Kuka on vakaumuksellinen kristitty?

Otsikon kysymykseen on helppo vastata: Vakaumuksellinen kristitty on se joka on omasta mielestään vakaumuksellinen kristitty. Tämä tietysti sillä rajauksella, ettei termistä kristitty vallitse näkemyseroja.

Sanakirjan mukaan termi ”vakaumus” tarkoittaa varmaa, vakaata käsitys jostakin asiasta ja vakaumuksellinen henkilöä jolla tämä vakaumus on. Niinpä jos henkilöllä omasta mielestään on tämä vakaumus, niin sitten hänellä se on.

Sanapari ”vakaumuksellinen kristitty” kuitenkin sisältää tarpeen määritellä myös termin ”kristitty” merkitys. Kristitty on henkilö, joka tunnustaa kristillistä vakaumusta. Mutta mitä sitten on kristillinen vakaumus? Riittääkö se jos tunnustaa, että Jeesus on Kristus. Siis se Herran voideltu, josta heprealaiset pyhät kirjoitukset olivat ennalta kertoneet?

Siis kuka Jeesus? Se Jeesus joka ristiinnaulittiin Pontius Pilatuksen aikana ja nousi kolmantena päivänä kuolleista. Se sama Jeesus, joka antoi meille lupauksen Pyhästä Hengestä, Se sama Jeesus, jonka sanotaan olevan tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu. Se jota kutsutaan Pojaksi.

Onko kristillinen vakaumus sitä sitä että yhtyy uskontunnustukseen? Eiköhän se riitä ja eiköhän se edellytä juuri sitä.

Kuka sitten on kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu? Tarkoittaisikohan termi henkilöä, josta tiedetään tai oletetaan, että hänellä olisi mainittu vakaumus. Riittäisiköhän se? Eiköhän se riittäisi, mutta silloin henkilön omaksi omantunnon asiaksi jäisi pitääkö oletus paikkaansa.

71 kommenttia

 • Martti Pentti sanoo:

  Tuskinpa ateistit tulevat näille sivuille kristityille naureskelemaan. Voihan kommenteissa olla muutakin heitä huvittavaa. Saattaa olla sellaista, että vakaumuksen kristittyjäkin hymyilyttää.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Yrjö Sahama sanoo:

  On aivan ilmeistä, että termistä ”kristitty” vallitsee huomattavia määrittelyeroja. Lavein kanta on se, että kaikki kastetut kirkon jäsenet ovat kristittyjä. Hieman rajaavampi on ajatus, että aikuisista pidetään kristittyinä konfirmoituja kirkon jäseniä. Tämä on juridisesti helppo kanta, sillä konfirmaatiossa julkisesti ilmaistaan suostumus pysyä jäsenenä kristillista uskoa tunnustavassa yhteisössä.Mutta oikeastaan kristitty on vain se, joka ei koe valehtelevansa lausuessaan uskontunnustuksen. Toki voi silti olla kohtia, jotka herättävät kysymyksiä tai epäilyjä (niitä lienee itsekullakin joskus), mutta sehän ei vielä merkitse sitä, että pitäisi kristillistä uskoa pelkkänä petkutuksena.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Otat nyt Yrjä kantaa asiaan kuka on elävä ja kuka ns. kuollut kristitty. Kuten jo blogitekstissä totesin, vakaumuksellinen kristitty on sellainen joka tunnustaa kristillistä vakaumusta. Tämä on siis sisäinen merkki. Ulkoisena merkkinä kaste tosiaankin riittää. Niille jotka kannattavan ns. uskovien kastetta oikeana kasteena totean erikseen, ettei ainakaan konfirmaation jälkeen kristityn ulkoisesta merkistä ole jäänyt epäselvää. Osallisuuden aktiivisuus on sitten ihan toinen asia.

   Osallisuuden syvyyteen siis riittää oma vakaumus, sille ei ole ulkopuolista mittaria. Täysin eri asia on pohtia seikkaa, mikä on vakaumuksen sisällöllinen minimivaatimus. Toisin sanoen millainen usko on kristillistä uskoa. Riittääkö se, että pitää hengellisenä totuutena sitä mikä uskontunnustuksessa lausutaan.

   Tarkoitan sitä, että riippumatta itse kunkin oman vakaumuksen syvyydestä, ollaan yhteisesti sitä mieltä, että kristityn tunnusmerkkeihin kuuluu uskoa Isään kaikkivaltiaaseen luojaan ja Jeesukseen Kristukseen Jumalan Poikana, syntiemme lunastajana sekä Pyhään Henkeen eläväksi tekijänä. Kuka sitten tosissaan uskoo ja kuka ei, jää tässä ajassa tutkimattomaksi.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Martti Pentti sanoo:

  ”Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä.” Eikö kristityksi kelpaa myös se, joka toivoisi Isän, Pojan ja Hengen olevan totta, vaikka järki ei millään sitä pystykään ottamaan totena vastaan?

  Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  ”Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti: ”Herra tuntee omansa”, ja: ”Luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee”. 2.Tim.2:19

  Tuo on puhutellut minua viime aikoina ja ajatus siitä että Jumala on koko Kristinuskon, kirkon ja lopulta yksittäisen Kristitynkin alkaja ja ylläpitäjä, eli vakaumus on myös lujaa luottamusta siihen, että Jumala tuntee omansa antaa myös ymmärryksen kaikkeen, mitä tarvitaan.

  Jumala antaa tosin myös ymmärryksen siitä, miksi jotkut haluavat tuhota Kristillisen uskon ja kirkon. Vastustaja onkin usein yksimielisempi, kuin kirkko. Kristityllä onkin myös vakaa käsitys siitä hengellisestä sodan käynnistä, mistä raamatussa puhutaan. Se käydään paljolti meissä sisäisesti.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Salme Kaikusalo sanoo:

  Kiitos, Sonja ja Kari.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Jaakko Paakkanen sanoo:

  Sanaliitto ”vakaumuksellinen kristitty” on luotu juuri siksi, että pelkkä ”kristitty” ei välttämättä kerro onko ihmisen kristillisyys muutakin kuin kaste ja konfirmaatio. Sanan ”tunnettu” lisääminen tarkoittaa, että kyse ei ole vain sisäisestä, salatusta uskosta, vaan jostakin, joka näkyy ulospäin ja jota muut voivat arvioida. Seurakunnan luottamushenkilön tulee lain mukaan olla paitsi konfirmoitu, LISÄKSI ”kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu”. Laki siis sanoo ettei pelkästään konfirmaatio riitä luottamushenkilön kristillisyyden mittariksi. Tällä perusteella pitäisi lakiin nojaten karsia ainakin ääritapaukset kuten julkiateistit, mutta useimmissa tapauksissa tunnettuuden arviointi on hyvin vaikeaa. Seurakunnan vaalitoimikunta tai tuomiokapitulin lakimies ei voi kuitenkaan väistää arviointivastuuta Jumala-näkee-sydämeen-argumentilla, sellainen on minusta älyllisesti epärehellistä, juridisesti kestämätöntä ja hengellisesti vastuutonta.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Jusu Vihervaara sanoo:

   Jaakko Paakkanen puhuu juridisesta kestämättömyydestä. Juridinenhan tästä kysymyksestä tulee vain silloin, jos joku riitauttaa ”kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu” -pykälää soveltaen tehdyn päätöksen jonkun ehdokkaan vaalikelpoisuudesta.

   Oletetaan 10 kuvitteellista ehdokasta ja kysytään heiltä uskovatko he Jumalaan. Ehdokkaat vastaavat seuraavasti:

   (1) ”Jumala on olemassa”

   (2) ”Uskon, että Jumala on olemassa”

   (3) ”Uskoin usein Jumalan olemassaoloon”

   (4) ”Uskon korkeamman voiman johdatukseen elämässäni”

   (5) ”Jumala saattaa olla olemassa”

   (6) ”Saattaa olla jokin ihmistä korkeampi voima”

   (7) ”Jumalan olemassaolo arveluttaa minua toisinaan”

   (8) ”Olen melkein varma, että Jumalaa ei ole olemassa”

   (9) ”En oikein usko Jumalan olemassaoloon”

   (10) ”Olen ateisti, kristinuskon Jumala on satuolento”

   Jos kyse on sinusta juridisesta kestämättömyydestä, katsotko että kirkolliskokouksen tekemä ympäripyöreä määritelmä kristillisestä vakaumuksestaan tunnettavuudesta antaa riittävän pohjan hallinto-oikeuden tuomarille päättää, ketkä näistä 10 ehdokkaasta ovat vaalikelpoisia?

   Sitten kun olemme saaneet päätettyä edellisten 10 henkilön vaalikelpoisuudesta, voisimme kiikuttaa tuomarin eteen ratkottavaksi seuraavat henkilöt:

   (11) ”Vakaumukseni mukaan homoseksuaalisuus on kristillisten arvojen mukaista, luonnollista ja hyväksyttävää”

   (12) ”Naispappeutta vastustavat henkilöt eivät ole oikeita kristittyjä”

   (13) ”Ihminen ei pelastu ellei hän kuulu vanhoillislestadiolaiseen liikkeeseen”

   (14) ”En usko Jeesuksen neitseelliseen syntymään”

   (15) ”Tarina Nooan arkista on vain vertauskuvallinen eikä arkkia ole koskaan ollut oikeasti”

   Tarkoittaako näiden mielipiteiden lausuminen sitä, että ihminen ei ole enää kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu? Miten tuomioistuimen pitäisi juridisesti toimia?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Otatko nyt Jusu huomioon, etta kirkon tunnustus on kirjattu lakiin. Tuomioistuimen ei ole mahdollista tulkita ko. lainkohtaa kuolleeksi kirjaimeksi. Kirkon kantaa esim. homoseksuaalisuuteen ei ole kirjattu suoraan lakiin, vaan kannan tulkintaan tarvittaan lain ohella opillista tulkintaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jusu Vihervaara sanoo:

   Jukka, sikäli kun tuomioistuimen on lakia noudatettava, ketkä henkilöistä 1-10 tuomari siis hyväksyy?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   JUsun kohdat 1 – 5 sekä kohta 7 tulisi hyväksyä. Muiden kotien osalta riippuu kokonaisasiayhteydesät missä tilanteessa kanta on lausuttu. On huomattava ettei kristillinen kirkko usko ”johonkin korkeampaan voimaan”, vaan persoonalliseen Jumalaan. Jos henkilö yksityisessä elämäsään käytää kielikuvaa, ei asia ole lainkaan niin vaarallinen kuin jos sitä käytetään edustettaessa vaikkapa seurakuntaa jossain virallisessa asia yhteydessä.

   Kohdan 7 ilmaisu sitävastoin on aika ymmärrettävä. Jokaisella meillä on omat epäilevät hetkemme.

   Kohdat 8 -10 sitävastoin edustavat selkeästi jotain muuta oppia, kuin kirkkolain 1:1 § kirjattu tunnustus.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tuula Hölttä sanoo:

  Jusu Vihervaara :”Tarkoittaako näiden mielipiteiden lausuminen sitä, että ihminen ei ole enää kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu?”

  Tällä(kin) sivustolla näkynein tulkintojen mukaan tarkoittaa. Henk.koht. en voi esim. pitää itseäni evl.kirkon kirkkolainsäädännön ja kirkkojärjestyksen mukaisesti ”kristillisestä vakaumuksestani tunnettuna”, koska en hyväksy evl.kirkon tunnustukijojen kaikkia kohtia, hyväksyn lailliset abortit [tulkinta=olen ”murhaaja”], seksuaalivahemmistöjen edustajat ja kaiken lisäksi olen vapaamuurarin puoliso [minkä joidenkin uskovien mielestä Raamattu selvästi kieltää] ja kun hyväksyn puolisoni laillisen harrastuksen, olen yhden evl.kirkon papin mielestä ”vaarallisinta mitä maa päällään kantaa”.

  On vain ajateltava nuorten tavoin, että ”no, mitä välii…”

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tuula Hölttä sanoo:

  Jusulle,

  oikeastaan en enää ihmettele ollenkaan sitä, miksi meidät leimattiin ”myrkkysieniksi”, kun teimme vapaaehtoistyötä evl.seurakunnassa. 🙂

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Reino Suni sanoo:

  Korostan uudelleen, että ihminen on kristittykin kun hän elämässään pyrkii noudattamaan Jumalan tahtoa lähimmäisen rakkautta, joka saa Jumalan hyväksymisen.

  Siihen ei tarvita mitään leimaa otsaan siis ei mitään kirkkojen rituaaleja ja muita sakramenttejä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Tämä pitää paikkaansa vai siinä tapauksessa, että ihminen myös henkilökohtaisesti uskoo, että Jeesus kuoli syntiemme sovitukseksi ja sen jälkeen luonnonlakien vastaisesti nousi ylös kuolleista.

   Jos et usko Kristuksen kykenevän luonnonlaeista riippumattomaan toimintaan, et voi olla vakaumukseltasi kristitty.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Jotenkin tuo ’luonnonlaeista riippumaton’ tai ’yliluonnollinen’ kuulostaa korvissani Jumalasta puhuttaessa väärältä ilmaisulta. Se saa luonnon vaikuttamaan jonkinlaiselta Jumalan vastapuolelta. Kuitenkin Hän on Luoja ja luomakunnan Herra. Vaikka Hänen tekonsa ylittävät meidän käsityksemme luonnonlaeista, se ei välttämättä tarkoita, että ne olisivat vastoin Jumalan luonnolle asettamia lakeja, joita emme koskaan voine täysin hahmottaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Martti Pentti , Etttet nyt vain kallistuisi pikkuriikkisen deismin suuntaan

   Luoja joka on kaikkivaltias, voi haltessaan myös muuttaa luonnonlakeja ja palauttaa ne taas entiselleen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Mitä siitä, vaikka kallistuisinkin? Taivutukset ja venytykset ovat kai samalla lailla hyväksi mielen kuin ruumiinkin terveydelle. Eihän usko ole kalkkeutumista.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reino Suni sanoo:

   Jukka Kivimäki

   En usko ihmisten valitsemaan Jumalaan Nikean kirkolliskokouksessa 325.. Olen vakuuttunut uskostani, joka merkitsee, että en ole sinun, kirkon, opin käsityksen mukaan alkuunkaan mikään krititty.

   Uskon realismiin Jeesuksesta ja rehellisyyteen hänen vahvistamasta sanomastaan tutkijoiden tulosten todennäköisyydellä. Aika on minun käsityksen puolella joka on muuten tunnettu jo vaikka Spongistakin.

   Korkein on rakkaus mikä ei ilmene planeetallamme.

   Sanomani pitää paikkansa aina ensimmäisestä ihmisestä alkaen, jolloin sinun Jumalastasi Jeesuksesta ei tiedetty vielä mitään. Eikä tiedetä edes tänä päivänäkään planeettamme jokaisesa kolkassa. Muuten vielä tiedoksesi että tiedemiesten mukaan ennen Jeesusta oli 60 miljardia ihmistä ja hänen jälkeensä 40 miljardia. Ajatteleppa kuinka moni pelastuisi sinun käsityksesi mukaisesti.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Reino Suni

   Kuvaamasi uskonkäsitys edustaa kononaan toista uskontoa, kuin blogin otsikossa kuvattu kristillinen vakaumus. Kuvaamasi uskonkäsitus edustaa niin ikään eri uskontoa, kuin se jonka edustajien keskuudessa käydään kohtapuolin seurakuntavaalia.

   Epäselvyyden vältämisen vuoksi huomautan myös, että kuvaamasi uskonkäsitys edustaa eri uskontoa, kuin mitä vaikkapa kirkkomme ns. liberaaliteologit edustavat.

   Muistutan vielä, ettei Raamatun tekstejä ole kirjoitettu missään kirkolliskokouksessa. Seikka että jotkut raamatunhistoriallista antropologiaa eksegetiikan ohella tutkineet tutkijat ovat päätyneet vastaavaan käsitykseen kuin se, mitä kuvaat, ei varsinaisesti vaikutaa Raamatun narratiiviin, eikä sitä kautta myöskään oppiin. Jos eksegetiikan mukaan Raamatussa lukee, että Jeesus nousi kuolleita, niin sitten kristillisen opin mukaan Jeesus nousi kuolleita. Sillä ei ole asiaan merkitystä, mitä samainen tutkija historiallis-antropologisesti asiasta pohtii.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reino Suni sanoo:

   Jukka Kivimäki.

   Kuvaamani uskonkäsitys perustuu lähimmäisen rakkauden noudattamisen merkitykseen elämässä, joka on kaikille ihmisille sama aikojen alusta lähtien. Kirkon liberaaliteologit luonnollisesti edustavat kirkon käsitystä

   Jos eksegetiikan mukaan Raamatussa lukee, että saa tapattaa nuoren poikansa, niin sitten kristillisen opin mukaan hänet saa tapattaa. ( Mooses )

   Jos eksegetiikan mukaan Raamatussa ei lue yläsnousemusta, niin silloin kristillisen opin mukaan Jeesus ei noussut ruumiina ylös. ( Markus alkuperäinen )

   Sillä ei ole asiaan merkitystä, mitä samainen tutkija historiallis-antropologisesti asiasta pohtii.

   Sinulta jäi mainitsemani avainkohdat avoimiksi ja ymmäärrän kyllä. En ole kiinnostunut lukemaan onttoja selityksiäsi. Hyvää elämän jatkoa sinulle omine jumalinesi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   ”Jos eksegetiikan mukaan Raamatussa lukee, että saa tapattaa nuoren poikansa, niin sitten kristillisen opin mukaan hänet saa tapattaa. ( Mooses )”

   Kristillinen oppi EI OLE yhtä kuin Mooseksen laki. Eivät ne myöskään sulje toisiaan pois, vaan ovat eri vaiheita kertomuksessa nimeltä ”Pelastushistoria”. Edelleen pääkysymyksenä ja asiana on selvittää mikä muuttui Jeesuksen tullessa maailmaan ja kuoltua ristillä.

   Ja millä tavoin pakanakristityt, juutalaiset ja vanhan liiton juutalaiset ovat eri asemassa.

   Jos on se käsitys, että mikään ei muuttunut, ja kaikkia koskee kaikki Raamatussa sanottu samalla tavalla, ei tiedä kristinuskosta mitään. Koska silloin kristinuskoa ei ole näin ajattelevalle henkilölle olemassa.

   Raamatun ymmärtämiseen tarvitaan muutakin kuin sisälukutaitoa. Sitä on luettava kertomuksena. Missä ollaan menossa ja keitä olemme siinä. Ranskalaisia viivoja vetelemällä ja Raamatun tekstiä pintapuolisesti lukemalla ei päästä koskaan sisällön ytimeen.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  Nyt osui Jukka Kristinuskon ytimeen. Yliluonnollinen Jumala on Raamatun keskiössä, eikä ilman sitä ja sen tunnustamista voida puhua Kristillisestä vakaumuksesta. Myös henkilökohtaisen sovituksen kokemus on yliluonnollinen tapahtuma. Kristuksen ylösnousemus on inhimillisesti katsottuna satua, mutta uskolle täyttä totta.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Jukka Kivimäki

  Aktiiviseurakuntalainen Espoosta. Päivätyössä ammatillisen koulutuksen parissa.