Kenttähartaus vai sarjakuvia?

”Sil­loin kir­kol­li­sen ti­lai­suu­den vaih­toeh­to­na pi­täi­si ol­la oh­jat­tua elä­män­kat­so­mus­tie­toon tai etiik­kaan liit­ty­vää oh­jel­maa. Vaih­toeh­to­na ei voi ol­la se, et­tä va­rus­mies jää tu­paan lu­ke­maan sar­ja­ku­via.”

Näin toteaa kenttäpiispa Särkiö Helsingin sanomissa. Tästä nousee kysymys siitä, mitä jumalanpalvelus on.

Eikö jumalanpalvelus ole siihen osallistuville virkistävä kokemus, rentouttava hetki arjen keskellä, pieni juhla jonka jälkeen jaksaa taas? Akkujen latausta Herran kasvojen edessä tavalla, jota me uskonnottomat emme voi saavuttaa, ja oikeastaan meitä pitääkin ajatella vähän säälien. Ehdottomasti jumalanpalvelus on jotain, mihin kaikki kristityt mielellään osallistuvat, milloin vain voivat menonsa niin järjestää.

Koska varmaankin näin on, lienevät sarjakuvat hyvä vaihtoehto.

Kristityt varusmiestoverit tulevat sitten jumalanpalveluksen jälkeen tupaan, katsoen murheellisena poissa olleita. Mutta kaipa Aku ankan lukeminen oli parasta rentoutumista heille, jotka eivät Raamattua lue eivätkä virsiä veisaa.

 

Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli
  1. Lauri Lahtinen: ”Koko maailman asiat ovat sellaisessa verkossa, jonka joku viisas voi ehkä tulevaisuudessa lamauttaa kokonaan, koska pystyy lamauttamaan mahdollisesti ydinreaktoreita tai vesihuollon jossain valtiossa. Olemmeko antaneet pikkusormen jollekkin, joka tulevaisuudessa on sormi täystuhonapilla, jos alamaiset ryppyilevät?”

    Tätä ennen sähkö on ollut jo pitkään internetiäkin merkittävämmässä roolissa. Mikäli sähkönjakelu lakkaisi, yhteiskunnat olisivat paniikissa alle viikossa.

    • Nettikin on sentään jaettu tiettyihin osiin, jolloin kaiken kaataminen kerralla on tehty, jos ei mahdottomaksi, niin ainakin haastavaksi. Sähkön osalta taas oleellista ei ole se, voiko sähkön katkaista kaikkialta kerralla vaan se, voiko sähkön katkaista tietyiltä alueilta kerralla, kuten vaikkapa sotatilanteessa tietystä maasta tai sen alueesta.

      Yhtä kaikki, olemme toki enenevissä määrin riippuvaisia erilaisista teknologisista innovaatioista. Olisi mielenkiintoista tietää, miten pärjäisimme jos ne kaikki katkaistaisiin kerralla. Minä olen suhteellisen nuorena saanut kokemusta sähköttömästä elämästä mökillä ilman juoksevaa vettä, joten ihan pientä kutitustuntumaa aiheeseen on, mutta nuoremmilla sukupolvilla ei ole välttämättä sitäkään vähää kokemusta.

    • Ja kokemukseni sähköttömästä elämästä mökillä on sijoittunut niin kesä- kuin talviaikaankin.