”Kirkkohallituksen lähetystyöpaperi osoittaa vastuuttomuutta”

Vantaalaiset kirkon luottamushenkilöt Sari Roman-Lagerspetz ja Johanna Korhonen pitävät Kirkkohallituksen tiistaina julkisuuteen toimittamaa lähetystyöasiakirjaa tyrmistyttävänä osoituksena vastuuttomista ja jopa työsyrjintää suosivista asenteista kirkon keskushallinnossa.

Kirkon lähetystyön keskus toimitti tiistaina Kirkon tiedotuskeskuksen kautta julki yhteenvedon, jonka se oli tehnyt kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kanssa käymistään ns. ohjauskeskusteluista. Kyseisissä keskusteluissa oli tänä syksynä käsitelty muun muassa järjestöjen suhtautumista naispappeuteen ja samasukupuolisissa parisuhteissa elävien työnhakijoiden syrjintään.

"Yhteenveto alitti kaikki odotukset. Teksti sisältää juridisia ja eettisiä virhepäätelmiä. Sekavilla perusteilla se oikeuttaa lähetysjärjestöjen harjoittaman naisten ja seksuaalivähemmistöjen syrjinnän, vaikka syrjintä on kirkossa ehdottomasti kiellettyä ja Suomen lain mukaan rikos", Korhonen sanoo.

"On valitettavaa, että Kirkkohallitus tällä tekstillä asettuu syrjintää harjoittavien lähetysjärjestöjen suojelijaksi. Se ei tunnu vähääkään välittävän siitä, millaisia kärsimyksiä syrjivien näkemysten levittäminen ja vahvistaminen maailmalla aiheuttaa. Pidämme Kirkkohallituksen toimintaa vastuuttomana", Korhonen sanoo.

Roman-Lagerspetzin mukaan Suomen ev.lut. kirkko oikeuttaa naispappien ja homojen syrjinnän lähetysjärjestöissään vetoamalla lähetyskohdemaiden tilanteeseen. Monessa järjestöjen toimintamaassa ei hyväksytä naispappeutta ja saatetaan syrjiä tai kriminalisoida samaa sukupuolta olevien parisuhteet. Näissä perusteluissa sivuutetaan kuitenkin se tosiasia, että tietyt lähetysjärjestöt tuomitsevat homosuhteet synniksi jo lähtökohtaisesti, aivan riippumatta lähetyskohdemaiden näkemyksistä. Ensisijainen syy siihen, miksi  homosuhteissa elävien on mahdotonta olla mukana näiden järjestöjen toiminnassa (myös Suomessa) ja miksi ne eivät rekrytoi homosuhteissa eläviä, on näiden järjestöjen oma homovastaisuus, ei lähetyskohdemaiden homovastaisuus. Sama koskee naispappeutta. Toki on realiteetti, että joihinkin maihin ei voi lähettää homopariskuntaa töihin parin oman turvallisuuden vuoksi. Tämä on eri asia kuin se, että homovastainen järjestö jo lähtökohtaisesti syrjii homoja työhönotossaan Suomessa.

Kirkon virallisten lähetysjärjestöjen tulisi allekirjoittamansa sopimuksen mukaan noudattaa 'omassa toiminnassaan' kirkon päätöksiä ja lähetysstrategiaa. Tämän seikan Kirkkohallitus sivuuttaa nyt täysin. Kirkon virallisten päätösten mukaan naiset ja rekisteröidyssä parisuhteessa olevat ovat kelpoisia niin papeiksi kuin muihinkin kirkon ja sen järjestöjen töihin. Asian totesi viimeksi arkkipiista Kari Mäkinen marraskuun kirkolliskokouksessa. Kirkkohallituksen nyt laatiman yhteenvedon mukaan kirkon virallista, lainmukaista syrjimättömyyslinjaa ei kuitenkaan tarvitse järjestöissä noudattaa muun muassa siksi, että lähetysstrategiassa ei erikseen mainita samasukupuolisia parisuhteita. Lähetysstrategiassa kuitenkin mainitaan se, että lähetystyön tavoitteena on auttaa sorrettuja ja syrjäytettyjä, edistää sukupuolten tasa-arvoa ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Homovastaisten ja naispappeusvastaisten järjestöjen tukeminen on vastoin näitä tavoitteita.

"Kirkolliskokouksen ja piispainkokouksen yhdenvertaisuutta koskevilla päätöksillä ei Kirkkohallituksen tulkinnan mukaan ole mitään väliä lähetystyössä. Tilanne on erikoinen, sillä Kirkkohallitus on kirkolliskokouksen alainen kirkon keskushallintovirasto", Roman-Lagerspetz ja Korhonen sanovat.

Kirkkohallituksen yhteenvedosta vastaavat Lähetystyön keskuksen johtaja Risto Jukko ja kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen.

Kirkon seitsemästä virallisesta lähetysjärjestöstä neljä (Kansanlähetys, SLEY, SLEF, Kylväjä) ei hyväksy naispappeutta. Viisi (edellä mainitut sekä Sanansaattajat) suhtautuu kielteisesti homoseksuaalien parisuhteisiin. Ne eivät rekrytoi homosuhteessa eläviä työhön ja opettavat, että homous on syntiä. Kirkko rahoittaa näitä syrjiviä lähetysjärjestöjä kirkollisverovaroin noin seitsemällä miljoonalla eurolla vuodessa. Lisäksi tulevat kolehtituotot.

Luottamushenkilöt kiinnittävät huomiota Kirkkohallituksen virheelliseen käsitykseen, että lähetysjärjestöt ovat "uskonnollisia yhdyskuntia", joiden ei tarvitsisi noudattaa Suomen rikos- ja yhdenvertaisuuslain yhdenvertaisuussäännöksiä. Kirkkohallitus ei tunnu tietävän "uskonnollinen yhdyskunta" -käsitteen juridista merkitystä. Suomen viranomaisten rekisterissä on nyt 50-60 uskonnollista yhdyskuntaa, joukossa Suomen ev.lut. kirkko ja katolinen sekä ortodoksinen kirkko. Uskonnonvapauslain perusteella viralliset uskonnolliset yhdyskunnat voivat saada laista uskonopillisista syistä eräitä poikkeuksia. Esimerkiksi katolinen kirkko Suomessa voi näin ollen lakia rikkomatta rekrytoida papeiksi vain miehiä. Suomen ev.lut. kirkko on kuitenkin itse päättänyt olla tällaisia poikkeuksia säätämättä, eli kaikessa evl.lut. kirkon toiminnassa noudatetaan Suomen lakia normaaliin tapaan. Kirkon viralliset lähetysjärjestöt ovat tavallisia aatteellisia yhdistyksiä, joilla ei ole mitään erioikeutta tehdä rikoksia tai harjoittaa yhdenvertaisuuslain vastaista työsyrjintää.

Kirkkohallituksen yhteenveto sisältää totuudenvastaista tietoa. Yhteenvedon mukaan "minkään järjestön työntekijälle ei ole annettu kieltoa siitä, että hän ei voisi toimia naispapin kanssa". Esimerkiksi Kansanlähetyksen virallisissa ohjeissa suositus olla tekemättä yhteistyötä naispapin kanssa on äärimmäisen voimakas.

Yhteenvedon loppulause on surkuhupaisa ja kertoo Kirkkohallituksen asenteesta paljon: "Järjestöt puolustavat työalueilla mahdollisuuksien mukaan kaikkien ihmisoikeuksia."

Roman-Lagerspetzin ja Korhosen mukaan kyse ei ole niinkään siitä, kuinka paljon ja millaisten sanakäänteiden perusteella järjestöt saavat Kirkkohallituksen suojeluksessa syrjiä pappinaisia ja homoja, vaan siitä, että järjestöt edustavat maailmalla Suomen ev.lut. kirkkoa. Syrjivistä asenteista ja niiden vahvistamisesta aiheutuu suurta kärsimystä maissa, joissa naisten ja vähemmistöjen asema jo vanhastaan on heikko.

"Kirkkomme jäsenten enemmistö ei halua, että minkäänlaista syrjintää viedään heidän rahoillaan ja heidän nimissään maailmalle, tai että sitä harjoitetaan edes kotimaan rekrytoinnissa, niin kuin nämä järjestöt tekevät. Olemme järkyttyneitä siitä, että Kirkkohallitukselle näiden järjestöjen toiminnan suojelu ja talouden turvaaminen on tärkeämpää kuin todellinen lähetystyö: ilosanoman vieminen ihmisille Kristuksen opettamalla tavalla, ilman minkäänlaista syrjintää."

- Sari Roman-Lagerspetz ja Johanna Korhonen -

 Teksti on alun perin jutun muotoon kirjoitettu Kotimaa24:lle lähetetty tiedote

183 kommenttia

 • Osmo Kauppinen sanoo:

  Salme Kaikusalo. Mitä tarkoitat kirkolla? Tarkoitatko meitä tavallisia mies- tai naispuolisia seurakuntapastoreita, vaiko piispoja tai seurakunnnan jäseniä. Minä käsitän kirkon tarkoittavan kaikkia seurakunjnan jäseniä, en vain meitä työntekijöitä.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Salme Kaikusalo sanoo:

  ”Syrjivistä asenteista ja niiden vahvistamisesta aiheutuu suurta kärsimystä maissa, joissa naisten ja vähemmistöjen asema jo vanhastaan on heikko.” Tätä mantraa pyöritellään jatkuvasti. Mutta kun kysytään, missä, miten, milloin ja minkä lähetysjärjestön toimesta sitä suurta kärsimystä on aiheutettu, niin siihen ei enää osata vastata. Saatetaan kyllä esittää videoita joukkoraiskauksista tms. (kuten vantaalla) joilla ei ole mitään tekemistä ko. lähetysjärjestöjen työn kanssa.

  ”Kirkkomme jäsenten enemmistö ei halua…” sanovat Sari ja Johanna. Perustuuko tämä lausunto tutkittuun mielipidemittaukseen vai omiin mututuntoihin?

  On helppo käyttää yleistäviä ylimitoitettuja ilmaisuja, joilla syytetään syrjinnästä, mutta vaikea todistaa, että syrjintää tapahtuisi tai olisi tapahtunut käytännön lähetystyössä.

  Tämä sota kirkkoa vastaan alkaa saada jo absurdeja muotoja. Vieläkö Tulkaa kaikki-liike on mukana ja allekirjoittaa Sarin ja Johannan teesit? Se olisi mielenkiintoista tietää, sillä Tulkaa kaikki-liikkeen yksi ohjelman julistus on harjoittaa rakentavaa yhteistyötä kirkon eri järjestöjen kesken. Nyt me olemme saaneet kuulla vain syytteitä syrjinnästä ja lain rikkomisesta. Rastupaanko tässä ollaan kirkkohallitusta viemässä?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Osmo Kauppinen sanoo:

   Jospa sinä Salme ensin menisit sellaiseen maahan asumaan, missä naisen asema on heikko ja sitten vasta alkaisit surkutella näitä ”ylimitoitettuja ilmaisuja”.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Salme Kaikusalo sanoo:

   Osmo, no ehkä ei kuitenkaan tarvitse muuttaa maata, sillä nämä ylimitoitetut ilmaisut erottaa ihan tavallisella maalaisjärjellä ja arkielämän tuntemuksella.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Osmo Kauppinen sanoo:

  Jotenkin alkaa tulla toivoton tunne. Kukaan ei arvosta asiantuntijoitten (työntekijöiden) mielipiteitä. Luottamushenkilöt luulevat olevansa kirkon ”ääni”, samoin jotkut maallikkoaktiivit. Aika turhauttavaa työntekijän näkökulmasta. Onneksi on enää seitsemän työviikkoa jäljellä.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Olli Lehto sanoo:

  No nyt on keksitty sitten kristillinen lähetystyökin troijalaiseksi hevoseksi, jonka sisällä viedään se ajan aate ja uusi agenda kaikille kansoille.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Mika Turunen sanoo:

  Hetkinen, linkissähän on vain uutinen, jossa puhutaan lähetysasiakirjasta. Mitä sillä tarkoitetaan? Onko kyse tästä paperista?

  http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/BA1001E1C82EEF94C22577BB0043B0BC/$FILE/Kirkon_lahetystyon_ja_kv-diakonian_peruslinja.pdf

  Vai onko kyse jostakin muusta paperista? Joka tapauksessa on varsin rohkeaa puhua enemmistön suulla. Siihen tuskin on annettu valtuuksia. Puhuisivat vain omasta puolestaan nuokin naikkoset niin säilyisi joku suhteellisuudentaju. Nyt vaikuttaisi jälleen siltä, että suuri suu voittaa järjenkäytön.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Salme Kaikusalo sanoo:

  Osmo Kauppinen, tottakai kirkon muodostavat kaikki kirkkoon kuuluvat, papit, piispat ja jäsenet. Minäkin soisin, että luottamushenkilöt kunnioittaisivat enenmmän kirkkohallituksen päätöksiä. Kirkko on teologinen yhteisö eikä (kirkko)poliittinen temmellyskenttä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Osmo Kauppinen sanoo:

   Näinkin kai sen on. Mutta kun jään työstä pian pois (1.3. lomalle, 1.8. eläkkeelle), ei kai minun enää sen jälkeen tarvitse kunnioittaa muuta kuin omaa mielipidettäni eikä kirkkohallituksen kantaa, koska en enää ole kirkon palkkalainen? Siihen asti olen tietysti kirkon uskollinen poika, mutta sitten vapaa eläkeläinen. Politiikan ei muuten mielestäni tulisi sotkeentua lainkaan kirkon asioihin, kuten ”kristillisen” puolueen nimissä, mitä kaikki edelliset arkkipiispamme ovat pitäneet huonona asiana. Kari ei tietääkseni siihen ole ottanut kantaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • jorma ojala sanoo:

   Osmo,Kun on koko ikänsä ollut kirkon palveluksessa, siitä kolme vuosikymmentä pappina. eikö tulisi näihin kirkon asioihin sentään ottaa joku hengellinen kanta? ihjmisten pelastuksesta pitäisi tuntea vastuuta, eikä järjestöpolitiikasta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Pentti Korhonen sanoo:

   Salme, juuri luottamushenkilöillä tulee olla siviilirohkeutta arvostella myös kirkkohallituste, pippien ja pappien ja piispojen mielipiteitä. Kunnioitusta ei tarvitse eikä pidä osoittaa niille jotka sitä eivät ansaitse.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Salme Kaikusalo sanoo:

  ”Olemme järkyttyneitä siitä, että Kirkkohallitukselle näiden järjestöjen toiminnan suojelu ja talouden turvaaminen on tärkeämpää kuin todellinen lähetystyö: ilosanoman vieminen ihmisille Kristuksen opettamalla tavalla, ilman minkäänlaista syrjintää.”

  Tämä on ensimmäinen kerta kun näissä pamfleteissa mainitaan lähetystyö ja ilosanoma. Nytkään ei käy selville, mikä se ilosanoma on. Onko se evankeliumi synnit sovittaneesta Jumalan pojasta Jeesuksesta, jonka ristintyön kautta ja siihen uskomalla meillä on pääsy Jumalan yhteyteen? Vai onko se jokin poliittinen agenda, jota tulisi viedä eteenpäin Kristuksen opettamalla tavalla?

  Nämä syrjityt lähetysjärjestöt harjoittavat oikeaa lähetystyötä kertomalla synnit sovittaneesta Jeesuksesta ja auttavat ihmisiä ihmisarvoiseen elämään heidän kärsimänsä sorron alta.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Sonja Ottavainen sanoo:

  Mika Turunen:”Puhuisivat vain omasta puolestaan nuokin naikkoset niin säilyisi joku suhteellisuudentaju.” Tuossa on aivan selkeää naisvihamielisyyttä.

  Vastapainoksi reformaation kirkkohistorian professori Kirsi Stjerna kirjoittama kommentti Kirkonkellarin artikkeliin Naispapit tuomiolla. 06.12.2013 17:22

  This is absurd! Täällä Usassahan on kaikenlaista kuppikuntaa, jossa tuomitaan niin naisia kuin lesbian ja gay ihmisiä Mutta että Suomessa, yhdessä mailman sivistyneimmistä maista missä ihmiset ovat tukeneet vapautta ja tasa-arvoa luterilaisen theologian pohjalta…. että tältaista hapatusta pilaa pyhää ilmaa, ja siis kirkon mainetta maailmassa. Ei ihme jos ihmiset ovat eroamassa kirkosta. Voisiko ehdottaa täältä kauempaa, että rohkeasti nimetään moinen naisvihamielisyys ja kaikki siihen liittyvä harha-opiksi. On kyseessä isompi ja demonisempi asia kuin skisma.

  http://kirkonkellari.fi/naispapit-tuomiolla/

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Mika Turunen sanoo:

  Mitä sillä uskonnollisella yhdyskunnalla lopulta tarkoitetaan? Sitä kyllä kritisoidaan mutta ei selitetä mikä se on. Uskonnonvapauslaissa (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030453) sanotaan näin: ”Uskonnollisella yhdyskunnalla tarkoitetaan tässä laissa evankelis-luterilaista kirkkoa, ortodoksista kirkkokuntaa ja 2 luvussa säädetyllä tavalla rekisteröityä uskonnollista yhdyskuntaa.”

  ”Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan tarkoituksena on järjestää ja tukea uskonnon tunnustamiseen ja harjoittamiseen kuuluvaa yksilöllistä, yhteisöllistä ja julkista toimintaa, joka pohjautuu uskontunnustukseen, pyhinä pidettyihin kirjoituksiin tai muihin yksilöityihin pyhinä pidettyihin vakiintuneisiin toiminnan perusteisiin.”

  Millä tavoin kirjoittajat katsovat linkitetyn uutisen kannan poikkeavan tästä?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Jusu Vihervaara sanoo:

   Uskoisin, että kritisoidaan sitä väärinymmärrystä, että kun joku julistautuu uskonnolliseksi yhteiskunnaksi, kuvitellaan että sen jälkeen työlainsäädäntö ei koskettaisi tätä yhteisöä. Tällaiseen utopistiseen väitteeseen törmää täällä alvariinsa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Olli Lehto sanoo:

   No rikkooko esim katolinen kirkko Suomessa lainsäädäntöä, kun ei palkkaa naisia papeiksi, uskonnolliseksi yhdyskunnaksi kun on rekisteröity. Vapaa-ajattelijat kyllä kovasti ajavat uskonnollisten yhdyskuntien muuttamista tavallisiksi yhdistyksiksi ehkä juuri sen takia, että ne eivät voisi muodostaa omaa säännöstöään esim. virkakelpoisuuksista.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Panu Saarela sanoo:

   Edellä on aika selkeästi kerrottu miksi katolinen kirkko ei riko lakia rekrytoidessaan vain miehiä papeiksi. Luterilainen kirkko on (teologisilla ja uskonnollisilla perusteilla) sitoutunut syrjimättömyyteen rekrytoinnissaan. Tämähän se konservatiivia harmittaa. Silti se on totta.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Mika Turunen sanoo:

  Sonja, höpsistä. En ole naisvihamielinen. Sinä tulkitset minua vihamielisesti. Sellainen ero siinä on. Sen sijaan suhtaudun vieroksuen sellaista höyhenenkevyttä ajattelua kohtaan, jonka avuin kaikki hyvä käännetään rikolliseksi. Siksi sana naikkonen.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  eri kirjoittajia

  YKSI KERRALLAAN -vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia Kotimaa24:ssä. – Jos haluat kirjoittaa, ota yhteyttä ylläpitoon.