Kestävä tulevaisuus ja ilmastonmuuutos pakottavat muuttamaan toimintatapoja

Kestävä tulevaisuus ja ilmastonmuuutos pakottavat muuttamaan toimintatapoja ja suosimaan modulaarisuutta tietotekniikkahankinnoissa. Sote uudistuksen jälkeen kunnilla ei ole varaa nykyisen kaltaiseen toimintatapaan. Kestävä tulevaisuus vaatii pidempää käyttöikää, parempaa huollettavuutta ja kiertotalouden osaksi pääsemistä. Koulumaailmassa halutaan opettaa perushuoltotoimia. Se on uutta ajattelua Suomessa. Vihreä lippu saa kuitenkin enemmän kannatusta. Vastuuulliset yritykset alkavat toimia samoin. Perinteinen tapa käyttää tietotekniikkaa ei ole kestävää tulevaisuutta.

Kysymys on myös työpaikoista päästöttömässä yhteiskunnassa. Suomessa tehdään liikaa päätöksiä pelkän tekniikan ja sen hinnan perusteella eikä mietitä asioita kestävän kehityksen näkökulmasta, mutta ajat tulevat pakosti muuttumaan ja ihmiset alkavat olla ympäristötietoisempia ja valistuneempia muuttaamaan elämäntapaansa. Muuten emme selviä täällä maapallolla. Applekin herää vielä oikeaan vihreään ajatteluun, kunhan on oppinut kantapään kautta läksynsä.

Kirjoittaja

Pasi Toivonen

Olen kasvatuksen ammattihenkilö ja tietotekniikan käyttäjä Suomesta. Harrastuksia ovat liikunta, tietotekniikka, valokuvaus ja teologia.