Luther: ”Kuka on kristillinen saarnaaja”

Luther on kirjoittanut kirkkovuoden evankeliumiteksteihin liittyvät selityksensä lyhyeen Evankeliumi-postillaansa. Suomennetun postillan nimenä on ”Tohtori Martti Lutheruksen lyhyt Evankeliumi-postilla”. Käytössäni on 6. painos, painovuosi 1927. Kirjan on kustantanut Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys.  — Kopioin tähän blogiin Lutherin selityksen 4. Adventtisunnuntain evankeliumitekstiin (Joh. 1:19-28), jossa kerrotaan, kuinka fariseukset tulivat kysymään Johannes Kastajalta, kuka hän oikeastaan oli. Suomennoksen mukaan Lutherin selityksen otsikkona on ”Kuka on kristillinen saarnaaja”. Kopioin selityksen sellaisenaan, vaikka kieli on vanhahtavaa ja jotkin sanat kaipaisivat muokkausta. Kokonaisuutena selityksen sisältö avautuu kuitenkin. Tummat korostukset ovat vastaavanlaiset kuin kopioitavassa tekstissä.

+++

Kuka on kristillinen saarnaaja (selitys kokonaisuudessaan on suora lainaus Lutherin suomennetusta tekstistä)

Se on oikea kristillinen saarnaaja, joka saarnaa niin kuin Johannes saarnasi ja siinä yhäti pysyy. Nimittäin, että hän ensin hyvästi saarnaa lakia – josta ihmiset oppivat, kuinka suuria asioita Jumala meiltä vaatii, meiltä, jotka Aadamin lankeemuksesta turmeltuneen luontomme heikkouden vuoksi emme mitään voi tehdä, – ja siten kastaa Jordanin vedellä. Sillä Jordanin kylmä vesi merkitsee lain oppia, se ei sytytä rakkautta, vaan pikemminkin sammuttaa sen. Sillä laista ihminen opii tuntemaan, kuinka kova ja mahdoton lain täydellinen pitäminen on. Tästä tulee hän lain viholliseksi, ja kaikki hänen halunsa siihen sammuu, tuntiessansa kuinka hän sydämensä pohjasta on peräti lakia vastaan. Tämä on kauhea synti, että ollaan Jumalan käskyille viholliset. Tästä siis on nöyrtyminen ja tunnustaminen, että olemme kadotettuja ihmisiä ja että kaikki työmme ja elämämme on paljasta syntiä. Siten meissä Johanneksen kaste tapahtuu, ja me olemme oikealla tavalla ja toden teolla kastetut, emmekä ainoastaan valetut. Silloin vasta käsitämme näiden Johanneksen sanain tarkoituksen: Tehkää parannus ym. Silloin ymmärämme Johanneksen oikein puhuneen, ja jokaisen ihmisen tarvitsevan parannusta tehdä. Mutta tähän ymmärrykseen eivät tule fariseukset aikä tekopyhät, eivätkä ne anna itseään kastaa, kieltäen tarvitsevansa parannusta, sentähden ovatkin Johanneksen sanat ja kaste heidän mielestänsä sula hulluus.

Toiseksi, kun nyt lain opetus ja kaste ovat päättyneet siten, että ihminen, itsensä tuntemisesta nöyrtyneenä, epäilee itsestänsä ja kaikesta omasta voimastansa, silloin alkaa opin toinen osa, se näet, että Johannes käskee kansan tyköänsä Kristuksen luo ja sanoo; Katso, tuossa on Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Se tietää: Minä olen ensin opetuksellani tehnyt teidät kaikki syntisiksi, kironnut kaikki teidän työnne ja sanonut, että teidän täytyy itsestänne epäillä, mutta ettette myös Jumalaa epäilisi, niin katsokaa tänne, minä tahdon osoittaa teille, kuinka synneistänne vapaaksi pääsette ja autuaiksi tulette. Itse ette voi syntiänne panna pois ettekä omilla töillänne hurskaaksi tulla – toinen mies siihen tarvitaan, en minäkään voi sitä toimittaa, mutta minä osaan kuitenkin hänet teille osoittaa. Hän on tämä Jeesus Kristus, Jumalan Karitsa, hän, eikä kenkään muu, ei taivaassa eikä maassa, hän yksin ottaa synnit päällensä, ottaa niin kokonaan, ett´ette voi pienintäkään syntiä maksaa. Hänen yksin täytyy päällensä ottaa, ei ainoastaan sinun syntisi, vaan kaiken maailman, eikä muutamia maailman syntejä, vaan kaikki sen synnit, olkootpa suuret tai pienet, monet taikka harvat. Näin kun saarnataan, silloin puhdasta evankeliumia saarnataan ja kuullaan ja Johanneksen sormen viittausta noudatetaan, jolla hän Kristusta, Jumalan Karitsaa osoittaa. Jos nyt voit uskoa tämän Johanneksen äänen todeksi, noudattaa hänen viittaustaan ja tunnustaa, että Jumalan Karitsa kantaa sinun syntisi, niin olet voittanut, olet kristitty, olet synnin, kuoleman, helvetin ja kaiken herra ja silloin täytyy omantuntosi iloiseksi tulla, ja sinun täytyy sydämestäsi mielistyä tähän viattomaan Jumalan Karitsaan ja rakastaa, ylistää ja kunnioittaa taivaallista Isää tästä hänen äärettömästä laupeutensa rikkaudesta, joka on sinulle Johanneksen kautta saarnattu ja Kristuksessa annettu, ja tulla sydämestäsi halulliseksi tekemään hänen jumalallista tahtoansa, niin paljon kuin suinkin jaksat, kaikista voimistasi. Sillä voisimmeko koskaan suloisempaa ja lohdullisempaa kuulla, kuin että syntimme eivät enää ole meidän, eivätkä makaa meidän, vaan Jumalan Karitsan hartioilla? Saattaisiko synti tuomita näin viatonta Karitsaa? Hänessä täytyy sen tulla voitetuksi ja hävitetyksi, niin täytyy synnin palkankin, kuoleman ja helvetin synnin keralla tulla voitetuksi.

Tästä nyt näet, mitä Isä Jumala on meille Kristuksessa antanut. Älä siis, älä milloinkaan itseäsi luulottele, että muka omilla töilläsi voit Jumalan edessä päästä pienimmästäkkän synnistä vapaaksi, sillä näin sinä ryöstäisit Kristukselta, Jumalan Karitsalta, hänen oikean kunniansa. Johannes kyllä sanoo:Tehkää parannus, mutta ettei hän sillä tarkoita mitään sinun omaa parannustasi, niin kuin muka taitaisit omalla voimalla itseäsi synnistä puhdistaa, sen hän toisessa osassa voimallisesti osoittaam, kun sanoo: Katso, Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman synnit; vaan hän tarkoittaa, niin kuin edellisestä jo sanottiin, etä jokaisen tulee tuntea itsensä, että hänen tarvitsee tehdä parannus, eikä kuitenkaan etsiä sitä itsestänsä, vaan yksin Kristuksesta. Tällaiseen Kristuksen tuntemiseen auttakoon meitä Jumala, kaiken armon Isä, laupeutensa tähden, ja lähettäköön maailmaan Johanneksen äänen suurella evankelistain joukolla. Amen.

 

  • ”Johannes kyllä sanoo:Tehkää parannus, mutta ettei hän sillä tarkoita mitään sinun omaa parannustasi, niin kuin muka taitaisit omalla voimalla itseäsi synnistä puhdistaa, sen hän toisessa osassa voimallisesti osoittaam, kun sanoo: Katso, Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman synnit; vaan hän tarkoittaa, niin kuin edellisestä jo sanottiin, etä jokaisen tulee tuntea itsensä, että hänen tarvitsee tehdä parannus, eikä kuitenkaan etsiä sitä itsestänsä, vaan yksin Kristuksesta”

   Puhdasta Evankeliumia.

 1. Luther:””Tehkää parannus ym. Silloin ymmärämme Johanneksen oikein puhuneen, ja jokaisen ihmisen tarvitsevan parannusta tehdä. Mutta tähän ymmärrykseen eivät tule fariseukset aikä tekopyhät, eivätkä ne anna itseään kastaa, kieltäen tarvitsevansa parannusta, sentähden ovatkin Johanneksen sanat ja kaste heidän mielestänsä sula hulluus.””

  Tässähän puhutaan ohi Raamatun tekstin:

  7 Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi heille: ”Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa?
  8 Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä,(Matt.3)

  Parannusta ei todellakaan kukaan voi tehdä omassa voimassa, sillä ihminen on sokea ja paatuneella sydämellä, ei ”kuule eikä näe””.

  Kun Jumala kutsuu voi ”nähdä” omat teot eli sen kuinka on elänyt Jumalan tahdon vastaisesti, tämä on Pyhän hengen työtä, tällöin on mahdollista tunnustaa ettei ole ensinnäkin todellakaan ”kuullut” Jumalaa ja toiseksi tehnyt Hänen tahoaan vastaan tietyssä asiassa, tunnustaa syntinsä, nöyrtyy parannukseen, tätä on oikea parannus.

  Mitä sen jälkeen, tämän Pietari Pyhän Hengen saaneena kertoo selkeästi:

  38 Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
  39 Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.”(Ap.t.2)

 2. Lähetyskäsky ja Jeesuksen taivaaseenastuminen

  Matt.16:14-20 Myöhemmin Jeesus ilmestyi yhdelletoista opetuslapselle heidän ollessaan aterialla. Hän moitti heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet ylösnousseena. 15) Hän sanoi heille: Menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille.

  16) Joka uskoo ja saa kasteen, pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
  17) Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä. 18) nostavat käsin käärmeitä. Jos he juovat jotakin kuolettavaa, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä tulevat terveiksi.
  19) Kun Herra Jeesus oli puhunut heille, hänet otettiin ylös taivaaseen ja hän istuutui Jumalan oikealle puolelle 20) Opetuslapset lähtivät ja saarnasivat kaikkialla. Ja Herra toimi yhdessä heidän kanssaan vahvistaen sanan sitä seuraavien merkkien kautta.