Kannanotto: Sateenkaari-ihmisten eheyttäminen on monitahoinen ilmiö

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluviin ihmisiin kohdistuvalla eheyttämisellä tarkoitetaan toimintaa, jonka pyrkimyksenä on toisen ihmisen seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun muuttaminen. Taustalla eheytyksessä on yleensä näkemys, että sen kohteena olevat ihmiset ovat hengellisesti, psyykkisesti tai fyysisesti rikkinäisiä tai vääränlaisia, tai että heidät tulee yhteisön harmonian säilyttämiseksi sopeuttaa vallitseviin normeihin.

Hengellisessä yhteisössä eheytys voi tarkoittaa esimerkiksi esirukousta henkilön oman muutostoiveen sisältävän rukouspyynnön pohjalta tai sielunhoitotilannetta, jossa pastori pyrkii karkottamaan homoutta hoidettavana olevasta henkilöstä. Myös eheytymistä yrittävä henkilö itse voi joskus aktiivisesti osallistua eheytystoiminnan järjestämiseen vertaisauttajana. Terveyspalveluissa puolestaan voi tulla vastaan eheytykseksi luonnehdittava tilanne, jossa ammattihenkilö kannustaa tai ohjeistaa transihmistä tämän itse kokeman sukupuoli-identiteetin sijaan mieluummin omaksumaan hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen mukaisen identiteetin. Laajemmassa asiayhteydessä eheyttämisenä voidaan nähdä kaikki se toiminta, jolla luodaan ihmiselle tarve pyrkiä muuttamaan seksuaalista suuntautumistaan, sukupuoli-identiteettiään tai sukupuolen ilmaisua. Sitä kautta eheyttäminen kietoutuu koko elämään – asenteisiin, puhetapoihin, ihmiskäsityksiin, pyhien tekstien tulkintoihin ynnä muuhun.

On olemassa tutkimustietoa siitä, että eheytystoiminnalla ei saavuteta siltä toivottua muutosta. Sen sijaan eheyttämisen seurauksena voidaan nähdä muun muassa oman itsen kokemisen vaikeuksia, mielenterveysongelmia, vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa tai hankaluuksia hengellisyyden kokemisessa ja harjoittamisessa. Pahimmillaan ihminen voi eheyttämisen seurauksena päätyä lopettamaan elämänsä.

Eheytyspiirteitä sisältävään toimintaan vaikuttamisessa keskeistä on hengellisten yhteisöjen ymmärryksen lisääminen seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta. Sateenkaari-ihmisten henkisen ja hengellisen hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävä Sateenkaariyhdistys Malkus pyrkii tekemään rakentavaa vaikuttamistyötä hengellisissä yhteisöissä. Yhdistys auttaa yhteisöihin kuuluvia sateenkaari-ihmisiä tuomaan esiin kokemuksiaan ja sitä kautta lisäämään tietoa ja vaikuttamaan omaan yhteisöönsä. Tavoitteena on myös auttaa yhteisöjä omista lähtökohdistaan oppimaan mukana olevien sateenkaari-ihmisten parempaa kohtelua. Näitä tavoitteita toteuttaakseen yhdistys on tehnyt muun muassa eheytykseen liittyviä verkkokyselyitä, joista viimeisimmän raportti on luettavissa täältä

Kun eduskunnan käsittelyyn hyväksytyn eheytystoiminnan kieltoa vaativan kansalaisaloitteen myötä eheytyksestä käydään keskustelua, on hyvä pohtia, mitkä eheytystoimintaan hakeutuvien sekä ohjattujen ihmisten tarpeet ja haavoittuvuudet ovat. On tarpeellista selvittää, millaisella lainsäädännöllä eheyttämisen vahingollisia seurauksia voidaan ehkäistä. Tulee kuitenkin miettiä tarkkaan, millainen toiminta kielletään ja mitä sen tilalle voi syntyä. Esimerkiksi hengellisen yhteisön valtaava vaikenemisen kulttuuri voi viedä siellä elävien sateenkaari-ihmisten tilannetta jopa aiempaa huonompaan suuntaan. Kiellon lisäksi eheytymisen tarvetta kokevat, eheytystoiminnassa olleet ja siitä selviytyneet tarvitsevat heidän erityisiä tarpeitaan vastaavien hyvinvointipalveluiden kehittämistä. On yhteinen etu, että kaikkien avun ja tuen tarpeet huomioidaan. On myös yhteinen etu, että sateenkaari-ihmiset saavat ja uskaltavat olla omana itsenään ja löytävät oman paikkansa yhteisöissä. Silloin kaikki voivat paremmin

Sateenkaariyhdistys Malkus toivoo eduskunnan selvittävän esitetyn kiellon vaikutukset eheytystoiminnalle, huomioivan eheytykseen osallistuneille tarjottavan tuen tarpeen sekä pohtivan yksilön loukkaamattoman uskonnonvapauden suhdetta hengelliseen painostukseen. Yhdistys toivoo näin eduskunnan kohdentavan mahdollisen kiellon harkitusti.

Sateenkaariyhdistys Malkuksen hallitus

  1. Täällä puhutaan eheyttämisestä, en ole koskaan ymmärtänyt, mitä eheyttänen on. Ei ainakaan Raamatussa siitä puhuta. Eheyttämisen nimissä on tehty paljon vahinkoa niiden keskuudessa, jotka painivat ongelmansa kanssa. Eheyttäminen taitaa lisätä niitä ongelmia.

    Tukeminen ja ymmärtäminen on parempi vaihtoehto, kuin yrittää muuttaa seksuaalista suuntautumista. Joskus toisen kuuleminen riittää paremmin, kuin enemmän sotkeutuminen siihen, mitä ei ymmärrä.

Vierasblogi
Vierasblogi
Kotimaan Vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia Kotimaa.fi:ssä. Jos haluat kirjoittaa, ota yhteyttä Kotimaan toimitukseen.