Johtajuus, missä piileskelet?

Historian lehdille on tallennettu suuria tarinoita, suurista johtajista. He saivat aikaan suuria asioita. Vaikkapa Hannibal, joka teki vaivalloisen matkan Alppien yli ja hyökkäsi Rooman valtakunnan kimppuun pohjoisesta, joka oli ihmisten mielissä turvallisin ilmansuunta. Siellä oli vuoristo ja sen ylittämisen ei ihmiset uskoneet olevan mahdollista vielpä suurella armeijalla. Armeijalla, jolla on merkitystä  koko valtakuntaa ajatellen. Luottamus johtajaan on täytynyt olla suuri, että sellainen vaivannäkö oli mahdollinen.

Suomenkin historiassa on henkilöitä, joilla oli näky ja joita seurattiin. Oli Alkio, Tanner, Paasikivi ja sodan aikana Mannerheim. Heidän ymmärrykseensä luotettiin ja he olivat suunnan näyttäjiä. He eivät olleet perässäkulkijoita, jotka tarkkailisivat porukkaa takaa mihin se on menossa. Politiikassa on minua ihmetyttänyt se, että kenttää pitää niin tarkasti kuunnella. Siis nykyisin muodostetaan näky valtavirrasta. Niin taitaa olla hengelliselläkin alalla . Jotenkin asiat aina menevät, kun odotellaan ja tarkkaillaan mitä porukka haluaa. Kysymys kuuluu: Tarvitaanko siihen johtajuutta, jos vain tarkkaillaan mihin valtavirta vie.  Jos ei ole Raamatun antamaa näkyä, niin se helposti korvautuu kansan tadon myötäilyllä. Luulisi, että kansan antama näky olisi sitten menekkitavaraa, mutta näyttää olevan toisin.

Olisiko tullut siihen tilaan, että katsellaan savolaisittain: Voihan se olla niinnii ja voihan se olla muutennii? Miten Mooses olisi tehtävässään selvinnyt, jos hän olisi aamulla laittanut gallupin, lähdemmekö tänään vai pysymmekö tässä. Jos lähdemme, niin mihin suuntaan porukka haluaisi mennä?  Mooseksella oli auktoriteetti Jumalalta, vaikka kyllä sekin kyseenalaistettiin moniakin kertoja, mutta sillä oli aina seurauksensa. Ajatus oli, joka ilmeisesti on in tänäänkin: Koko kansa on pyhä, vain Moosekselleko Jumala puhuu?

  1. Uusi johtajuus laittaa asiat kuntoon säätämällä lakeja. Tämä ei ole tämän hallituksen keksintö. Jo aiemmin säädettiin laki, joka rajasi hoitoonpääsyn määrättyyn rajaan. Resurssit eivät kasvaneet juurikaan, mutta kun laki ei toteudu lakia on rikottu. Takuulait ovat meille tuttuja. nuorisotakuu. Kaikilla pitäisi olla työpaikka tai opiskelupaikka., mutta onko? Nyt voisi olla aika tarkastella eduskunnan kokoa. Koska isot asiat ppäättää EU ja pienemmät asiat Sotealueet, niin eduskunnasta on tullut sellainen väliportaan hallinto. Euroopasta tuodaan parhaita mahdollisia ratkaisuja, joista monet käyvät kalliiksi. Toisaalta Angela Merkel oli hän, joka antoi painavimmat lausunnot. Kaikesta. Joku sanoi, että parhaiten kannattaa neuvotella hänen kanssaan, joka rallitsee rahaa ja aseita.

  2. ’Hyvä johtaja tuottaa päätöksentekopalveluita. ’ Olen joskus määritellyt johtajuuden näin. Tarkoitan tällä sitä, että tarvitaan asiantuntijoiden, kriitikkojen ja eri asioita kannattavien tai vastustavien joukkoon henkilö, joka muita kuultuaan tekee parhaimmalta näyttävän päätöksen ja panee sen toimeen. Tähän kuuluu toki, että päätös on julkinen ja selkeä. Valta on annettu käytettäväksi eikä säilytettäväksi.

    • ”Valta on annettu käytettäväksi eikä säilytettäväksi”. Tästä isyydessä perheen johtamisessa on juuri kyse. Isän tulee käyttää sitä valtaa, joka hänelle kuuluu. Tuon vastuun ja roolin hyvä hoitaminen tuo turvallisuutta perheseen ja luo sitä koko yhteiskuntaan. Tänä aikana hyökätään rajusti juuri isyyttä kohtaan. Isiä pidetään jopa hyödyttöminä.

Lahtinen Lauri
Lahtinen Laurihttps://laurileevi.wordpress.com/,%20Lauri%20Leevi%20Mikael%20Lahtinen%20youtube.com
Olen eläkkeellä sotilasammatista. Vanhemmiten ovat hengelliset asiat tulleet tärkeiksi. Olen tuottanut päivänsanakirjan: Muruja Herran pöydästä. Agape-kodin pastorina tuotan joka torstai klo 12.00 noin puolentunnin live-lähetyksen, Kun corona esti kokoontumisen...Olen jatkanut torstai juttuja otsikolla. Torstaihartaus.