Kristitty ei voi kasvaa uskossa!

Voisi otsikkoa sanoa virheelliseksi, koska on aivan helppo , vaikka googlettamalla löytää, että kaikki kristilliset seurakunnat kertovat kristityn uskossa kasvamisesta, niin kirkon herätysliikkeiden, Lähetyshiippakunnan ja vapaiden suuntien kirkkojenkin sivuilta.

Usko on kuitenkin Jumalan lahja, jonka peruste on Kristuksen sovitustyössä, joka annetaan yksin armosta ilman ihmisen ansioita ja se on " alusta", jossa Kristus vaikuttaa tahtomista ja tekemistä,toimii siis kristityssä, kun hän vaeltaa Hengessä, Kristuksessa.Golgatan työ on kertakaikkinen ,täydellinen sovitustyö.Usko on sama pienessä lapsessa ,kun hänet otetaan kasteessa Jumalan lapseksi ja kastetaan myös Kristuksen kuolemaan ,kuin   myös vanhuksessa ,jolle Jumala on lahjoittanut uskon.Raamattu ja tunnustuskirjat eivät puhu uskon kasvamisesta,vaan se on täydellinen, kuten Kristuksen sovitustyö . Uskoon (Kristuksen)ei voi lisätä mitään eikä poistaa siitä mitään, usko on Kristuksessa ja siksi täydellinen. Raamattu puhuu sen sijaan vaeltamisesta uskossa, joko Hengessä tai lihassa.Jos me yritämme jotakin omia ansioita liittää uskoon , niin silloin me emme ole Kristuksessa.Jos ajattelemme, että joku on kasvanut uskossa niin pitkälle, että hän uhraa enemmän tai on nöyrempi, niin se on hengellistä ylpeyttä. No joku sanoo, että eikö siellä sanota maitoa tarvitsevista lapsista.. joo ,mutta siinä ei puhuta uskosta. Paavali sen sijaan puhuu paljon Kristuksen tuntemisesta,jonka kautta usko saisi vaikuttaa meissä.

Kun vaellamme Hengessä, Kristuksessa olemme vapaita ja uskon viesti on ihmisille evankeliumi, Kristuksen tuoksu.

Kun vaellamme lihassa, me olemme lain alla ja meidän uskomme tarvitsee aina vertailukohdan ja tietysti se on joku heikompi  ja kiusauksien tullessa laki ajaa varmasti lankeemukseen.Lainalainen ihminen tuomitsee muita lain mukaan , mutta lopulta itse joutuu lankeemukseen,ylpeys käy edellä ja hänet lopulta tuomitaan lain mukaan.Jumala ei ole 99.99% armoa ja 00.01% ihmisen ansiota pelastuksessa vaan 100% Jumalan työ.

 1. Uskoa ei voi myöskään mielestäni kovin tarkkailla, koska se johtaa lopulta sielullisiin tai tunteenomaisiin loppupäätelmiin, mutta raamattu kehottaa meitä seuraamaan omaan vaellustamme,vaellammeko Hengessä vai lihassa. Alkuseurakunta pysyi apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja yhteisissä rukouksissa. Jokaisessa Jumalan lapsessa on usko, lahjavanhurskaus ja kaikki työ tai suurin osa ei näy mitä Jumala tekee lapsiensa kautta. Joskus Jumala näyttää,niin kristikunnassakin vähäiseltä näyttävältä Jumalan lapselta, kuinka Jumala toimii hänen kautta. Ja kristittyjen pitäisi rohkaista ja kertoa näille maanhiljaisille ,vähimmille veljille, kuinka Jumalan armo uskon kautta toimii, kun olemme Kristuksessa. Jos me näämme,  että Jumala toimii meidän kauttamme,niin silloinkin kuten Paavali opettaa , olkoon kerskautemme Kristus.
 2. Uskossa kasvamisessa puhumisella varmaan  tarkoitetaan Kristuksen tuntemisen kasvamista, mutta koska on kysymys keskeisimmästä asiasta ja siitä että emme keskittyisi itseemme, vaan Jumalan työhön olisi tärkeä , että raamatullinen selkeys olisi tiedossa,koska meidän luontainen syntiinlagennut luontomme toimii täysin vastaisesti kuin Jumala ja ihmisellä on loputon halu ansioitua, vaikka se tie Kristuksen tuntemiseen tulee olla , että minä vähenisin ja Hän saisi kasvaa.
 3. Uskon päämäärä on sielujen pelastus ja viimein että se saa vaihtua näkemiseen.
 4. Kristityn päämäärä on yhteenvetona oppia tuntemaan Jeesus ja alkuseurakunta on antanut nuo 4 edellä mainittua kohtaa, jota meidän tulisi toteuttaa, jotta saisimme olla Jumalan työn kohteena ja myös Jumalan työn välikappaleina ja saisimme sanoa Paavalin tavoin , että pidämme roskana kaikkea Kristuksen tuntemisen rinnalla.

93 kommenttia

 • ismo malinen sanoo:

  Juuri näin Ari. Vapaudesta käsin, ilman rangaistuksen pelkoa, ei siis niin; jos en tee, niin en kelpaa, vaan Jumalan antaman Armon ja Voiman mukaan, sen mukaan kun on annettu, eikä sen mukaan kun ei ole annettu.

  Kaikilla on sama usko, mutta armolahjat ovat Jumalan tahdon mukaan. Hän antaa ja varustaa jokaisen ihmisen oman tahtonsa mukaan. Lupausten varassa on hyvä kasvaa Kristuksen tuntemisessa. Lihan käsivarsi ei mitään hyödytä. Ellei Herra rakenna, niin turhaan rakentajat vaivaa näkevät, sillä Hän antaa omilleen heidän nukkuessaan, jos Hän niin näkee hyväksi. Mitään ei voi ottaa, jollei anneta. Odota Herraa, Hän sen tekee.

  Jumalan rakkaudesta me kaikki olemme saaneet lahjaksi uskon Kristukseen, jossa kaikki Viisaus on kätkettynä.

  ”Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Jeesukselta Kristukselta, Isän Pojalta, on oleva meidän kanssamme, totuudessa ja rakkaudessa. Minua on suuresti ilahuttanut, että olen lastesi joukossa havainnut olevan niitä, jotka totuudessa vaeltavat sen käskyn mukaan, jonka me olemme saaneet Isältä.”

  ”Ja tämä on rakkaus, että me vaellamme hänen käskyjensä mukaan. Tämä on käsky, että teidän, niinkuin olette alusta kuulleet, tulee siinä vaeltaa.”

  ”Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niinkuin hän on meille käskyn antanut.” (lainaukset Johanneksen kirjeistä.)

  Huomaa, että tuossa käsky on yksikössä. Focus on kaiken aikaa uskossa Kristukseen, jonka kautta kaikki Rakkaus on alkuisin. Kristus on Itse Rakkaus ja Hän on täynnä Armoa ja Totuutta. Laupeus, Armo ja ja Jumalan Rauha lisäntyköön ihmisten kesken. Amen.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Ismo malinen toteat että ”käsky” on yksikössä, kuinka niin, eikö tuossa ole:

   “Ja tämä on rakkaus, että me vaellamme hänen käskyjensä mukaan. ””

   Siis ensinnäkin on ”käsky” uskoa Jeesukseen ja se tarkoittaa että pitää Hänen käskynsä, eikö olekkin selkeää?

   Mitä on sitten keskinäinen rakkaus josta Jeesuksen seuraajat tunnistetaan?

   Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  Juu, kyllä jokainen voi pitää vaikka kaikki käskyt, jos siihen on tarvetta, mutta niiden pitäminen ei ketään pelasta, vaan Jumalan tahdon pitäminen.

  ”Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.” Joh.6:40

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Joh. 3:36 Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.”

   Ismo Malinen mitä sana ”kuuliainen” sinulle merkitsee?

   Entäpä mitä tarkoittaa ”ylenkatsominen”?

   Joh. 12:48 Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  Ari, ympyrä on sulkeutunut, laki on saatu täytettyä- Jeesus sanoi: ”Se on täytetty”

  Kuuliaisuus on, että uskomme Jumalan tahdon, emmekä enää yritä pystyttää sitä, mikä on kumottu. Uusi Liitto on tullut. Ei tarvitse enää uhrata synnin tähden, eikä tarvitse ansaita Jumalle kelpaavuutta, täyttämällä mittaa. Et voi antaa mitään tekoasi lunaiksi synnin tähden, Jumala ei katso niihin, vaan Kristukseen jossa on kaikki täytetty. Usko ainoastaan.

  ”Sillä hänestä todistetaan: ”Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan”. Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön -sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi-mutta sijaan tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa.

  Ja niinkuin tämä ei tapahtunut ilman valan vannomista-nuo taas ovat papeiksi tulleet ilman heistä vannottua valaa, mutta tämä hänestä vannotulla valalla, sen asettamana, joka hänelle sanoi: ”Herra on vannonut eikä ole katuva: ’Sinä olet pappi iankaikkisesti'” -niin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut. Ja noita toisia pappeja on tullut useampia, koska kuolema ei sallinut heidän pysyä; mutta tällä on katoamaton pappeus, sentähden että hän pysyy iankaikkisesti, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa.Hebr.7:17-25

  ”…Hän myös voi täydellisesti pelastaa…” jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat…” — Tuo ”täydellisesti” tarkoittaa ”loppuun asti”

  Et voi Ari lisätä mitään valmiiseen työhön, se on suljettu pois. Joko uskot, että Jumala on täydellisesti pelastanut, ilman omaa vanhurskautta. Järkeily ei auta tässä mitään vaan usko on se, jonka kautta saamme kaiken, Hänen lupauksensa Kristuksessa on pysyvä maailman loppuun asti.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  ”Ylenkatsominen” on juuri sitä, ettei voi hyväksyä Jumalan Täydellistä uhria, vaan haluaa itse täyttää jotain ansaitaakseen Jumalan mielisuosion. (Vanhurskauden)

  Jumalalle ei kelpaa ihmisen pyrkimys ohittaa Kristuksen ansio, joka luetaan ihmiselle yksin armosta, uskon kautta.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Joh. 12:48 Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä.

   Näytäppä missä JEESUS on sanonut tuon mitä kirjoitit, taitaa löytyä aivan toisista lähteistä?

   Ensinnäkin kun Jeesus sanoo ”tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi” niin KUN ei teeparannusta niin miten käy, tuomitseeko tuon sanan ylenkatsominen ihmisen, kyllä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  Ari, tuo ”parannuksen teko” ei ole verbi, eikä ihmisestä, vaan, kun ihminen kuulee Evankeliumin, niin hän sen voimasta kääntyy, ja näin tulee Jumalan parantamaksi.

  Et saa tuohon mahtumaan ihmisen omaa tekemistä millään muotoa.

  ”Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi” on samaa kuin sanottaisiin ”ottakaa aurinkoa kun se paistaa” Ymmärrät varmasti, ettei aurinkoa voi ottaa, jollei aurinko paista.

  Uskominen ja kääntymys ovat sama asia, niitä ei voi erottaa toisistaan, Ei voi kääntyä, ellei ole Sanaa, sillä juuri Evankeliumissa on se Voima, joka ihmiseltä puuttuu.

  Evankeliumissa on Jumalan Voima, se saa aikaan ihmisessä kaiken. Sade kastelee maan ja antaa kasvun ja kaiken hedelmän. Evankeliumi on avain, joka asetetaan lukkoon ja Jumala on se, joka avaa lukon ja aukaisee oven. Ihminen on Jumalan luoma olento joka on sellaisenaan eksynyt, kun hän äitinsä kohdusta syntyy. Ihminen tarvitsee pelastajan ja sellaisen Jumala on maailmaan lähettänyt.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Ismo malinen toteat:

   ”””Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi” on samaa kuin sanottaisiin ”ottakaa aurinkoa kun se paistaa” Ymmärrät varmasti, ettei aurinkoa voi ottaa, jollei aurinko paista.””

   Eikö siis auringon otto ole vapaaehtoista ja ihminen itse päättää ottaako vai ei?

   Samoin Jumalan kutsuessa on ihmisellä mahdollisuus tehdä parannus, ei ihminen itse voi sitä tehdä eli tarvitsee Jumalan kutsun, tähän kutsuun on mahdollista suostua tai sitten ei, siis voi ylpeänä esitellä kastetodistustaan ja kieltäytyä luopumasta kaikesta ja jäädä omaan vanhaan valheelliseen uskonnollisuuteen. Nöyrille Jumala antaa armon, ylpeitä vastaan Hän on.

   Ilmoita asiaton kommentti