Jumala kutsuu meitä elämään yhteydessään

 

Parannus on kauniinpi kuin ihanin kukka, koska se antaa meille elämän uudistuksen Jumalan edessä ja näin me saamme käydä uudistuneen paratiisin eli taivaan ihanuuden odottajien joukkoon.
SUNNUNTAI 21.6.2020
 3. sunnuntai helluntaista
Kutsu Jumalan valtakuntaan
Ensimmäinen lukukappale Sak. 1:3-6

Jumalan kutsu vetoaa meihin. Herramme pyytää meitä parannuksen tekoon. Näin  se ojentaa meille parasta, mitä elämässämme voimme saada: Elävän yhteyden Herramme ja Vapahtajamme kanssa.
 Parannus on paluuta kasteen armoon
Pyhässä kasteessa ihminen on otettu Jumalan lapseksi. Tämä merkitsee, että hänellä on syntien anteeksianto ja lupaus Jumalan antamasta taivasosuudesta tämän elämän jälkeen. Kasteen kautta ihminen on otettu Jumalan vanhurskauden yhteyteen ja hänet on puettu Kristuksen pyhyyteen.
Paavali puhuttelee kirjeittensä tavallisia seurakuntalaisia Jumalan pyhiksi. Tämä on ymmärrettävissä niin, että kasteen lahjana Jumalan perheväki on pyhää kansaa, Kistuksen pyhittämää.
Schmalkaldenin opinkohdissa Luther puhuu, miten Jumalan sana puhuttelee meitä sekä lakina että evankeliumina.
Laki kertoo meille totuuden itsestämme ja tilastamme

Luther sanoo:

 Tämä on Jumalan salama, jolla hän kaataa yhteen kasaan sekä julkisyntiset että tekopyhät. Kenenkään hän ei anna olla oikeassa, heidät kaikki hän ajaa kauhuun ja umpikujaan. Tämä on vasara, josta Jeremia sanoo: (Jer. 23:29 ”Minun sanani on vasara, joka kalliot musertaa.” Tämä ei ole ihmistekoista katumusta (activa contritio) vaan todellista sydämen tuskaa, kuoleman kärsimistä ja kokemista (passiva contritio).
Tällaista on oikean parannuksen alku. Ihmisen täytyy kuulla tämä tuomio: Kenestäkään ei ole mihinkään, olittepa julkisyntisiä tai pyhimyksiä. Teidän jokaisen täytyy muuttua muuksi ja toimia toisin kuin nyt olette ja toimitte, keitä ja kuinka suuria, viisaita, mahtavia ja pyhiä te sitten olettekin. Tässä ei kukaan ole hurskas.

Evankeliumi puolestaan kertoo meille,

että Kristus on armollinen ja me saamme panna täyden luottamuksensa hänen armoonsa.
Tätä lain virkaa hoidettuaan Uusi testamentti heti julistaa evankeliumin lohdullisen armonlupauksen, joka on uskossa otettava vastaan. Niinpä Kristus sanoo (Mark. 1:15: ”Kääntykää ja uskokaa evankeliumi”, se merkitsee: Muuttukaa, toimikaa toisin ja uskokaa minun lupaukseni.

Luther selventää vielä uudelleen sitä, mitä merkitsee, että Jumalan sana on evankeliumia

Otamme nyt uudestaan puheeksi evankeliumin, joka antaa neuvon ja avun syntiä vastaan monella eri tavalla, sillä Jumala on armossaan tuhlailevan rikas: Ensiksikin evankeliumi vaikuttaa suullisena sanana, kun koko maailmaan julistetaan syntien anteeksiantamus; tämä on evankeliumin varsinainen virka. Toiseksi se vaikuttaa kasteena. Kolmanneksi pyhänä alttarin sakramenttina. Neljänneksi avainten valtana sekä myös veljien keskinäisessä keskustelussa ja rohkaisussa: ”Missä kaksi on kokoontunut…” (Matt. 18:20.

Lukukappaleemme korostaa Jumalan työtä parannuksen perustana. Jumala katsoo kansansa puoleen. Hän palaa meidän luoksemme.

– Palatkaa minun luokseni,
niin minä palaan teidän luoksenne,
sanoo Herra Sebaot.

Herra Sebaot – Kaikkivaltias Jumala
Sakarjan kirjassa käytetään Jumalasta puhuttelua Herra Sebaot, Jumalan joukkojen Herra. Kreikankielinen käännös antaa astaavassa kohdassa käännöksen, että Herra on Kaikkivaltias Jumala. Samalla sanalla uskontunnustuksessamme sanotaan, että uskomme Jumalan, Isään Kaikkivaltiaaseen. Kun siis lausumme uskovamme Jumalaan Kaikkivaltiaaseen sanomme samaa kuin Vanhan testamentin pyhät puhuessaan Herrasta Sebaotista.

Kuten lukukappaleemme sanoo:

Jumala sanoi profeetta Sakarjalle:
”Julista kansalle nämä Herran Sebaotin sanat:

Tässä vielä 3. sunnuntain helluntaista ensimmäinen lukukappale
Sak. 1: 3-6

Jumala sanoi profeetta Sakarjalle:
”Julista kansalle nämä Herran Sebaotin sanat:
– Palatkaa minun luokseni,
niin minä palaan teidän luoksenne,
sanoo Herra Sebaot.
Älkää tehkö niin kuin isänne! Aikaisemmat profeetat julistivat heille: ’Näin sanoo Herra Sebaot: Palatkaa vääriltä teiltänne ja lakatkaa tekemästä pahaa!’ Mutta teidän isänne eivät kuunnelleet minua, eivät välittäneet puheistani, sanoo Herra.
– Missä isänne nyt ovat?
Entä profeetat? Elävätkö hekään ikuisesti?
Mutta minun sanani ja käskyni,
jotka minä annoin palvelijoitteni, profeettojen, julistaa,
ovat kaikki käyneet toteen
teidän isienne kohdalla.”
He tutkivat itseään ja myönsivät: ”Niin kuin Herra Sebaot oli sanonut tekevänsä meille pahojen töittemme ja syntiemme vuoksi, niin hän on myös tehnyt.”

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli
 1. Matias

  ”Uudestikastajien harha on siinä, että he hylkäävät tämän “possupesulan”, joka heille jo kasteessa on annettu ja sen sijaan yrittävät jollain omilla “hiuskuivaajilla” ja niiden lämpöisillä tuulilla muka pestä likansa. Sellainen ei puhdista vaan ainoastaan kuivaa lian paaduttavaksi asti.”

  Ymmärräthän kuitenkin, että kaikki tuo on vain uskomiseen liittyvää mielenkuvitusta, ei todellisuutta.
  Jos ajattelet, että pieni lapsi on äidin kohdussa kuin sika läävässä niin, ei se ihan pidä paikkaansa. Lapsi on vedessä kuin kala ja kuten monet siellä raamatussa sanovat, pyhä jo äitinsä kohdusta asti. Alussa ei ole vauvakasteita.

  Vauvakaste on naisten halveksuntaa ja tiedottoman pakkoliittäminen kirkkoon, jossa hänen on kasvettava hyvän ja pahan tiedon, perkeleiden ja kiusaajien uskoon.

  Eikö juuri ’ hyvän ja pahan’ tiedon puu ollut se kielletty puu. Perkeleitä ei ole olemassa joten se on harhaa, pahaa tietoa.

  • Tarja

   Meidän uskomme kertoo sen todellisuuden joka vallitsee koko maailmankaikkeudessa, koska on olemassa vain yksi Jumala. Hän on meidän uskomme sisältö ja siksi uskomme ei ole vain mielikuvitusta vaan mitä reaalisin todellisuus.

   Toisin kuin kuvittelet, niin koko perheen kaste vauvasta vaariin on ollut käytössä jo vuosisatoja ennen Jeesuksen aikaa. Kuvitelma että muka vain aikuisia olisi kastettu on vasta 1520 -luvulla keksitty kuvitelma. Aluksi lapsikasteen kieltäjät tekivät tämän ainoastaan protestoidakseen saksalaista esivaltaa vastaan. Kun sitten tammikuussa 1525 Zürichissä esivalta kiristi lapsensa kastamatta jättäneitten perheiden rangaistusta, niin silloin samassa tammikuussa 1525 kolme ihmistä kastatti itsensä uudelleen siitä huolimatta, että olivat jo saaneet kasteen lapsena.

   Kun tämä protestina tehty ele sai huomiota niin yksi talonpoikaiskapinaan johtajaksi pyrkinyt (mutta siinä epäonnistunut) Hubmeier alkoi kirjoittaa puolusteluja tällle menettelylle ja syntyi uudestikastajien opin teoreettiset perusteet, jotka yhä edelleenkin ovat nykyisien baptististen oppien ytimenä, toki pienin täsmennyksin ja edelleen kehittelyin.

   Talonpoikaiskapinassa kuoli noin 100 000 – 200 000 ihmistä sen mukaan mitkä tuon kauden kapinoista lasketaan tähän mukaan ja mitä pidetään erillisinä kapinoina samoihin aikoihin.

 2. ” Kun Jumala ei siis ole voinut tuottaa olioita millään toisella tavalla, eikä toisessa järjestyksessä ja tämän seikan totuus seuraa Jumalan korkeimmasta täydellisyydestä, ei mikään järkisyy todellakaan saa meitä uskomaan, etteikö Jumala olisi halunnut luoda kaikkea ymmärryksessään olevaa samalla täydellisyydellä millä hän sen ymmärtää. ”

  ” Mutta – sanovat vastaväittäjät – olioissa ei ole mitään täydellisyyttä, eikä epätäydellisyyttä, vaan se niissä, mikä tekee niistä täydellisiä, tai epätäydellisiä ja minkä takia niitä sanotaan hyviksi ja huonoiksi, riippuu yksin Jumalan tahdosta.
  Siksi Jumala olisi tahtoessaan voinut saada aikaan , että se mikä nyt on täydellisyyttä, olisikin suurinta mahdollista epätäydellisyyttä, ja päinvastoin.

  Mutta eihän tämä ole muuta kuin sen avointa väittämistä, että Jumala joka välttämättä ymmärtää mitä tahtoo, saisi todellakin aikaan, että hän ymmärtäisi oliot toisella tavalla kuin miten hän ymmärtää, mikä on suurinta järjettömyyttä ”

  Siksi vastaväittäjien argumentiti voi kääntää heitä itseään vastaan seuraavasti. Kaikki riippuu Jumalan vallasta. Jotta asianlaita olioiden suhteen siis olisi toisenlainen, täytyisi myös Jumalan tahdon välttämättä olla toisenlainen. Mutta Jumalan tahdon laita ei voi olla toisin Jumalan täydellisyydestä lähtien . Siispä ei olioidenkaan laita voi olla toisin. ”
  Spinozaa lainaten.

  • Tarja

   Spinozan filosofia on vaikuttanut paljon nykyaikaiseen ajatteluun. Hänen ajatustensa kommentointi veisi kuitenkin niin paljon aikaa ja palstatilaa, että sivuutan ne toteamalla, että omat tekstini kirjoitan suoraan uskomme perusväittämistä lähtien.

 3. Matias Roto ei ole vielä vastannut käsitykseeni aikaisemmalla sivulla.

  Otan tässä kuitenkin ajatuksen keskustelun julkisuuteen tulosta. Kotimaa24 voisi ottaa aloitteen keskustelun tuomisesta julkisuuteen esim, TV ykkösen kautta. Olen itse valmis mukaantuloon, jossa näillä ajatuksilla toivoisin olevan Matias Roton, Tarja Parkkilan, ja pari professoria Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta kertomassa teidemiesten ja tutkijoiden nykyisitä käsityksistä uskonkysymyksiin. Ohjelma olisi ainakin tunnin mittainen.

  Tosin voin itsekin tehdä aloitteen mutta sillä ei ole sellaista merkitystä kuin lähtökohta olisi Kotimaa24.

 4. Matias Roto:””syntyi uudestikastajien opin teoreettiset perusteet, jotka yhä edelleenkin ovat nykyisien baptististen oppien ytimenä, toki pienin täsmennyksin ja edelleen kehittelyin.””

  Siis minulle PYHÄ HENKI avasi Pietarin selkeät sanat:

  37 Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: ”Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?”
  38 Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
  39 Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.”(Ap.t.2)

  Siis menin/otin kasteen, onko tuo jonkun ”uudestikastajien” oppi, ei ole vaan selkeää Raamatun sanaa jota Pyhä Henki kirkastaa.

  • Ari

   Lueppas tuo siteeraamasi kohta tarkoin ja huomaa, että siinä on kaikki perinteisen kasteopin ratkaisevat elementit mukana

   1) Siinä on parannus, koska Pietarin kehottamaa parannus toteutuu juuri kasteessa. (Tässä yhteydessä tuo ja sana yhdistää seuraavan ilmoittamalla kuinka tuo saarnassa puhuttu parannus toteutuu)

   2) Kaste yhdistää meidät Vapahtajaamme, koska sitä ei kukaan tee omiin nimiinsä vaan se tehdään Kristuksen valttuuttamana, niin että sen varsinainen toimittaja on Jeesus itse. Hän kastaa, koska kaste tehdään hänen nimissään.

   3) Kaste antaa synnit anteeksi ” a n t e e k s i s a a m i s e k s i ”

   4) Kaste antaa Pyhän Hengen. ” — kaste — n i i n te saatte Pyhän Hengen lahjan ”

   5) Kaste kuuluu kaikille, jokaisen on saatava kaste, myös vastasyntyneitten : ” — lapsillenne —” alkukielessä lapsi on se joka juuri on tullut äidistä ulos synnytyksessä, ”synnytetty”, ”synnytyksen tulos”, ”äskensyntynyt” alkuaan sanasta synnyttää.

   6) Kaste kuuluu kaikille maailman kansoille, erotuksetta kaikille: ” — kaukana –”

   7) Ja kaiken lisäksi tämä kumoaa kaikki yritykset rakentaa pelastuksensa omien tekojensa varaan. Kuulijat kysyivät ” — mitä meidän pitää tekemän —” mutta saivat vastauksen, joka alkukielessä sulkee ulos kaikki omat teot ja oman suoritukset, kun siinä oleva kasteen vastaanottamista ilmaiseva verbi on p a s s i i v i s s a eli siis vastaanotajien teko on nolla, 0, ei kerrassaan mitään. Vastaanottaja on yhtä lailla passiivinen kuin muovailuvaha on muovailijansa kädessä tai pysyäksemme pesu -tematiikassa: Tiskattava astia tiskaajansa kädessä.

   Joten anna siis Pyhän Hengen elikä Totuuden Hengen päästä avaamaan oma puheensa Pyhän Raamatun sanassa, niin että sinäkin lopultakin suostuisit vastaanottamaan Totuuden Hengen oman sanan sellaisena kuin se on eikä sotkea siihen omia tuumailujasi.

 5. Reino

  Huomaan yhden asian mikä on jäänyt syrjään vastauksissani. Tämä on kysymys kuolleitten ylösnousemisesta, joka siis merkitsee ruumiin ylösnousemusta (uskontunnustuksen konreettinen sana ”lihan ylösnousemus”). Tästä on Uuden testamentin vanhin kirjoitus Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje kirjoittanut luvussa 4


  4:13 Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole.

  4:14 Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan.

  4:15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.

  4:16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;

  4:17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

  4:18 Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.

  Elikä siis kuolleet herätetään haudoistaan (tai missä he sitten ovatkin olleet) ja nostetaan takaisin ruumiilliseen elämään Jeesuksen takaisin tulon hetkellä maan päällä elävien rinnalle, niin että kaikki yhdessä kaikilta ajoilta ja kaikista kansoista, yhdessä käyvät Jeesusta vastaan, kun hän tulee kunniassaan.

  Sitten meidät kaikki yhdessä viedään Taivaan kirkkauteen iankaikkiseen elämään.

 6. Reino

  Mielestäni vastasin jo väitteeseesi missä puhuit vain tarkemmin määrittelemättömästi Korkeimmasta, kun kerroin että ilman Jeesusta ja hänen pelastustyötään kukaan ei voi päästä Jumalan yhteyteen.

  Jotta kuitenkin voisit nähdä, ettei käsityksesi kuitenkaan ole johdettavissa mistään vanhan ajan dokumentista, voin kertoa sinulle, että tarkemmin dogmein määrittelemätön oppi Jumalasta eli unitarismi syntyi vasta uuden ajan alkupuolella nykyisen Romanian alueella Transilvaniassa. Sen kehitti unkarilaissyntyinen Ferenc Dávid, 1520–1579, jota pidetään ensimmäisenä nykyaikaisen unitarismin edustajana.

  Ja jotta ymmärtäisit, ettei tuolla opilla ole mitään tekemistä joissakin aikaisemmissa puheenvuoroissasi mainitsemiesi gnostilaisten oppien kanssa, voin kertoa että gnostilaisuudessa oli kaksi jumalaa: toinen hyvä joka oli pelkkää henkeä ja toinen joka on luonut aineen ja joka siitä syystä on paha, koska aineellisuus on pahaa. Hyvyys on sitä että pääsee kokonaan vapaaksi aineellisuuden vankeudesta.

  Jos olen oikein ymmärtänyt sinua, niin et edusta oppia kahdesta jumalasta vaan yhdestä. Ja jos olen oikein ymmärtänyt et suinkaan pidä aineellista ympärillämme olevaa maailmaa pahana vain siitä syystä, että se on aineellista. Siis jos olen oikein ymmärtänyt nämä kaksi kohtaa sinun ajattelussasi, niin et suinkaan ole saanut oppiasi noista mainostamistasi gnostilaisista teksteistä, vaan omassa systemaattisessa teologiassasi edustat jotakin unitarismin nykyisistä lukuisista haaroista tai jonkun noista haaroista pohjalta edelleen kehitettyä ajattelutapaa.

 7. Matias

  ”Toisin kuin kuvittelet, niin koko perheen kaste vauvasta vaariin on ollut käytössä jo vuosisatoja ennen Jeesuksen aikaa. ”

  Saisko tietää, että mihin kulttiin silloin kastettettiin?
  Vai tarkoitatako Hillelin kastetta Babyloniasta palanneille, joka ei tietenkään tarkoittanut kirkkoon kastamista, vaan Babylonian vaikutteiden pois pesemistä. Eli palaamista takaisin juutalaisuuteen. Se otettiin käyttöön myös heille, jotka halusivat kääntyä juutalaisuuteen ja kasteessa he luopuvat entisestä ja aloittivat uuden elämän, juutalaisen lain mukaisen elämän.

  Jeesus sanoo kirjoituksissa joita ei raamattuun ole huolittu; ”Jos ei ymmärrä kasteen merkitystä, ei ole mitään syytä tulla kastetuksi. ” Joka tietysti on ihan totta, koska ensin pitää olla mielenmuutos, joka on tärkeämpi kuin kaste, joka on vain rituaalinen puhdistautuminen.
  Vastasyntyneellä ei ole mitään mieltä vielä mistään, kaikki on hänelle uutta ja ihmeellistä, hän vasta alkaa muodostamaan käsityksiä ja opettelemaan sanoja niiden ilmaisemiseen.
  Kätilö tai muu synnytyksen avustaja on jo pessyt hänet mahdollisesta ’saastasta,’ joka ei tarkoita syntiä vaan vähäistä määrää jotain töhnää ja verta, mitä synnytyksessä mukaan tarttuu. Lisäksi, vauva pestään joka päivä koska hän ei voi vielä hallita ruumiintoimintoja kuten ulostamista, se vain tulee.
  Eikä se ole syntiä, sekään.

  • Tarja

   Tarja

   Hesekielin kirjassa ikivanhaa kastekaavaa on käytetty kuvaamaan sitä uudistusta, jonka Jumala antaa kansalleen.

   Hes. 36:25-27

   36:25 Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte; kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan.

   36:26 Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen.

   36:27 Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne.

   Tässä kuvataan, että

   1) Kaste toimitetaan vihmomalla vettä

   2) Kasteen varsinainen toimittaja on Jumala itse

   3) Kaste puhdistaa kaikesta synnistä ja saastasta

   4) Kaste vapauttaa epäjumalista ja yhdistää Jumalan palvelukseen

   5) Kaste antaa sydämen uudistuksen

   6) Kasteessa Jumala antaa oman Henkensä eli siis Pyhän Hengen

   7) Tekee ihmisestä Jumalan seuraajan

   Kaikki tämä sisältyy edelleenkin nykypäivän kirkon kasteeseen. Jumala tekee kaiken tämän. Pakanasta tulee kristitty, ihminen siistyy Saatanan omasta Jumalan omaksi.

   Kasteeseen liittyvä sanonta uudestisyntyminen on alkuaan tarkoittanut sitä, että kasteessa kastettu aloittaa kokonaan uuden elämän. Olkoonpa minkä ikäinen tahansa niin hän tulee tuolloin elämänsä alkuun, hänestä tulee ”yhden päivän ikäinen” tuon ajan matikan mukaan eli meidän matikkamme mukaan aloittaa uudelleen nollasta, eli siis aloittaa uudelleen syntymästä alkaen.

   Tuota siteeraamaasi nykyaikana keksittyä lausetta ei toki kukaan voi lisätä Raamattuun, koska siinä on kasteelle asetettu sellainen ehto jonka keksi vasta Hubmeier 1525-27 kirjoittamissaan teoksissa joissa hän keksi yhdeksi muka lasten kastamisen mahdottomaksi tekemisen syyn, kun lapsi ei ymmärrä kasteen merkitystä.

   Joten Tarja tietämättäsi seuraat jonkun retkuunvetäjän väittämiä muka jonain vanhana tekstinä.
   Vasta kasteenuusijoitten uudet keksinnöt erottivat mielenmuutoksen kasteesta, niin että saattoivat kuvitella että ensiksi pitää tulla mielenmuutos ja sitten kaste.

   Heiltä jäi kokonaan näkemättä että koko kirkon historian ajan aina Vanhan testamentin Hesekielin opetuksesta aina 1500 -luvulle koko kirkon historiassa mielenmuutos on aina ollut Jumalan teko kasteen veden välityksellä.

   Kasteessa tapahtuvaa Jumalan tekemää ihmisen ottamista Jumalan yhteyteen ja sen mukaisesti myös iankaikkisen elämän yhteyteen ottamisesta ei saa sekottaa luonnollisiin pesutoimiin. Näillä arkisilla pesuilla on tehtävänsä, joka ei ole sama kuin kasteessa tapahtuva ihmisen synnyttäminen taivaan perilliseksi eli siis Jumalan lapseksi syntymä.

 8. Matias Roto tuot esille seuraavat Raamatun jakeet:

  Hes. 36:25-27

  36:25 Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte; kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan.

  36:26 Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen.

  36:27 Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne.

  Kuinkahan näet tuon viimeisen toteutuvan tai toteutuneen kirkon historiassa?

  • Ari

   Jumala antaa Pyhän Henkensä kasteen välityksellä. Jumalan puolelta kaikki on valmista. Sitten itse kunkin elämässä se voi toteutua joko paremmin tai huonommin sen mukaan miten itse kukin elää.

   Sen sijaan sellaiset kuvitelmat että muka jossain muualla nuo toteutuisivat paremmin on pelkkää höpötystä. Muista että ihminen on koko ikänsä sekä vanhurskas että syntinen, kun hän joka päivä saa syntinsä anteeksi pyhän kasteen armoliiton takia, mutta joka päivä tekee syntiä oman perisyntisen luontonsa takia.

   Otetaanpa vaikkapa muutaman vuosikymmenen takainen tilasto avioeroista.

   Jos mies oli kirkon jäsen niin 16 % avioliitoista päätyi eroon, mutta jos mies ei ollut kirkon jäsen (ateistit, uskonnottomat, eräät helluntailaiset, jehovan todistajat jne yhteensä) niin avioeroon päätyi 43% avioliitoista. Selvä näyttö siitä että kysymäsi ilmiö toteutui kirkon jäsenyyden omaavan miehen avioliitossa lähes kolme kertaa paremmin.

   Luetteloa voisi jatkaa.

 9. Matias

  Hyvää Juhannusta !

  ” Kaikki tämä sisältyy edelleenkin nykypäivän kirkon kasteeseen. Jumala tekee kaiken tämän. Pakanasta tulee kristitty, ihminen siistyy Saatanan omasta Jumalan omaksi.”

  Luojan luoma lapsi on siis Saatanan oma ennen kastetta. Eikö tuo ole ihan sairasta taikauskoa, pahaa tietoa. Hyvää ja tervettä tietoa sensijaan on se, että näkee uuden elämän syntymisen toivona ja vanhempien rakkautena ja perheeksi tulemisena. Kaikki pariskunnat haluavat lapsen ja ehkä useampiakin, ei se ole saatanasta, vaan rakkaudesta ja uusi ihminen on aina ihmesuuri. Isä ja äiti tulevat lapsessa yhdeksi lihaksi, koska lapsessa on molempien ominaisuuksia, niin fyysiseti, kuin henkisestikin kasteesta huolimatta.

  Koskaan ei voi tietää, mitä lapsesta tulee aikuisena, siihen vaikuttavat monet syyt, kasvatus, ympäristö, olosuhteet ja kasteesta huolimatta hänestä voi tulla mitä tahansa, koska ei vielä ymmärrä maailmaa, eikä osaa varoa esim. auktoriteetteja, kuten paaveja sun muita kastettuja lasten turmelijoita. Jotka paljastuttuaan väittävät, että heissä ei ole mitään vikaa, vaan saatana on tunkeutunut kirkon sisälle. Eli ulkoistetaan oma paha-himo jonkun mielikuvitusolennon, saatanan, syyksi.

  Intialaisessa opissa ’cetana’ on vetovoimatekijä, eli mihin vain ihminen tuntee vetovoimaa, se vetovoima on cetana. Ihminen voi kuitenkin tuntea vetovoimaa niin hyvään kuin pahaankin, joten ei ole ihan yksiselitteinen sekään asia. Ja kasteesta huolimatta, lapsi aikuistuttuaan tuntee vetovoimaa toista sukupuolta kohtaan, ja ellei maassa olisi vetovoimaa, me lentäisimme avaruuteen niinkuin Eenokki, Elia tai Jeesus.

  • Tarja

   Jumalan luomistyön perusteella ihminen on tehty hyväksi ja ainoastaan hyväksi. Tästä luomistyöstä on peräisin kaikki se hyvä ja kaunis, mitä meillä elämässämme on runsain mitoin.

   Syntiinlankeemuksen takia kuitenkin koko ihmiskunta on langennut pois Jumalan yhteydestä ja tämän lankeemuksen takia koko ihmiskunta on kadotuksen alainen.

   Pyhässä kasteessa tapahtuu ihmisen paluu luomisen alkuperäiseen olemukseen, missä ihminen Jumalan tekona ja luomuksena saa elää Jumalan lapsen elämää.

   Tästä sanoo Vähä Katekismus seuraavaa (Numerointi minun, jotta asia selvenee.)

   Toiseksi

   Mitä kaste antaa ja hyödyttää? Vastaus:

   Kaste vaikuttaa

   1) syntien anteeksiannon,

   2) vapauttaa kuoleman

   3) ja Perkeleen vallasta

   4) sekä antaa iankaikkisen autuuden kaikille,

   jotka uskovat Jumalan sanat ja lupaukset niin kuin ne kuuluvat.

   Mitkä ovat nämä Jumalan sanat ja lupaukset? Vastaus:

   Ne jotka Herramme Jeesus Kristus lausuu Markuksen viimeisessä luvussa: ”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.”

   Tämä ei suinkaan ole sairasta ja erittäin tervettä ja reaalista elämän todellisuuden tajuamista.

   Kukaan muu kuin Jumala ei todellakaan tiedä mitä lapsesta tulee isona, mutta kasteen antaman Jumalan lapseuden tuervissa ihminen saa turvallisena ja vapautuneena elää elämänsä rohkeasti eteenpäin katseensa luoden ja toivossa kurottautua koko elämänsä ajan eteenpäin.

Kirjoittaja

Matias Roto
Matias Rotohttp://www.roto.nu
Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25