Kuka on vakaumuksellinen kristitty?

Otsikon kysymykseen on helppo vastata: Vakaumuksellinen kristitty on se joka on omasta mielestään vakaumuksellinen kristitty. Tämä tietysti sillä rajauksella, ettei termistä kristitty vallitse näkemyseroja.

Sanakirjan mukaan termi ”vakaumus” tarkoittaa varmaa, vakaata käsitys jostakin asiasta ja vakaumuksellinen henkilöä jolla tämä vakaumus on. Niinpä jos henkilöllä omasta mielestään on tämä vakaumus, niin sitten hänellä se on.

Sanapari ”vakaumuksellinen kristitty” kuitenkin sisältää tarpeen määritellä myös termin ”kristitty” merkitys. Kristitty on henkilö, joka tunnustaa kristillistä vakaumusta. Mutta mitä sitten on kristillinen vakaumus? Riittääkö se jos tunnustaa, että Jeesus on Kristus. Siis se Herran voideltu, josta heprealaiset pyhät kirjoitukset olivat ennalta kertoneet?

Siis kuka Jeesus? Se Jeesus joka ristiinnaulittiin Pontius Pilatuksen aikana ja nousi kolmantena päivänä kuolleista. Se sama Jeesus, joka antoi meille lupauksen Pyhästä Hengestä, Se sama Jeesus, jonka sanotaan olevan tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu. Se jota kutsutaan Pojaksi.

Onko kristillinen vakaumus sitä sitä että yhtyy uskontunnustukseen? Eiköhän se riitä ja eiköhän se edellytä juuri sitä.

Kuka sitten on kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu? Tarkoittaisikohan termi henkilöä, josta tiedetään tai oletetaan, että hänellä olisi mainittu vakaumus. Riittäisiköhän se? Eiköhän se riittäisi, mutta silloin henkilön omaksi omantunnon asiaksi jäisi pitääkö oletus paikkaansa.

71 kommenttia

 • Reino Suni sanoo:

  Elämässään rehellinen ja realistinen kristitty on ihminen joka tunnustaa Jeesuksen vahvistaman Korkeimman tahdon lähimmäisen rakkauden elämämme suurimmaksi ja tärkeimmäksi rikkaudeksi. Hänen hyväksymisen elämällemme, hänen, joka on omassa muodossaan jossakin maaplaneettamme ulkopuolella. Pyrkimyksellä noudattaa tätä rakkautta on useita muotoja ihmisten erilaisuudet huomioonottaen.

  Termi ” vakaumuksellinen kristitty ” on mielestäni hyvin epämääräinen ja käytännössä mahdoton ilmaisu.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Oletko ateisti, buddhalainen, hindu, muslimi, juutalainen vai kristitty?” Tällä tavalla muotoiltuun kysymykseen on helppo vastata olevansa kristitty, mutta onko silloin kysymys vakaumuksesta?

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Juha Heinilä sanoo:

  Kiitos Jukka hyvästä aiheesta ja pohdinnasta.

  Pyhässä kasteessa on meidät lapsena Jumala kastanut, uudestisynnyttänyt, antanut Pyhän Hengen ja pelastavan uskon. Tästä vakaamuksellisen kristityn vaellus alkaa. Monesti elämämme ei täytä meidän käsitystä siitä, mitä sen pitäisi olla. Onneksi voimme päivittäin tunnustaa synnit Jumalalle ja uskoa ne Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi saaduksi.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Lauri Lahtinen sanoo:

  Apostolisessa tunnustuksessa tunnustamme myös uskomme luomiseen eli taivaan ja maan Luojaan!

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Viittasin tekstissä pyhiin hepreankielisiin kirjoituksiin. Raamatun kirjoitusten pyhinä pitämiseen sisältyy ajatus että Jumala on ilmoittanut itsestään profeettojen kautta. Tämä siis mukaan lukien kuvauksen ihmisen ja maailman luotuisuudesta.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Lahtinen sanoo:

  Vakaumuksellinen kristitty?

  1. Kastettu.

  2. Rippikoulun käynyt ja konfirmoitu.

  3. Uskontunnustus ei aiheuta kakistelua – ei ajatellessa aivoissa eikä lausuessa kurkussa.

  4. Ei koe Raamattua ”nuotiotarinaksi” vaan kunnioittaa sitä edelleen parhaana lähteenä ihmisen ymmärrettävisssä olevaan Jumalan tahtoon.

  5. Omaa säännöllisen ja vahvan rukouselämän.

  6. Osallistuu seurakunnan, tai jonkin muun kristillisen yhteisön, työhön tai vapaaehtoistoimintaan tai muuhun hyväntekemiseen.

  Noin peruspilareiksi, jotta voi puhua vakaumuksellisesta kristitystä

  7. Jos Luoja suo, kokee vahvan uskoontulon elämänsä jossakin vaiheessa. Mutta jotkut kasvavat hitaasti, jotkut kuin salaman lyömänä vakaumukseen. Usko on Jumalan meille tarjoama lahja, otammeko sen vastaan ja haluammeko siinä pysyä on valintamme.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari-Matti Laaksonen sanoo:

   8. Kokee kristilliseksi velvollisuudekseen mitata ja arvoida lähimmäisten uskoa, ja mikäli seitsemän (7) edellistä kohtaa eivät täyty, siitä rakkaudellisesti moittia.

   9. Kokee joskus epämääräisesti tukehtuvansa omaan jumalisuuteensa, mutta pitää lopulta sitäkin aidon uskon, vakaumuksellisen kristityn merkkinä..

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kaarina Saari sanoo:

   2. Rippikoulun käynyt ja konfirmoitu.

   Suljet siis ns vapaiden suuntien kristityt ”vakaumuksellisten kristittyjen” ulkopuolelle? Vapaissa suunnissa kun ei ole rippikoulua ja konfirmaatiota.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Lauri Lahtinen sanoo:

  Tässä kai on nyt se ongelma, jos on asia jota ei voi mitata, niin tilanne on ihan sama onko sitä vai ei!

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Salme Kaikusalo sanoo:

  Sanoisin, että vakaumuksellinen kristitty ei ole henkilö, joka itse tunnustaa, ettei usko kristinuskon Jumalaan jne. ja että Raamattu on hänen mielestään satukirja.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  ”Nyt sitävastoin, kun olette tulleet tuntemaan Jumalan ja, mikä enemmän on, kun Jumala tuntee teidät” Gal.4:9

  ”Jos joku luulee jotakin tietävänsä, ei hän vielä tiedä, niinkuin tietää tulee; mutta joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee.” 1.Kor.8:2-3

  Kristitty on sellainen jonka Jumala tuntee ja tunnustaa lapseksensa. Miten tämä on mahdollista? Jeesus sanoo: Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. ” Matt.7:21

  Taivaallisen isän tahtohan on, että me uskomme Jumalan olevan Luojan, joka on kaiken alkaja ja kaiken ylläpitäjä, sekä että Jumala tuli Pojassaan ilmoittamaan meille Totuuden.

  Johannes kirjoittaa kirjeessään, että tämän tahdon (käskyn) pitäminen ei ole raskas, eli meidän tulee pitäytyä Jeesuksen Sanassa ja kuunnella Häntä. (ei pitäisi olla Kristitylle vaikeaa) Kristityllä on siis vakaa usko ja käsitys siitä, että kaikki mikä meille on ilmoitettu Jeesuksessa Jumalasta, on Armo ja Totuus.

  Kristitty on siis aina vakaumuksellinen. Olivatko juutalaiset fariseukset myös vakaumuksellisia, mielestäni olivat, eli tärkeämpää kuin vakaumus, on ymmärtää, mitä on Kristillisyys.

  Jeesus sanoo: ”Niinkuin Isä tuntee minut ja minä tunnen Isän; ja minä annan henkeni lammasten edestä.

  Kristityllä on myös vakaa käsitys myös Jumalan tuntemisesta Kristuksessa. Pohjimmiltaan on kyse juuri tuntemisesta. Me tunnemme Jumalan, mutta vielä enemmän; Jumala tuntee meidät.

  Jos sanon, että tunnen jonkun ihmisen, niin tämä ulkokohtainen tunteminen ei ole vielä se, mistä Raamatullisessa viitekehyksessä olevassa tuntemisessa on kysymys. Puhutaan lähinnä perheestä, jossa isä tuntee lapsensa, veli, sisarensa, jne. Kysymys on rakkaus suhteesta.

  Kristityn ei siis ainakaan ole vaikeaa yhtyä yhteiseen tunnustukseen. Eikä Kristityn ole vaikeaa tuntea yhden yhteisen perheen olevan yhteisen Isän lapsia. Kristityillä on yhteys ja yhteinen vakaumus, että Jumala on ja että Hän on tullut itse meitä Pelastamaan, Poikansa kautta.

  Kristityllä on siis ennenkaikkea vakaa usko Jumalan hyvään tahtoon meitä kohtaan Kristuksessa.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kari Virtanen sanoo:

  Jo kristitty, puhumattakaan vakaumuksellinen kristitty on vaativa termi, kuten tässäkin on hyvin osoitettu. Kristityltä vaatii kovaa luontoa ja vakaumusta sanoa olevansa kristitty. Harva pystyy sen vilpittömästi tekemään.

  Se että sana kristitty on niin vaativa, aiheuttaa terminologisia ongelmia, kun joskus kuitenkin tulee tilanteita, joissa tavallisen kansankirkkolaisenkin pitää määritellä oma positionsa uskontokentässä. Ulkomailla olen kysyttäessä sanonut uskontoni olevan luterilainen kristinusko, mutta huolellisesti välttänyt käyttämästä sanaa kristitty. Kotimaisissa ympyröissä sanoin ennen olevani karvalakkiluterilainen. Sittemmin ymmärsin, että sanalla on joissain piireissä oma spesifi merkityksensä, joten jouduin luopumaan siitäkin. Nykyisin onneksi kysymys omasta suuntautumisesta tulee vain harvoin esille ja silloin riittää termi agnostinen.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Sonja Ottavainen sanoo:

   Ja ihan perustotuus on se, ettei kristillinen vakaumus ole tae mistään.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Kristillisyyteen on keräytynyt ajan mittaan siihen alunperin kuulumattomana karstana kaikenlaisia lisämääreitä. Joku on oikea- tai peräti puhdasoppinen. Toinen on taas uskovainen, ellei ihan tosiuskovainen. Amerikassa taidetaan nostaa osa kristityista uudestisyntyneiden erikoisjoukkoihin. Omassa maassamme arvioidaan esimerkiksi sitä, onko herätyskristillinen tai vanhakantainen. Onkohan tällainen syynä, että monet vierastavat kohdallaan koko kristityn nimitystä. toisten kristillisyyttä usein sopiikin sitten mitata.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Lahtinen sanoo:

  Jos jotkut ovat epävarmoja tai häpeilevät kristillistä vakaumustaan, niin täytyykö kaikkien kierrellä ja kaarrella?

  Jos kokee kristillisen vakaumuksen voimia antavaksi ja iloiseksi asiaksi, niin täytyykö se peittää?

  Se on nykyään niin uljasta ja upeaa, jos tunnustautuu julkisesti homoseksuaaliksi, mutta se on noloa ja suorastaan kiellettyä (puhumattakaan ylpistelystä ja muiden uskon arvioinnista?) jos tunnustautuu vakaumukselliseksi kristityksi?

  Ihan arvioimatta kunkin uskoa, onhan se jokaisen yksilön ja Jumalan välinen asia, voi mielestäni kristitty astua kaapista, ja tunnustaa sen, että on vakaumuksellinen kristitty. Ilman pilkkaa, ilman että heti syytetään muiden uskon arvioinnista (mitä se tähän liittyy?) tai Raamatulla päähän lyömisestä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Olisikohan niin, että ’maailman’ kommentit eivät aiheuta tätä arkuutta niinkään kuin se uskonveljien taholta tuleva vakaumuksen arvioiminen ja kirjalla päähän kopauttaminen? Kristillisyydestään todistavat kuin eivät malta puhua ainoastaan itsestään, vaan kertovat usein, miten vain ’meidän parissamme’ on säilytetty väärentämätön kristillisyyden perintö. *Karvalakkiluterilainen’ sai minut miettimään itseeni sopivaa määritelmää. Olisinko lippalakkiliberaali vai esikaupunkiekumeenikko?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sonja Ottavainen sanoo:

   Niin juuri, Martti Pentti sen taas selkeyttää.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Virtanen sanoo:

   Martti Pentti: Erilaisia hattukristillisiä olisi aika mielenkiintoista keihitellä. Karvalakkiluterilainen vastasi noin ajatuksen tasolla silloista omaa ajatteluani, mutta kyllä lippalakkiliberaali kuulostaa ihan itseenikin sopivalta. Pipoprotestantti vois rimmata, mutta ei sovi minulle.

   Nimityksiä olisi hauska keksiä, mutta valitettavasti ne helposti loukkaavat kohteitaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Salme Kaikusalo sanoo:

  Kyllä ihminen itse tietää, onko hän vakaumuksellinen kristitty. Minä olen vakaumuksellinen kristitty. Sen vahvistaa jo sekin, että täälläkin jotkut itsensä ateisti tunnustavat suhtautuvat ajoittain pilkallisesti kommentteihini.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Sonja Ottavainen sanoo:

   So what? Se ei kerro mitään. Salme, tosin uskon, että sinä olet kristitty, ja pidän sinua ymmärtäväisenä ihmisenä.

   Mutta monet täällä ilmaisevat ikävästi, että sinä ja sinä ette ole kristiityjä. Se on järkyttävää, että toiset rupeavat määrittelemään ulkoapäin. Salme, sinä et tee näin.

   Mutta, ne jotka niin tekevät, rikkovat koko ihmisyyttäm ja Jumalan tahtoa, joka on ilmoitettu.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Virtanen sanoo:

   Sinun vakaumuksestasi, Salme, ei ainakaan tällä palstalla jää epäselvyyttä. Olet kunnioitettavalla tavalla vakaumuksellinen kristitty.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Jukka Kivimäki

  Aktiiviseurakuntalainen Espoosta. Päivätyössä ammatillisen koulutuksen parissa.