Koko kansa Jumalan omaksi

 

Valokuvassa olemme Ilonpisarassa yhden kokouksen edellä. Colette oli Someron seurakunnan edustajana ja minä olin henkilöjäsenen ominaisuudessa mukana kokouksessa.

Jumala johtaa kansojen kohtalon.  Jumalan siunauksen pyytäminen on kansan  kannalta hyvin tärkeää.  Kun hän siunaa, niin kansa voi hyvin. Mutta jos hän ottaa pois varjeluksensa, niin silloin voi koittaa vaikeita aikoja.

Tästä puhuu myös Profeetta Hesekiel Vanhassa testamentissa. Profeetta varoittaa Juudan kansaa vieraiden jumalien palvonnasta. Näiden seuraamisesta tuli kansan keskelle riitaa ja eripuraisuutta. Kansa taisteli toinen toistaan vastaan. Ihmiset jakautuivat keskinäisiin ristiriitoihin.  Hesekielin kirjan alkuosa kertoo näiden vääryyksien tuomasta tuomiosta: Jerusalemin hävityksestä.

Vain muutamissa kohdin katse luodaan eteenpäin. Ajallisen rangaistuksen jälkeiseen aikaan. Silloin kansa kääntyy Herran puoleen ja saa siunauksen: Kokonaisena kansana.

Hesekielin kirjan loppuosa käsitteleekin syvällisemmin tuota tulevaisuutta. Koko kansalle annetaan uusi tulevaisuus. Näköala on valoisa. Koko kansa saa jälleen kokoontua yhteiseen jumalanpalvelukseen. Jumala saa ylistyksen. Häntä kunnioitetaan Jumalana ja kansaa kutsutaan hänen kansakseen, Pyhäksi kansaksi.

Sunnuntaina vietämme rukouspäivää. Tässä ovat rukouspäivän perustiedot:

SUNNUNTAI 24.10.2021

Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä 2021

Kansalliset rukouspäivät

Raamatun tekstit:  Hes. 11:19–20, Gal. 5:22–25, Luuk. 6:43–46

Hesekiel puhuu Jumalan antamasta tulevaisuudesta. Se on Jumalan lahja. Jumala itse tekee sen.

Myöhemmin profeetta palaa samaan ennustukseen luvussa 36. Silloin hän  kertoo, kuinka Jumala tämän uudistuksen antaa: Pyhän kasteen suloisen pisaroiden vihmana. Niin kuin kuiva maa herää henkiin sateen pisaroista, niin kokonainen kansa saa Jumalan varjelun omakseen kasteen uutta luovana ihmeenä. Jumala elää ja vaikuttaa.

25 Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte, minä puhdistan teidät kaikesta saastastanne ja epäjumalienne kaikesta iljettävyydestä.  

Huolten alainen saa lohdutuksen. Syyllisyyden vaivaama vapautuu kahleistaan  anteeksiantamuksen katkaistessa syytösten siteet.   Kuolleen kiven kaltainen uudistuu rakastavan sydämen iloon.

 26Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. 

Toivottoman tilanteen orja  nostaa päänsä ja täyttyy rohkeuden ja voiman hengellä.   Jumala itse toimii ja antaa Henkensä, Pyhän Hengen, kasteen suurimpana lahjana.

27Minä annan Henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan. 

Tämä profeetallinen näky vaikutti voimalla kansan uskoon. Kansa uskalsi katsoa eteenpäin. Vastoinkäymisiä uskallettiin uhmata ja rohkeasti elää tulevaa kohti.

 

Vuosisadat vierivät kansojen historian ketjussa, mutta Jumala pysyy samana kautta aikojen. Herramme on Ikiaikojen Jumala. Hänen pelastuksensa Jeesuksessa Kristuksessa on Isän Jumalan kädenojennus meidän maailmallemme. Vapahtajamme on tehnyt kaiken valmiiksi pelastuksemme puolesta. Saamme iloiten ja rohkein mielin  elää elämäämme eteenpäin.  Tulevaisuus on Jumalan ja Jumala on tulevaisuuden Jumala. Kaikki vuotemme, kaikki päivämme, jokainen hetkemme on hänen käsissään.

Jumala isänmaatamme siunatkoon! Kansaamme varjelkoon ja kaikkia kansoja rauhaan johtakoon!

 

 

Hesekielin kirjasta, luvusta 11

Minä annan heille uuden sydämen ja heidän sisimpäänsä uuden hengen, minä otan heidän rinnastaan kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Niin he seuraavat minun säädöksiäni, he ottavat varteen minun käskyni ja elävät niiden mukaan. He ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa.

 

 

63 kommenttia

 • Matias Roto sanoo:

  Sunnuntailla 24.10.2021 on myös toinen aihe: Reformaation päivä. Tämän blogin rakensin kuitenkin rukouspäivän ensimmäisen tekstin pohjalle.

  Sunnuntaista kerrotaan seuraavassa osoitteessa

  https://www.kirkkovuosikalenteri.fi/kalenteripaiva/sunnuntai-24-10-2021/

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Reino Suni sanoo:

  Me kaikki ihmiset, olennot , olemme mahdollisen jumalan, Korkeimman, omia. Me kaikki saamme syntymässämme lähimmäisen rakkauden mentaliteetin olemukseemme. Jeesuskin korosti meillä kaikilla olevan isän. Hyvä sanansaattaja.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Reino

   Kiitos kommentistasi

   Tekstissäsi on useampia viittauksia hyvään suuntaan.

   – Me kaikki kuulumme Jumalalle, koska hän on meidät luonut

   – Jumala todellakin haluaa olla meidän kaikkien rakastava Isä.

   – Jeesus on tullut kertomaan meille hyvästä Jumalasta

   – Me kaikki tarvitsemme rakkautta, sitä että meidät hyväksytään ja meistä välitetään.

   Tähän näköalaasi voinemme vielä lisätä sen että Vapahtajamme on tullut pelastamaan meidät. Hänessä meillä on sovitus koko elämän kanssa, niin Jumalan joka meidät on luonut että toinen toisemme kanssa. Olemmehan kaikki Jumalan tekoa.

   Voinemme myös kertoa että pyhän kasteen välityksellä meidät on liitetty Taivaan Isän suureen perheeseen, missä voimme kutsua Jumalaa Isäksemme ja toinen toistamme sisaruksiksi olemmepa sitten mitä kansaa tai rotua tahansa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reino Suni sanoo:

   Me kaikki ihmiset olemme tasa-arvoisia ihmisarvoltamme Korkeimman edessä. Kasteella ja muila maallisilla toimenpiteillä ei ole mitään merkitystä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Reino

   Mielestäni juuri kaste on Jumalan työ, joka antaa tasa-arvon Jumalan edessä ja juuri sitä kautta meidän olemassaolomme syvimmässä mielessä täyden perustelun meidän elämämme täydelle oikeutukselle.

   Ulkonaisessa elämämme tarkastelussahan saatamme muutoin havaita että niin koirilla kuin kanoillakin on oma lauman tai parven sisäinen järjestyksensä. Kilpailuvietti on niin ihmisillä kuin ravihevosillakin. Kauneudentaju eri lajien välillä on jopa niin yleispätevää, että kaunis ankka on kaunis sekä näiden lintujen sisäisessä arvojärjestyksessä että hoitajien silmissä.

   Näillä eroilla on taipumusta muuttua myös periaatteelliselle tasolle, jolloin eriarvoisuus voi rikkoa yhteisen tasaveroisen hyväksytyksi tulemisen.

   Juuri usko ja luottamus meidän Vapahtajamme täydelliseen rakkauden tekoon pyhän kasteen lahjana ojentaa meille tasa-arvoisen olemassaolomme oikeutuksen ja sitä kautta myös keskinäisen kunnioituksemme toinen toistamme kohtaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Matias Roto:””Mielestäni juuri kaste on Jumalan työ, joka antaa tasa-arvon Jumalan edessä ja juuri sitä kautta meidän olemassaolomme syvimmässä mielessä täyden perustelun meidän elämämme täydelle oikeutukselle.””

   Kuinka tuo ”tasa-arvo” toteutuu kun kaikkia maailman ihmisiä ei kasteta vauvoina? Kenen päätös tämä on?

   Miksi Jeesus ei kastanut yhtään lasta, eikä Hänen opetuslapsensakkaan eikä Johannes kastajakaan?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Puhut asiasta jota et ymmärrä.

   Vanhan kirkon kaste oli aina koko talouden kaste yhdellä kertaa isovanhemmista poikien perheen pienimpään vauvaan saakka

   Etkö huomaa että jokaikisen perheenjäsenen ja muiden taloudessa asuvien yhteinen kaste oli niin tavallinen ettei siitä tarvinnut puhua mitään.

   Ei kerrottu = ei olemassaoleva -logiikkasi on yhtä mieletön kuin väittää, etten muka söisi lihapullia, koska sellaisesta ei aikaisemmin ole puhuttu näissä blogeissa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Matias Roto nää kommenttisi toistavat samaa kaavaa, aina olen väärässä vaikket itsekkään aina edes ymmärrä kysymystä, siis kyse oli miksi vain osa koko maailman vauvoista kastetaan, siis kun puhut tasa-arvosta, niin kenen tämä systeemi on ja kuinka ko taas-arvo toteutuu?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Jeesuksen sovintotyö on tapahtunut koko maailman puolesta.

   Reformoitu käsitys, että Vapahtajamme olisi tehnyt sovintotyön vain valittujen puolesta ei ole Raamatun mukainen.

   Jumala on luonut koko maailman. Jeesuksen sovitustyö on tehty koko maailman puolesta. Siksi myös Pyhän Hengen työ koskee koko maailmaa. Hän haluaa koota yhteiseen kirkkoon jäseneksi koko maailman. Tämä opetuslapseksi saattaminen jonka hän tekee, tapahtuu pyhän kasteen välityksellä.

   Matteuksen evankeliumi:

   28:19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni , kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

   Ota huomioon että koko maailma joutui Aatamin ja Eevan lankeemuksen mukana tuomion alaiseksi. Siksi ihminen ei voi itse pelastaa itseään eikä hän myöskään voi päästä pelastuksen osallisuuteen oman valintansa perusteella, vaan ainoastaan Jumalan oman työn välityksellä eli siis kasteen välityksellä.

   Johanneksen evankeliumi:

   15:16 Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: —-

   Näin ollen koska ratkaisu ei ole ihmisen oma suoritus tai meriitti, vaan yksistään Pyhän Hengen työ niin siinä ei ole yhtään eroa eri ihmisten välillä. Kukaan ei voi kerskata omalla erinomaisuudellaan pelastukseen pääsemisestään vaan kaikki on alusta loppuun asti vain ja ainoastaan armoa ja armoa armon päälle.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Hyvät Herrat

  Aikuisten oikeasti, luulo ei ole tiedon väärti. Nimittäin…..

  Isät eivät luo yhtään lasta, Äidit synnyttävät lapsia, lapsi kehittyy äidin kohdussa, ja naiset tekevät pojista Isiä, synnyttämällä heille lapsia. Ilman naista ei ole yhtään poikaa, eikä pojasta tule Isää ilman naista. Ja erityisen loukkaavaa on se, että kohtua pidetään saatanan valtakuntana, josta vain kaste voi siirtää Isä aurinkoisen valtakuntaan.

  Itse olen kuullut sanottavan, että nainen on siunatussa tilassa odottaessaan pienokaista, ja lapsen syntymä on suuri opettaja siinä mielessä, kun toisesta tulee tärkeämpi kuin itsestä. Äiti kokee ilonsa ja surunsa lapsen kautta, ja pyrkii tekemään kaikkensa lapsen hyväksi, jopa unohtaen välillä itsensä. On ollut tapana sanoa, että Jumala on ihmiselle kaikkiriittavä, kuten äiti on vastasyntyneelle. Ei sitä mikään kaste voi katkaista, miehellä ei ole rintoja joilla se voisi lapsen ruokkia.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tarja

   Kiitos mielenkiintoisesta puheenvuorostasi.

   Lapsi on todellakin suuri Jumalan lahja. Jokainen syntymäpäivä on Jumalan suurten luomistekojen jatkoa meidän ajassamme. Siksi saamme kiittää Herraamme jokaisen lapsen syntymästä.

   Mielestäni myös ilmaus, että nainen on siunatussa tilassa lasta odottaessaan, on mitä suuremmoisin kuvaus siitä suuresta ihmeestä, joka toistuu jokaisen syntymän yhteydessä. Aikaisemmin häntä ei ollut ja nyt hän on syntynyt. Jumala toimii yhä edelleen uutta luoden ja elämään jatkuvuutta suoden.

   Ihmisen kohtalo synnin vallassa ei ole mitenkään sidottu naiseen tai hänen osuuteensa Jumalan luomistyön välineenä olemiseen. Päin vastoin.

   Kuten jo kaiken pahan alussa kun Jumalan hyväksi luomien enkelivaltojen joukossa yksi nousi kapinaan Jumalaa vastaan, niin tällä ei ollut mitään loogista syytä eikä vikaa voinut johtaa mistään muusta eikä perustella millään muotoa. Täysin oman itsensä varassa tämä nousi tekijäänsä vastaan ja aikaansai lankeemuksen.

   Tästä on kirkon historiassa annettu sattuva sanonta Lateraanin neljännessä kokouksessa vuonna 1215, missä todetaan kirkon opettavan, että saatana alkujaan oli Jumalan luoma hyvä enkeli.

   ”Jumala oli tosin alkujaan luonut Paholaisen ja muut demonit luonnostaan hyviksi, mutta niistä tuli omasta syystään pahoja.”

   Latinaksi tuo sanotaan: « Diabolus et alii daemones a Deo quidem natura creati sunt boni, sed ipsi per se facti sunt mali ».

   Näin myös syntiinlankeemus vaikka se onkin meillä jo Adamin ajasta alkaen oleva elämän todellisuus, ei ole peräisin meidän syntymästämme, joka hyvänä tapahtumana on Jumalan luomistyön ilmaus, vaan meidän koko ihmiskuntana vallitsevasta kohtalostamme syntiinlankeemuksen vallassa olemisessamme. Jos sen vallassa oleminen olisi selitettävissä, niin se ei enää olisikaan paha, vaan ainoastaan joku luonnonlakiin verrattava vaara, jota pitäisi varoa vahingon välttämiseksi.

   Mutta nytpä me toteamme että kaikissa meissä asuu synti, joka meitä vie tekemään päättömyyksiä, niin eipä meillä ole mitään aihetta mennä tuomitsemaan toinen toistamme. Vaan päin vastoin pitäisi ymmärtää toinen toistamme ja armahtaa lähimmäistämme, niin kuin Vapahtajamme on meitäkin armahtanut.

   Kun siis Jeesus on minut pelastanut minua armahtamalla, niin minunkin on aihetta armahtaa niitä joita elämäni aikana kohtaan, koska Jeesus on heitäkin varten varannut syntien anteeksiannon koko maailmaa koskevan sovintotyönsä välityksellä.

   Kristuksen armotyön valossa katsottaessa saamme siis kasvaa armollisuuteen ja keskinäiseen rakkauteen, niin kuin Jeesuskin on meitä armahtanut.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Reino Suni sanoo:

  Kasteen antamisen päättää kirkon pappi. Siis pappi maanpäällisenä jumalana ratkaisee ihmisen pelastuksen. Jos pappi ei anna kastetta niin hän päättää ihmisen kohtalosta helvettiin. Tai jos ihminen on elänyt alueella, jossa ei ole pappia satofe tuhansien vuosien aikana.

  Kasteen realistinen merkitys on kirkon jäsenyyteen liittyminen.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Reino

   Kaste nimenomaan liittää meidät Jumalan yhteyteen. Koska kirkko on Jumalan kansa, kreikaksi ”kyriake ekklesia”, niin siksi Kristuksen yhteyteen tuleminen on myös kirkon yhteyteen tulemista.

   Efesolaiskirje sanoo kirkkoa Jeesuksen ruumiiksi:

   1:22 Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle,

   1:23 joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää.

   Todellakin maailmassa on ollut alueita, joissa evankeliumia ei vielä ole julistettu. Myös noin 2/3 on vielä evankeliumista osattomia. Siksi lähetystyötä pitää tehdä, että hekin voisivat saada osallisuuden siitä Vapahtajamme suuresta työstä, joka jo sisällöllisesti on koko maailmaa varten varattu.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto oikein sanoitit että Jeesuksen sovitustyö koskee koko maailmaa, mutta et edelleenkään vastaa miksi toiset vauvat kastetaan ja toiset jätetään kastamatta, missä on mainitsemasi tasa-arvo?

  Pelastuuko kastamaton vauva, entäpä kastettu, jos tässä on vastauksena ei ja kyllä niin miten tuohon saat sopimaan tasa-arvon näiden vauvojen kohdalle, siis kenen systeemi on jota julistat tasa-arvona?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Tasa-arvo aivan yhteiskunnallisena merkitsee sitä, että kaikilla on mahdollisuus opiskella omista lähtökohdistaan riippumatta vaikka kuinka pitkälle elämässään. Näin ei vain tapahdu. Toiset pääsevät eteenpäin ja toiset jäävät sivustaseuraajiksi. Osa suorastaan väliinputoajiksi. Milloin mistäkin syystä syrjäytyneiksi.

   Täysin sama pätee siihen, että Jeesuksen sovintotyön tekeminen koko maailman puolesta on todellisuus. Kuitenkaan kaikki eivät tätä mahdollisuutta käytä hyväkseen. Kuka mistäkin syystä jää uskosta osattomaksi. Kuka ei ole saanut edes kuulla tästä mahdollisuudesta. Kuka ei ole päässyt tähän koska vanhempien vasttuuntunto pienokaisestaan ei ole herännyt vaan he jättävät lapsensa pelastuksen kasteen ulkopuolelle. Kuka puolestaan omaa syytään heittäytyy pelastuksen ulkopuolelle hylkäämällä pelastuksen yhteisön kirkon ja näin myös hylkää pelastuksen piirissä saatavan tulevaisuuden toivon.

   Jotta Jumalan puolelta valmistettu tasa-arvoinen pelastus voisi myös käytännössä toteutua mahdollisimman monen kohdalla, tarvitaan yhä edelleen rohkeata työtä Jumalan sanan ja sakramenttien esillä pitämiseksi mahdollisimman monelle ja niin meitä lähellä kuin kaukana maailman ääriin asti.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Matias Roto siis onko tasa-arvoa jos vauvat kuolevat ja toinen on kastettu ja toinen ja jos toinen ei pelastukkaan, kun kumpikaan ei ole tehnyt hyvää eikä pahaa, mitä on sinun tasa-arvosi, mistä se tulee?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Jokainen ihminen iästä riippumatta on Jumalan edessä vastuullinen. Kuvitelmasi ettei ole tehnyt hyvää eikä pahaa on vain suhteellinen käsite ja pätee ainoastaan ihmisten välisiin suhteisiin, mutta ei kerro koko ihmissuvun syynalaisuudesta jo Aadamin lankeemuksesta alkaen.

   Huomaapa kaikki -sana tässä Paavalin tekstissä:

   Roomalaiskirje:

   3:12 kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään.

   3:22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.

   3:23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla

   5:12 Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet –

   5:18 Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi;

   Tässä seuraavassa käytetään monet -sanaa lähes samassa merkityksessä

   5:19 sillä niinkuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Hesekielin profetiassa oleva ilmaus:

  ”He ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa”,

  on vaikuttanut voimakkaasti koko Raamattuun. Se näkyy aivan Ilmestyskirjan loppulukuihin asti. Ilmestyskirjahan on mitä raamatullisin. Se on täynnään viittauksia Vanhaan testamenttiin ja vielä useammin Vanha testamentti ikään kuin puhuu siinä uudella tavalla näkyjen muodossa.

  Ilmestyskirja:

  ”21:3 Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: ”Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa.”

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto ajatteletko siis että kun vauva syntyy suomeen ja kastetaan niin hän pelastuu, eikä tarvitse nöyrtyä ja luopua kaikesta tehden parannuksen vaan voi ottaa kaiken opin vanhemmiltaan ja oman uskonnon opettajilta?

  Entäpä muslimi maan vauva, voiko hän tehdä samoin kuin suomi vauva?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   1) Lähtökohta on Jumalan sanan lupaus, että kaste pelastaa. 1. Piet. 3:21

   1.Pietarin kirje:

   3:21 Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena – joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta – Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta,

   Joka tätä epäilee, se osoittaa ainoastaan ettei henkilö usko Jumalan sanaan, vaan ajattelee omiaan.

   2) Miksi erotat parannuksen tekemisen kasteesta. Lauseesi on yhtä mieletön, kuin jos erottaisit ravinnon nauttimisen ja ruuan syömisen toisistaan. Tällä kummallisella vastakkainasettelulla vääristät koko pelastuksen olemuksen. Muutat Jumalan työn ihmisen omaksi räpiköimiseksi.

   3) Kukaan ei voi itse ottaa uskoa itselleen. Jumala antaa uskon Jumalan sanan saarnan ja sakramenttien välityksellä. Niinpä tarvitaan sanan julistajaa, joka hoitaa vanhurskauttavan uskon synnyttäviä sakramentteja ja julistaa puhdasta Jumalan sanaa.

   Niinpä kastetta ja uskoa ei voi erottaa toisistaan. Kaste liittää meidät uskoon ja usko ottaa vastaan sen, minkä Jumala meillee kasteessa ojentaa. Mark 16:16 puhuu uskosta ja kasteesta yhtenä todellisuutena: Yksi pelastus yhdessä Herrassa yhden uskon ja yhden kasteen välityksellä.

   Efesolaiskirje:

   4:5 yksi Herra, yksi usko, yksi kaste;

   4) Asetat muslimi -vauvan ja suomi-vauvan väärin vastakkain. Muslimi-vauvan pitää saada kristillinen kaste, jotta hänestä tulee Kristuksen oma Jumalan lapsi. Näitä tapahtuu koko ajan maassamme, mutta enemmänkin voisi tapahtua.

   Sen sijaan Jumalan edessä ei ole mitään eroa onko joku suomalainen tai arabi, eurooppalainen tai afgaani, afrikkalainen tai austraalialainen. Kaikki ovat yhtä Kristuksessa, kunhan vain ovat saaneet uudestisyntyä pyhän kasteen välityksellä.

   Galatalaiskirje:

   3:27 Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet.

   3:28 Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto kyse on tässä siitä ”tasa-arvosta” jonka toit esille, siis kuinka ihmeessä saat tuon mahtumaan tähän että vauvat ovat eriasemassa riippuen siitä onko heidät kastettu tai ei, vastaa tähän yksinkertaiseen kysymykseen, kuka on esille tuomasi ”tasa-arvon” takana?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Etkö tajua että tasa-arvoisessakin yhteiskunnassa on joku ero sen välillä joka tekee opintoja ja sen joka ei tee. Kummallakin on lainsäädännön puitteissa samat edellytykset tehdä opintoja, heillä siis on tasa-arvoiset mahdollisuudet, mutta opintojen lopullinen toteutuminen ei kuitenkaan ole heillä sama.

   Samalla tavalla Jumalan pelastus on tasa-arvoisesti tarjolla kaikille ja niin kuin koulu on opintojen ehto, niin myös kaste on pelastuksen saamisen edellytys.

   Kyseessä siis on tasa-arvoinen tarjous. Eri juttu sitten on että jotkut jättävät tämän tarjouksen käyttämättä ja itsepä sitten tai lapsensa saavat tästä kärsiä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Matias Roto nyt vastaat selkeästi niin että voin ymmärtää, ymmärrätkö muuten itse mihin ristiriitaan nyt itsesi olet ajanut?

   Ensin tuot esille:

   ””Mielestäni juuri kaste on Jumalan työ, joka antaa tasa-arvon Jumalan edessä ja juuri sitä kautta meidän olemassaolomme syvimmässä mielessä täyden perustelun meidän elämämme täydelle oikeutukselle.””

   Ja nyt sitten toteat:

   ””Kyseessä siis on tasa-arvoinen tarjous. Eri juttu sitten on että jotkut jättävät tämän tarjouksen käyttämättä ja itsepä sitten tai lapsensa saavat tästä kärsiä.””

   Huomaatko että ensin sanot kastetta ”Jumalan työksi” ja sitten toteat ” Eri juttu sitten on että jotkut jättävät tämän tarjouksen käyttämättä ja itsepä sitten tai lapsensa saavat tästä kärsiä.””

   Siis kenen vallassa on ketä kastetaan ja ketä ei?

   Oikeassa olet että evankeliumissa on tasa-arvoinen tarjous, siis kun kuulee evankeliumin ja Jumala kutsuu niin jokaisella on tasa-arvoinen mahdollisuus vastata siihen, Pietari sanoittaa sen selkeästi:

   37 Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: ”Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?” 38 Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. 39 Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.”(Ap.t.2)

   Siis jokaisella on mahdollisuus kääntyä pois pimeydestä Jumalan kutsuessa ja tehdä parannus ja ottaa kaste ja näin saada Pyhä Henki, tätä ei voi kukaan päättää toisen puolesta eli eivät vanhemmat eivätkä papit (kastamalla).

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Tapasi asettaa asioita vastakohdikseen on yhtä mieletön kuin se että avaako vauva suunsa kun sille ojennetaan äidin rintaa. Kysymys on yhdestä ainoasta tapahtumasta imettämisestä.

   Samalla tavalla kaste on ja pysyy Jumalan pelastuksen välineenä. Tämän pelastuksen osallisuuteen pääsemiseki kukaan ei voi omilla ponnisteluillaan saada aikaan.

   Viittaat sellaiseen kohtaan Apostolien tekoja, missä kasteen tapahtuvaa kuvaava verbi on

   P A S S I I V I -muodossa.

   Joten kasteen saamisessa lauseen subjekti eli kastettava on täysin passiivinen eli mitään tekemätön tuon toimituksen vastaanottamisessa eikä hänellä itsellään ole siihen mitään ratkaisuvaltaa eikä omaa tekoa sen toimituksen aikaansaamiseksi.

   Kaste, eli siis Jumalan tekemä vedellä vihmonta on ja pysyy Jumalan omana työnä, jossa hän uudestisynnyttää ihmisen ja tekee tästä Jumalan lapsen, Jumalan oman, Jumalan kansan jäsenen, Kristuksen ruumiin jäsenen.

   Ota huomioon, että nimenomaan kasteessa ihminen otetaan valoon. Kasteessa toistuu se mitä luomistyössä jo tapahtui. Pyhä Henki ratsasti vesipilven yllä, vesi kostutti autiomaan ja silloin Jumalan ääni raikui koko universumissa: ”Tulkon valo!” Tämä sama valon ilmestyminen tapahtuu yksityisen ihmisen kohdalla kasteen hetkellä. Tämän valon vertauskuvaksi sytytetään kastekynttilä, joka jää perheelle käyttöön joidenkin perhejuhlien aikana vähän kerrallaan sytytettäväksi ja näin kasteen ihanaa valon koittoa muistuttaen. Tapa oli peräisin jo alkukirkon aikana apostolien aikeisessa käytännössä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Matias Roto edelleenkään et selitä kenen työ kaste on, siis Jos väität Jumalan, niin miksi toiset kastetaan vauvoina ja toisia ei ja kuinka liität sen tasa-arvosi tähän, miksi Jumala erottelisi vauvoja?

   Sitten taas miksi sanot että lapset saavat kärsiä vanhempien teosta, kastamattomuudesta?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Miksi jankutat. Elääkö sinussa edelleenkin sellainen kuvitelma että äidin rinta ilmestyy vauvan suuhun joka kerta kun vauva avaa suunsa.

   Eihän hyvä ihminen, kukaan voi pypätä edes kuuhun vain sillä että hän itse tahtoo tehdä niin ja tekee tahdon ratkaisun, että nyt minä hyppään kuuhun.

   Ihmisen ratkaisut ovat vain tämän elämän tilanteita koskevia ratkaisuja. Pidemmälle niistä ei ole missään elämän vaiheessa.

   Tunnustuskirjamme sanovat tämän seuraavasti

   Hengellisissä, jumalallisissa asioissa ei uudestisyntymättömän ihmisen ymmärrys, sydän ja tahto omine luonnollisine kykyineen pysty yhtään mitään ymmärtämään, uskomaan, vastaanottamaan, ajattelemaan, tahtomaan, alkamaan, suorittamaan, tekemään, vaikuttamaan eikä myötävaikuttamaan. Suhteessa hyvään ihminen on aivan kuollut ja täysin turmeltunut. Ihmisluonnossa ei lankeemuksen jälkeen ennen uudestisyntymistä ole tallella vähäisintäkään sellaisten hengellisten voimien kipinää, joilla hän itsestään kykenisi valmistautumaan Jumalan armoon tai ottamaan tarjotun armon vastaan. Hän ei sinänsä ole armon saamiseen kelvollinen eikä voi tehdä itseään sellaiseksi. Omien kykyjensä varassa hän ei voi, edes apuna, edistää, aikaansaada, vaikuttaa, mitään omaan kääntymykseensä kuuluvaa – ei kokonaan, ei puoleksi eikä vähimmäksi, ei pienen pienimmäksikään osaksi, niin että se tapahtuisi ”ikäänkuin hänestä itsestään”. (2 Kor. 3:5) Ihminen on päinvastoin synnin orja (Joh. 8:34) ja Perkeleen vanki (Ef. 2:2; 2 Tim. 2:26), Perkeleen vaikutuksesta toimiva. Niinpä luonnollinen vapaa tahto kykenee aikaansaamaan ja saa aikaan vääristyneen laatunsa ja luonteensa mukaisesti yksinomaan sellaista, mikä on Jumalalle vastenmielistä ja hänen tahtoansa vastaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Kaste sitoo valheen orjuuteen, mutta totuus vapauttaa sakramenteista. Ja silloin on todella vapaa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Anteeksi isolla A.lla, ei ollu mitenkään tarkoitus tehdä ilmoitusta ”asiattomasta kommentista”, päinvastoin tämä on todella asiallinen. Siis tämä osoitettu ylläpidolle, ei kaiketi muut edes tiedä niistä ilmoituksista.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tarja

   Todistat totuutta vastaan.

   Juuri kasteessa ihminen vapautetaan synnin, kuoleman ja Perkeleen vallasta ja hän pääsee Jumalan lapsen vapauteen, totuuden valoon ja elämän iloon.

   Ehtoollisen sakramentti vapauttaa meidät katoavaisuuden alaisuudesta ja antaa meille iankaikkisen elämän lahjan.

   Johanneksen evankeliumi:

   6:53 Niin Jeesus sanoi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne.

   6:54 Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.

   6:55 Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on totinen juoma.

   6:56 Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa, ja minä hänessä.

   6:57 Niinkuin Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän Isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani.

   6:58 Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole, niinkuin oli teidän isienne: he söivät ja kuolivat; joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti.”

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Ari Pasanen

  Ilmoittele nyt mitä haluat, mutta muistelen lukeneeni myös kristilliseltä pohjalta olevan toteamuksen, että Kristus on korvannut temppelin seremoniallisen puolen, kun tuli kertakaikkiseksi uhriksi.

  Seremonia on yhtä kuin rituaali, eivätkä ne mihinkään ole poistuneet, joten valhetta sekin. Sakramentit ovat rituaaleja, eli toistuvia tapoja tehdä jotakin jossa on uskoon perustuva merkitys. Ja josta vain totuus voi vapauttaa. Totuudesta on sanottu, että se lyö ja parantaa, siksi se voi aluksi kirpaista.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Tarja Parkkila, olen kanssasi täysin samaa mieltä. Ilmoitus läksi kun avasin puhelinta ja näppäilin tunnuslukua ja siinä kasvojentunnistus avasikin puhelimen ja kuinka ollakaan sormi osu juuri silloin tuohon ”ilmoita asiaton kommentti” kohtaan, systeemissä boki ettei se varmista haluaako todella tehdä niin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tarja

   Ihminen tarvitsee sellaisia rituaaleja, jotka antavat turvallisuutta ja jotka tukevat elämää.

   Samalla tavalla kuin parhaat improvisaatiot syntyvät silloin, kun on harjoitellut ja valmistautunut kaikkein parhaiten tapahtumaan, samalla tavalla todellinen hengen vapauteen pääseminen toimii parhaiten kun on todella luja ja tukeva liturginen rituaali antamassa ryhtiä ja tukea ihmisten vapaasti pulppuaviin ideoihin ja elämyksiin.

   Tätä voi verrata valtaisaan lintuparveen joka näyttää tanssivan ilmassa kokonaisena parvena eivätkä silti törmää toinen toiseensa, vaan kaikki sujuu hyvässä järjestyksessä ja kokonaisuuden kasassa pitäen.

   Näin myös mitä liturgisempi joku jumalanpalvelus on, sitä suurimmat mahdollisuudet siihen on saada mukaan aitoja ja ihanasti täydentäviä ohjelmakohtia, jotka lisäävät antia, mutteivat sekoita ihmisten ajatuksia epäilyillä että mitäs nyt tapahtuu.

   Liturginen perinteemme kirkossamme on juuriltaan samaa liturgiaa, kuin mitä jo Aaron toimitti aikoinaan Siinain autiomaassa ilmestysmajan yhteydessä pidetyissä koko kansan yhteisissä jumalanpalveluksissa.

   Eri kirkoissa tämä vain on vähitellen kasvanut eri suuntiin joten pieniä eroja on synagogajuutalaisuuden, kirkon itäisen perinteen ja kirkon läntisen perinteen välillä. Itse liturgian runko kuitenkin on sama.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Matias Roto

  Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit