Kansojen enkelit johtavat kansoja

 

Kuva Kamerunin vuoristosta 1.10.2006.

Puhe Jumalan enkeleistä on sijoitettu Siinain vuoristoon.  Ajankohtaa emme tiedä. Meille se on välittynyt Liiton kirjassa, joka on toisessa Mooseksen kirjassa.

Lukukappaleemme puhuu koko kansan enkelistä.  Koko kansaa sinutellaan. Jumalan kansa on yksi, koska Jumala on yksi.  Tästä näemme, että kirkko ei ole jäsentensä summa, johonkin yhdistykseen verrattava joukko, vaan Jumalan edessä koko kirkko on Jumalan kansa.  Yksityinen ihminen elää tämän kansan yhteydessä yhteisestä uskosta yhteiseen  Jumalaan.

Vietämme enkeleiden päivää.

 

SUNNUNTAI 4.10.2020

Mikkelinpäivä - Enkelien sunnuntai

Jumalan sanansaattajat

Ensimmäinen lukukappale:  2. Moos. 23: 20-23

Enkelit ovat Jumalan luomia henkiä.  Jumalalle uskolliset enkelit palvelevat Jumalaa ja ovat hänen lähettämiään.

Jumalasta pois kääntyneet enkelit ovat pahoja henkiä. Niiden loppu tulee olemaan iankaikkinen kadotus silloin,  kun Jeesus tulee takaisin kirkkaudessaan.

Herran enkelit ovat Jumalan lähettämiä 

Herran enkelit eivät toimi omin päin, vaan niillä on aina Jumalan antama tehtävä.  He toimivat niin uskollisesti Jumalan lähettiläinä, että se mitä he sanovat, on Jumalan puhetta meille.  Koska Jumala ei koskaan ole ristiriidassa itsensä kanssa, niin Jumalan enkelin sanoma on aina aidosti raamatullista.

Jumala on alati läsnä luomassaan maailmassa.  Siksi myös hänen taivaallinen väkensä on luonamme läsnä kaiken aikaa.  Kun Herra johtaa kansaansa, kirkkoaan, omiaan, niin silloin hänen pyhä enkelinsä käy edellämme.  Vaellamme Jumalan valtuuttaman enkelin seurassa.

Minä lähetän enkelin kulkemaan sinun edelläsi.

Jumalan lähettämät enkelit eivät ole ulkopuolella elämämme arkisten toimien, vaan ovat seurassamme kaiken aikaa.  Saamme luottaa alati jatkuvaan enkelvartioon.  Jumalan lähettiläät suojelevat meitä. Suojelusenkelit eivät ole vain lapsia varten, vaan he ovat myös aikaisia varten, kokonaisia ihmisryhmiä varten ja kokonaista kansaa varten. Myös jokaisella seurakunnalla on oma  enkelinsä, kuten Ilmestyskirja kertoo.

--- suojelemaan sinua matkalla ja viemään sinut siihen paikkaan, jonka olen sinulle varannut. Muista, että hän on lähelläsi.

Elämällämme on suunta ja tarkoitus. Tämän suunnan löytämisessä saamme rukoilla Jumalan johdatusta.  Jumala voi johtaa meitä monin ulkonaisin muodoin, milloin minkäkin tilanteen synnyttämien ideoiden ja haasteiden avulla.  Kaikessa tässä kuitenkin Jumalan johdatus tulee elämäämme hänen lähettämiensä enkelien tuella.  Elämämme sijoittuu siihen paikkaan ja siihen tilanteeseen, mihin Jumala meidät on kutsunut.

Lukukappaleessamme Jumalan johdatus ja enkelien johdatus tavoitteen saavuttamiseksi yhdistyvät.  Enkelit ovat Jumalan asialla, hänen sanansa ja tekojensa työssä kokonaan Hänen käytössään.

Enkelit toimivat Jumalan nimissä

Asiamies toimii päämiehensä asialla. Valtuutetun asiamiehen teko ei ole tämän oma teko vaan päämiehen teko.  Näin myöskään enkelit eivät toimi omissa nimissään, vaan heidän työnsä on toimia Jumalan kunniaksi ja Hänen Pyhän nimensä kiitokseksi.

 Hän toimii minun nimissäni. 

Kun Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa, niin tuli ajankohtaiseksi kertoa Jumalan ilmoituksen täysi sanoma: Jumala on yksi Jumala, mutta hän on ilmoittanut itsensä kolmessa persoonassa, Isänä ja Poikana ja Pyhänä Henkenä.

Pyhässä kasteessa meidät on liitetty Jumalan ja hänen pyhän kansansa yhteyteen. Me olemme saaneet Jumalan lapseuden ja saamme elää turvallisesti hänen huolenpitonsa varassa.  Kastekäskyssä Jeesus lupaa, että hän on omiensa kanssa kaiken aikaa.

Sama sanoma ilmoitettiin jo Mooseksen aikana, kun Jumala kertoo, että hänen enkelinsä on koko kirkon kanssa koko ajan ja tämä kulkee kansaansa johdattaen kaiken aikaa.

Minun enkelini kulkee sinun edelläsi.

 

Tässä mikkelinpäivän ensimmäinen lukukappale kokonaisuudessaan

2. Moos. 23: 20-23

Herra sanoi:
”Minä lähetän enkelin kulkemaan sinun edelläsi, suojelemaan sinua matkalla ja viemään sinut siihen paikkaan, jonka olen sinulle varannut. Muista, että hän on lähelläsi, tottele häntä äläkä vihastuta häntä. Hän ei anna anteeksi niskoittelua, sillä hän toimii minun nimissäni. Mutta jos tottelet häntä ja teet kaiken, mitä minä käsken, niin minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustajiesi vastustaja. Minun enkelini kulkee sinun edelläsi.”

 

 

 

 

48 kommenttia

 • Tarja Parkkila sanoo:

  Käsittäkseni Rooman kansalaisia ei saanut tuomita muissa maissa, koska Rooman laki oli kaikkien muiden lakien yläpuolella, olihan se suurvaltana keisareineen . Siksi Paavali vetosi Roomankansalaisuuteensa Jerusalemissa, vaikka sanoo olevansa niin fariseus, eikä rikkoneensa juutalaista lakia. Vaikka puhuu sitä vastaan.

  Hän tuntuu ikäänkuin ajavan sitä asiaa, että kaikki ryhtyisivät Rooman kansalaisiksi, näin lakia ei enää tarvitse noudattaa, koska Rooman laki koskee vain orjia , muukalaisia, naisia, maahanmuuttajia ja tietysti valloitettuja maita ja sen kansalaisia rangaistuksineen. Rooman kansalaisuuden sai joko syntymällä siihen, tai jos oli rikas, sen saattoi ostaa isolla rahalla. Sen saattoi saada myös kymmenien vuosien sotapalvelulla, jos pysyi hengissä. Kansalaisuus tiesi etuoikeuksia omille kansalaisille ja varsinkin korkea-arvoisille henkilöille ja rikkaille miehille.

  Paavali ’Emme ole enää lain alla, vaan armon alla.’ Se tarkoitti, että keisarilta sai anoa armoa, jos jotain sattui. Hän sitten jumalana armahti, tai oli armahtamatta.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   1) Aikoinaan opiskeluaikanaan ensimmäinen vaimoni teki pro gradu työnsä roomalaisesta oikeudesta. Seurasin hänen työtään sivusta. Hän mm. siteerasi minun tekstiäni Liiton kirjasta vertaillen lakien käyttöä.

   Rooman kansalaista koskevat erityismääräykset tulivat näkyviin vain muutamisssa tapauksissa ja sillionkin nimenomaan Rooman valtakunnan edustajan läsnä ollessa kysymys oli enemmän muodoista kuin itse asiasta. Niinpä maaherra Festus olisi voinut vapauttaa Paavalin, koska se oli hänen vallassaan myös Juudeassa asuessaan. Tämän esti ainoastaan se muotoseikka, että Paavali oli vedonnut keisarin tuomioistuimeen. Niinpä Festus päätti lähettää Paavali Roomaan.

   2) Paavali ei suinkaan pyrkinyt suosittelemaan ihmisiä Rooman kansalaisuuden hakemiseen. Siihen ei edes tarvinnut yllyttää ketään, koska se monille provinsseissa asuville oli suuren tavoittelun kohteena. Paavalin kannalta merkittävää oli vain se, että tuon kansalaisuuden takia hän joissakin tilanteissa vältti lynkkauksen ja sai oikeudenmukaisemman kohtelun roomalaisten viranomaisten taholta.

   3) Paavali ei suinkaan puhunut Tooraa eli Lakia vastaan, vaan ainoastaan sen väärää käyttöä vastaan. Paavalihan perusti todistuksen Jeesuksesta juuri Vanhan testamentin eli siis Lain, Profeettojen ja Kirjoitusten varaan. Kirjeissään hän seuraa aikansa parhaiden juutalaisten rabbien ja muiden opettajien lauselmia.

   Se mitä Paavali halusi erityisesti puolustaa oli muiden kuin juutalaisten oikeutta elää omaa kulttuurista perintöään ja silti päästä osalliseksi Kristuksen kirkon osallisuuteen eli siis Jumalan kansan jäseneksi. Tästä juutalaiset oppineet olivat keskustelleet jo ennen Paavalia nimikkeen ”Nooan poikien laki” alla ja keskustelu jatkui vielä parisen vuosisataa.

   Näin parin vuosituhannen takaa tarkastellen voimme jopa todeta, että nykyajan juutalaisuus lähes kaikkialla seuraavat aikoinaan Paavalin esittämää kantaa Nooan poikien laista, eli siis niistä Lain kohdista, mitä vaadittiin, jotta ei-juutalaista voidaan pitää todellisena ihmisenä, todellisena lähimmäisenä, niin ettei tarvitse välttää näiden seuraa missään yhteydessä.

   4) Kun Paavali puhui siitä ettemme ole Lain alla vaan armon alla, Paavali puhuu nimenomaan Kristuksen armosta,, jonka hän on ansainnut Golgatan ristin uhrilla tuottamansa täydellisen sovitustyön kautta. Tämän Jumalan täydellisen rakkauden osallisuuteen meidät liitetään pyhän kasteen välityksellä ja se toimii ilman mitään meidän omia ansioitamme ja tekemisiämme yksistään uskon välityksellä. Uskohan on luottamuksensa panemista Jumalan hyvyyteen ja laupeuteen. Armohan on sellaista Jumalan rakkauden osoitusta, minkä hän antaa ilman minkäänlaisia ehtoja ilman mitään rakkauden vastaanottajan omia ponnisteluja tai ansioita.

   Roomalaiskirje:

   4:5 mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi;

   Keisarin oikeusistuimen kanssa tällä ei ole mitään tekemistä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Aikoinaan viitisenkymmentä vuotta sitten tutkin ahkerasti Toista Mooseksen kirjaa. Erityisesti keskityin Liitonkirjaan 2. Moos. 20:22 – 23:33.

  Nimensä Liitonkirja on saanut 2. Moos. 24:7 jakeen mukaan:

  Sitten hän otti liiton kirjan ja luki sen kansan kuullen, ja kansa sanoi: »Me teemme kuuliaisesti kaiken, mitä Herra on käskenyt.»

  Keskityin juridiseen teemaan, miten lauseissa ”ki-im”, suomeksi ”Jos – niin”, toimii vahingonkorvausvelvollisuus.

  Noista ajoista alkaen Toisen Mooseksenkirjan parissa tunnen liikkuvani kuin kotonani.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Ensi keväänä, jos Herra suo, julkaistaan suomeksi Tuomas Akvinolaisen enkelioppia käsittelevä osuus hänen suuresta dogmatiikan teoksestaan. Suomennoksen tekee Reijo Työrinoja.

  Minulla on Tuomaan teos latinaksi neljänä kirjana: ”Divi Thomae Aquinatis Summa Theologica Volumen Primum,” Jne. kaikki neljä osaa.

  Iloitsen että jatkossa myös suomeksi saadaan tämä enkeleitä käsittelevä osuus.

  https://www.kotimaa.fi/artikkeli/enkelit-olivat-puhtaita-ja-aineettomia-muotoja-tuomas-akvinolaisen-enkelifilosofiset-kirjoitukset-julkaistaan-suomeksi/

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Matias

  Kun mainitsit tuolla Noan, tuli mieleeni perisynti, jonka kerrotaan syntyneen Adamin ja Evan aikakaudella.

  Nooan aikana kuitenkin tuhoutuivat kaikki, vain Nooa perheineen jäi. Mutta perisynti säilyi, miten se on mahdollista? Eikö sen olisi pitänyt hukkua siellä paisumuksessa, kun jumalat hukuttivat kaiken pahan väen pois.

  Tämä on mitä ilmeisimmin vain minun havainto, en ainakaan ole koskaan kuullut kenenkään sitä huomioivan.

  ……………………………… ”Talmud määrittelee periytyviksi seitsemän Nooan liiton lakia, jotka ovat koko ihmiskunnan moraalin sekä oikeuskäsityksen perustana ja ne sitovat ihmistä kaikkina aikoina ja kaikkialla:

  – meidät on luotu Jumalan kuvaksi; kunnioita Jumalaa äläkä palvele epäjumalia

  – ole varovainen sanoissasi: älä kiroa Jumalan nimeä

  – elämä on lahja, jota pitää kunnioittaa: älä tapa

  – kunnioita avioliittoa ja perhettä yhteiskunnan perustana; älä tee aviorikosta

  – kunnioita toisten omaisuutta: älä varasta

  – jokaisella luodulla on sielu, ole hyväntahtoinen kaikkea elävää kohtaan; älä syö elävän eläimen jäsentä

  – valvo näiden lakien toteutumista; perusta oikeusjärjestelmä jakamaan oikeutta ”

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tarja

   1) Kiitos tästä viittäuksestasi Talmudiin. Siinä on yksi noiden aktiivisten keskusteluaikojen lukemattomista vaihtoehdoista tuotu esille erittäin selkeästi.

   2) Perisynti on niin kokonaisvaltainen, että se tavalla tai toisella koskettaa jokaista, hurskaintakin.

   1.Mooseksen kirja:

   6:5 Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat,

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Matias Nooasta: ”2) Perisynti on niin kokonaisvaltainen, että se tavalla tai toisella koskettaa jokaista, hurskaintakin.”

   No mitä järkeä oli koko valtaisasta joukkomurhasta, kun mikään ei muuttunut ja kaikki jäivät edelleen syntisiksi ja jatkoivat syntien tekemistä välitömästi?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Seppo

   Elämän kohtaloiden kulku on useinkin meiltä ihmisiltä salassa.

   Me voimme tehdä maailman hyväksi sen, minkä pystymme, yli sen emme voi.

   Samoin voimme yrittää kehittää itseämme, tietojamme ja elämäntapaamme sen mukaan, mitä meille on voimia, terveyttä yms annettu, mutta yli sen emme pysty.

   Ninpä vastaus kysymyksesi ei myöskään ole vallassani enkä halua ruveta spekuloimaan yli käytössäni olevien lähteiden antamaa opastusta.

   Kiitos hyvästä kysymyksestä!

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Matias Roto

  Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit