Kärpäsestä (Räsäsestä) härkänen?

Ajankohtaista uutisointia ja keskustelua seuratessani tuli mieleeni kysymys: Onkohan nyt kärpäsestä eli tapaus Räsäsestä (kansanedustaja Päivi Räsänen) tullut tai tehty härkänen? Näin voi ajatella kahdessa mielessä käyneen.

Ensinnä voi kysellä, onko valtakunnansyyttäjän Raija Toiviaisen päätös esitutkinnan tekemisestä aiheellinen. Monet ovat olleet sitä mieltä, että on ja monet, että ei ole. Joka tapauksessa itse uskallan todeta, että myös Raamattua voi käyttää väärällä tavalla ja jopa lakejamme vastaan. Vihapuhe ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan ovat vakavia asioita ja nyt käyty keskustelu sekä korostaa tätä että osaltaan voi hämärtää tätä.

Päivi Räsäsen intentioita vuonna 2004 on vaikea tarkasti jäljittää. Joka tapauksessa hän kirjoitti tavalla, joka loukkasi monia ja joka nosti aiheen päättää esitutkinnasta. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että julkista valtaa käyttävillä on näissä asioissa suurempi vastuu kuin rivikansalaisilla. Toisaalta käsillä oleva tapaus on antanut monille aihetta syyttää myös henkilöön eli Päivi Räsäseen kohdistuvasta ”erityisestä kohtelusta”.  Asian vieminen esitutkintaan tuntuisi ehkä perustellummalta, mikäli kirjoitus tai puhe olisi lähimenneisyydestä.

Raamatun käyttö ei siis ole peruste olla tutkimatta sitä, onko joku syyllistynyt lain rikkomiseen. Ihminen voi käyttää myös Raamatun kohtia oman agendansa ajamiseen tavalla, joka on vihapuhetta tai kiihottamista kansanryhmää vastaan. Tällöin asia pitää tulla ilmi kyseisen kirjoittajan tai puhujan Raamatun lainaamisen yhteydessä käyttämistä muista ilmaisuista.

Edelleen voi kysellä, tuliko kärpäsestä ja tapaus Räsäsestä härkänen siinä mielessä, miten osa häntä tukevista on ilmaissut kantojaan. Äärimmilleen menevinä on ilmaistu, että tutkinta ja varsinkin mahdollinen tuomio merkitsee kristillisen uskon romuttumista maassamme ja että Raamatun käyttö jatkossa tulee jonkinlaisen vainon kohteeksi.

Ehkäpä nyt eri suunnilla on tarpeen katsoa asiaa alun tunnekuohun jälkeen viileämmin. Ei ole syytä epäillä, että oikeuslaitoksemme ei olisi tehtäviensä tasalla. Myös oikeuslaitoksen ja viranomaisten toimintaa pitää voida tarkastella kriittisesti. Toisaalta kenenkään oma uskonnollinen ja vahvakaan vakaumus ei voi olla peruste sille, että se oikeuttaa sanomaan tai kirjoittamaan miten vain.

Ja lopuksi: Vain keskustelemalla, kuuntelemalla ja toinen toisiamme kunnioittamalla voimme päästä eteenpäin ja voittaa myös joskus vahva ja ylivoimaiseltakin tuntuva vastakkainasettelu.

Toivo Loikkanen

 1. Aihe on herättänyt keskustelua. Ymmärrän sen. Osaa kommenteista lukiessa mieleeni tulee epäilys, ovatko kaikki blogikirjoitukseni lukijat huomanneet tämän: Esitän itsekin kysymyksen siitä, onko apulaisvaltakunnan syyttäjän tekemä päätös esitutkinnan aloittamisesta aiheellinen. En ole myöskään ”teilannut” Päivi Räsästä, vaikka esitänkin kriittisiä huomioita tiettyjen asioiden ilmaisemisen osalta ja myös Räsäsen toiminnan osalta. Esitän myös kirjoituksessa huoleni ja kysymykseni siitä, miten asiaan on reagoitu eli miten vahvoja johtopäätöksiä esitutkinnan aloittamisesta vedetään. Liian vahvoja ja liian pitkälle meneviä!

  • Toivo Loikkanen,

   Olette tainnut kritisoida Päivi Räsästä aikaisemminkin, vai onko kritiikkinne kohteena ollut ”vain” hänen siteeraamansa Raamatun kohdat?

   Edellä sanottu kaikella vakavuudella ja kristillisellä rakkaudella.

  • Aihe on todellakin herättänyt keskustelua, myös kansanedustajien piirissä – ja laajemminkin ulkomaita myöten. Kantaa asiaan ovat ottaneet mm. kansanedustaja Heikki Vestman (Kok) ja Sari Essayah (Kd). Heidän mielipiteitään lukiessa voi samalla pohtia ajatusta, jonka Vestman esitti: ”Kun poliisin ja valtakunnansyyttäjän näkemyksetkin ovat eronneet esitutkintakynnyksen ylittymisestä, miten kansalainen osaisi asiaa arvioida.”

   Heikki Vestman:
   https://www.verkkouutiset.fi/kansanedustaja-huolissaan-sanavapaudesta-jokin-raja-on-ylittynyt/

   Sari Essayah:
   https://www.essayah.fi/blogi/

  • Hyvä Mikko, Olen kerran kirjoittanut blogitekstin aiheesta Kirkko =/ (ei ole yhtä kuin) Päivi Räsänen. Tämä taisi olla tietyn ajankohtaisohjelman ja sitä seuranneen kirkosta eroamisaallon jälkeen. Muuten en katso aiheelliseksi henkilöihin liittyviä kirjoituksia. Eli Päivi Räsänen ei ole minun ”hampaissani”. Arvostan hänen pitkää vaikuttajan ja poliitikon uraa. Se ei tarkoita, ettenkö voisi olla eri kannalla hänen kanssaan joistakin asioista ja myös ilmaista sitä.

 2. Mielestäni Toivo Loikkasen blogi on siinä mielessä onnistunut, että hän on avannut mahdollisuuden keskustella ja vaihtaa ajatuksia. Kaikki eivät tätä tee. Tuossa linkki arvokonfliktin syövereihin , josta tässä eittämättä on kysymys,ja vaikka tämä ei olisi totta, se on pohtimisen arvoista;

  https://timoeskola.wordpress.com/2019/08/29/paivi-rasanen-syytosten-kohteena-miksi-yhteiskuntamme-on-ajautunut-arvokonfliktiin/

  • Arvokonfliktin synnyllä ovat pitkät, historialliset kehitysvaiheet. Paajasen antama linkki Timo Eskolan sivuille herättää paljon ajatuksia. Dosentti Eskolan perusteellisen esityksen äärellä pohdin, miksi miehen ja naisen välinen suhde on vähitellen joutunut näin tiukan kritiikin alle ja tullut lopulta kokonaan tuomituksi, niin, että sitä jopa pitää puolustaa?

   Ei kai muuta selitystä voi löytää kuin syntiinlankeemuksen paha hedelmä? Maata ei viljellä eikä varjella kuten ihmiselle alussa tehtävä annettiin. Maa riistetään ja raiskataan ja lopulta hävitetään kokonaan. Miehen tulisi samalla tavalla kuin maata ”viljellä ja varjella” vaimoa, jotta saisi antamansa tuen ja välittämisen satakertaisena satona takaisin, kuten myös maan varjelemisesta luvattiin.

   Pahassa maailmassa alun perin kaikki lahjaksi saatu turmellaan ja muuksi muutetaan. Jotkut vielä uskovat siihen, mitä alussa lahjaksi ja siunaukseksi annettiin sekä sopivaksi avuksi tarjottiin. Monet tähän lupaukseen tarttuvat saavat elää onnellista ja tasapainoista elämää.

  • Kommentti putosi edelliseen ”laariin” vahingossa. Tähän piti tulla:

   Kommenttini tausta ajatuksena oli se, että härkäsestä on tehty kärpänen ja kärpäsestä on tehty härkänen sekä päinvastoin. Tulkinnalle jää paljon tilaa.

  • Kiitos, Sami! – Luin tai peremminkin silmäilin tuon Timo Eskolan kirjoituksen läpi. Sillä on omat ansionsa, mutta sekin on kirjoitettu tietyn esiymmärryksen pohjalta. Eskola lähtee käsittääkseni siitä, että tietyt tähän asiaan liittyvät ulostulot ja ilmiöt ovat esim. postmodernismin ja feminismin aiheuttamia ja jotenkin huonoja tai haitallisia. Minusta hän jättää huomioimatta mm. sen, mitä ajattelussa ja ymmärryksessä yhdenvertaisuudesta ja seksuaalisuudesta on tapahtunut. Niissä on tapahtunut paljon myönteistä kehitystä. Tämä puoli jää tuossa sivuun sekä se, että asioihin reagoiminen nousee paljolti noista lähtökohdista.

  • Blogisti Toivo Loikkanen:

   ”Eskola lähtee käsittääkseni siitä, että tietyt tähän asiaan liittyvät ulostulot ja ilmiöt ovat esim. postmodernismin ja feminismin aiheuttamia ja jotenkin huonoja tai haitallisia. Minusta hän jättää huomioimatta mm. sen, mitä ajattelussa ja ymmärryksessä yhdenvertaisuudesta ja seksuaalisuudesta on tapahtunut. Niissä on tapahtunut paljon myönteistä kehitystä.”

   Blogistille on edellä olevaan kappaleeseen viitaten myös itselleen syntynyt ajan saatossa oma esiymmärrys, jonka pohjalta blogisti haluaa kyseenalaistaa lääkäri Päivi Räsäsen kirjoituksen toteamalla: ”Joka tapauksessa hän kirjoitti tavalla, joka loukkasi monia ja joka nosti aiheen päättää esitutkinnasta” Tämä on myös yksi tulokulma, jonka haluat nostaa esille.

   Lopputulema on tietysti se, että pastori Toivo Loikkanen on antanut tilaa keskustelulle. Pohdin valitettavasti vajavaisena ihmisenä sitä, että kumpaan suuntaan pastori Loikkasen sympatiat asettuvat? Siihen kysymykseen on blogistin itsensä varmaan liian uskaliasta vastata, vai onko?

  • Hyvä Kari, Omat tuntemukseni sympatian suhteen ovat ristiriitaiset. En näe välttämättä perusteltuna tuota esitutkintapäätöstä. Samalla suhtaudun kriittisesti Räsäsen näkemyksiin, joista osaa pidän oikeasta ongelmallisina. Ja toisaalta: Minun sympatitoilla tai antipatioilla ei ole esim. Päivi Räsäselle suurta merkitystä. Ja edelleen ajattelen, ettei kaiketi ole perustetta käsitellä Räsästä ”silkkihansikkain” vaan hänenkin lausumiaan voi ja saa tarkastella asiallisen kriittisesti. Olen kuitenkin kirjoittanut maltillisesti ja pyrkinyt kunnioittavaan ja rakentavaan asian käsittelyyn enkä ole kajonnut esim. Räsäseen henkilönä. Tätä lienee vaikea asettaa kyseenalaiseksi.

  • Toivo Loikkanen:

   ”Minun sympatitoilla tai antipatioilla ei ole esim. Päivi Räsäselle suurta merkitystä. Ja edelleen ajattelen, ettei kaiketi ole perustetta käsitellä Räsästä “silkkihansikkain” vaan hänenkin lausumiaan voi ja saa tarkastella asiallisen kriittisesti. Olen kuitenkin kirjoittanut maltillisesti ja pyrkinyt kunnioittavaan ja rakentavaan asian käsittelyyn enkä ole kajonnut esim. Räsäseen henkilönä. Tätä lienee vaikea asettaa kyseenalaiseksi.”

   Sinun sympatioillasi ei ole Päivi Räsäselle merkitystä, se on totta, sitä en ole voinut edes ajatella. Anteeksi, että sitä sinulta kyselin. Rivien välistä luen (voin lukea väärin?), että ymmärtämisesi on enemmän kallellaan yhteiskunnassa vallitsevan uuden ymmärryksen, ns. kansan vaatimien, kirkon laatimien (Raamatulliset ”vanhat” perusteet) seksuaalisten ”kahleiden” vapauttamista olevien äänien puolella kuin ns. perinteisen näkemyksen. Halusi on aiemminkin ollut tarttua lääkäri Päivi Räsäsen sanomisiin.

   Olet Toivo Loikkanen kirjoittanut maltillisesti ja kunnioittavasti oman esiymmärryksesi mukaan ”kärpäsestä”(Räsäsestä), etkä ole kajonnut Räsäseen henkilönä. Toivottavasti Toivo minäkään en ole syyllistynyt sinun henkilöösi kajoamiseen? Jos olen, niin pyydän anteeksi omaa kömpelyyttäni. Olen vain yrittänyt olla mukana tämän blogin keskustelussa.

   Räsäsestä on saanut kirjoittaa aiemminkin ja jatkossakin saa kirjoittaa ilman ”silkkihansikkaita”, sitä lupaa ei minulta tarvitse pyytää. Hän on sen kestänyt ja kestää. Toivottavasti sinäkin kestät minun ”epäasialliset” kysymykset?

  • Blogisti Toivo Loikkanen/ kommentti dosentti Timo Eskolan kirjoitukseen:

   ” Minusta hän jättää huomioimatta mm. sen, mitä ajattelussa ja ymmärryksessä yhdenvertaisuudesta ja seksuaalisuudesta on tapahtunut. Niissä on tapahtunut paljon myönteistä kehitystä. ”

   Dosentti Timo Eskola kuvaa kehitystä mm. seuraavasti (olen leikannut osia välistä pois ja siten saatan loukata tekijän oikeuksia? Mitään itse tekstistä en ole muuttanut):

   ”Kulttuurin murroksessa vain subjektilla ja sen yksilöllisillä tarpeilla on enää merkitystä. Sukupuolisuuskin halutaan rakentaa oman kokemusmaailman mukaan. 

   Seksuaalisuuden alueella esimerkiksi kysymykset esiaviollisista suhteista tai “syrjähypyistä” ovat jo kauan osoittaneet arvojen muuttumista.
   Sama peruste koskee sitä samansukupuolista seksuaalista kanssakäymistä, johon Päivi Räsänen on viitannut. Kyse on siten hyvin tavallisesta, evankelisluterilaisen kirkon opin (ihmiskäsitys) ja etiikan (moraaliarvot) mukaisesta näkemyksestä. Kirkko julistaa ja opettaa tätä näkemystä huolimatta siitä, että yhteiskunta kirkon ulkopuolella valitsee uusia arvoja. Tähän kirkolla ja kirkoilla (Suomessa etenkin Ortodoksikirkko, Katolinen kirkko, Vapaakirkko, Helluntaikirkko ja Adventtikirkko) on uskonnonvapauden suoma oikeus. Yhteiskunta ei voi määritellä, mitä kristillinen kirkkokunta pitää syntinä, vaikka valtaosa suomalaisista eläisi Raamatun arvojen vastaisesti.”

   No, tässä dosentti Eskolan näkemys muutoksesta. Millaista uutta myönteistä kehitystä kirkon ymmärryksessä seksuaalisuudesta sinä tuot esille, se ei ilmennyt kommentistasi? Dosentti Timo Eskolan kuvaus edustaa vanhaa ja vajavaista uuden, laajemman sijaan?

  • Seuraavaksi hän voisi kirjoittaa uskonnon seksuaalivallankumouksellisista juurista. Uskonnollinen elämänpiiri ei ole irrallinen saareke vaan vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Se tarkoittaa, että vaikutukset kulkevat molempiin suuntiin. Huolella tutkittu kuvaus siitä, miten seksuaalinen vapautuminen maailmansotien jälkeen on heijastunut eri uskonnollisissa ryhmissä. Missä on seurattu vapautumista ja missä taas tiukennettu siveyden ja sopivuuden sääntöjä?

  • Martti Pentti,

   Oletko lukenut Sami Paajasen linkittämät kirjat? Minä en ole lukenut. Jos olet lukenut, niin voisit ehdottaa, mitä Tapio Puolimatkan pitäisi kirjoittaa seuraavaksi, no, olet jo ehdottanut. Ehdotat aiheita vain ns. lonkalta enemmin perustelematta pyyntöäsi. Voisitko itse kuvailla seksuaalista vapautumista maailmansotien jälkeen ja vapautumisen seurauksia? Esität hyviä kysymyksiä. Voisitko Martti Pentti ehkä itse kirjoittaa kirjan? Kaikkea voidaan tietysti kevyesti pyytää? Tod.näk. sinulla Martti Pentti on myös oma esiymmärrys, joka mahdollisesti on erilainen vai samanlainen Tapio Puolimatkan tai lääkäri Päivi Räsäsen kanssa?

   Martti Pentti, meillä molemmilla on silmälasit, joiden läpi blogin asioita katselemme. Millä tavalla laseja jatkossa hiotaan? Tarvitseeko laseja hioa?

  • ”Voisitko, Martti Pentti, ehkä itse kirjoittaa kirjan?” En voisi. Minulla ei ole tutkijan koulutsta.

  • Tapio Puolimatkan kirjoitusten varteen ottamisessa häiritsee se, että monet asiantuntijat ovat pitäneet hänen näkemyksiään huonosti perusteltuina. Puolimatka on siis saanut tietyn kriittisen painolastin. Hän edustaa tiedepiireissä melko yksin näkemyksiään. Jotenkin tulee sellainen kuva, että tietty hengellinen näkemys ja tieteelliset näkemykset sekoittuvat tavalla, jota tiedepiirit eivät pidä hyvänä.

  • Suositelisin Puolimatkalle uuden kirjan aiheeksi endikronologiaa motiivina lapsen sukupuolinen kehitys.
   Lähteinä kannattaisi käyttää Suomen johtavien endikronologien tutkimuksia ja julkaisuja.

  • Tietysti endokrinologiaa, ovat i ja o vierekkäin näppäimistössä ja tuli tuplatypo. Sorry. Mulla on mun kirjasani Jällensynytymä ja Raamattu se oikeinkin kirjoiettuna.

  • ”Kirjan kirjoittamiseen noin yleensä ei tarvita tutkijan koulutusta.” Emme nyt keskustelleet ’kirjasta yleensä’ vaan varteenotettavasta kirkkohistoriallisesta ja -poliittisesta tutkielmasta. Tämän luulin olevan ’sinänsä selvää’.

Loikkanen Toivo
Loikkanen Toivohttps://www.facebook.com/toivo.loikkanen
Olen 60-luvun alkuhetkinä syntynyt Keski-Karjalan kasvatti, nykyisin Savonlinnassa toimiva puolivallaton rovasti. Kirjoitan kirkosta, elämästä sekä uskon, toivon ja rakkauden näkymistä. Mielipuuhaani kesällä on mökkisaunassa saunominen ja talvella retkiluistelu. Matkustelen mikäli aika ja rahat riittävät siihen. Siviilissä kannan vastuuta OP-ryhmän aluepankin hallintoneuvoston puheenjohtajana ja OP-ryhmän hallintoneuvoston jäsenenä.