Jumaloitumisesta

Ortodoksinen teologia käyttää usein käsitettä jumaloituminen.

Asia voidaan myös ilmaista vapaammin "jumalinhimillisenä yhteytenä". Näin korostuu aiheellisesti se, että jumaloituminen perustuu suhteeseen.

Ihminen on suhdelo, kuten on hauskasti todettu. Hänellä ei niinkään ole jumalasuhdetta tai ihmissuhteita, vaan hän on itsessään suhdelo.

Jumalasuhde on perimmäinen ja ihminen on "jumalakykyinen".

Jumaloitumisen taustalla on kristinuskon ydinjuttu, ihmiseksitullut Jumala.

Jumala tuli alas, että ihminen pääsisi ylös. Yksinkertaisesti sanottuna.

Tarkoitus on tulla osalliseksi jumalallisesta elämästä, niin paljon kuin se armosta on mahdollista.

Käsitettä jumaloituminen ei löydy Raamatusta. Se kuitenkin yrittää ilmaista jotain hyvinkin raamatullista.

Ihminen on Jumalan sukua, kerrotaan Paavalin hyväksyvästi todenneen.

Hän tähdensi kuinka ihmisestä voi tulla Jumalan lapsi.

Kyse ei ole yksin ulkoisesta lapseksi ottamisesta tai perinnöstä. Kyse on syntymisestä ylhäältä.

Osallisuuden jumalallisesta elämästä voi toki nähdä vaikkapa voiteluna, yhteytenä, rohkeutena, siteenä tai kihlauksena.

Nämä ovat hyviä raamatullisia sanoja, jos 300-luvun käsite tuntuu vieraalta.

Kutsumus jumaloitua on syy kilvoitteluun. Jotain tarttis tehdä, edes myöntyä.

Itse työn tekee tietenkin armollinen Jumala, alusta loppuun, mutta yhteistyössä ihmisen kanssa. Muu olisi kyykyttävää hirmuvaltaa.

Kilvoituksessa yritetään hiljalleen harventaa ne syvälle juurtuneet tavat, jotka ovat rakkauden esteenä. Kilvoittelussa ei hankita ansioita tai pisteitä.

Useimmiten esteenä on oma napa, monessakin mielessä.

Tämä on syynä paastoamiseen, laupeuteen ja yrityksiin oppia nöyryyttä.


Jumaloitumisen vapaampi nimi on Aristotle Papanikolaoun kirjasta The Mystical as Political. Suhdelo-nimitys on Frank Martelan. Luonnehdinta "jumalakykyinen" on Katolisen kirkon katekismuksesta. Jumaloitumisen raamatullisemmat vastaavat ilmaisut ovat Tomás Spidlíkin kirjasta The Spirituality of the Christian East.

39 kommenttia

 • Tarmo Ahonen sanoo:

  Minua ei laisinkaan häiritse, että käytit sanaa yhteistyö kun kysymyksessä on ihmisen jumalallistuminen tai vaikkapa pyhittyminen. Monille luterilaisille co-operatio on lähes kirosana ja herkästi heristellään teologista keskisormea ja syytetään pelagiolaisuudesta.

  Mielestäni luterilaista teologiaa ja kristillistä elämää on näivettänyt monta vuosisataa oppi ihmisen täydellisestä avuttomuudesta, sidotusta ratkaisuvallasta ja sakramenttien autuuttavasta voimasta pelastuksessa. Voi pyhä yksinkertaisuus, tekee mieli parahtaa.

  Tästä ei kyetä eikä haluta keskustella. Mennään ennemmin vaikka hautaan kirkkona ennen kuin näitä kyseenalaistetaan.

  Tekisi mieli pukeutua kamelinkarvoihin ja muuttaa ruokavalio heinäsirkoiksi ja hunajaksi ja mennä Turun tuomiokirkkoon huutamaan, että voi pyhä yksinkertaisuus, vellihousuisuus ja teologinen sokeus.

  Jo puolipölvästikin huomaa, että Uusi testamentti, Paavali ja Jeesus Kristus vaativat evankeliumin julistuksen yhteydessä ihmisen kannanottoa, puolen valitsemista, sanan vastaanottamista.

  Kaikki nämä luetaan luterilaisuudessa ihmisen omavanhurskaudeksi, kun hieman kärjistän. Tästä johtuen kirkkomme on hampaaton määkijä ja tarjoilee vesitettyä evankeliumia. Ketä tällainen kiinnostaa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Lars Ahlbäck sanoo:

   Kiitos kommentistasi.

   En ehkä olisi noin ankara nykyluterilaisuutta kohtaan.

   Luterilaisuuden armollinen asenne puhuttelee itseäni monesti. Ortodoksinen kilvoituspuhe sen sijaan voi olla aika uuvuttavaa. Ihminen osaa olla aika armoton itselleen myös hengellisellä saralla.

   Arvostan myös suuresti luterilaisen kirkon laupeudentyötä.

   Huomiosi UT:sta aiheellisia. Onneksi myös ”New Perspective on Paul” on tuonut uusia tuulia Paavalin opetuksen ymmärtämiseen.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  Kiitos Lars, hyvästä blogista.

  Usein vahvat tuomitsevat heikkoja ja heikot taas halveksivat vahvoja… mutta Rakkaus ei kohtele ketään väärin. Tämän oppiminen nopeasti on vaikeaa… Varsinkin jos on vasta kääntynyt…

  On olemassa heikkoja ihmisiä, joille ei voi asettaa yhtään ehtoa Kristuksen vastaanottamiseksi, vain 100%:nen Armo on mahdollista. Heidän lujittuminen ja pyhittyminen Kristuksessa on myös 100%:sta Armoa. He tietävät sisimmässään, että he riittävät Jumalalle sellaisenaan, ilman mitään pyrkimyksiä. Mielessään he myös helposti halveksivat, niitä, jotka pyrkivät hankkimaan sellaista, joka on jo heille täydelleen Lahjaksi annettu. Heille Armo on kaiken Jumala suhteen perusta, Armon päälle ei voi tulla enää mitään muuta kuin Armoa.

  On myös olemassa vahvoja ihmisiä, joille Kristus on esikuva ja heille pyrkimys pyhään ja kirkkauteen on haaste, johon pitää vastata. Heille on tärkeää, että he saavat toimia ja osallistua ja heille kaiken pyhän äärellä viipyminen on ehdottoman merkityksellistä ja vahvistavaa. Mielessään he ajattelevat, että kaikkien tulisi olla kuten he ja samalla ihmettelevät, mikseivät kaikki ole innostuneita niistä haasteista, joihin he ovat toimeliaasti tarttuneet. Heillä on myös kiusaus arvostella helpon Armon omistajia, sillä he ymmärtävät miten suuri Lahja Kristus on. Heille Armon edessä pitää kumartua ja he tahtoisivat, että kaikki muutkin olisivat kuten he. Heidän mielestään ihmisen pitää toimia, eikä vain istua aloillaan…

  ”Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan. Sentähden kehoittakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne, niinkuin teettekin. Mutta me pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustuksenne niille, jotka tekevät työtä teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat teitä, sekä pitämään heitä erinomaisen rakkaina heidän työnsä tähden. Eläkää rauhassa keskenänne. Me kehoitamme teitä, veljet: nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, holhotkaa heikkoja, olkaa pitkämieliset kaikkia kohtaan. Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toisellenne ja kaikille. Olkaa aina iloiset. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksuko, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on; karttakaa kaikenkaltaista pahaa. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä.

  Veljet, rukoilkaa meidän edestämme. 1.Tess.5:9-25

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Lars Ahlbäck sanoo:

   Kiitos kommentistasi.

   100% armoa on myös ortodoksinen opetus. Ihan kristinuskon aapisasia.

   En toisaalta tiedä miksi se pitäisi tarkoittaa 0% ihmiselle, eihän Jumala ja ihminen edes ole samalla ”janalla” tai ”viivalla”?

   ”Itse työn tekee tietenkin armollinen Jumala, alusta loppuun, mutta yhteistyössä ihmisen kanssa. Muu olisi kyykyttävää hirmuvaltaa.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sami Paajanen sanoo:

   Ismo, mielestäni ihmisten jakaminen heikkohin ja vahvoihin kuulostaa keinotekoisesta. Paavali puhuu heikoista ja vahvoista, puhuessaa mitä ruokaa voidaan syödä. Paavalin monet parenneesit ( kehoitukset) eivät tee kuitenkaan tälläistä kahtiajakoa. Kehoitukset ovat annettu kirkolle yhtenäiseksi ohjeeksi, tärkeitä tässä on mielestäni se, että jokainen noudattaa niitä voimiensa mukaan. Jumala näkee myös ne joilla on vähemmän voimaa kuin toisilla. Täkeintä on alttius Kristuksen seuraamiseen.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarmo Ahonen sanoo:

  Kiitos Ismo ja Lars hyvistä näköaloista.

  Ihmettelen Lars samaa asiaa, että jos joku on armoa, niin miksi se nihiloisi totaalisesti ihmisen tahtovana ja valintoihin pystyvänä persoonana. Luulen, että meillä luterilaisuudessa ei tällä haavaa kyetä keskustelemaan tästä asiallisesti. Tämä on tabu, johon ei saa koskea.

  Ajattelen, että Jumala tahtoi luoda ihmisen kuvakseen ja kaltaisekseen ja tähän kuuluu vapaaehtoisuus luoda suhde Jumalaan. Jumalan todellinen riski on siinä, että suhteesta voi kieltäytyä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Tarmo Ahonen sanoo:

   Lisäksi olemme juuttuneet reformaation jyrkkiin vastakkainasetteluihin sekä katolisiin että reformoituihin päin.

   Mielestäni on henkistä velttoutta olla astumatta nykyaikaan luterilaisessa pelastusopissa. Monille pelkkä kyseenalaistamisen ajatus on pyhäinhäväistystä ja heresiaa.

   Surullista, sillä seuraukset luterilaisissa kirkoissa on kaikkien nähtävissä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sami Paajanen sanoo:

   Luterilaisuudessa sidottu tahdon ongelma lienee syynä ihmisen tahdon nihiloimiseen, vähättelyyn tai suorastaan poistamiseen. Tahto nähdään jotenkin negatiivisena voimana. Kaikki kilvoituselämään kuuluva luetaan helposti lainalaiseksi työksi. Se rinnastetaan Paavalin kirjoittamaan ongelmaan josta galatalaiskirje puhuu ( judaistit).

   Varhaisessa luterilaisuudessa kyllä löytyy kilvoitustraditioon rinnastettavaa aihesta. Esim kirja Johan Gerhard, uskon pyhä salaisuus. Tässä kirjassa näkyy hyvin katolisen kilvoitusperinteen jäänteitä ja siten myös patristisesta kirjallisuudesta tuttua. Nykyluterilaisuudessa kilvoituskirjallisuus sen sijaan on hävinnyt. On vaikea löytää enään vastaavuutta.

   Harvat luterilaiset näkevät Augustinukselta kopioidun ja jalostetun tahdon problematiikan vinoutuman syynä, jonka vaikutus ulottuu totaalisesti ja merkittävästi moniin teologisiin kysymyksiin. Tahdon osuudesta, tilasta ja merkityksestä on taitettu peistä kirkon pitkän historian. Täälläkin esitellään Augustinuksen perisyntinäkemystä Johannan blogisssa. Hänellä on tässä tutkimusnäkökulma Augistinuksen esittelyyn. Augustinukselta löytyy tosin paljon hyvää ja onhan hän kirkon yksi pyhistä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  On totta, että Lutheria, joka löysi Paavalista ja Augustinuksesta itselleen vahvistusta taistelussa Kirkon tekopyhiä opetuksia vastaan, ja häntä on syyttäminen, jos ajatellaan, että Luther kielsi ihmisen tahdon vapauden ja kykenemättömyyden hyviin tekoihin.

  Toisaalta on myös väärin ymmärretty Lutherin opetus, jos ajatellaan, että Luther kielsi hyvien tekojen tarpeen ja niiden merkityksen Kirkossa ja maailmassa.

  Luther taisteli ainoastaan sellaista käsitystä vastaan, että ihmisen ansiot Jumalan edessä riippuisivat ihmisen tekemisistä tai tekemättä jättämisistä. Luther sen sijaan korosti, että Kristitty voi toimia vapaasti hyvää tehden, sen Rakkauden mukaan jonka Jumala vaikuttaa ihmisessä uskon kautta.

  Jumalasta syntynyt Usko on siis se toimiva Voima, joka saa ihmisen luottamaan kaikessa Kristuksen kautta tulleeseen armoon. Kristitty ihminen on Jumalan yksin pelastama. Ei siis yhteistyön, tämä on Lutherin pääsanoma.

  Ihminen on siis ansioton toimija ja Kristuksessa täysin Vapaa kaikesta vaatimuksista ja rangaistuksen pelosta (ei kuitenkaan Jumalan kunnioituksesta) ja ihmisten edessä suoritettavasta pokkuroinnista ja tekopyhyydestä, jota uskonnollisuus usein ihmiseltä edellyttää. Luther oli siis uskon mies, mutta ei uskonnon mies.

  Teologisella opetuksellaan Luther ei väheksynyt ihmisen tahdon vapautta, joka voi synnin sisällä tehdä mitä haluaa, mutta samalla tähdensi, ettei ihmistä pelasteta ihmisen oman tahdon mukaan, koska synti on sen rapauttanut, niin ettei ihminen pysty tekemään pelkästään hyvää, eikä voi siis näin ollen, olla miltään osin vaikuttamassa ihmisen omaa pelastusta, vaan sen saa aikaan yksin Jumala, Evankeliumin kautta, joka on Jumalan Voima. Tämä Voima on se, joka synnyttää ihmisessä uskon Kristukseen ja näin ollen saattaa ihmisen autuuden tilaan, ilman ihmisen omaa, ns. operointia.

  Luther siis tähdensi ja opetti aivan Raamatun mukaan, että Kristityissä ei vaikuta enää tieto hyvästä ja pahasta, vaan Jumalasta ihmiseen tullut Rakkaus, joka ei laskelmoi, eikä suorita hyviä töitä ansiona, vaan Jumalan hyvästä tahdosta ja armosta käsin.

  Näin siis opettaa Luther ja Lutherilaisia on maailmassa vähän, juuri tästä syystä, koska ihmisen ansiot Jumalan edessä on suljettu täysin pois. Hyvän tekemistä ei siis kielletä, vaan niitä tulee kaikkein ihmisten maailmassa tehdä, mutta niiden tekemisestä ei lueta ihmiselle ansioita, koska Jumala katsoo yksin Kristukseen ja Hänen ansioonsa. Tekopyhille tämä on kauheaa opetusta, koska he tahtovat pystyttää omaa vanhurskauttaan.

  Pelastus on yksin Kristuksessa. Rakkaus ja Armo lisääntyköön maailmassa, Pyhän Hengen kautta, joka Kristuksessa vaikuttaa. Tämä vaikutus näkyy Kristuksen ruumissa ja seurakunnassa maailmassa. Paavali kirjoittaa:

  ”Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte; sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niinkuin tähdet maailmassa, tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt. Fil.2.:12-16

  Elämän sanan tarjoaminen on Kristillisen seurakunnan tärkein tehtävä maailmassa ja sen focus on Kristus meissä Kirkkauden toivo. Tässä toivossa olemme pelastetut, yksin armosta, ja tässä toivossa me elämme ja kuolemme, sillä Hänen Lupauksensa on iankaikkinen Elämä.

  Usko joka Jumalasta tulee, on kantava ihmisen yli Jordanin virran, eikä uskoa ja rakkautta ole annettu vain tämän elämän hyviin tekoihin, vaan sen tarkoitus on saattaa Jumalan lapset takaisin Isän luokse Taivaaseen, jossa Aadam kerran lankesi ja saattoi kaikki ihmiset kuoleman ja orjuuden ikeeseen, yhden synnin tähden.

  ”Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat! Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu.” 2.Piet.3:10-13

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Sami Paajanen sanoo:

   Ismo, muutama näkökulma;

   Luther taisteli ensijaisesti katolisia vääristymiä vastaan. Samalla kuitenkin Luther määritteli suhteen traditioon toisin, eri tavalla. Hänen suhtautumisensa traditioon on hyvin ristiriitainen, hyläten monia yhtenäisen kirkon traditioita Raamatun vastaisena. Näin syntyi uusi tulkintatraditio uskonpuhdistuksen kirkkoihin. Luterilaiset jatkavat tässä traditon jatkumossa.

   Luterilaisen tunnustuksen mukaan ihminen, joka ei ole kristitty, hänen teot ovat tosiasiallisesti pahoja. Kaikki teot, koska konteksti, jossa teot tapahtuvat on väärä. Voimme kysyä mikä merkitys näillä teoilla on? Käytännössä luterilainen uskontulkinta ei kuitenkaan saavuta tätä tunnustuksessa mainittua realismia, vaan sen vaikutus on teoreettinen.

   Ihmisen teot vaikuttavat häneen ja lähimmäiseen. Kaikki teot. Teoilla on merkitystä myös Jumala suhteessa. Luterilainen tunnustus itse ilmaisee asia, että pahat teot karkottavat Pyhän Hengen, ja missä tekoja ei ole usko väärä. Luterilaisuuden tunnustuksen suhde tekoihin on hyvin monikerroksinen ja myös ristiriitainen.

   Luterilaisuudesta puuttuu ajatus ja idea teoista. Martti Luther itse kirjoitti kirjan hyvistä teoista, ja siinä on paljon hyvää ja jälkiä aidoista kristityn teoista. Samalla siinä muodostetaan uskonpuhdistukselle tuttua uskonopin tulkintaa. Parhaimmillaan tämä näkyy klassisessa F. Pieperin luterilaisuuden dogmatiikassa, jossa mainitaan; ” pyhitys ja hyvät teot eivät ole välttämättömät autuuteen ”. Tämä on suoraa jatkumoa uskonpuhdistuksen kirkoille. Luterilaisuuden kompleksinen suhde tekoihin juontaa myös kaiketi juurensa Lutherin luostarikilvoituksesta?

   Luther ei pelkästään väheksynyt ihmisen tahdon vapautta vaan kielsi sen. Tässä on suuri teologinen ero vanhoihin kirkkoihin. Lutherin pääteos käsitteli juuri tahdon problematiikkaa, Erasmusta vastaan. Lutherin tulkintamalli on jossakin Augustinuksen ja Calvinin välimaastossa.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Lars Ahlbäck sanoo:

  Kiitos kommentista. On mukava lukea hyvää pohdiskelua aiheesta.

  Väittäisin, ettei Martti Luther ole ongelma yksilönä. Ortodoksisuudelle kuitenkin yhden ihmisen opetuksen ja henkilökohtaisen kipuilun korottaminen yleiselle tasolle on ongelmallista.

  Yhden kertomuksen mukaan suurinta kirkkoisää pohdittiin idässä. 1000-luvun paikkeilla päätettiin, ettei valita yhtä, vaan kolme. Gregorios Teologi, Basileios Suuri ja Johannes Krysostomos valittiin.

  Toki luterilaisuus säilytti paljon. Jollain tasolla määrääväksi tuli silti Luther. Häneen tavalla tai toisella palataan aina.

  Vitsissä luterilainen huokailee. Paavit kuolevat, mutta Luther ei kuole koskaan.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Tarmo Ahonen sanoo:

   Tällainenkin vitsi on. Juuri itse kehittelin.

   Ekumeenisessa konferenssissa oli vapaamuotoinen illanvietto. Yhtenä numerona oli tietokilpailu.

   Kisaan osallistui monta piispaa; katolilainen, ortodoksinen, reformoitu, metodisti ja luterilainen.

   Kisa oli hyvin tasaväkinen. Oli vuorossa viimeinen kysymys. Osallistujat kirjoittivat kysymyksen jälkeen aina vastauksen paperiliuskalle ja toimittivat sen luvan saatuaan tuomaristolle.

   Kysymys kuului: Kuka on kirkkohistorian tärkein henkilö? Annan neljä vaihtoehtoa aasta deehen. Oletteko valmiita?

   Ensimmäinen vaihtoehto a on Martti Luther. Toinen vaihtoehto b on…

   Luterilainen piispa juoksi toimittamaan vastauksensa tuomaristolle.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  Lutherin merkitystä ei liene syytä liikaa korostaa, mutta syrjäyttikö Luther tradition? Mielestäni ei.

  Luther oli aikansa kirkon poika ja sellaisenaan hyvinkin Kirkon oppeihin perehtynyt ja hän meni tavallaan omiensa tykö, kun esitti Paaville sen Vanhurskauden opin, minkä oli löytänyt Paavalin kirjeistä. Uskonnollisen maailman ja historiallisen kehyksen ymmärtäen voidaan ajatella, että Kirkon toiminta oli ajautunut silloin siihen pisteeseen, että murros olisi tapahtunut ilman Lutheriakin. Hän ei siis ollut yksin näkemyksineen. Luther oli aikansa airut.

  Erasmuksen kanssa käyty väittely kannattaa lukea huolella ja huomata, että Erasmus oli vahva Kirkon teologi. Luther oli kuitenkin hyvin vakuuttunut, että hän oli löytänyt Paavalin kirjeistä jotain sellaista, jonka Kirkko oli sysännyt ajan saatossa syrjään. Näin mielestäni juuri kävi. Paavi ei lopulta suvainnut Lutherin näkemyksiä ja historiaan on kirjattu mitä tapahtui.

  No, lopulta onkin kysyttävä, oliko Luther väärässä ja Paavi oikeassa? Onko Lutherin löydöllä edelleen annettavaa teologiseen keskusteluun? Vai olisiko sanottava, mielummin olisiko Lutherin löydöllä mitään annettavaa nykyiselle ihmiselle ja Kirkolle, joka etsii rauhaa Jumalan kanssa?

  Itse olen päässyt teologiassa selville vesille juuri Lutherin ja Paavalin kirjoitusten kautta ja niiden lohdullinen sanoma on saanut sieluni riemu huutoihin monet kerrat, ja kyynelet valuen olen löytänyt itseni Kristuksen edestä, juurikin Lutherin syvien ja teeskentelemättömien kirjoitusten johdolla. On tosin monia muitakin kirkkaita teologeja, joiden kirjoitukset ovat löydettävissä etsiville.

  Hyviä Joulun odotuksia teille rakkaat veljet.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Sami Paajanen sanoo:

  Ismo, myös sinulle levollista jouluaikaa.

  Muutama näkökulma viimeisen johdosta;

  ”mutta syrjäyttikö Luther tradition? Mielestäni ei.” Jos vertaamme yhtenäisen kirkon traditiota luterilaiseen perinteeseen, erot ovat helppo huomata. Tämän lisäksi koko traditio määritelmä on erilainen. Silloin kun luterilaisuus määritteli traditiota sen ensisijainen kritiikki kohdistui katoliseen kirkkoon ja sen kehityslinjoihin. Samalla kuitenkin tuhottiin yhteinäisen kirkon traditio ja muodostetiin uusi tulkinta linja.

  Tulkintalinja ei koskenut pelkästään traditiota, vaan ulottui myös suoraan myös Raamatun tekstien tulkintaan. Oliko Luther se ainut joka löysi oikean vanhuskauttamisopin 1500 -luvulla? Oliko kirkko sitä ennen ymmärtänyt kaiken väärin? Vai oliko se unohdettu, työnetty syrjään? Mistä historian teksteitä löytyy luterilainen vanhurskauttamisoppi ennen uskonpuhdistusta?

  Jos otat Lutherin teologian vakavasti ajaudut monergistiseen Jumala kuvaan. Lutherin predestinaatio tulkinta on sellainen hirmuvalta, joka hylätään suurimmassa osassa kristikuntaa. Minusta siinä ei ole mitään lohdullista. On hyvä pitää tämä mielessä kun Lutheria lukee. Tämä Lutherin kehittämä erikoisoppi vaikuttaa monella tavalla luterilaisessa teologiassa.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  Sami hyvä. Predestinaatio, eli Armovalinta on Paavalin opetusta, eli niinkään Lutherin, joka tosin käsitteli oppia Jumalan ennaltatietämisestä hyvin lohdullisesti. Tosin ensin ymmärsi sen kauhulla, koska ei nähnyt sitä iankaikkisuudesta käsin, vaan ajallisena valintana kuten Calvin asiaa lähestyi. Luther lopulta ymmärsi Paavalin kirjeistä, mitä on Jumalan aivoitukset ihmistä kohtaan Kristuksessa ja kuinka Jumala on tehnyt pelastus päätöksen jo iankaikkisuudessa.

  Armovalinta (predestinaatio) on yksin Jumalan teko, joka Pyhän Hengen kautta armovälineiden välityksellä ja kautta kutsuu, ihmisen Kristuksessa, käännyttää, vanhurskauttaa, pyhittää ja varjelee uskossa. Näin siis yksinkertaisesti ilmaistuna.

  Predestinaatio on lohdullinen sen tähden, että Jumala on iankaikkisuudesta käsin päättänyt tehdä Kristityille sen minkä Hän täällä ajassa heille tulee tekemään.

  Armovalinta on siis Kristittyihin kohdistuva toimi, (huom.Evankeliumin julistus) ja (usko on Jumalan teko Joh.6:29) jonka kautta Jumala on iankaikkisuudesta, Kristuksen tähden ottanut meidät huomioon, kutsumalla, käännyttämällä, vanhurskauttamalla, pyhittämällä ja varjelemalla meidät. Jumala on siis puuttunut meihin ulkopuolelta käsin, ilman meidän omaa vaikutusta asiaan.

  Raamattu tuo selkeästi esille, että Jumala jo ennen maailman Luomista on iankaikkisuudessa, tehnyt päätöksen armon kautta tulevasta valinnasta, josta Paavali kirjoittaa:

  ”Jumala, on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja,” 2.Tim.1:9

  Toisaalla Apostolien teoissa (13:46-48) on kirjoitettu iankaikkisesti säätämyksestä:

  ”Silloin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat: ”Teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava; mutta koska te työnnätte sen luotanne ettekä katso itseänne mahdollisiksi iankaikkiseen elämään, niin katso, me käännymme pakanain puoleen. Sillä näin on Herra meitä käskenyt: ’Minä olen pannut sinut pakanain valkeudeksi, että sinä olisit pelastukseksi maan ääriin asti’.” Sen kuullessansa pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa ja uskoivat, kaikki, jotka olivat säädetyt iankaikkiseen elämään.”

  Ja taas Efesossa asuville; ”Minulle, kaikista pyhistä halvimmalle, on annettu tämä armo: julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken Luojassa, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme, jossa meillä, uskon kautta häneen, on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. Ef.3:8-12

  Jumalan aivoituksesta ja kutsusta Paavali kirjoittaa myös Roomalaisille 8:28-33:

  ”Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa; mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut.

  Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa.”

  Näin ollen, emme voi ohittaa näitä ja lukuisia muita Raamatun kohtia ja Apostolien ja Pyhien Profeettojen lausumia totuuksia, kun puhumme Jumalan Armovalinnasta. (Predestinaatiosta)

  Predestinaatio tulee nähdä ainoastaan Jumalan iankaikkisuudessa tekemän päätöksen mukaan pelastaa omansa. Tämä on Ihana ja Armollinen päätös, joka oikein ymmärrettynä on mitä lohdullisin ja Jumalan pitämän Lupauksen rikkaudesta nousevaa todellisuutta.

  Jumalan Armovalintaa ei siis tule käsittää, siten, että toiset ovat valittuja ja toiset eivät, vaan, että Jumala on Lähettänyt Pokansa maailmaan pelastukseksi. Jumalalla on hyvä tahto ihmistä kohtaan, joka kiteytyy Kristuksen kautta tulleen Rakkauden mukaan. Kaikki uskovat ovat siis valittuja Pyhän Hengen vaikutuksesta ja pelastusvarmuus on yhtä kuin, uskon kautta tuleva luja luottamus Jumalan lupauksiin Kristuksessa.

  Meidän ei siis tule pohtia kuinkas sitten tämän toisen sitten käy, jos minä olen pelastettu? Vaan kaikille tulee julistaa Jumalan Pelastusta Kristuksessa.

  Meidän tulee siis nähdä Jumala vain Kristuksen Rakkauden kautta ja uskoa, siihen, että Jumala kyllä tietää mitä tekee ja on Vanhurskas tuomioissaan. Meidän on turha kysyä miksei pelastus koske kaikkia, koska emme saa siihen koskaan vastausta.

  Lutherin predestinaatio tulkinta on siis itseasiassa Paavalin tulkinta Jumalan Armotaloudesta, joka on hyvinkin vaikuttanut varhaisessa Kristillisessä elämässä ja kaukaisessa menneisyydessä, jossa Israelin kansa vasta odotti luvattua Messiasta.

  Näin ollen voidaan sanoa, että Jumala on Pelastunut minut jo ennen syntymääni Kristuksessa, mutta, että sain tietää siitä vasta varhaisina nuoruuden vuosinani, ja myös vanhempieni hyvä päätös oli kastaa minut Kristukseen, joka myös on ollut minusta riippumaton päätös.

  Kiitoksella otan Jumalan Armovalinnan todesta ja elän Jumalan todellisuutta tämän lyhyen maallisen vaellukseni ajan Kristuksessa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Sami Paajanen sanoo:

   Ismo, tämän mitä esität luterilaisena predestinaationa ei ole luterilainen käsitys. Luterilainen predestinaatio koskee iankaikkisuudessa valittuja, se ei ole yleinen vaan rajattu. Jumala on tietyt ihmiset valinnut ajan ulkopuolella, iankaikkisuudessa ja heidän pelastuksensa realisoituu ajassa sanan julistuksen kautta.

   Luther tulkitsee Roomalaiskirjettä ja muita vastaavia kohtia juuri näin. Tunnustekstimme esittävät saman tulkintahorisontin. Alkukirkossa armovalinta, predestinaatio, ennaltatietämistä ei tulkittu näin. En pysty näkemään tässä lutherin ja luterilaisuuden edustamassa tulkinnassa armollisuutta tai lohdutusta. Se ei edes lohduta niitä jotka ovat nyt kristittyjä, koska he eivät voi olla varmoja valinnastansa.

   Tiivistetysti voidaan sanoa luterilaisesta tulkinnasta näin; – kukaan ei pelastuisi jollei Jumala olisi valinnut iankaikkisuudessa tiettyjä ihmisiä pelastukseen. Koska tämä iankaikkisuudessa tapahtunut tiettyjen ihmisen valinta on tapahtunut pelastuu edes muutama. Kaikkia Jumala ei ole valinnut. Ei edes niitä jotka uskovat tietyn ajan.

   Luterilaisessa predestinaatiossa on mielestäni muutamia ongelmia. Sen taustalla on filosofinen käsitys ihmisen tahdon tilasta lankeemuksen jälkeen. Koska ihmisen tahto on niin pilalla ( tunnustus käyttää tästä useita eri kuvauksia) täytyy Jumalan tehdä kaikki. Ihminen ei voi tehdä mitään, kuollut ei voi tahtoa, koska kuolleen tahto on kuollut. Koska ihminen ei voi tehdä mitään, on hän kuitenkin syyllinen, jo hedelmöityksestä asti ja Jla. kadottaa hänet varmasti jos hän ei kuulu iankaikkisuudessa määrättyihin valittuihin. En näe tässä mitään järkeä ja oikeudenmukaisuutta. Jumala on tässä näkemyksessä hirmuhallitsija.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Lars Ahlbäck sanoo:

  Pitäkää kommentit lyhyenä. Pyydän. Mielenkiintoista on toki lukea, mutta pituus kommenteissa saisi olla lyhyempi.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  Sorry Lars, pidetään tuo mielessä, asia vain on aika kimurantti ja pakottaa käyttämään Raamattua sanojensa tukena.

  Lyhyesti vielä Samille, jonka näkemykset ovat tuttuja ja ymmärrän tuon hirmuhallitsija näkökulman. Siihen ei tarvitse kuitenkaan jäädä, kun ymmärtää, että kaikki ihmiset ovat tänne syntyessään kadotuksen alaisia, ja siten ilman mitään mahdollisuuksia pelastua kuoleman alta, joka on synnin seurausta. Siis kuolema on synnin palkka. Perisynti käsite liittyy olennaisesti myös Armovalinnan sisälle.

  Jos Jumala valitsee ja poimii ihmisiä tahtonsa mukaan, niin voidaan ajatella, että Hän poimii juuri ne, jotka uskovat Kristuksen Lähteneen Jumala luota Taivaasta tekemään Isän tahdon, eli Pelastamaan ihmistä. Eli ei ole mitään mielivaltaa tai hirmuhallintaa. Sanansa mukaan Jumala vain toimii. Onhan Kristus koko maailmaan annettu, ollen koko maailman syntien sovitus. Kuka sen uskoo, on Evankeliumin mukaan Pelastettu.

  Paavali myös puhuu ihmisestä kuolleena ja hänen teologiansa on ylen kirkas tältä osin, kuten muutenkin;

  ”Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen: yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet; ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Sentähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan; jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne.” 2.Kor.5:14-16

  Ja vielä: ”Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan, tietäen, että Kristus, sittenkuin hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole: kuolema ei enää häntä vallitse. Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä; mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle.” Room.6:8-10

  Ja vielä tämä, joka on tullut itselleni hyvin rakkaaksi, koska siinä Paavali osoittaa oivan tien.

  ”Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa; kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta, sillä niiden tähden tulee Jumalan viha, ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte. Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki: viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne. Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan. Kol.3:1-10

  Tuo ”kuolettakaa” sana pitää sisällään ajatuksen kuolleena pitämisestä, jos joku on kuollut, niin sillä ei ole enää mitään virkaa. Voimme pitää itseämme kuolleena, juuri siltä osin, kuin Paavali tuossa kuvailee. Siis sitä mikä on maanpäällä, eli maallisia jäseniämme. Älkää katsoko siihen mikä on maanpäällä, vaan siihen mikä on ylhäällä.

  No tämä näistä, tällä kertaa, ettei taas tule liian pitkälti…

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Lars Ahlbäck

  Lähihoitaja, sairaanhoidon opiskelija, teologian maisteri ja ortodoksipappi.