Jumaloitumisesta

Ortodoksinen teologia käyttää usein käsitettä jumaloituminen.

Asia voidaan myös ilmaista vapaammin ”jumalinhimillisenä yhteytenä”. Näin korostuu aiheellisesti se, että jumaloituminen perustuu suhteeseen.

Ihminen on suhdelo, kuten on hauskasti todettu. Hänellä ei niinkään ole jumalasuhdetta tai ihmissuhteita, vaan hän on itsessään suhdelo.

Jumalasuhde on perimmäinen ja ihminen on ”jumalakykyinen”.

Jumaloitumisen taustalla on kristinuskon ydinjuttu, ihmiseksitullut Jumala.

Jumala tuli alas, että ihminen pääsisi ylös. Yksinkertaisesti sanottuna.

Tarkoitus on tulla osalliseksi jumalallisesta elämästä, niin paljon kuin se armosta on mahdollista.

Käsitettä jumaloituminen ei löydy Raamatusta. Se kuitenkin yrittää ilmaista jotain hyvinkin raamatullista.

Ihminen on Jumalan sukua, kerrotaan Paavalin hyväksyvästi todenneen.

Hän tähdensi kuinka ihmisestä voi tulla Jumalan lapsi.

Kyse ei ole yksin ulkoisesta lapseksi ottamisesta tai perinnöstä. Kyse on syntymisestä ylhäältä.

Osallisuuden jumalallisesta elämästä voi toki nähdä vaikkapa voiteluna, yhteytenä, rohkeutena, siteenä tai kihlauksena.

Nämä ovat hyviä raamatullisia sanoja, jos 300-luvun käsite tuntuu vieraalta.

Kutsumus jumaloitua on syy kilvoitteluun. Jotain tarttis tehdä, edes myöntyä.

Itse työn tekee tietenkin armollinen Jumala, alusta loppuun, mutta yhteistyössä ihmisen kanssa. Muu olisi kyykyttävää hirmuvaltaa.

Kilvoituksessa yritetään hiljalleen harventaa ne syvälle juurtuneet tavat, jotka ovat rakkauden esteenä. Kilvoittelussa ei hankita ansioita tai pisteitä.

Useimmiten esteenä on oma napa, monessakin mielessä.

Tämä on syynä paastoamiseen, laupeuteen ja yrityksiin oppia nöyryyttä.


Jumaloitumisen vapaampi nimi on Aristotle Papanikolaoun kirjasta The Mystical as Political. Suhdelo-nimitys on Frank Martelan. Luonnehdinta ”jumalakykyinen” on Katolisen kirkon katekismuksesta. Jumaloitumisen raamatullisemmat vastaavat ilmaisut ovat Tomás Spidlíkin kirjasta The Spirituality of the Christian East.

  • Raamatusta opitulta vaikuttaa.

   Vaatii verbaalista ja teologista akrobatiaa päätyä huomattavasti erilaiseen näkemykseen. Siis jos haluaa Raamatun ilmoitukselle pysyä uskollisena.

  • Singaporen luterilaisen kirkon piispa Terry Kee sanoo: ”ei ole eduksi Lähetysseuralle eikä tälle alueelle, jotta heidät lähetettäisiin Kambodžaan, että Lähetysseuran vaatimus tehdä niin viestittäisi kunnioituksen tai huolen puutetta lähetyskentän hyvinvointia kohtaan.”

   Kaikki lähetsjärjestöt ovat sitoutuneet kunnioittamaan paikallisten kirkkojen näkemyksiä, myös SLS. Vai onko sille annettu erioikeus?

 1. ”Emme tuomitse homoseksuaalisia ihmisiä koska he ovat syntisiä – me kaikki olemme syntisiä – mutta me tuomitsemme pyrkimykset valkaista synti ja tehdä siitä hyve, ja me tuomitsemme pyrkimykset kriminalisoida ne, jotka haluavat elää elämäänsä uskonnollisten vakaumustensa mukaisesti.”

  Viisasta kyllä, kun näkee mihin meillä ollaan tulemassa. Hyökkäys on paras puolustus. Pian on rikos on omistaa Raamattu, josta ei ole tiettyja sivuja revitty pois.

 2. Kun tilanne on nyt se mikä se on, niin yksi toimi rehellisyyden nimessä kirkossa pitäisi tehdä. Pitäisi ilmoittaa selkeästi, että tunnustuskirjoista mitätöidään kohdat, jotka asettavat raamatun auktoriteettiasemaan.
  Yksi poikkeus ja siitä ponsi: Jokainen joka haluaa edelleen pitää raamattua loukkaamattomana ohjeena saa niin tehdä ja voi silti olla kirkon jäsen, jos niin hyväksi näkee.

 3. Haastattelusta käy ilmi, että piispa Terry Keen suhtautuminen homoseksuaalisten ihmisten lähettämiseen maahansa muuttui kielteisemmäksi muista maista (esimerkiksi Suomesta) tulleiden vetoomusten takia. Hän sanoo, että aluksi hän ilmoitti Lähetysseuralle seuraavasti:

  ”Vastasin (Lähetysseuralle), että Aasian, erityisesti Mekongin alueen kristityt yhteisöt ovat edelleen hyvin konservatiivisia ja ne eivät hyväksyisi aktiivisesti homoseksuaalisia ihmisiä palvelemassa sanan ja sakramenttien virassa. Kuitenkaan monet eivät piittaisi siitä, että homoseksuaalit palvelevat joissakin muissa tehtävissä pätevyytensä mukaisesti”.

  Haastattelusta käy ilmi, että myöhemmin piispa Terry Keen asennoituminen muuttui kielteisemmäksi sitä kohtaan, että homoseksuaalit toimivat edes näissä ”muissa tehtävissä”.

  Piispa Terry Kee kertoo saaneensa monia kirjeitä muun muassa Suomesta, joissa on kysytty, että: ”miksi me sallimme Lähetysseuran lähettää homoseksuaalisia ihmisiä työskentelemään kanssamme Kamdodzassa?”.

  On hyvin valitettavaa, että Suomesta käsin painostetaan lähetyskohdemaiden kirkkojen johtoa ja yhteistyökumppaneita, etteivät ne hyväksyisi homoseksuaalisten ihmisten vastaanottamista maahansa. Ilmeisesti näiden vetoomusten lähettäjien tavoitteena on se, että lähetyskohdemaat eivät vahingossakaan muuttuisi yhtään homoystävällisemmiksi. Ja kun sitten (osittain myös tämän Suomesta käsin tulleen painostuksen seurauksena) lähetyskohdemaiden yhteistyökumppanit suhtautuvat entistä kielteisemmin homoseksuaalisten ihmisten toimimiseen maassaan, Suomen homovastaiset lähetysaktiivit voivat sanoa, että ”tässä nyt kunnioitetaan kohdemaan kulttuuria”.

  Sinänsä tämä Suomesta käsin tuleva painostus ei tule yllätyksenä. Homovastaisuus on yleistä Suomen kristittyjen keskuudessa ja Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa. Erityisen vahvaa se on kirkon ”lähetysaktiivien” keskuudessa, jotka ovat erilaisten vetoomusten ja addressien muodossa yrittäneet myös täällä kotimaassakin vaikeuttaa homoseksuaalisten kristittyjen ihmisten toimimista lähetystyössä.

  Erityisen ikävää on se, että Suomen kirkko on osaltaan ylläpitämässä tätä globaalia homovastaisuutta luomalla toimintaedellytyksiä homovastaiselle globaalille lähetystyölle. Kuten tästäkin haastattelusta näemme, tämän homovastaisuuden seurauksena yritetään entisestään vahvistaa lähetyskohdemaiden kirkkojen homovastaisuutta. Viisi Suomen kirkon seitsemästä virallisesta lähetysjärjestöstä on homovastaisia. Kirkkohallitus on voimakkaasti vedonnut seurakuntien työntekijöihin, kirkkoherroihin ja luottamushenkilöihin, että näiden lähetysjärjestöjen toimintaa tulisi rahoittaa.

  • Edellisestä kommentista välittyy näkemys, että lähetystyö on pelkkää homoseksuaalien asioiden käsittelyä.

 4. Nyt on kysyttävä Sarilta mistä kohtaa tekstiä löytyy vetoomus? Lähetysseurahan oli piispa Keehen yhteydessä jutun perusteella. Sen jälkeen hän oli yhteydessä Lähetysseuraan. Mistä kohtaa siis löytyy jokin vetoomus? Samoin kysyisin tarkennusta siitä mistä kohtaa löytyy asennoitumisen muutos? Minä en ainakaan näe kumpaakaan kohtaa tekstistä vaikka sen lukisin miten päin vaan.

 5. Uutisesta käy ilmi, että SLS aikoi alussa lähettää ko.parin lähetystyöntekijöiksi Kambodzaan. Mutta siellä ei oltu valmiita ottamaan heitä sanan ja sakramenttien-palveluun.

  ”Miten suhtaudutte pitkään tällä alueella aktiivisesti työskennelleenä Lähetysseuran aikomukseen lähettää samaa sukupuolta oleva pariskunta lähetystyöntekijöiksi Kambodžaan? Vastasin, että Aasian, erityisesti Mekongin alueen kristityt yhteisöt ovat edelleen hyvin konservatiivisia ja ne eivät hyväksyisi aktiivisesti homoseksuaalisia ihmisiä palvelemassa sanan ja sakramenttien jakamisen virassa.”

  Mutta jos SLS olisi kuitenkin vastoin paikallisten tahtoa lähettänyt pariskunnan niin ilmaistiin, että he eivät saisi sisäänkuljettaa omaa agendaansa paikallisen kirkon toimintaan.” jos Lähetysseura aikoisi ottaa homoseksuaalisia ihmisiä työhönsä, on tärkeää, että he ovat hyvin diskreettejä seksuaalisesta suuntautumisestaan, eivätkä aio vaikuttaa paikalliseen kirkkoon tai kristittyihin tässä asiassa.”
  sekä –” Ei ole ollut keskustelua heidän mahdollisesta työstään meidän kirkkomme kanssa tulevaisuudessa. Olemme antaneet Lähetysseuralle kopion kirkkomme virallisesta suhtautumisesta ihmisen seksuaalisuuteen. Me emme hyväksy lähetystyöntekijöitä, jotka eivät voi kunnioittaa sitä. Me emme salli yhdenkään papin tai lähetystyöntekijän julistaa tai opettaa virallisen kantamme vastaisesti.”

  Niinpä SLS lähetti miehet kehitysaputyöhön ”– Tähän Lähetysseura ehdotti sitä, että kyseinen pariskunta kiinnitettäisiin palvelemaan ainoastaan ei-kirkollisessa kehitysyhteistyössä Kambodžassa ja alueilla, johon meillä ei ole mitään jurisdiktiota olla eri mieltä.”

  Lopuksi Singaporen luterilaisen kirkon piispa Terry Kee ilmaisee ytimekkäästi: ”Emme tuomitse homoseksuaalisia ihmisiä koska he ovat syntisiä – me kaikki olemme syntisiä – mutta me tuomitsemme pyrkimykset valkaista synti ja tehdä siitä hyve, ja me tuomitsemme pyrkimykset kriminalisoida ne, jotka haluavat elää elämäänsä uskonnollisten vakaumustensa mukaisesti.”

  Sari käsitys ”Haastattelusta käy ilmi, että piispa Terry Keen suhtautuminen homoseksuaalisten ihmisten lähettämiseen maahansa muuttui kielteisemmäksi muista maista (esim. Suomesta) tulleiden vetoomusten takia.”
  Sarin näkemys on mielestäni täysin uutisen vastainen.

  • En nyt ymmärrä miksi pitää toistaa vielää uutista. Kyllä täällä ollaan lukutaitoisia ja -näköisiä vielä.

   Sarin kirjoitus on todella osuvaa ja pakottaa pohtimaan asioita globaalisti. Kyse ei ole enää meidän pienistä syrjivistä piireistä, vaan koko maailmasta.

   Millaista tulevaisuutta halutaan? Kuuluuko ilosanoma kaikille?

  • Sonja, toistamalla pätkiä uutisesta tulee näkyviin piispan johdonmukainen linja, joka vesittää täysin Sarin esille tuoman syytöksen, ”On hyvin valitettavaa, että Suomesta käsin painostetaan lähetyskohdemaiden kirkkojen johtoa ja yhteistyökumppaneita, etteivät ne hyväksyisi homoseksuaalisten ihmisten vastaanottamista maahansa.”
   Uutisen lainauksista käy selville, että hyväksymättömyys on kokonaan paikallisten kirkkojen omaa vakaumusta.

   ”Kyse ei ole enää meidän pienistä syrjivistä piireistä, vaan koko maailmasta.”
   taitaa olla niin, että ”koko maailmassa” mainitsemaasi syrjintää on kotoperäisesti hyvin paljon enemmän kuin Suomessa.

   Evankeliumi kuuluu kaikille, mutta evankeliumi on ”Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän”.

   Kuten piispa sanoo: ”Me uskomme, että koska ihmiskunta on syntiin langennut, me kaikki synnymme syntisinä. Kuitenkin sekä homoseksuaalit että ei-homoseksuaalit ovat kaikki syntisiä, eivätkä kumpaankaan ryhmään kuuluvat ole enemmän tai vähemmän syntisiä kuin toiset”. Siksi kaikki tarvitsevat kuulla evankeliumin.

  • Kun tämä uutisen sisältö näyttää tuottavan pahantuulista turhautumista, niin sitäkään ei ole suotavaa purkaa kanssakommentoijiin vaan uutisen sisältöön.
   🙂

  • Sonja Ottavaiselle huomioksi, että dogmaa on käsiteltävä dogmaattisesti.
   Tässä tapauksessa kyse on vastaanottavan kirkon dogmasta.

   Homoseksuaalisessa suhteessa julkisesti elävä ei ole kyseisellä lähetyskentällä kelvollinen kirkon sakramentien hoitajaksi. Tätä asiaa ei ratkaista Suomesta käsin.

  • Huomioksi Jukkia Kivimäelle:

   Kysymys on nyt kehitysyhteistyöstä. Ja meidän ministeriö maksaa 85% siitä. Että täytyy nyt ne dogmat pistää muuhun piikkiin, Haavisto ei tule hyväksymään pienen, mutta äänekkään kotimaisen syrjimistä kannattavien agendaa eikä ideologiaa.

   Ja ei kuulu kenellekään toisten yksityisasiat ja ihmissuhteet. Koittakaa nyt sopeutua siihen, vaikka omissa usk.piireissänne rajoja ei kunnioiteta ja luullaan olevan oikeus puuttua toisten yksityisasioihin.

  • Jusu, olen alkanut miettimään ihan samaa. Jos se on tuota lajia, niin olisi parempi vaan rukoilla kotona.

  • Kyllä se on välttämätön ja looginen kysymys. Millä valtuuksilla mennään vahvistamaan seksuaalivähemmistöjen syrjintää ympäri maailmaa? Kuka ja missä niin on kehoitettu tekemään?

  • Kuka ja millä tavalla on vahvistanut seksuaalivähemmistöjen syrjintää ympäri maailmaa?
   Ainakaan minä en ole nähnyt missään kehotusta tuollaiseen.

  • Parasta olisi, että kehitysyhteistyötä eivät tee lähetysjärjestöt, vaan ihan ammattilaiset ilman suvaitsemattomuuden asennetta. Jos kirkko on mukana tällaisessa globaalissa syrjinnässä, tulee väki lähtemään kirkosta ja osoittamaan taloudellisen tukensa muilla toimijoille.

  • Samaa mieltä Jusun ja Sonjan kanssa. Tekee hyvin surulliseksi tämä tosikristittyjen asenne. Minusta miehet tekevät todella arvokasta työtä auttaessaan hyväksikäytettyjä lapsia.

  • Salmen tavoin minä myös ihmettelen Sonjan sanamuotoa vahvistaa seksuaalivähemmistöjen syrjintää. Itse olisin sanonut, että uskonto aiheuttaa seksuaalivähemmistöjen syrjintää.

   Vai keksiikö joku eettisesti kestävän sekulaarin syyn vastustaa samaa sukupuolta olevien parisuhteita ja työskentelemistä kansainvälisissä tehtävissä?

  • Joo, uskonto tässä casessa aiheuttaa. Ja on aiheuttanut. Mikä lie tilanne ollut ennen lähetyksen kohteena olemista. Mutta monissa lähetyskohteissa myös vahvistetaan/legitimoidaan syrjintä, esim. Afrikassa.

  • Tasapuolisuuden nimissä on todettava, että aasian buddhalaisuuden suhtautuminen poikkeavaan seksuaalisuuteen on myös yleisesti ottaen kielteinen. Dalai Laman mukaan homoseksuaalisuus on seksuaalista väärinkäytöstä, tosin länsimaalaisten käännynnäisten kohdalla Lama on viimeaikaisten lausuntojensa perusteella valmis tekemään poikkeuksia opetuksissaan. Samoin hindulaisuudessa, jossa sen katsotaan olevan seurausta pahasta karmasta (edellisen elämän synneistä). Maailman suurten uskontojen joukossa ei ole sellaista, joka opettaisi homoseksuaalisuudesta niin kuin me täällä Suomessa toivoisimme.

  • Se, että kastijärjestelmä kiellettiin lailla Intiassa ja Nepalissa jo 1960-luvulla ei tarkoita sitä, etteikö nuo järjestelmät käytännössä kuitenkin edelleen vaikuta ko. yhteiskunnissa. Samalla tavoin valitettavasti Kambodzhassa, vaikka ei-kaupallinen homoseksi on laissa sallittua se ei tarkoita sitä, että yhteiskunnan asenteet perinteistä poikkeavia parisuhdemalleja kohtaan olisivat suvaitsevia. Osoitteesta http://www.sithi.org/admin/upload/media löytyy paikallisen ihmisoikeusjärjestön 2010 julkaisema tutkimus seksuaalivähemmistöjen asemasta ja kohtelusta Kambodzhassa. Pointtini oli, että syrjinnän taustalla ei ole PELKÄSTÄÄN kristinusko tai länsimäiset (suomalaiset) lähetysjärjestöt vaan Kambodzhalaiset osaavat syrjiä ja kohdella kaltoin ihan itsekin sanoi heidän maansa laki mitä tahansa! Toisin kuin Suomessa kaikkialla lakeja ei valitettavasti noudateta muutoin kun paperilla.
   ”6. Conclusion
   LGBT people in Cambodia face a wide-range of discrimination. The treatment of LGBT people by society means that many are forced to marry and have children, unable to pursue the lives or relationships they wish. Those that are openly LGBT face being ostracized from family and, with no support network or economic support, are often left even more vulnerable. When LGBT
   people face abuse, those who they should be able to turn to for protection, such as police, are often either indifferent or complicit in such abuse themselves. The fact that LGBT rights rank very low, if at all, on the current human rights agenda in Cambodia compounds the problem. ”

  • Jos ei lakeja noudatettaisi ja ihmisoikeuksia, niin juuri senhän pitäisi olla palavan kutsumuksen omaavalla lähtijän agendalla.

   Ennen vanhaan moni lähti riskillä lähetystyöhön. (Kaartinen, lääkäri) Nyt keksitään seliseliä omille ennakkoluuloille ja ylemmyydentunnolle, joilla lähdettäisiin ”opettamaan”.

   Kannattaa lukea Martti Lindqvistin kirja Auttajan varjo.

  • Sonja-olen lukenut ko. kirjan ja se on minusta ihan hyvä teos. Niin varmaan moni lähtijä haluaakin omalta osaltaan yrittää vaikuttaa myönteisesti ihmisoikeusrikkomuksiin tai minä ainakin toivon niin. Se, että lainsäädäntö ei muissa maissa toimi niin kuin meillä täällä Suomessa on valitettava tosiasia, johon jokainen kehitysmaissa työtä tekevä joutuu törmäämään. Perinteitä ja uskomuksia on kaikista vaikenta muuttaa suuntaa tai toiseen. Tuon Jusun ensimmäisen kommentin pohjalta yritin vain laajentaa näkökulmaa ”globaalimmaksi” ja todeta, että kristinusko ei suinkaan ole ainoa uskonto, jonka suhtautuminen homoseksiin on kielteinen. Kambodzhassa on vallalla vielä hyvin perinteiset näkemykset myös yhteiskunnassa ja tämän haastattelun perusteella kuulema myös kirkoissa, joten syrinnän ”viennistä” sinne ei voi syyttää länsimaalaista kristillisyyttä, sillä homoseksualisuuden näkeminen kielteisenä ja seurauksena huonosta karmasta nousee myös buddhalaisesta seksuaalietiikasta. En ollenkaan yritä keksiä seliseliä omille ennakoluuloilleni, joita minullakin varmasti on. Yritän kykyjeni mukaan olla realisti ja tarkastella maailmaa niin kuin se tosiasioiden valossa näyttäytyy. Tämän verran ymmärrän nyt, huomenna ehkä enemmän.

  • Voi hyvänen aika, eikö täällä ole luku- ja ymmärtämistaitoisia kommentoijia. Tässäpä nyt vielä Anniinallekin uudestaan ihan faktaa

   Kambodža

   • Homoseksuaalinen kanssakäyminen on laillista, ja myös homoliittojen laillistamista on esitetty.

   http://fi.wikipedia.org/wiki/Homoseksuaalisuus_ja_laki

   Ja kantsii lukee toi SLS:n taas esiin tuoma tiedotus. Löydät sen tästä kommenttiketjusta.

  • Sonja- kyllä mina osaan lukea ja ymmärrän myös useimmiten mitä luen. Pidän
   INTERNATIONAL LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANS AND INTERSEX ASSOCIATION of Asian tutkimustuloksia (jaoin linkin siihen) ja 2010 kirjoitettua ihmisoikeusraporttia seksuaalivähemmistöjen kurjasta asemasta ja todellisuudesta Kambodzhassa kuitenkin luetettavampana tietolähteenä kuvaamaan maassa vallitsevaa yhteiskunnalista todellisuutta kuin wikipediaa. En ollenkaan kiellä etteikö homoseksi olisi laillista Kambodzhassa, mutta väite, että suomalaiset lähetystyöntekijät vahvistaisivat siellä jo vallalla olevia syrjiviä asenteita ei perustu tosiasioihin. Kristityt ovat hyvin pieni vähmmistö maassa, heidän vaikutuspiirinsä ei ylety ko. valtion lainsäädäntöön.

Kirjoittaja

Ahlbäck Lars
Ahlbäck Larshttps://twitter.com/ahlback_lars
Lähihoitaja, sairaanhoidon opiskelija ja teologian maisteri.