Johannes Teologin elämäntyön kunnioittamisen juhla

 

Kamerunissa koulun voi aloittaa kolmivuotiaana. Kuvassa nelivuotias prinsessa Elvira koulun joulujuhlassa. Koulussa oppii,  ja sen jälkeen  koko elämän aikana voi aina oppia lisää.

SUNNUNTAI 27.12.2020
Apostoli Johanneksen päivä eli  kolmas joulupäivä
Jumala on rakkaus
Ensimmäinen lukukappale: Sananl. 8:1, 22–30

 

Johanneksen sukujuuret

Kun neitsyt Maria oli täyttänyt kaksitoista vuotta, niin hänet kihlattiin Joosefille. Joosef Kihlaaja oli jäänyt leskeksi ja hänellä oli kuusi lasta tuosta aiemmasta aviostaan. Näistä vanhin Jaakob Vanhurskas oli jopa vanhempi kuin Maria. Jaakobista tuli Pietarin jälkeen Jerusalemin seurakunnan johtaja, ensimmäinen piispa.  Muita Joosefin lapsia olivat  Joosef, Juuda ja Simeon sekä  kolme tytärtä, Ester, Martta ja Salome. Salome meni naimisiin Sebedeuksen kanssa ja heille syntyivät apostolit Jaakob ja Johannes. Jaakob kärsi marttyyrikuoleman kuningas  Agrippa I :n aikana. Tämä oli Herodes Suuren pojanpoika ja keisari Caligulan hyvä ystävä.  Toinen veljeksistä  Johannes Teologi  sai elää pitkän elämän. Seuraan perinnettä, jonka mukaan hän kuoli vuonna 104 jKr. mutta esimerksi Efeson piispojen luettelossa hänen kuolinpäiväkseen on ilmoitettu vaihtoehtoisesti vuosia 100  ja  117 jKr. . Hän toimi Efeson piispana Timoteuksen, Onesimuksen ja Gaiuksen jälkeen ja hänen jälkeensä virkaan valittiin Pyhä Polykarpus.

Sana tuli lihaksi

Johanneksen evankeliumin alussa Jeesusta nimitetään Sanaksi.  Siinä Isä Jumala ja Jumalan Poika ovat kasvot vastakkain, lukeakseni kreikkalaisen alkutekstin takaa heprealaisen ilmauksen suomennokseen:  Sana oli  Jumalan luona.  Tämän jälkeen tulee Evankeliumi suuren teeman julistus: Jeesus, Jumalan Poika, Sana on Jumala.

 

  Alussa oli Sana.
  Sana oli Jumalan luona,
  ja Sana oli Jumala.
  Jo alussa Sana oli Jumalan luona.

Myöhemmin samaisessa evankeliumin johdannossa sanotaan, että Jumala tuli ihmiseksi. Jumalan Poika otti olemukseensa ihmisyyden:  Sana tuli lihaksi.

      Sana tuli lihaksi
      ja asui meidän keskellämme.
      Me saimme katsella hänen kirkkauttaan,
      kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa..

Maailmankaikkeus sekä näkyvänä että näkymättömänä maailmana on saanut syntynsä Jumalan Pojan Jeesuksen kautta. Hänen kauttaan Jumala, Isä,  Kaikkivaltias, on kaiken luonut.

 

    Kaikki syntyi Sanan voimalla.
      Mikään, mikä on syntynyt,
      ei ole syntynyt ilman häntä.
      Hänessä oli elämä,
      ja elämä oli ihmisten valo.
      Valo loistaa pimeydessä,
      pimeys ei ole saanut sitä valtaansa.

Vanhan testamentin esikuva

Johanneksen evankeliumi on täynnään Vanhan testamentin opetusten uudelleen kerrontaa uusin sanoin. Näin myös Johanneksen evankeliumin alun syvällinen sanoma:  Siinä on yhdistetty luomiskertomuksen sanat Raamatun alusta Sananlaskujen kirjan ilakoivaan viisauden ylistykseen.

Alussa Jumala loi taivaan ja maan. 
Jumala sanoi: »Tulkoon valo!» Ja valo tuli.  (Luomiskertomus) 

 

Tähän luomiskertomuksen sanomaan on pantu katsaus siihen, mitä tapahtui ennen maan ja taivaan luomista. Siihen löytyy vastaus Sananlaskuista.

”Minut Herra loi ennen kaikkea muuta,
luomisensa esikoisena, ennen taivasta ja maata.
Iankaikkisuudesta minä sain alkuni,
kaiken alussa, ennen kuin maata oli.

Näiden kohtien pohjalta sitten Johanneksen evankeliumin alkuhymni soi mahtavana luoden katsauksen ikuisuuteen, Isän ja Pojan väliseen rakkauden katseeseen ja koko maailmankaikkeuden synnyn alkusoittoon, jonka riemullisena mukanaolijana Jumalan Viisaus, Jumalan Sana ikään kuin tanssien ilakoi luomisen riemua.

 

Jo silloin minä, esikoinen, olin hänen vierellään,
hänen ilonaan päivät pitkät,
kaiken aikaa leikkimässä hänen edessään.”

 

Sana tuli lihaksi

Jumala loi kaiken hyväksi. Kaikki oli kaunista aluksi. Jokainen Jumalan työ on hyvää ja täydellistä.  Maailmassa kuitenkin on pahaa, se on syntynyt kapinasta Jumalaa vastaan.  Luomakunta tuli näin turmeltua  ja se näkyy kaikessa vääryydessä ja julmuudessa, mitä maailmassamme tapahtuu.

Jotta tähän saadaan korjaus ja jotta vika voidaan korjata, tarvitaan Jumalan apua.  Tämän avun Jumala itse on tullut antamaan meille maan asukkaille. Jumalan Poika otti ihmisyyden olemukseensa ja teki täytetyn pelastustyön  ristin kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan. Hän kärsi ja kuoli Jumalana ja ihmisenä yhdessä persoonassa. Hän myös nousi kuolleista yhtenä persoonana Jumalana ja ihmisenä omassa olemuksessaan.

Niin suuri oli Jumalan rakkaus, että Isä antoi ainokaisen Poikansa meidän edestämme, että meillä olisi sovinto ja rauha Jumalan edessä, tulevaisuus ja toivo, pääsy taivaan iankaikkiseen elämään, iloon ja ikuiseen onneen ja autuuteen.

Tätä pelastuksen sanomaa kirkko julistaa joka päivä aina Kristuksen taikaisn tuloon asti, aina siihen saakka kun Vapahtajamme, todellinen Jumala ja todellinen ihminen yhdessä persoonassa,  ilmestyy täydessä kunniassaan ja vie meidät Jumalan Pojan ikieloon,  yltäkylläiseen ja täydelliseen.

Apostoli Johanneksen päivän ensimmäinen lukukappale

Sananl. 8:1, 22–30

Kuulkaa! Viisaus kutsuu,
ymmärrys korottaa äänensä.
    ”Minut Herra loi ennen kaikkea muuta,
luomisensa esikoisena, ennen taivasta ja maata.
Iankaikkisuudesta minä sain alkuni,
kaiken alussa, ennen kuin maata oli.
Kun synnyin, ei syvyyksiä vielä ollut,
ei lähteitä tuomaan niiden vettä.
Ennen kuin vuoret pantiin sijalleen,
ennen kuin oli kukkuloita, minä synnyin,
ennen kuin hän teki maat ja mannut,
ennen kuin oli hiekan jyvääkään.
Olin läsnä, kun hän pani taivaat paikoilleen
ja asetti maanpiirin syvyyksien ylle,
kun hän korkeuksissa teki taivaan pilvet
ja sai syvyyden lähteet kumpuamaan,
kun hän pani merelle rajat,
loi rannat patoamaan sen vedet,
ja kun hän lujitti maan perustukset.
Jo silloin minä, esikoinen, olin hänen vierellään,
hänen ilonaan päivät pitkät,
kaiken aikaa leikkimässä hänen edessään.”

 1. Laitan sinulle Ari kommenttia tänne, jotta keskustelumme Matiaksen kanssa tuosta Raamatun kääntämisestä Johanneksen alussa ei lähtisi ihan toiseen aiheeseen.

  Olet Ari ihan oikeassa siinä, ettei kirjaimen kokoa ja pilkun paikka Raamatussa ketään tapa. Minusta on kuitenkin hienoa lukea mahdollisimman oikein käännettyä Raamattua, sellaista, joka on sopusoinnussa löydettyjen vanhojen jäljennösten kanssa ja ymmärrettävää kieltä nykyihmiselle.

  Kelpaako sinulle millainen käännös Raamatusta tahansa? Onko sinusta oikein,, että Suomessakin aika ajoin tarkistetaan käännökset vastaamaan sitä tietoa, jonka asiantuntijat ovat Raamatun kirjoittamiseen aikaisesta kielestä ja kulttuureista saaneet?

  Ei tietenkään mikään käännös meitä pelasta. Sen tekee vain Jeesuksen Kristuksen antama uhri.

  • Rauli Toivonen siis mikä on ”mielenkiintoista” niin suomenkielisissä käännöksissä -38 ja -92 ei ole kaiketi tahallisia käännös väärennöksiä, siis vaikka esim Luther käänsi niin ei hän lähtenyt väärentämään vaan käänsi ”oikein” vaikka tekstit eivät tue hänen oppiaan, kiitos Jumalan että Hän varjelee sanaansa.

  • Olisi tietenkin varsin uskallettua sanoa, että jokin käännös on tehty tahallaan väärennökseksi. Kaikki käännökset saavat kritiikkiä, ja usein aivan perusteltuja sellaisia. Sen jälkeen kun 30-luvulla KR38 käännettiin, Lutherin ja Agricolan ajoista puhumattakaan, Raamatun alkuperäisempää muotoa on saatu paljon selville. Esimerkiksi on löydetty vanhoja käsikirjoitusjäljennöksiä ja saatu uutta ja parempaa tietoa siitä, mitä Raamatun kirjoittamisen aikaiset sanat alkuperäisessä asiayhteydessään tarkoittivat.

   Ja kuten olet Ari havainnut edeltävästä keskustelustamme, alkukirjainten koolla ja jopa välimerkeillä on merkityksensä Raamatun opetuksen ymmärtämisessä. Sellaisissa asioissa tarvitaan asiantuntijoita monilta eli aloilta, ja heitä on nykyään paljon.

   Toteat, Ari, että ”kiitos Jumalan että Hän varjelee sanaansa”. Näin Hän on tehnyt ja tekee edelleen. Tiedätkö, että vanhoihin käännöksiin oli joku mennyt jopa lisäämään sellaisia sanoja, joita alunperin Raamatussa ei ollut? Lukiessasi nykykäännöksiä, voit huomata jakeita, joissa on pelkkä viiva. Jakeen sisältö on ollut myöhempi lisäys, joka on poistettu, mutta jaenumerointi on kuitenkin pidetty ennallaan käytännön syistä.

   Kaikkivaltiaan keinoihin varjella sanaansa kuuluu myös se, että kun ”Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi”, se tehdään parhaita mahdollisia raamatunkäännöksiä käyttäen.(Mat24:14)

  • Rauli Toivonen kun Jumala ilmoittaa evankeliumin ihmiselle niin ei siinä käännösvirheet haittaa.

   Evankeliumi on kuitenkin niin yksinkertainen että nöyrä lapsenkaltainen sen ymmärtää helposti, siis kelle Jumala ilmoittaa, viisaille jotka omalla ”oppineisuudellaan” yrittää sitä ymmärtää se on mahdotonta kun Jumala sen salaa.

  • Oletko Ari siis sitä mieltä, että kyllä me sillä Lutherin käännöksellä evankeliumi opitaan? Ja että uudet käännökset ovat vain ajan ja rahojen haaskausta?

   On totta, ettei Jeesuksen seuraamisessa oppineisuus paljon paina, eräänkin kerran ulkopuoliset ”totesivat heidät oppimattomiksi kansanmiehiksi”.(Apt4:12) Mutta etkö luota siihen, että oppineisuutta edellytetään niiltä asiantuntijoilta, jotka auttavat meitä saamaan mahdollisimman tarkan käännöksen Raamatusta, Jumalan sanasta ? Onko sinun mielestäsi siis jopa haittaa siitä, että Jumalan sanoma meille kirkastuu myös hyvän käännöksen sivuilta?

  • Rauli Toivonen siis evankeliumissa on niin vähän ”liikkuvia osia” eli mitä todella elämään tarvitaan, Jumalan rakkaus ja rauha ovat selkeä pohja elämälle uudestisyntyneenä.

   Kun Jumala osoittaa rakkauttaan ihmiselle ilman ihmisen omaa ansiota ja antaa kaikki synnit anteeksi armosta niin kun alkaa kuulemaan Jeeuksen äänen niin nöyränä seuraa Häntä.

   Jos ei ole kohdannut todellista armoa eli ymmärtänyt eläneensä täydellisesti Jumalan tahtoa vastoin täydellisesti kuulematta ja ymmärtämättä Häntä niin ei voi elää armollisesti toisia kohtaan Jumalan rakkaudessa, jonka Jumala antaa.

   Ei evankeliumi ole pään tietoa vaan elämää Jumalan voimassa rakastaen Jumalaa ja lähimmäisiä.

   Siis voisi yksinkertaistaa, Jumala kutsuu ja kysyy oletko valmis luopumaan kaikesta ja lähtemään seuraamaan Jeesusta kun Hän antaa voiman siihen, siis rakastamaan Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niinkuin itseään?

  • Ari

   Väitteesi Lutherin käännösten ja hänen oppinsa välisestä suhteesta paljastaa, ettet alkuunkaan ymmärrä Lutherin opetusta. Lyöt sellaisia leimoja, joilla ei ole mitään tekemistä arvioitaessa Luhterin teologian rakennetta.

   Ota huomioon, että Luther oli Raamatun selitysopin eli eksegetiikan professori. Ota myös huomioon, että hänen tuotantonsa oli niin laajaa, että kuulemma vasta joku kirjailija on sähköisen tekstinkäsittelyn aikana ylittänyt hänen tekstimääränsä.

   Minulla on itselläni Luthrs Sämtliche Schriften, kaikki sen 23 osaa, joista muutamat on painoteknisesti jaettu kahdeksi kirjaksi.

   Kriittisen kokoelman Weimarer Ausgabe kesti hyvin pitkään. Sen julkaiseminen aloitettiin 1883 ja sen viimeinen osa saatiin valmiiksi 2009. Siinä on 127 sidottua teosta. Yhteensä isoja sivuja on noin 80 000.

   Voit lukea tästä laajemmasta kriittisestä sarjasta osoitteesta

   https://de.wikipedia.org/wiki/Weimarer_Ausgabe_(Luther)

   Joten voidaksesi arvioida missä määrin hänen oppinsa ja hänen eksegeettinen tutkimuksensa ovat keskenään yhteen sopivia, sinun pitäisi ainakin jossain määrin paneutua hänen tuotantoonsa. Yksittäisten yhteyksistään irrallisen katkelman varassa tehdyt oikosulut eivät riitä muuhun kuin kertomaan lausujansa kuvitelmien rakentamia epäluuloja.

   Joten

   Koska katsot pystyväsi antamaan lausunnon Lutherin eksegetiikan ja opin välisestä muka ristiriidasta, niin voisitko ihan rehellisesti kertoa, paljonko olet lukenut Lutherin tekstiä suoraan alkukielellä saksaksi tai latinaksi tai edes jonkun pätevän tutkijan tekemää pätevää käännöstä, jossa Lutherin alkuperäinen ajatuksenkulkulku pääsee selkeästi näkyviin?

   Itse olen yhden vuoden ajan osallistunut Luther tutkijana tunnetun professori Haikolan johtamaan seminaariin, jonka aika käytettiin opettelemaan Lutherin ajan saksan kielen ja nykysaksan välisten ilmausten eroja sekä näistä vanhoista teksteistä nousevien ajatusten merkitystä Lutherin tuotannon kokonaistulkintaan.

   Siispå Ari hyvä

   voisitko ystävällisesti kertoa minkä verran olet lukenut Lutherin tuotantoa aivan alkulähteistä käsin.

  • Matias Roto yksinkertaisesti otetaampa vauvakaste, löydätkö yhtään kohtaa jossa se suoritetaan tai siitä kerrotaan? Näytä yksikin?

  • Ari

   1)

   Koko perheiden kaste on Raamatun mukainen järjestys silloin kun pakana kääntyy kristinuskoon. Jo alusta pitäen kristittyjen lapset on kastettu kohta kun se on voitu järjestää. Maailman ensimmäisessä asiaa käsitelleessä kokouksessa oli esillä erään osallistujan tuoma esitys että kaste voitaisiin siirtää vanhasta apostolisesta käytännöstä, että lapsi kastetaan heti, mahdollisuudeksi kastaa vasta viikon vanhana, kuten ympärileikkauskin tehdään juutalaisille. Hänen ajatuksensa oli että kaste olisi ollut miellyttävämpi suorittaa kun vauva on kunnolla kuivunut. Tämä muutaman päivän siirto oli sellainen muutos apostolien käytännöstä, että kokous torjui sen ja piti kiinni apostolien käytännöstä, että kaste tehdään kohta kun pappi saadaan paikalle.

   2)

   Sinä kuitenkin luistelit pois itse varsinaisesta kysymyksenasettelusta, jossa vastasin sinun väitteeseesi, että Luther muka opetti kasteesta toisin kuin oli kääntänyt. Mielestäni hän ei koskaan ole tehnyt moista. Päin vastoin sakramenteista opettaessaan hän pitäytyi erittäin sanatarkasti ja tiukasti Raamatun sanaan suorastaan kirjaimellisen tarkasti.

   Otetaanpa ihan käytännön esimerkki, jotta näkisit miten tarkoin hän seurasi juuri vähää ennen tekemäänsä Uuden testamentin käännöstä.

   Hän oli Wartburgissa ollessaan kääntänyt Uuden testamentin saksaksi vuonna 1522 AD.

   Seitsemän vuotta myöhemmin hän julkaisi Vähän katekismuksen vuonna 1529 AD. Siinä hän käytti tuota äskettäin julkaisemaansa Uuden testamentin saksannostaan oman oppinsa esittelyyn.

   Hän esimerkiksi toi esille sen valtavan ihanan evankeliumin, mikä sisältyy Markuksen evankeliumin suureen lupaukseen, että kaste pelastaa jokaisen joka uskossa panee toivonsa siinä ojennettuun pelastukseen.

   (Olen lukemattomia kertoja lukenut hänen katekismuksen tekstinsä alkukielellä saksaksi. Olen myös lukenut Lutherin käännöstä Uuteen testamenttiin jo vuodesta 1966 alkaen joten sekin on aika lailla tuttu. )

   Siinä hän luettelee kasteen vaikutuksista seuraavia

   1) syntien anteeksianto

   2) vapauttaa kuoleman vallasta

   3) vapauttaa Perkeleen vallasta

   4) antaa iankaikkien elämän taivaan onnessa

   Suuri raamatunselityksen professori kirjoittaa näin

   MITÄ KASTE ANTAA JA HYÖDYTTÄÄ? VASTAUS:

   Kaste vaikuttaa syntien anteeksiannon, vapauttaa kuoleman ja Perkeleen vallasta sekä antaa iankaikkisen autuuden kaikille, jotka uskovat Jumalan sanat ja lupaukset niin kuin ne kuuluvat.

   MITKÄ OVAT NÄMÄ JUMALAN SANAT JA LUPAUKSET? VASTAUS:

   Ne, jotka Herramme Jeesus Kristus lausuu Markuksen viimeisessä luvussa: “Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.”

   Edelleen voimme todeta, ettei Luther suinkaan esittele sakramentteja omasta päästään otetuilla opeilla, vaan kaiken perusteena on nimenomaan Jumalan sana,

   Huomaapa tämä: Jumalan sana.

   Niinpä hän juuri tämän sanan mukaisesti luetteleekin lisää kasteen antamia vaikutuksia

   5) uudestisyntymä Jumalan lapseksi

   6) Pyhän Hengen uudistus

   7) Jumalan lahjoittama vanhurskaus

   8) Jumalan lahjaksi antama armo

   MITEN VEDELLÄ VOI OLLA NÄIN SUURI VAIKUTUS? VASTAUS:

   Sitä ei vaikutakaan vesi, vaan veteen liittyvä ja vedessä oleva Jumalan sana sekä Jumalan sanaan luottava usko. Ilman Jumalan sanaa vesi ei ole mikään kaste, vaan pelkkää vettä. Jumalan sanaan liittyessään se kuitenkin on kaste, armoa tulviva elämän vesi ja ”uudestisyntymisen pesu Pyhässä Hengessä”, niin kuin pyhä Paavali lausuu kirjeessään Titukselle, sen kolmannessa luvussa: ”Hän pelasti meidät laupeutensa mukaan uudestisyntymisen pesun ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Tämä sana on varma.”

   Joten mielestäni sinä Ari olet erehtynyt väitteissäsi että Luther olisi epäjohdonmukaisesti käyttänyt omaa Uuden testamentin käännöstään ja omaa opetustaan muka toisistaan poikkeavin sanoin.

   3)

   Mielestäni sinun virheelliset väitteesi perustuvat ainostaan heikkoihin pohjatietoihin. Olet perustellut kannanottosi haavasta putoavan ja syksyn tuulessa leijuvan lehden pohjalle rakentaen.

   Ota huomioon, että Jeesus oli aikansa oppinein juutalainen. (Jeesuksen ajan professori Jerusalemin yliopistossa, hurskas juutalainen, דוד פלוסר; syntynyt 1917; kuoli 2000)

   Luther oli myös oman aikansa oppinein mies.

   Raamattu myös ylistää sekä Moosesta että Stefanusta erittäin viisaiksi miehiksi.

   Apostolien teot:

   6:3 Valitkaa sentähden, veljet, keskuudestanne seitsemän miestä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat Henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen.

   6:10 mutta he eivät kyenneet pitämään puoliaan sitä viisautta ja henkeä vastaan, jolla hän puhui.

   7:10 ja pelasti hänet kaikista hänen ahdistuksistansa. Ja hän antoi hänelle armon ja viisauden faraon, Egyptin kuninkaan, edessä; ja tämä pani hänet Egyptin ja kaiken huoneensa haltijaksi.

   7:22 Ja Mooses kasvatettiin kaikkeen egyptiläisten viisauteen, ja hän oli voimallinen sanoissa ja teoissa.

   En vaadi että pitäisi tietää kaikki tai edes paljoa. Luottamus Jumalaan on tärkeintä, jopa äskensyntynyt vauva osaa luottamuksen äidin rintaa kohtaan, joten uskon luottamus ei siis todellakaan kysy ikää.

   Sen sijaan tämä on tärkeää: On varottava tyhmyyden ylistystä muka kristillisenä hyveenä.

   Niinpä omaa tietämättömyyttään ei pidä käyttää perusteluna toisten uskovien syyttelyihin ja heidän leimaamiseensa väärin tekeviksi.

   Muista että viisaus on Jumalan lahja, jota saamme käyttää Jumalan valtakunnan työn hyväksi.

   Sananlaskut:

   1:7 Herran pelko on tiedon alku; hullut pitävät halpana viisauden ja kurin.

   2:6 Sillä Herra antaa viisautta, hänen suustansa lähtee tieto ja taito.

   3:13 Autuas se ihminen, joka on löytänyt viisauden, ihminen, joka on saanut taidon.

   4:5 Hanki viisautta, hanki ymmärrystä, älä sitä unhota, älä väisty pois minun suuni sanoista.

   4:7 Viisauden alku on: hanki viisautta, ja kaikella muulla hankkimallasi hanki ymmärrystä.

   7:4 Sano viisaudelle: ”Sinä olet sisareni”, kutsu ymmärrystä sukulaiseksi,

   9:10 Herran pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä.

 2. Rauli

  Kiitos hyvin perustelemastasi vastauksesta aikaisempaan keskusteluumme.

  Kiitos myös siitä, että olet vastannut Arin kannanottoihin rauhallisesti ja asiallisesti.

  Itse ehdin vastaamaan vain yhteen hänen väitteeseensä, että muka Lutherin raamatunkäännöstyö ja hänen opetuksensa olisivat ristiriidassa toisiaan vastaan.

  Valitettavasti tällä kertaa ei ole mahdollisuutta käyttää enempää aikaa tähän keskusteluun, joten toivotan hyvää pyhien jatkoa sekä sinulle että Arille kuin myös kaikille lukijoillemme.

  Palaan myöhemmin paremmalla ajalla.

 3. Nyt se suuri päivä koitti,

  armon päivä valkeni.

  Haudan hirmut Kristus voitti,

  vankeuden vangitsi.

  Kärsitty on tuomiomme,

  noussut armonaurinkomme.

  Näillä virren sanoilla voinen näin apostoli Johanneksen päivän aamuna toivottaa kaikillle oikein hyvää ja siunauksellista kolmatta joulupäivää, hyvää jatkoa joulunpyhille ja runsaita siunauksia pian alkavalle uudelle vuodelle 2021.

  Jumalan rauha olkoon teidän kanssanne !

 4. Matias Roto kun tuntee Totuuden niin kyllä silloin erottaa valheen heti, kyllä Pyhä henki varjelee valheelta.

  Miksi pahuus hallitsee maailmassa, koska ihmisillä ei ole rakkautta itsessään.

  Voiko sokealle opettaa oikeaa Tietä, ei voi vaan ensin on vietävä parantajan luo, Jeesuksen.

  Joh. 13:35
  Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus.”

  • Ari

   On totta että Pyhä Henki on Totuuden Henki.

   Juuri siksi sinun on varottava levittämästä vääriä väitteitä toisista uskovista ja heidän opeistaan.

   On totta että Pyhä Henki on Rakkauden Henki.

   Juuri siksi sinun on varottava levittämästä vääriä tuomioita toisista uskovista ja heidän uskonelämästään.

   Muista että Jumala ei anna Henkeään mitalla, koska Hänen Henkensä on persoonallinen Jumala, joka on sekä voimassaan että kunniassaan yli kaikken mitä mitata voidaan. Muista myös, että jokaisen uskovan usko on Hänen työtään eikä meidän omaa ansiotamme. Näin mitä pieninkin usko on äärettömän suuri usko, koska se on Pyhän Hengen työ meidän kirkkomme keskellä ja rajattoman voimalllinen Pyhä Henki on jokaisen uskovan koko uskon ainoa antaja, ylläpitäjä ja sen voiman antaja.

 5. Tämä keskusteluni Matias Roton kanssa jää mieleen poikkeuksellisen miellyttävänä muistikuvana. Ei siksi, että tuntisin onnistuneeni ”käännyttämään” luterilaista pappismiestä ja saamaan hänet näkemään Johannksen evankeliumin alkujakeet samalla tavoin kuin itse näen. Kun luemme lauseen ”Sana oli jumala tai Jumala”, sen välittämä mielikuva on kolminaisuusopin omaksuneelle, että Jeesus on Jumala. Minulle taas avautuu edelleen se maisema, että Jeesus on Jumalan Poikana jumalallista alkuperää.

  Siitä olimme varmaankin yhtä mieltä, että ”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme”, kuten jae 14 toteaa. Ja onneksi tuli, koska sellainen tulo avasi meille mahdollisuuden ikuiseen elämään.

  Haluan kiittää Matiasta erityisesti yhdestä asiasta: häntä kiinnostaa enemmän se mitä sanotaan kuin se, kuka sanoo. Tämä näkyy erittäin hyvin kommentista kieliasiantuntijoista: ”Joten mielestäni luulen ymmärrätäväni, ettei sinun ole tarvinnut ottaa selvää noiden kreikan kielen asiantuntijoitten taustoista. Se mitä he ovat esittäneet, puhuu puolestaan.”

  Juuri näin. Jos turvautuisin vain uskonveljiini tai Matias ottaisi opetusta vain suomalaisilta takuuluterilaisilta kielentutkijoilta, saalis ei olisi välttämättä hyvä. Kyllä ateistinen kielen ja kulttuurintutkija voi antaa päteviä lausuntoja omalla alallaan. Rukousmallia en häneltä kyllä menisi kyselemään enkä ohjeita Jumalani palvelemiseen, esimerkiksi.

  Usein olen huomannut, että käännöksen ”Sana oli jumala” perusteluksi riittää se, että sanan theos edessä ei ole määräävää artikkelia. Tästä keskustelusta voi päätellä, ettei se oikeastaan kyllä riitä mihinkään. Asia on monimutkaisempi kieliopin kannalta, koska muutakin on huomioitava kuin vain artikkeli. Ja kun sitten otetaan huomioon Raamatun kokonaisuus, meiltä jäi nyt monta kiveä vielä kääntämättä.

  Ja sitten vielä yksi myönteinen havainto. Keskusteluissa Roton kanssa olemme voineet jättää taustayhteisömme rauhaan. En käsittääkseni ole vyöryttänyt kirkon tekemisiä Matiaksen niskaan eikä hän ole syytellyt minua niistä epäkohdista, joita julkisuudessa liitetään omaan uskontokuntaani. Kun nytkin pohdimme Johanneksen evankeliumin alkua, mielipiteet pysyivät kohtuullisen hyvin alueella, korkeintaan joihinkin muihin kohtiin Raamatussa kuljettiin.

  • Ari

   Valitettavasti sotket käsitteitä todella pahasti.

   1) Muista, että meidän Vanha testamenttimme oli Jeesuksen ja alkukirkon ainoa Raamattu. Kaikki Uuden testamentin maininnat Raamatusta tai pyhistä kirjoituksista tai profeettojen puheesta yms tarkoittivat aina jo joka yhteydessä vain ja ainoastaan meidän nykyistä Vanhaa testamenttiamme.

   Niinpä Paavalikin puhuu Vanhan testamentin kirjoituksista Efeson piispalle Timoteukselle

   2.Timoteuksen kirje:

   3:16 Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa,

   Joten jonkun opin rajaaminen vain Uuteen testamenttiin on Raamatun vastaista oppia.

   2) Kysymykseesi sisältyy suuri sokeus: Et näe että Jumalan pyhyyden ja ihmisen syntisyyden välinen ero on valtava.

   Ota siis huomioon, että 2 A) Jumalan sana on totuus. 2B) Jeesus on Totuus: ”Minä olen tie, Totuus ja elämä.” 2C) Edelleen; Pyhä Henki on Totuuden Henki.

   2A) Jumala on Totuus ja siksi myös hänen sanansa on totuus.

   Jesaja:

   11:5 Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side.

   45:23 Minä olen vannonut itse kauttani, minun suustani on lähtenyt totuus, peruuttamaton sana: Minun edessäni pitää kaikkien polvien notkistuman, minulle jokaisen kielen valansa vannoman.

   Johanneksen evankeliumi:

   17:17 Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus.

   2B) Jeesus on Totuus

   Johanneksen evankeliumi:

   14:6 Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

   2C) Pyhä Henki on Totuuden Henki

   Johanneksen evankeliumi:

   14:17 Totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.

   15:26 Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, Totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.

   16:13 Mutta kun hän tulee, Totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.

   2D) Jokainen ihminen on syntinen. Huomaa sana kaikki.

   Roomalaiskirje:

   3:9 Miten siis on? Olemmeko me parempia? Emme suinkaan. Mehän olemme edellä osoittaneet, että kaikki, niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset, ovat synnin alla,

   3:12 kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään.

   3:23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla

   2E) Ihmisen syntisyyden kieltäjät tekevät Jumalasta valehtelijan. Sellaiset ovat luopuneet totuudesta niin pahasti ettei heistä totuutta löydy.

   1.Johanneksen kirje:

   1:8 Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.

   1:10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet ( Jumalan ) valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

   2F) Paavalikin suuri Jumalan apostoli myöntää olevansa syntisistä suurin.

   1.Timoteuksen kirje:

   1:15 Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin.

   3) Koska siis Jumala on pyhä ja vanhurskas ja täynnä totuutta ja me kaikki ihmiset olemme syntisiä, niin ainoa pelastuksemme on Jumalan meille armosta antama vanhurskaus, kun hän omasta hyvyydestään julistaa meidät vanhurskaaksi.

   Roomalaiskirje:

   1:17 Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: ”Vanhurskas on elävä uskosta.”

   3:21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,

   3:22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.

   3:24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,

   3:25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit

   3:26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

   3:28 Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja.

   4:2 Sillä jos Aabraham on teoista vanhurskautettu, on hänellä kerskaamista, mutta ei Jumalan edessä.

   4:3 Sillä mitä Raamattu sanoo? ”Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi.”

   4:5 mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi;

   4:6 niinkuin myös Daavid ylistää autuaaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja:

 6. Matias Roto ajatteleppa nyt paavalia, kuinka hän tuli uskoon?

  Oliko hänellä omia ”ansioita” eli tekoja joiden perusteella hän sen olisi ansainnut?

  Muuttuiko hän kun sai pyhän Hengen ja Jumalan rakkauden?

  Tekikö hän enää mitään pahaa lähimmäiselle, puolustiko uskoaan väkivallalla tai edes itseään?

  Mikä oli hänen suhteensa omaan ”oppineisuuteensa”, kehuiko hän sen kautta löytäneensä Jeesuksen?

  • Ari

   1) Hänellä ei ollut omaa ansiota uskoon tuloonsa.

   2) Koko hänen elämänsä muuttui uskoon tulon mukana. Esimerkiksi hänen silmänsä auke nivat kastetoimitukseen kuuluvan kätten päälle panemisen aikana.
   Muutoksen mukana entisestä vainoojasta tuli uskon puolustaja.

   3) Hänen oman todistuksensa olen jo sisällyttänyt edelliseen kommenttiini. Hän koki olevansa suurin kaikista syntisystä.

   4) Hän puolusti itseään esim vetoamalla Rooman kansalaisuuteensa tai rauhoitamalla haaksirikkoisen laivan miehistön.

   5) On henkilöitä jotka ovat lisää oppiessaan huomanneet, että heidän aikaisemmat ”älylliset uskon esteensä” johtuivatkin tiedon puutteesta. Kun tämä este on lisää oppimisen myötä poistunut, niiin nämä ovat lähteneet seuraamaan Jeesusta.

   Mutta mielestäni kukaan paljon oppia saanut uskova ei heittäydy niin tyhmäksi, että väittäisi tulleensa uskoon nimenomaan oppineisuutensa ansiosta.

   Niin hölmöstihän Paavalikaan ei tehnyt.

   Sen sijaan hän käytti suunnatonta oppineisuuttaan evankeliumin julistamisessa hyväkseen. Juutalaiseen perinteeseen hän oli saanut oppia kuuluisalta Gamalielilta ja tämän opetukset näkyvät Paavalin erinomaisena Vanhan testamentin käytön hallintanaan. Eräissä Paavalin opetuksissa näkyvät jäljet vieläpä Gamalielin isoisän Hillelin muotoiluista saakka.

   Kreikkalaisen puhetaidon parhaiden periaatteiden mukaan hän saattoi esimerkiksi kirjeissään muotoilla asiansa, niin että osasi keskittyä oleelliseen eikä puhunut asian vierestä joutavia.

   Hänen suuri oppineisuutensa avasi hänelle oven myös useiden ruhtinasten ja muiden johtavien persoonallisuuksien mm kreikkalaisen oppineiston pyhäkköön Areiopagille puhumaan sanomaa Jeesuksesta ja muutoinkin mahdollisti hänen apostolisen toimintansa.

   Samalla hänen oppineisuutensa antoi hänelle niin paljon itseluottamusta, ettei hänen tarvinnut omaa kunniaansa pönkittääkseen pitäytyä vain yhteiskunnan ylempien luokkien joukossa, vaan hän saattoi vapaasti liikkua myös alempien yhteiskuntaluokkien parissa ja auttaa heitä; mm Onesimus -orjaa hän saattoi auttaa. Ja huomaapa tämä: Tuo apu oli niin voimakasta että Onesimuksesta tuli myöhemmin Timoteuksen jälkeeen Efeson toinen piispa, kuten jo alussa olen kertonutkin.

Matias Roto
Matias Rotohttp://www.roto.nu
Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25