Kirkko ja perussuomalaiset

Nyt kun Kotimaa24:ssäkin otettu suuri harppaus suvaitsevaisuuden tiellä ja blogeja alettu otsikoida tyyliin turpakiinnitörkyturvat, niin ehkä itsekin uskallan kirjoittaa muutaman sanan aiheesta, jonka suhteen vaikea välttää kompromettoimasta lopullisesti itseään eli: kirkon ja perussuomalaisten suhteesta, tai pikemminkin niiden olemattomuudesta.

Kirkkohistoriaan jo vuosia sitten tykästyneenä en malta olla mainitsematta, että kirkolla ja puolueilla on ollut etenkin 1900-luvulla paljonkin tekemistä toistensa kanssa. Vain esimerkkinä Keskustapuolueen kirkkopoliittinen toimikunta 1970-luvulla, joka ajoittain olisi hyvin voinut pitää palaveria teologisen tiedekunnan kirkkohistorian laitoksella. No, nyt teologisessakin tiedekunnassa puhaltavat uudet tuulet eikä siitä sen enempää.

Käyköhän jonkinlaisena syyllisyydestä vapauttavana omantunnontunnonklausuulina se, että allemerkinnyt tiedostaa, että perussuomalaisista tulisi puhua vain hammasta purren?

Perussuomalaiset ovat olleet vuodesta 2011 lähtien ns. suuri puolue eikä mikään merkki viittaa, että siihen olisi tulossa muutosta ensi sunnuntain vaali-illan jälkeenkään. Viimeistään Jussi Halla-ahon tultua valituksi PS:n puheenjohtajaksi 2017 ovat puolueen ja kirkollisten piirien suhteet olleet ongelmalliset, ajoittain jopa vihamieliset.

Kerrataanpa. Seuraavassa välähdyksiä vuosien varrelta PS:n ja kirkon vuorovaikutuksesta. ”Kirkolla” ymmärretään tässä tekstissä etenkin sen piispoja, ylimpiä viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.

A) Kansliapäällikön blogi

Vuonna 2017 kirkkohallituksen silloinen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo (nykyinen Oulun piispa) julkaisi Suomen Kuvalehdessä blogin (SK 14.03.2017), jonka otsikko oli ”Älkää nielkö nationalismin myrkkyä.” Blogissa kirkon hallinnon ylin viranhaltija yhdisteli varsin vapaasti myrkyn ja nationalismin, nationalismin ja kansallismielisyyden sekä kansallismielisyyden ja perussuomalaiset.

Keskitalo kirjoitti, kuinka Jussi Halla-aho oli avannut puheenjohtajakamppailunsa toteamalla kansallismielisyyden olevan kaikkia perussuomalaisia yhdistävä liima. Lisäksi kirkkohallituksen kansliapäällikkö näki Halla-ahon lausuman ”ettei Suomi voi olla globaali sosiaalitoimisto, johon kuka tahansa voi lampsia” edustavan tyypillistä nationalistista retoriikkaa.

Blogin lopussa Keskitalo kirjoitti varsin provosoivasti, että ”suomalaisen nationalismin esiin manaaminen on tulella leikkimistä. Historian jäljet pelottavat.”

Keskustelu Keskitalon blogin tiimoilta äityi twitterissä tuimaksi. PS:n taholta, muun muassa usein reippaasti ja kärjistetysti kommentoiva kansanedustaja Jani Mäkelä kyseli, onko tämä kirkon virallinen kanta.

Kirkon virallista twitter-tiliä ylläpitävä kirkon tiedotuskeskus, nykyinen ”kirkon viestintä” kun oli julkaissut aiheesta positiivisen twiitin, jossa viite Keskitalon blogiin. Kirkollisen päätöksenteon ja kulttuurin ulkopuolinen sai helposti kuvan, että kyseessä todella oli kirkon virallinen käsitys, olihan Keskitalo, kuten todettua kirkkohallituksen kansliapäällikkö ja siis kirkon keskushallinnon johtava viranhaltija.

Keskitalon blogi herätti huomiota etenkin sen vuoksi, että se julkaistiin hetkellä, jossa keskeisen hallituspuolueen sisällä käytiin puheenjohtajakamppailua. Suomessa ei ole ollut tapana etenkään muiden puolueiden taholta puuttua jonkin puolueen sisäisiin asioihin. Nyt sai vaikutelman, että kirkko otti PS:n puheenjohtajakamppailuun kantaa monin tavoin tulenarassa tilanteessa.

Jukka Keskitalo kirjoitti kansallismielisyydestä ja oli siinä aivan oikeassa, että kansallismielisyys on perussuomalaisen puolueen merkittävin arvo (Ks. esim. Helkama 2015). Mutta millaisesta ”kansallismielisyydestä” Keskitalo kirjoittaa?

Kirkkohallituksen silloisen kansliapäällikön ”kansallismielisyys” vaikuttaa olevan kansalliskiihkoista, militaristista, laajentumishaluista ja autoritaarista. Sitä vanhaa tunkkaista kansallismielisyyttä, josta tulee väistämättä mieleen saapasjalkahousut, Horst-Wessel-lied ja johtajaperiaate (fuhrerprinzip). Miten tämä liittyy perussuomalaisten kansallismielisyyteen? Ei mitenkään.

Nimenomaan tämän nationalismitulkinnan perussuomalaiset ovat torjuneet. Heittäneet puolueesta kirjaimellisesti ulos. Myös ns. etnonationalistit on potkittu pihalle.

Kysyä voi, olisiko Suomi selvinnyt toisesta maailmansodasta itsenäisenä ilman kansallismielisyydestä nousevaa keskinäistä solidaarisuutta? Ilman kansallismielisyydestä kohoavaa keskinäistä yhteenkuuluvuutta tuskin olisi rakennettu Suomesta myöskään pohjoismaista hyvinvointivaltiota, sitä samaa kansankotia, joka Ruotsissa nyt on luhistumassa. Perussuomalainen kansallismielisyys-ajattelu käsitykseni mukaan näkee oman kansakunnan, siis Suomen suomalaisille parhaana mahdollisena viiteryhmänä, mutta ei nosta sitä muiden maiden sen kummemmin ylä- kuin alapuolelle. Samanlainen kansallismielisyys sivumennen sanoen löytyi lähes kaikkien puolueiden ohjelmasta ei niin kovin kauan sitten. Se oli poliittinen itsestäänselvyys.

B.) Kirkkopäivät

Muutoin sangen värittömät kirkkopäivät saivat suunnattoman huomion vuonna 2019, kun Helsingin piispa Teemu Laajasalo kutsui silloisen PS:n puheenjohtajan Jussi Halla-ahon keskustelemaan kanssaan koomikko Joonas Nordmanin ohella sananvapaudesta.

Moni katsoi, että tässä ikään kuin normalisoidaan Halla-ahon radikaalit käsitykset eikä kirkkopäivien pidä olla areena, missä ”rasistiset näkemykset” saavat sijaa ja julkisuutta.
Peräti 259 pääosin kirkon virka- tai luottamushenkilöä allekirjoitti vaatimuksen, että Halla-ahon ja Laajasalon keskustelu pitäisi peruuttaa. Allekirjoituksessa vedottiin muun muassa kirkon velvollisuuteen tarjota kaikille ”turvallinen tila.”

Lisää julkisuutta kirkkopäivät saivat, kun kaksi kirkon piirissä tunnettua (ja tunnustettua) tutkijaa – professori Ilkka Huhta ja dosentti Mikko Malkavaara - peruivat osallistumisensa protestina Halla-ahon osallistumiselle kirkkopäiville.

Reunahuomiona ja jälkikommenttina hiukan ihmetystä herättää, että eduskunnan toiseksi suurimman puolueen puheenjohtajan pelkkä esiintyminen yhtenä osallistujana yhdessä kirkkopäivien lukuisista tilaisuuksista herätti näin suuren protesti- ja boikottikampanjan. Sen sijaan esimerkiksi Vasemmistoliiton Li Anderssonin esiintyminen on hyväksytty vastalauseitta. Tai että itseään eduskunnan ainoaksi kommunistiksi tituleeraava Anna Kontula saarnaa Tuomas-messussa. Ei ole kuulunut protesteja siitäkään.

Kirkkopäivillä ovat esiintyneet laidasta laitaan kaikkien puolueiden puheenjohtajat, vieläpä monet huomattavasti suuremmassa roolissa kuin Halla-aho vuonna 2019. Tuntuu hämmentävältä, että eduskunnan toiseksi suurimman puolueen puheenjohtajan pelkkä esiintyminen yhtenä osallistujana yhdessä kirkkopäivien lukuisista tilaisuuksista herätti näin suuren protestikampanjan.

Kirkkopäivien boikotti vaikuttaakin nousevan 2010-luvulla yleistyneestä uudenlaisesta liberaalista sananvapauskäsityksestä, siitä joka sietää huonosti itsestään eroavia näkemyksiä.

Kyse tosiasiassa on hyvin ”epäliberaalista” sananvapausnäkemyksestä. Kuinka usein on kuultu hokemia: ”emme saa antaa tilaa”, ”meillä täytyy olla nollatoleranssi”, ”se ei ole mielipidekysymys”, ”sellainen näkemys ei nauti sanavapauden suojaa” jne.. Tähän liittyvät erilaiset vainoamis-, häväistys – ja irtisanomiskampanjat.

Kyse on mielestäni sellaisesta sanavapauskäsityksestä, joka äärimmilleen vietynä hipoo totalitarismia.

C.) Vaihtoehto-oikeisto ja radikaalivasemmisto piispan painajaisena

Kuopion piispa Jari Jolkkonen kirjoitti reipas vuosi sitten artikkelin aiheesta ”Kirkko vaihtoehto-oikeiston ja radikaalivasemmiston ristipaineessa (Perusta 2/2022). Vähän mutkia oikoen piispa Jari päätyy lopulta tulokseen, että kristittyjä löytyy kaikista puolueista, mutta että ”vaihtoehto-oikeistolla ja radikaalivasemmistolla on juuret - tai ainakin isovanhemmat – 1900-luvun suurissa liikkeissä: marxilaisuudessa ja kansallissosialismissa."

Kirjoituksessa jokin särähtää korvaan. Artikkelista ei käy suoraan selville, liittääkö Jolkkonen ”vaihtoehto-oikeiston” esimerkiksi perussuomalaisiin? Jolkkonen kuitenkin käyttää ”vaihtoehto-oikeiston” synonyymina oikeistopopulismia, joka on varsin usein PS:n kriitikoiden käyttämä ilmaisu puolueesta.

Jolkkonen kirjoittaa edelleen, että ” marxilaisuutta ja kansallissosialismia on perusteltua pitää taustasäteilynä ja esivanhempina nykyiselle laitaoikeistolle ja laitavasemmistolle.”

Jolkkonen ei - kuten todettua – suoraan rinnasta edellä mainittuja termejä Vasemmistoliittoon tai Perussuomalaisiin, mutta ainakin yleisessä kielenkäytössä ja eduskunnan istumajärjestyksessä PS ja Vas ovat toinen laitimmaisena oikealla ja toinen äärimmäisenä vasemmalla.

Joka tapauksessa on selvää, että yhtä huonosti kuin kansallissosialismi tai natsismi sopii Halla-ahoon tai perussuomalaisiin, yhtä huonosti marxismi-leninismi sopii Vasemmistoliittoon. Anna Kontulankin kommunismi on jotain aivan muuta kuin mikään, mikä viittaisi Neuvostoliittoon. Olisiko syytä säilyttää joku tolkku näissä asioissa ja lopettaa suunnalta sekä toiselta perusteeton vihjaaminen.

Todettakoon sivuhuomiona Jolkkosen artikkeliin, että yhtä lailla kuin Vasemmistoliiton, myös SDP:n esivanhemmista löytyy puhdas marxilaisuus.

Piispa Jolkkosen artikkeli sinällään on lopulta taiten kirjoitettu ja melko maltillinen ja tuo kirkkaasti esiin sen tosiasian, että kirkko on – ja sen tulee olla – puoluepoliittisesti sitoutumaton. Silti sanottava, että harvemmin enää viime vuosikymmeninä on kuultu piispallisia tai papillisia puoluepoliittisia kannatusohjeita, edes sävyisiä sellaisia.

Maltillisista sanavalinnoista huolimatta piispa Jarin artikkelissa on kaikuja 1950-luvulta, jolloin papit saattoivat antaa suoria äänestysohjeita. Ja eihän se aikanaan toki ollut kivaa olla suoraryhtisenä (körtti)pappina seurakunnassa, jossa oli äänestysalueita, joissa SKDL:n kannatusprosentti oli päälle 90! Ja lähes kaikki nämä kirkolle spitaaliset vielä kuuluivat kirkkoon.

Tilanne on muutettavat muuttaen nykyisin samankaltainen. Perussuomalaisia on eduskuntavaaleista toiseen äänestänyt 500 000 – 600 000 suomalaista. Ja noin näppituntumalla veikkaan, että kirkkoonkuulumisprosentti PS:n äänestäjillä korkeampi kuin Suomessa keskimäärin. Silti puolue on kirkollisessa epävirallisessa pannassa. Ei ole kauan, kun seurasin sivusta keskustelua, jossa virassa ollut seurakuntapappi esitti, että ehtoollismalja tulisi siunata uudelleen, mikäli joku perussuomalainen siitä nauttii.

D.) Halla-ahon haastattelut

Jussi Halla-aho epäilemättä itse on myös tietoisesti lyönyt löylyä kiukaaseen kirkollisille viestimelle antamissaan haastatteluissa. Kirkko&Kaupungin haastattelussa 19.08.2020 Halla-aho toteaa kirkon olevan rappiotilassa. Halla-ahon mukaan ”se yrittää nuolla kaikkien takapuolta” ja muistuttaa Keskustapuoluetta. Halla-aho: ”Kirkko yrittää pysyä ajan hengessä mukana, mutta ei pysty kilpailemaan trendikkäämpien vaihtoehtojen kanssa. Sen sijaan se menettää ne, jotka kaipaisivat jonkinlaista muuttumattomuutta, jatkuvuutta ja perinteisiä arvoja.”

Seurakuntalaisen tekemässä haastattelussa (24.10.2022) PS:n entinen puheenjohtaja, nykyinen ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja puolestaan lataa: ”Kirkko haluaa olla yleishumanistinen maailmanparantaja, jonka tärkein tehtävä on hehkuttaa vähemmistöjä.”

Edellä mainittujen valossa en ihmettele, että PS:a tai sen ehkä edelleen keskeisintä hahmoa Jussi Halla-ahoa ei ihan kaikissa kirkollisissa piireissä tervehditä riemulla. Ei taida auttaa edes se, että Halla-aho on äidin puolelta suoraan kirkollista pappissukua eli bergrotheja, tunnetuimpana heistä ehkä Elis Bergroth 1800-luvun lopulta.

Olisiko Halla-ahon puheissa kirkosta ”yleishumanistisena maailmanparantajana sittenkin jotain perää? Kyse on tyypillisestä halla-ahomaisesta kärjistyksestä, mutta ei tulta nytkään ilman savua. Ainakin julkisuuteen kirkon sanoma välittyy lähes ainoastaan seksuaali- ja sosiaalieettisinä kannanottoina. Hyvin harvoin kuulee kenenkään kirkon edustajan puhuvan julkisuudessa asioista, jotka normaalijärjellä ajatellen pitäisivät olla kirkon julistuksen keskiössä. Esimerkiksi Turun arkkihiippakunnan piispan blogeissa HS:ssa ”kirkon sanoma” on lähes aina pelkästään horisontaalinen, puhe pelastuksesta, sovituksesta tai synnistä loistaa poissaolollaan.

E.) Lopuksi

Kun katsoo, mitkä asiat perussuomalaisille keskeisiä, ymmärtää, miksi mielipiteiltään usein hyvin punavihertävä kirkko reagoi niin jyrkästi. PS:lle tärkeitä asioita kun ovat: maahanmuuttokritiikki, monikulttuurisuuden vastustaminen, hyvinvointinationalismi ja arvokonservatiivisuus. Kaikki asioita, joista nykykirkossa saa olla vain yhtä mieltä. Tähän, jos vielä lisätään, että puolueen poliittisena tavoitteena edelleen on myös humanitaarisen maahanmuuton pysäyttäminen ja kehitysmäärärahojen jyrkkä leikkaus, ei ihme, että kirkon taholta ei taputuksia kuulu

Perussuomalaisen puolueen piiristä kuuluu ajoittain yksittäisten jäsenien taholta selkeästi rasistisia kannanottoja. Niitä ei pidäkään hyväksyä. Samalla muistettava, että PS:n poliittiset vaikuttajat, kannattajista puhumattakaan eivät ole käyneet viestintä- tai konsulttitoimistojen koulutuksessa vaan kieli on arjen kansan puhetta toritelttojen tasalta.

Toinen seikka, joka syystäkin saattaa herätellä kriittisiä äänenpainoja on ns. hyvinvointinationalismi. Itse olen sitä mieltä, että mikäli joku – ihan mistä tahansa maailmankolkasta ja mistä syystä tahansa - on Suomeen lopulta päätynyt, kuuluvat hänelle samat sosiaali- ja terveyspalvelut kuin kantaväestölle. Toinen juttu on se, mikä on maan sisäisen solidaarisuuden suhteen maahanmuuton yläraja, jos sellaista on.

Ilahduin, kun luin jokin aika sitten muutoin allekirjoittaneen usein lievästi pahalle tuulelle saavaa oululaista seurakuntalehteä Rauhan Tervehdystä. Sen pääkirjoituksessa Tuiran seurakunnan kirkkoherra Niilo Pesonen kirjoitti, kuinka kirkon kynnys on edelleen matala ja että erilaisten hengellisten, ja jopa poliittisten, virtausten tulisi antaa vaikuttaa rinnakkain kirkossa.

Juuri näin. Kirkon ei pidä tehdä perussuomalaisten suhteen samaa virhettä kuin taannoin poliittisen vasemmiston kanssa. Kun puoli Suomea oli pitkälle 1900-lukua omassa arkipäivän elämässä täysin kaiken kirkollisen kulttuurin ja kielen ulkopuolella, muutamia elämän taitekohtiin liittyviä riittejä lukuunottamatta, ei ihme, jos näiden lastenlapset nyt vauhdilla eroavat kirkosta, kun mikään perinne sukupolviin ei heitä siihen sido.

73 kommenttia

 • Charlotta Lindfors sanoo:

  ”Persujen” kuten trumppilaisten keskuudessa salaliittoteoriat kukoistavat. Kertooko se koulutuksen heikkoudesta vai tyhmyydestä. Suhtautuminen ns. korkeakulttuuriin on kielteinen. Kertooko se puolestaan rahan puutteesta (rikkaiden huvia”).

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seija Rantanen sanoo:

   En usko, että kyse on rahan puutteesta. Suomessa ns. korkeakulttuurin äärelle pääsee kyllä ihan ilmaiseksikin. Muutama päivä sitten olin hienossa konsertissa, joka oli minulle täysin ilmainen. Kiitos oman kuntani kulttuuritoimen ja paikallisen museon yhteistyön. Teatterit, ooppera, konserttitalot jne. antavat tuntuvat alennukset meille eläkeläisille, mutta myös esim. opiskelijoille tai työttömille.

   Ns. ’kulttuuri’ koetaan vieraaksi jossain persuhikiällä, vaikka sitten toisaalta katsellaan leffoja, kuunnellaan äänikirjoja, haetaan ainakin lapsille kirjoja kirjastosta… eikä vaan mahdu pollaan, että tuo kaikki on kulttuuria.

   Mutta joo, Suomen todennäköisin seuraava pääministeri ajaa valitettavasti koko kansan tyhmistämistä, niin ettei sitten näitten persutollojen tarvitse hävetä. Sitä saamme, mitä tilaamme.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Marko Sjöblom sanoo:

   Seija R, kulttuuria on tunnetusti monenlaista ja -tasoista. Itse olen kaikkein eniten huolissani sellaisten perusasioiden kuin kirjojen katoamisesta kodeista. Sekä sivistyksen että korkeamman ja klassisen kulttuurin – miten ne sitten määritelläänkin – isoin haastaja on mielestäni ns. viihde. Ja tämä koskee koko kansaa, vaikka oletettavasti kumuloituu PerS ja muutaman muun puolueen kannattajakunnassa.

   Kenraalimajuri K F Wilkama teki joskus 1920-luvun alkuvuosina tarkastuskäynnin varuskuntaan. Hän kysyi satunnaiselta alokkaalta: ”Onko alokkaalla sivistysharrastuksia?” Vastaus: ”On sitä joskus [työväen]talolla tansseissa käyty”.

   Ei mitään uutta auringon alla sanoi Saarnaaja.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kosti Vasumäki sanoo:

   Tuosta kirjojen katoamisesta kodeista on syytä olla huolissaan myös omasta mielestäni. Lisäksi enenevässä määrin on alkanut ilmetä sensuuria, jolla pyritään siivoamaan vanhojen kirjojen tekstejä. Siitä näyttävät olevan myös huolissaan kirjallisuustieteen professorit. Viimeiseksi he ottivat kantaa siihen tänään. Kuten Turun yliopiston kirjallisuustieteen professori Hanna Meretoja toteaa, ettei hän ”pidä hyvänä ideana, että moraalipoliisi määrittelisi, että kirjoissa saa käsitellä vain tiettyjä teemoja tietyistä näkökulmista.” Lisäksi Kari-Matti otti aiheellisesti esille sellaisen ”sananvapauskäsitteen”, joka huonosti sulattaa sisäänsä erilaisia mielipiteitä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seija Rantanen sanoo:

   Markon kanssa samaa mieltä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari-Matti Laaksonen sanoo:

   Ennen vanhaan hyvään aikaan NKP:lla oli tapana restauroida jälkikäteen kansanvihollisiksi katsotut pois valokuvista. Minusta olemme oikealla tiellä, uusmarxilaiseen tapaan päälinjalla, kun Agatha Christien kirjat luetaan uudelleen ja kirjoitetaan. Onhan se kieltämättä kiusallista, että salapoliisiklassikon nimi on kymmenen pientä en sano mitä. Tässä on vielä paljon työtä edessä: Mark Twainin mikä tahansa kirja on täynnä rasistisia viittauksia, voiko kirjasto olla turvallinen tila, jos siellä on Tarzan-kirjoja, kun katson vaikkapa omaan kirjakaappini, kauhistun: kaksi Tatu Vanhasen kirjaa ja kolme Teemu Keskisarjaa.

   Mutta vakavasti. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kaatumassa. Valtion talous ei ole kovin kaukana konkurssista. Silloin on oikein karsia sieltä, mikä vähemmän tärkeää.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Marko Sjöblom sanoo:

   Tämä Agatha Christien, Astrid Lindgrenin ja muiden sensurointi on tosiaankin älytöntä. Tosin vastaavaa kirjallisuuden ”lyhentelyä” on harrastettu ennenkin. Sekä maallisen että kirkollisen esivallan toimesta.

   Järkevämpää olisi lisätä vaikka lyhyt esipuhe, jossa todettaisiin eräiden kohtien ja ilmaisujen edustavan kirjoittamisajankohdan käsityksiä, vaikka niitä nykyään pidetään leimaavina tms.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seija Rantanen sanoo:

   Taloustieteilijät eivät ole sitä mieltä, että Suomen talous olisi kaatumassa (https://yle.fi/a/3-12123739). Muutamat asiantuntijat kuvaavat jopa Suomen talouteen kohdistuvia negatiivisia vaalimainoksia hysteerisiksi.

   Mikä on vähemmän tärkeää? Kerropa Kari-Matti.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jorma Hentilä sanoo:

   On sitä ennenkin ja Suomessakin sensuroitu. Arvovaltainen kirjallisuuslehti Parnasso julkaisi 1963 (?) Allen Gingsbergin runon ”Huuto” sensuroituna. Runo oli ilmestyttyään 1956 (?) joutunut Yhdysvalloissa epäsivellisyyssyytösten kohteeksi, mutta – jos oikein muistan – tuomiota ei tullut. Armo Hormian pieni kustantamo Tajo julkaisi runon kokonaisuudessaan, mutta numeroituina kappaleina. On hyllyssä. Tein 1980-luvun alussa jutun sensuroinnista Seta-lehteen, joka julkaisi ”Huudon” sensuroimattomana.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kosti Vasumäki sanoo:

   Kirjallisuustieteen professori Kai Mikkonen kirjoittaa sikäli oikein, että hän näkee ”menneen kirjallisuuden moralisoivan muokkaamisen kasvavana ilmiönä.” Kuten hän toteaa, ”oma ennusteeni on, että se tulee jatkumaan ja kiihtymään.” Mielestäni on varsin huono argumentti todeta, että onhan sitä ennenkin sensuroitu. Niin että, miksei sitten nytkin. Varmaan ja Venäjän taholta Suomessakin on esimerkkejä pitkältä ajalta. Pitäisiskö historiastakin poistaa epämiellyttävät ilmiöt ja sanat, ettei kukaan pahoita mieltään? Mitä Raamattuun tulee, niin hakusanalla ”pakanat” se esiintyy -38 käännöksessä yhteensä 214:ta kohdassa. 1992 käännös on sensijaan ”sisäsiistimpi” versio, kun tuo sana esiintyy 27:ta kohdassa. VT:ssä kerran (Jer10:2).

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari-Matti Laaksonen sanoo:

   Ehkä etenkin tietyyntyyppinen ”herraviha” ja eliitin/elitismin vastaisuus on nykyPS:ssa se piirre, joka parhaiten säilynyt Veikko Vennamon Pientalonpoikien puolueesta ja SMP:stä. Se ei tietysti ole niinkään puolue- vaan aluesidonnaista. Herraviha eli myös niin Pohjois-Savon kuin Kainuun Maalaisliitossa ja korpikommunistien parissa.

   Riikka Purran ”kulttuuri on luksus-palvelua” ei ollut mikään sattuma eikä sellainen ollut PS:n kritiikki postmodernia tekotaidetta kohtaan vuodelta 2011.

   Mikä on vähemmän tärkeää?

   Aloittaisin oopperasta. Suomen valtio tukee jokaista oopperaan ostettua lippua lähes 1000 eurolla. Eihän siinä ole mitään järkeä. Tarvitsemmeko ihan jokaisen täysin julkisella rahalla toimivan kyläteatterin tai sarjakuvapajan? Ylen budjetti reippaasti yli puoli miljardia/vuosi. Mitä sillä saamme? Uusintoja, halpis-elokuvia, käsittämättömän suuren byrokratian, ideologiselta pohjalta nousevia blogeja ja uutisia jne. Entä kehitysapu? Kehitysapu on lähes tabu. Se on eräänlainen ikiliikkuja. Mitä enemmän rahaa kaadetaan johonkin maahan, sitä enemmän se köyhtyy ja vaatii lisää rahaa. Listaa vähemmän tärkeistä menoista voisi jatkaa.

   Melkein suosittelisin Pekka Kuusen (IKL/SDP) 60-luvun sosiaalipolitiikkaa kaikille ministeriksi aikoville pakolliseksi luettavaksi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari-Matti Laaksonen sanoo:

   KIrjoja on sensuroitu ennenkin, mutta kuten Kosti toteaa, se tuskin on mikään peruste jatkaa perinnettä, etenkään massamitassa.

   Ehkä suurin kirjasensuuri oli toisen maailmansodan jälkeen, jolloin kirjastoista poistettiin kaikki neuvostovastainen kirjallisuus. Ja sitähän riitti. Ymmärrän tämän, Suomi oli hävinnyt sodan, itsenäisyys piti turvata. Kansallinen itsenäisyys on kuitenkin arvoista ensimmäinen, myös nykyään.

   1960-ja 1970-luvuilla poliittinen sensuuri oli enemmänkin itsesensuuria tyyliin Solzenitsynia tiskin alta. Niin kutsutut kristillis-siveelliset piirit saivat sensuroiduksi jonkin Agnar Myklen ja Henri Millerin ja muuta nykykatsannossa hyvin viatonta kamaa.

   Nykysensurointi on mielestäni erittäin huolestuttavaa. Meillä on yhä enemmän kiellettyjä sanoja, kiellettyjä ajattelutapoja. Jos monella tavoin etuoikeutettu Renaz ei koe olevansa ”turvallisessa tilassa” kun Esko sanoo yhden kielletyn sanan ymmärrettävässä asiayhteydessä, ollaan saavutettu tietynlainen absurdiuden huippu. ”Vihapuhe” on äärimmäisen ongelmallinen, ja pitkälti ideologisoitunut termi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jorma Hentilä sanoo:

   Minusta ei joskus kirjoitettuja kirjoja pitäisi ”kirjoittaa uudelleen” poistamalla tai muuntamalla joitakin sanoja tai ilmaisuja. Nykylukijalle saattavat kuitenkin ongelmana olla vanhentuneet, nykykielelle tuntemattomat sanat tai käsitteet. Lisäksi sanojen/käsitteiden merkitys on saattanut muuttua tai niiden käyttäminen ei ole eettisin perustein nykykielessä suotavaa. Kun kirjoista otetaan uusintapainoksia, näistä asioista voisi ”valistaa” lukijaa esipuheella.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari-Matti Laaksonen sanoo:

   Ja toisaalta on kieltämättä niin, että etenkin koulussa, ala-ja ylä-asteilla on tarpeen tarkkaan katsoa, mitä lapsilla luetutaan. Vähän kärjistetysti sanoen: ei sinne sovi joku Rudyard Kipling ja take white mans`s burden.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seija Rantanen sanoo:

   Kari-Matille vähän faktatietoa kulttuurin taloudellisesta puolesta: https://kulttuurijataide.fi/uutta-tietoa-kulttuurialan-talous-ja-tyollisyysvaikutuksista/

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Petri Järveläinen sanoo:

  Erinomainen kirjoitus, kuten myös aikaisempi arvio vaaliasioista.

  Yhteiskunnallinen toiminta ei ole kovin erilaista verrattuna kirkolliseen kulttuuriin, samat ihmiset ovat ohjaamassa molempia.

  Toistaiseksi kirkollisessa kulttuurissa kritiikkiliikkeet on sulautettu sen piiriin, näin on tehty myös yhteiskunnallisessa toiminnassa.

  Minun nuoruudessa vihreä liike oli kummajainen, joka alkoi vallata alaa. Vähitellen se sopeutui oikeastaan kaikkien yhteiskunnallisten puolueiden ohjelmaan.

  Saa kuvan, että kirkko ja yhteiskunta ovat eräänlaisia rauhallisia punaniskoja, joiden Molokin kitaan vähitellen kaikki vastaliikkeet hukkuvat. Vasta viimeisen 20 vuoden aikana on alkanut ilmetä pientä pirstoutumista.

  Jossain vaiheessa maahanmuuttopolitiikan ja kehitysavun sekä ilmastopolitiikan arvostelu stabilisoituu.

  Sellaiset näkemykset, joiden mukaan vain Suomessa syntynyt ja geneettisesti suomalainen on jotenkin etuoikeutettu jää jonkin ääriryhmän katsomukseksi, kehitysavun suuntaamineen korruptoituneiden yhteiskuntien vallanpitäjille, hallinnon maksamiseksi ja aseiden ostamiseksi saavuttaa aivan normiajattelun kritiikin, mutta sitä jatketaan ja ilmastopolitiikassa tullee sen nykyisten sovellusten sijaan jotakin samanlaista kuin se, että minun ikäpolveni kulki ”ei ydinvoimaa” pinssi rinnassaan ja katsoo melko laajalti sen suosimisen hyväksi ratkaisuksi nykyisin.

  Luonnehdinta körttiläisten ääriasenteista on hauska ja osittain tosikin. Yleensä kannattaa katsoa, ei kenties negaatio vaan sen kohtuullisempi tulkinta siitä suunnasta, mitä romanttinen körttiläisyys on maallistumisensa historian varrella yleisiin lainelautailun kärkihankkeisiin vallantahdossaan sopeutuessaan edustanut, mikäli on kiinnostunut siitä, miten asiat mahtaisivat asiallisessa katsannossa olla.

  Sikäli en katsoisi, että nykyinen kirkollinen valta perustuu enää körttiläisyyteen. Teologian ylioppilaat ja kirkkohallituksen sihteereiksi hakeutuvat eivät ole enää herännäisyyden piirissä kasvaneita henkilöitä. Se näkemys, että kirkkoa ohjaisi jokin körttitaho on monista syistä johtuen menettänyt uskottavuuttaan 2000-luvulla.

  Merkittävin kirkollisten valtavirtojen saavuttamisherätysliikehän oli jo pari vuosikymmentä sitten ”lähinnäkörttiläisyys”. Kun tämäkin on osoittautunut kohtuullisen heikoksi perusteeksi, alkaa ilmiö vajota historian aarrearkkuihin.

  Mutta luonnollisesti tämä voidaan tulkita ”se koira älähtää, jonka kalikka kalahtaa” -tyyppiseksi reaktioksi henkilöltä, joka aikoinaan kävi Aholansaaren rippikoulun, mutta ei ole nähnyt erityisempiä yhteyksiä melko haurailta vaikuttavilta saattohoidossa olevan liikehdinnän sosiaalieettisyyspyrinnöiltä 2000-luvulla johonkin ”nuoruuteensa näkyyn”. Tahi törkyturpanäkemykseksi, kuten setämiesten mietteitä on parahultaista tulkita.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari-Matti Laaksonen sanoo:

   Kiitos Petri, hyvä kommentti! Yleensähän kirkon ”radikaalius” on sikäli hiukan omintakeista, että kun mikä tahansa ilmiö alkaa olla lopullisesti ohi, kirkolliset piirit ja tiedevastaavat keksivät sen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Pesonen sanoo:

   Arvostamme kulttuuria yli kaiken. Ilman sitä suomalaisuutta ei olisi. Siksi meille on kulttuuri tärkeämpää, kuin vaikkapa terveydenhoito. Nyt tämä tuli selvästi esiin, kun Purra puhui Luxus kulttuurista . Nyt monet tahot puolustavat määrärahoja kulttuuriin. Siitä huolimatta, että ne on pois jostakin muusta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Mietipä Pekka millainen yhteiskuntamme olisi, jos siitä olivat kaikki luovaan kulttuuriin perustuva pois. Muotoilu pois huonekaluista ja astioista, arkkitehtuuri pois rakennuksista, musiikki pois radiosta ja konserteista, kirjat pois hyllyiltä ja kirjastoista, taulut ja kuviotapetit pois seiniltä, tv kanavilta pois kaikki näytelmät ja elokuvat, suunnittelu pois vaatteista, kampaukset pois naisten hiuksista, jne jne. Sellaisessako maastossa haluaisit elää ja asua?

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Pesonen sanoo:

  Joku ministeri puhui jotain rahan jaosta. Ohjelmassa keskusteltiin terveydenhuollon määrärahoista. Ministeri oli sitä mieltä että hänen mielestään eräs toinen valtionhallinnon osa-alue pärjäisi vähemmällä. Ministerinä hän hienotunteisesti jätti sanomatta mitä se olisi. Jäi meidän katsojien arvioitavaksi mitä hän tarkoitti. Käsitän hänen tarkoittaneen kulttuuria. Joten se syy miksi sairaanhoitajille ei ole varaa maksaa riittävästi voi johtua siitä, että kansa kaipaa ”leipää ja sirkushuveja”. Kulttuuri on tärkeä osa-alue, mutta onko se Seppo todella tärkeämpi, kuin terveydenhuolto?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Jorma Hentilä sanoo:

   Siis kuka oli tämä ministeri?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Pekka, et siis vastannut kysymykseeni halauaisitko elää yhteikunassa, jossa kulttuuri on riisuttu pois. Ilmankirjoja, ilman elokuvia, ilman malauksia , ilman musiikkia ilman muotoiltuja esineitä. ilman arkkitehtuuria jne jne jne. Ja sitten, se ns. korkeakulttuuri, jota Purra ilmeisesti kömpelösti yritti tarkoittaa, maksaa valtiolle 0.075 milj. vuodessa, MUTTA koko kulttuuri tuo valtion kassaan takaisin 13 miljardia!!!!!!! Tuo oopperan ja sinfonioitten saama raha voitaisiin sitä paitsi kattaa moni verroin yksin oikeiston hiljaa kannattamien veroporsaanreikien tukkimisella TAI edellyttämällä rahaa eläkesäätiöiden, joiden pääoma on 250 miljardia euroa !!!! ja korot yksin monta miljardia, Eli rahaa kyllä on, sitä vaan ei tahdota antaa, sillä saavat mieluimmin porhot veroparatiiseissa jne. keinotella

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Pesonen sanoo:

  Mitäpä sillä on väliä, kuka sen uskalsi sanoa. En edes muista. Selvää kuitenkin on , että varoja voisimme käyttää vähemmän menoihin, jotka eivät ole välttämättömiä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seija Rantanen sanoo:

   Minusta kulttuurin rahoitusta vastustavat ovat vähän kuin koira heinähäkin päällä. Itse en syö, mutta en anna toistenkaan syödä.

   Minä en harrasta muuta urheilua kuin sauvakävelyä. Minusta etenkin jääkiekkoon ja jalkapalloon on pesiytynyt ilmiöitä, jotka ovat suorastaan vastenmielisiä. En silti ala toitottaa, että julkinen tuki pois liikunnalta ja urheilulta. Jollekin toiselle ne ovat tärkeitä asioita ja ilman julkista tukea harrastusmahdollisuudet kapenisivat. Vaikka nyt sitten miten voisin sanoa, ettei jääkiekon pelaaminen ole välttämätöntä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Pesonen sanoo:

  Aika jännä ilmiö tämä poraalisaatio. Toin esiin ministerin lausuman siitä, johonkin käytetään varoja enemmän kuin toiseen, niin tätä pidetään kulttuurin vastustamisena Ikäänkuin joku tässä vastustaisi kulttuuria. Se kun tarkoittaisi suomalaisuuden vastustamista. Ilman kulttuuria ei olisi maata nimeltä Suomi.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seija Rantanen sanoo:

   Viittaat mahdollisesti edelliseen kommenttiini. Voisit muuten käyttää tuota ’Vastaa’ -toimintoa, niin ei menisi niin pirstaleiseksi tämä kommentointi.

   En puhunut siinä sinusta tai kenestäkään kulttuurin vastustajana. Puhuin kulttuurin tukemisesta julkisin varoin, joka tässä keskusteluketjussa on puheena. Edellisissä kommenteissasi annoit ymmärtää, että kulttuurin tukeminen julkisin varoin – jonkun, mahdollisesti ministerin – lausumiin perustuen on pois vaikkapa sairaanhoitajien palkoista. Ymmärsin, että tuet tämänkaltaista ajattelua.

   Tämä on se sama ajattelutapa, jota Perussuomalaiset ja muut nationalistiset piirit viljelevät. Jos yhdelle annetaan, se on toiselta pois. Parempi ettei kukaan saa mitään. Siksi tämä koira heinähäkin päällä -vertaus.

   Valtion budjetti ei kuitenkaan ole rakennettu tuolla tavoin. Ehkä Kari-Matille postaamaani linkki paljastaa sinullekin jotakin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Pesonen sanoo:

   Minäkin Seija mietin sitä, että keskusteluissa ei yleensä ole tämänkaltaista kohtaamista, mitä tässä nyt on. Näin syntyy aitoa keskustelua, jossa ei pyritä luomaan vastakkainasetteluja. Hyvä kun taas muistutit tuosta ”vastaa”- laatikosta. Tuppaa usein unohtumaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Yksi rakenteellinen vika meidän yhteiskunnassamme on siinä, että maailman puhtainta ruokaa tuottavat maataloustuottajamme saavat

  kiitokseksi erinomaisesta työstään palkkaa

  vain viisi euroa ja 40 senttiä tunnista

  5, 4 € / h

  https://www.kaleva.fi/tassa-ammatissa-tuntipalkka-on-nyt-vaivaiset-54-eu/1672465?fbclid=IwAR1DacK1TdljEc9tJYmXzlAzZ92bMGQ-Mupez50L97CFkf8VAMhncYS0oJU

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Kosti Vasumäki sanoo:

   Kiitos Matias tärkeän asian esilletuomisesta. Omakohtainen kokemus on minullakin tuosta maatalon raskaasta työtaakasta. Mistä ruoka sitten tulee, mikäli ajat kovenevat ja maataloustuottajat ajetaan jaksamisen äärirajoille?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari-Matti Laaksonen sanoo:

   Hyvä kommentti, kiitos Matias!

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Joo, ja työtön maksaa Wahlrooseille veroistaan maataloustukea, mitään tarveharkintaa kun ei ole, niin myös miljonääriviljelijät , satojen hehtaarien metsänomistajat ja miljoonia tuottavien sivubisneksien harjoittajat ja muut tuottajat saavat ko. tukea.

   Ilmoita asiaton kommentti