Koko kansa Jeesuksen luo

Niin kuin äiti ottaa vauvan syliinsä ja antaa tälle rintaa tai niin kuin isä tarttuu pientä taaperoa käsistä ja opettaa tätä kävelemään, niin Jumala huolehtii omistaan ja opettaa heitä elämään rakkautensa hoivissa.

Jumala kutsuu meitä ihmisiä luokseen. Tämä kutsu koskea kaikkia. Yksikään ei voi jäädä sivulliseksi. Kaikkia pyydetään mukaan. Kukaan älköön sanoko, ettei hän kuulu osana siihen maailmaan, jonka Jumala on luonut ja jota hän ylläpitää kaiken aikaa. Kukaan älköön myöskään kuvitelko etteikö Jeesuksen sovintotyö koskisi myöskin häntä. Ja kun Pyhä Henki vetää meitä yhteisen kirkon yhteyteen, niin älköön kenkään kuvitelko etteikö myös häntä tarkoitettaisi yhteisen maailmanlaajuisen Jumalan kansan eli kirkon osallisuuteen.

Israel on Jumalan esikoispoika

Profeetta Hoosea puhuu Jumalan työstä Israelin hyväksi. Hän puhuu Mooseksen ajasta. Jumala oli valinnut Mooseksen palvelijakseen ja antanut tälle tehtävän vapauttaa pyhä kansa Egyptin orjuudesta vapauteen luvattua maata kohti.

Jumala paljasti Moosekselle kuinka arvokas valittu kansa oli hänelle.

2 Moos 4:22
”Näin sanoo Herra: ’Israel on minun esikoispoikani.’ ”

Jumala vapautti kansansa. Se lähti liikkeelle ja neljänkymmenen vuoden ajan Jumala kasvatti sitä ennen kuin se pääsi perille. Liikkeelle lähtö ei kuitenkaan ollut orjuutetun kansan oma päätös. Siihen he eivät pystyneetkään, koska heidän tilansa ei ollut heidän itsensä päätettävissä. Heille tuli mahdolliseksi lähteä vasta, kun Jumala itse oli heidät kutsunut vapauteen.

– Kun Israel oli nuori, minä rakastin sitä,
Egyptistä minä kutsuin poikani.

Koko maailman Vapahtaja

Jumalan suuri hyvyys on siinä, että yhdelle kansalle annettu lupaus laajenee kaikkien kansojen siunaukseksi. Koko kansan saama kutsu tuodaan koko maailman autuudeksi. Tämä tapahtuu siten että Jumala ottaa ihmisyyden ja ottaa itse kantaakseen koko ihmiskunnan orjuuden ja taakan alaisuuden.

Yhdelle kansalle annettu lupaus henkilöityy Jumalan Pojan tuloon meidän luoksemme. Jeesus on Jumala ja ihminen yhdessä persoonassa. Jumalan siunaus valitun kansan hyväksi tulee reititetyksi. Aabrahamin siunaus, Israelin siunaus, Jumalan oman kansan siunaus kokonaisena kansana selittyy Jumalan meille Pojassaan antamaksi siunaukseksi. Koska Jumala on koko maailman ainoa Jumala, niin tämä yhdelle kansalle suotu siunaus laajennetaan koko maailman saamaksi siunaukseksi. Aabrahamin lupaus saa toteutumansa Jeesuksessa. Hänessä tulevat kaikki kansat siunatuiksi.

Jumala on yksi, siksi myös Jumalan kansa on yksi eli kirkko on olemukseltaan yksi, pyhä, yhteinen eli katolinen eli kaikki kansat mukaan kokoava. Ketään ei jätetä ulkopuolelle, vaan samaan kansaan vedetään mukaan jokainen.

Matteuksen evankeliumissa tämä Jumalan Pojan kautta koko maailmalle tarkoitettu kutsu liitetään Jeesuksen Egyptistä paluuseen, kun hänet aiemmin oli viety oman aikansa sortoa pakoon eteläiseen naapurimaahansa.

Matt. 2:15
Näin kävi toteen, mitä Herra oli profeetan suulla ilmoittanut: »Egyptistä minä kutsuin poikani.»

Kristuksen vanhurskaus riittää koko maailman pelastukseksi

Profeetta Hoosea moittii kovin sanoin oman kansansa pahuutta. Hänen sanansa ovat suorastaan rajuja. Samalla hän kuitenkin tuo esille Jumalan armon ja hyvyyden vedotessaan luopunutta kansaa palaamaan auttajansa ja pelastajansa luo.

Näin myös Uuden testamentin valossa huomaamme että koko maailma on langennut syntiin ja poikennut pois Jumalan tieltä. Jumala ei kuitenkaan ole jättänyt meitä kadotuksen valtaan, vaan Pojassaan Jeesuksessa antanut meillä lahjaksi vanhurskauden. Kristus on täyttänyt kaiken puolestamme ja Häneen me saamme panna toivomme. Saamme rohkeasti usko kaikki syntimme ja rikkomuksemme anteeksi hänen sovitustyönsä tähden.

Paavali sanoo Roomalaiskirjeen luvussa viisi


15 Rikkomusta ei kuitenkaan voi verrata armoon. Yhden ainoan ihmisen rikkomus on tosin tuottanut kaikille kuoleman, mutta vielä paljon runsaammin ovat Jumalan armo ja hänen lahjansa tulleet yhden ainoan ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, ansiosta kaikkien osaksi. 16 Tätä lahjaa ei voi edes verrata yhden ihmisen synnin seurauksiin, sillä yhden ihmisen teon seurauksena oli kadotustuomio, mutta Jumalan armosta kaikkien rikkomusten seuraukseksi tulikin vapauttava tuomio. 17 Yhden ihmisen rikkomus aiheutti sen, että kuolema pääsi hallitsemaan tämän yhden vuoksi. Paljon ennemmin tulevat ne, jotka saavat omakseen vanhurskauden ylenpalttisen armon ja lahjan, elämään ja hallitsemaan yhden ainoan ansiosta, Jeesuksen Kristuksen.
18 Niin kuin siis yhden ainoan rikkomus tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion, niin riittää yhden ainoan vanhurskas teko antamaan kaikille ihmisille vanhurskauden ja elämän. 19 Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuus teki kaikista syntisiä, niin yhden kuuliaisuus tekee kaikista vanhurskaita.

Sunnuntai 30.06.2019
3. sunnuntai helluntaista
Kutsu Jumalan valtakuntaan
1. lukukappale: Hoos. 11:1-4, 7

Tredje söndagen efter pingst
Kallelsen till Guds rike
Första läsningen: Hos. 11:1-4

Matias Roto
Matias Rotohttp://www.roto.nu
Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25