkkeellä elävät, joiden oma eläke on niin pieni, että tarvitaan sen lisäksi takuuvuokraa täydentämään, jotta edes jotenkin voisi elää tuolla pyöreästi tonnin kuukausitulolla.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   korjaus

   Kiroitusvirheen: ”takuuvuokraa täydentämään” sijaan pitää olla ”takuueläkettä täydentämään”

   Lipsahdus lienee tullut siitä, kun ajattelin, että muutamissa kaupungeissa muutamien asuntojen vuokrat voivat olla samaa tasoa.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Maija Mäkelä sanoo:

  Lähetyskurssitoverimme Markku Voutilainen (vuodelta 1978) jakaa tässä kokemuksensa kautta tullutta viisautta. Meillä silloisilla kurssilaisilla on ollut oikeus olla mukana monta vuotta monenlaisessa työssä monessa haasteessa monessa maassa. Olemme tarvinneet lähettäjiä, kuuntelijoita ja toimijoita. Itse olemme oppineet moninaisia asioita. Hyvä, että Markku on kirjoituksissaan nyt jakanut oppimaansa. Yhteinen usko, yhteinen työ.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Maija

   Arvostan suuresti teidän kummankin panostanne lähetystyöhön, sekä sinua että Markkua tahoillanne.

   Itse olin lähettinä Kamerunissa, mistä lähdin viimeisenä SLEY:n lähettinä vuonna 2007 .

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Reijo Mänttäri sanoo:

  Markku V.,

  ”Matteuksen evankeliumin mukaan Jeesus ylösnousemuksensa jälkeen ohjeisti opetuslapsensa kastamaan ja opettamaan kaikkia kansoja, niin että heistä tulisi hänen seuraajiaan ja todistajiaan.”

  Voit todeta, että tämä sinun muistinvarainen muotoilu tuosta Jeesusksen lähetyskäskystä poikkeaa alkuperäisestä. Se poikkeaa myös kaikesta, mitä Raamattu opettaa uskoontulosta, mikä on lähetystyön, Seurakunnan tehtävä, minkä ohessa ”nikkaroidaan” yhtä ja toista.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Kirjoittajan viimeisimmät blogit

  Kirjoittajan luetuimmat blogit

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit