JEESUS LIIKKEESTÄ

Jeesus-liikkeen alku
Mutta mitä ensin oli tapahtunut? Kaikki alkoi ehkä Danielin aikalaskelmista, menetystä itsenäisyydestä ja suurista maanjäristyksistä 31 eKr.. Tällöin Herodes Suuri oli alkanut alueella valtavat jälleenrakennustyöt, sillä 30 000 kuollutta vaatineet maanjäristykset olivat tuhonneet myös paljon rakennuksia ja eritoten myös Qumranin luostarin.
Nuori rakennuttaja-grynderi Joosef Ari Mattatias saapuu Qumraniin korjaamaan luostarin maajäristyksessä saamia vaurioita. Hänellä on mukanaan nuori nainen Maria, Jeesuksen tuleva äiti.
Jeesus oli siis tämän rikkaan Joosef arimatilaisen ja tämän kihlatun Mirjamin poika. Kummankin vanhemman nimet ovat peitenimiä ja Maria merkitsee lukutavassan Mir joom samaa kuin ’kuollut meri eli katkera meri’, Joosef on puolestaan yhä kuin Josefus Ari Mattatias eli Mattatiaan Leijona, missä on viittaus makkabealaiseen itsenäisyystaistelija Mattatiakseen. (vrt. Ut:n Matteus). Marian raskauden havainneet Qumranin munkit lähettävät nuoren Gabriel-pesher nimeä käyttävä nuorukaisen kertomaan Marialle munkkien toiveesta kutsua syntyvä lapsi luostariin kasvatettavaksi lopun ajan Messiaaksi.
Näin siksi, että tämän ajan merkeistä huolestuneen pappisveljeskunnan mielessä oli kypsynyt suunnitelma Israelin pelastamiseksi. Mainittu maanjäristys oli heille nimittäin yhdessä Danielin kirjasta saatujen aikalaskelmien ja taivaalle ilmestyneen Halleyn komeetan (’Herran miekan’) kanssa merkki siitä. että Jumalan kuningaskunnan toteutuminen ja sitä mukaan viimeiset päivät olisivat lähellä ja ns. Lopun aika oli alkamassa.
Tällöin tuli Herran lupauksen mukaan olla Daavidin poika Israelin valtaistuimella. Tarvittaisiin myös Uusi Liitto ja sille välimies, temjppeliin ylimmäinen pappi ja valtaistuimelle kuningas, jotka hallitsisivat ikuisesti. Koska Jumalan valtakunta olisi ikuinen. Mutta koska essealaiset eivät hyväksyneet Jerusalemissa tuolloin vallassa olevaa vasallipapistoon kuulunuta Hyrkanosta eikä vieraan valloittajan Rooman asettamaa idumealaista Herodesta eikä ketään muutaan roomalaismielistä ’paha pappia’ eikä vääräsukuista kuningasta, valtaan tuli saada vain oikeassa saadokilais-daavidilaisessa järjestyksessä valittu pappis-kuningas, joka asetettaisiin uudelleen Jerusalemiin Daavidin valtaistuimelle, kunhan roomalaiset oli ensin Herran avulla kukistettu.

Siksi he päättivät kutsua oikeaan Daavidin sukuun kuuluvan Joosefin tulevan lapsen ottopojakseen ja kasvatikseen luostariin, jotta hänestä leivottaisiin tuleva kuningas. Tai makkabialaismallin mukainen yhdistetty pappiskuningas. Mutta Jeesuksen isän henkilöllisyys tuli salata, koska hän kuului ’quisingiläisen’ papiston hallitsemaan Suureen Neuvostoon. (Jaakobin protoevanliumin mukaan).
Joosef olikin nähtävästi suostunut qumranilaisten ehdotukseen ja Jeesus oli luovutettu Qumraniin kasvatettavaksi ja koulutettavaksi ja siellä hän oli omaksunut Qumranin sotakäärössä ilmenevän Jerusalemin hallisevaan luokkaan kohdistuvan kriittisen asenteen, hänestä oli tullut itse asiassa zelootti, joka sittemmin aiheutti mm. temppelimellakan.
Näin Jeesuksesta tuli essealainen ja hänet vihittiin eräänlaisen varjohallituksen kuninkaaksi Qumranissa.
Joosef Arimatilaisen asema rikkaana kivirakentajana ja Suuren neuvoston jäsenenä oli erittäin arkaluontoinen. Neuvosto tasapainoili Rooman ja Israelin välissä ja neuvoston jäsenen omaa poikaa epäiltiin siis kapinalliseksi. Jeesuksen Isän henkilöllisyys tuli salata, koska hän kuului ’quisingiläisen’ papiston hallitsemaan suureen neuvostoon. Tämän ilmenee selvästi Jaakobin protoevanliumista. missä ihmetellään miksi Joosef ei olut tullut suuren neuvoston kokoukseen.
Sejanus
Essealaisille tulee myöhemmin kiire. Roomalainen 9000 miehisen henkivartiokaartin komentaja Sejanus saa nimittäin tehtäväkseen ratkaista juutalaisuuskysymys nopeasti. Rooma ei enää sietänyt kaupungeissa zeloottien jatkuvasti aiheuttamia rähinöitä, pikkukapinoita ja salamurhia. Jeesus ja toinen Jeesus eli Jeesus Barabbas (Origeneen ja Matteuksen varhaisimpien evankeliumi käsikirjoitusten mukaan Barabbaan etunimi on myös Jeesus!) pannaan tulevan kapinaliikkeen johtoon.
Tämä valon lasten sota pimeyden lapsia vastaan oli tarkoituksena oli aloittaa suotuisan astrologisen hetken koittaessa (aurinko/Mars-asema/precesion täyttyminen: aurinkomyytti) ja näin varmistaa, että Herran päivän koittaessa Jerusalemin valtaistuimella olisi kuningas Daavidin huoneesta (Kuningas-Messias, heitä oli kaksi, pappis-M ja kuningas-M: molemmat Jeesuksia : Jesus Bar Abbas toinen, Jesus Nazoraios toinen). Bar abbas asetetaan aseellisen kapinan johtoon.
Kapina kuitenkin epäonnistuu ja Jeesus Barabbas vangitaan. Tällöin roomalaiset uhkaavat tuhota koko kansan ellei kaikkia kapinajohtajia saateta Rooman rangaistaviksi. Jeesuksen isä saa tietää tästä suuressa neuvostossa ja saa kuulla Kaifaan raskaan toteamuksen:
”Parempi uhrata yksi mies kuin koko kansa.
Joosef alistuu ja päättää uhrata oman poikansa. Hän välittää tiedon asiasta Markuksen välityksellä essealaisille ja Jeesukselle. Jeesus päättää suostua uhraamaan itsensä ja antautua Roomalle ja ylipapeille. Salatakseen tämän lähimmiltä miehiltään hän suunnittelee yhdessä Markuksen ja Juudaksen kanssa lavastetun kavaltamisen. Siksi Jeesus osaa ennalta ’ennustaa’ niin kuolemisensa kuin kavaltamisensakin. Tai oikeammin ’luovuttamisensa’, mitä verbi pradidomai sananmukaisesti merkitsee.
Jeesus järjestetään roomalaisten kynsiin ja hän saa teloitustuomion, mutta telotus epäonnistuu, sillä essealaiset terapeutit – mirhan ja aloen voiman tunteneet valkopukuiset ’enkelit’- virvoittavat tajuttoman, mutta hengissä olevan Jeesuksen, ja suuri (peite)tarina syntyy.
Loppu tarinasta onkin tuttu vain sillä erotuksella, että kertomus Barabbaan vapauttamisesta on vertauskuvallinen ja kuvaa VT:n mukaista syntiuhrikaurista, joka päästettiin vapauteen viemän kansan synnit Azazelille erämaahan. Jesus Bar abbas on siten typologisen mallin mukaan todellinen soter eli ’vapauttaja’
Tapahtumat sijoitetaan pääsiäiseen, koska uskonnollinen reformi ja uusi kuningas olivat perinteisesti ajoittuneet VT:n mukaan pääsiäiseksi ja koska tuolloin myös Danielin aikalaskelmat täyttyisivät ja näin myös Herran suunnitelma toteutuisi. Peitetarina-huijauksen kohteena oli roomalainen viranomainen ja roomalaismieliset juutalaiset, ja suojauksen tuli kestää niin kauan kun Jeesuksen seuraajia ja sukulaisia kanasallisuusmielisyytensä vuoksi vainottiin. Siksi kehitettiin samaan aikaan poliitisten tapahtumien päälle puhtaasti uskonnollinen käsitteistö ja narraatio kuitenkin niin, että pesher-kielen tutkijalla ja tuntijalle asian todellinen luonne paljastuu. Suosittelen teologian tohtori Barbara Thieringin asian hyvin valaisevia kirjoituksia ja teologian tohtori Johannes Lehmanin yllä mainitsemaani kirjaa Raportti rabbi J:stä. Uskonnollinen käsitteistö viittasi myös Jeesuksen esoteerisiin opetuksiin, jotka ovat sisältyneet erityisesti Gogoltha-kertomuksen punottua profeetallista astronomiaa ja aikansa sakraaligeometeriaa vesica-pisciksineen. Tästä lisää luvussa Golgatha-arvoitus.
Liike oli siis poliittis-uskonnollinen, molemmat olivat läsnä. Politiikka kätkettiin uskontoon ja uskonto sisälsi myös esoteerisen puolensa. Koska evankelimit kirjoitettiin aikana, jolloin eri ryhmien suhteet olivat yhä täysin tulehtuneet ja käymistilassa, ja Rooma etsi viholisiaan kaikkialta, ilosanoma kirjoitettiin kryptistä kieltä käyttäen.
Kaikki kuohunta johti kuitenkin myös uuteen Bar Kobhkan johtamaan kapinaan, minkä jälkeen Jerusalem hävitettiin. Suojauksesta huolimatta useimat liikkeen johtohahmot myöhemmin telotettiin – ei uskonnollisista – vaan poliittisista syistä. Minkä näyttää hyvin esim. Apt. 12,jossa kerrotaan Pietarin vankeudesta ja vankilapaosta.

  • Paajanen ei pysynyt asiallisena niin poistin möläyksensä. Hän vain tahallaan sotkee,jota estäisi aiheesta oikean keskustelun.

  • Seppo, ei tuosta aiheesta pysty keskustelemaan. Sillä ei ole mitäön tekemistä kirkon kanssa. Sinulta aina tulee näitä, salaoppeja, numerologiaa ja mars- tietoiskuja + 9×4×5×8=1.

  • Sinä et pysty, kompetenssisi ei riitä, eli älä yleistä. Blogissa on runsaasti aivan konkreettista aineistoa mihin tarttua jos on kiinnostusta, halua, uskallusta ja riittävästi teologista tietämystä.

 1. Jeesus Ananiaan poika

  ” Neljä vuotta ennen sotaa, jolloin kaupunki nautti mitä suurimmassa määrin rauhasta ja hyvinvoinnista, tule eräs sivistymätön maalaismies Jeesus Ananiaan poika juhlaan, jossa oli tapana rakentaa maja Jumalalle.

  Hän meni temppeliin ja alkoi äkkiä huutaa: ” Ääni kuuluu idästä ja ääni kuuluu lännestä, ääni neljältä ilmansuunnalta, ääni Jerusalemia ja temppeliä vastaan. ”

  Niin hän kulki ympäriinsä pitkin kaikkia katuja, huutaen päivin ja öin. Jotkut johta- vista kansalaisista, joita tämä onnettomuuden huuto ärsytti, ottivat miehen kiinni ja pahoinpitelivät häntä monin lyönnein, mutta hän ei päästänyt ääntäkään, ei omaksi puolustuksekseen, eikä lyöjiä vastaan.

  Kuitenkin hän jatkoi huutelemista entiseen tapaan.
  Silloin johtomiehet arvelivat, niinkuin asia olikin, että häntä ajoi yliluonnollinen voima. Ja he veivät hänet Rooman prokuraattorin eteen.
  Vaikka häntä siellä ruoskittiin luita myöten, hän ei anonut armoa eikä valittanut, vaan mitä tuskaisimmalla äänellä, jonka vain saattoi päästää suustaan, hän vastasi jokaiseen iskuun;” Voi sinua Jerusalem. ”

  Mutta kun Albinus, joka oli prokuraatorina, kysyi, kuka hän oli, mistä tuli ja miksi hän piti yllä moista huutelemista, hän ei vastannut näihin kysymyksiin kerrassaan mitään, vaan jatkoi kaupungin valittamista. Eikä hän lakannut kunnes Albinus viimein katsoi miehen mielipuoliseksi ja päästä hänet menemään.
  Koko aikana hän ei lähestynyt ketään kansalaista. Eikä hänen nähty puhuvan kenenkään kanssa, vaan joka päivä hän huusi valitustaan kuin opeteltua rukousta toistaen: ” Voi sinua Jerusalem !”
  Hän ei kuitenkaan kironnut ketään niistä, jotka löivät häntä, eikä siunannut niitä, jotka antoivat hänelle ruokaa, vaan vastauksena häneltä oli tuo kaamea huuto. Eniten hän kuitenkin huusi juhlapäivinä.

  Tätä hän teki seitsemän vuotta ja viisi kuukautta lakkaamatta. Hänen äänensä ei heikentynyt, eikä väsynyt, ei ennen piiritystä, Vasta silloin hän pääsi rauhaan nähdessään ennustuksensa käyvän toteen. Kulkiessaan ympäriinsä muurilla hän huusi kimeällä äänellä muurilta alas, ” Ja vielä kerran, voi kaupunkia ja kansaa ja temppeliä. ”
  Roomalaisen heittokoneen ampuma kivi osui häneen ja hän putosi muurilta alas ja kuoli.

  Löytyy Flavius Josefuksen kirjasta Juutalaissodan historia. Monta muutakin Jeesusta siellä on. Joka ryhmästä löytyy Jeesus nimisiä ja heistä kaikista löytyy evankeliumin Jeesuksen piirteitä. On ylimmästä pappia, tavallista pappia ja rosvopäällikköä, kapinajohtajaa, kuten myös tämä maalaismies, ja Egyptistä tullut valheprofeetta, joka kerää joukkoja ja vie heidät lopulta kiertoteitse niin sanotulle Öljymälle tarkoituksena hyökätä kaupunkiin ja ryhtyä hallitsemaan sitä yksinvaltiaana. Siitä tuli tieto ja kapina kukistettiin. Osa vangittiin ja osa juoksi koteihinsa piiloon.

  Niin tekivät myös Jeesuksen opetuslapset, juoksivat karkuun.

  • Toki minullakin Juutalaissotien historia on ja totta että Jeesus oli yleinen nimi. Konteksteista kuitenkin ilmene ketä Jeesusta milloinkin tarkoitetaan. Evankeliumien ns. keerygman (saarnan) Jeesukseen on liitetty paljon piirteitä, joita ei ns. historian Jeesuksella välttämättä ollut ja painetu piiloon toisia(poliittisluontoisia),joita hänellä on ollut. Piirteitä ja astronomista inffoa on otettu etenkin mysteeriuskontojen aurinkojumaluuksista.On tutkijoita joiden mukaan Jeesus on kokona mytologinen hahmo. Se on mahdollista, muta myyttiseläkinhahmolla on voinut olla toki esikuva,ja tämän Jeesuksemme esikuva on to. näk. ollut Qumranin gnostilaisuudestakin ja pythagoralaisuudesta vaikutteita saanut Vanhurskauden opettaja, josta tuli historian paineessa zelootti.

  • Sami Paajasen kommentti koiranulkoiluttajasta on loukkaus koiria kohtaan jotka ovat mitä ihastuttavimpia Eläimiä Ihmistä kohtaan.

   Näin on Jumalamme tälläkin rakkauden mahdollisuudella Meitä siunannut.

  • Koira on myös yhdellä tavalla kuudennen päivän Luomisen historiaa tänäkin päivänä kuten silloinen Ihmisen anomalia jota Jumala käski.

   Onneksi Jumala valitsi Ihmisen anomalian eikä koiraa silloiseksi erijatkuvuudeksi Luomisen kahdeksantena päivänä diskontinuiteetissa kehittymään eteenpäin historiassaan kieltämällä.

   Näin meillä on mahdollisuus tänään mukavasti vaihtaa ajatuksia.

  • Lutherin mukaan Jumalan rakkikoiraha oli diabolos! Jumala siis talutteli rakkiaan, mahtoiko silitellä?

  • Sami Paajanen tunnistaa koirassa hävyn hävyttömyyden koirien seksissä jatkaa sukuaan joten Paavalikin on Hänelle tuttu naiseen katsomisessa.

   Parempi miehen on olla naiseen ryhtymättä mutta suurempien syntien välttämiseksi sekin menee.

   Eikös Paavali näin todistanut.

   Eikö aviovuoteen siunaamista kannattaisi ylläpitää, ei asia kyllä kantanut Englannissakaan vaan nukuttiin ajoittain puolin jos toisin.

  • Sami Paajanen, pyydän anteeksi Teiltä kun kommenttini ovat loukanneet Uskoanne.

   Samassa venheessä tässä kuljetaan, ja sääthän tulevat Luojamme antamina.

   Toivon voinemme jatkaa hyvää keskustelua eteenpäin, ja kun minun sisäsyntyisellä rukouksella on mahdollisuutta tulla kuulloksi, niin toivon Teille Jumalamme siunaamia hetkiä eteenpäin.

   Samoja Armon kerjäläisiä tässä ollaan joten Uskossamme eteenpäin, ja Herrammehan asioita viimekädessä katselee.

   Vielä, on mukava että viitsitte kärjikkäästikin kommenttinne laittaa. Kukaan ei voi Teitä siittä moittia. Saihan se toki minun vastaamaan, ja siittä Kiitos.

   Jumalamme siunaamaa arjen kuin viikonlopun hetkiä Teille. Pekka Väisänen

  • Tarja,muuten yhdyn havaintoihisi, mutta Jeesuksen voitelu kalliilla narduksella oli kevyt kuninkaaksi voitelu, eikä kokovartalovoitelu.
   Ristiltä oton jälkeen hänen ruoskanhaavansa avoideltiin haavalääke aloella eikä tämä lääkinnällinen toimenpide Qumranin sääntöjä rikkonut. Päinvastoin koskapa hoitajat olivat Qumranin nuoria valkopukuisia veljiä eli ’aggeloksia’
   Josefus arvoituksessa on mielenkiintoinen teoria, että hän olisi Luukkaan alias, Josefus oli ollut sotilaslääkärinä ensin juutalaisten sitten roomalaisten joukoissa. Josefuksen toinen alias oli hän itse ja alkuperäinen hahmo olisi ollut Lucius Calpurnius Piso ja joka ehken oli paljolti kirjallisen Jeesus hahmon takana typoksen ollessa Qumranin More Zaddiq eli Vanhurskauden opettaja .

 2. Heinola

  Josefus Flavius oli aikalainen ja hän tuntuu tuntevan hyvin Juudean maan tapahtumat, miljööt, asuinpaikat, erilaiset kasvit, vuoristot, ilmanalat ja koulukunnat. Jos tällainen huomattava henkilö kuten Jeesus olisi ollut, ja ristiinnaulittu, kyllä hän olisi siitä kertonut. Hänellä on se kolmen ristiinnaulitun ystävänsä maininta, jonka sinäkin muistat, ja joista yksi jäi henkiin, kun vietiin saamaan lääkärinhoitoa. Lääkäreitä siis oli olemassa.
  Aika ei tosin täsmää, mutta ei se ole ainut asia missä ajakohta ei täsmää.

  Hänellä on pitkä kertomus myös essealaisista.
  Jos Jeesus olisi ollut kuuliainen essealinen, kuten oli pakko olla, jos kuului joukkoon, häntä ei olisi voinut esim, voidella öljyllä, koska essealaiset inhosivat ölyä, he halusivat, että iho pysyy kuivana. Öljy oli myös kallista ja he olivat köyhät, nöyrät, tielle lähteneet. Valon lapset. Juudas saattoi olla essealainen, koska hän puhui köyhien puolesta tässä hierontasessiossa, mutta Jeesus ei heistä piitannut, vaan asetti itsensä etusijalle.

  Nainen voiteli Jeesusta ja sitä paheksuttiin juuri öljyn kalleuden takia.

  Jeesukselle ei myöskään olisi voinut antaa arvonimeä voideltu, eli Kristus, koska silloin hänen essealainen identiteetti olisi riistetty. Voideltu voideltiin aina pyhällä öljyllä.
  Mooses oli essealaisten suurin ihailun kohde, Mooseksen pilkkaamisesta oli määrätty kuolemantuomio. Jos ke kiivailivat, he eivät kiivailleet uskon puolesta vaan Lain puolesta, ja nimi selootti tarkoittaa juuri sitä. Lain selotai. Heitä moitittiin juuri siitä, että he puhuvat lain puolesta, mutta toimivat laittomasti, koska jotkut tekivät ”tikarijuttuja.” Sitä ei tiedä olivatko juuri he asialla, mutta ainakin heitä niistä syytettiin, koska heistä ei pidetty. He saattoivat moittia jopa Herodesten eliittiä siitä, että sukulaisten kanssa ei avioiduta.

  He eivät luopuneet omasta ’uskontaan’ Moosekseen ja lakiin, kidutuksen ja kuolemankaan edessä vaan pysyivät uskollisina. Siinä on toki fanaattisuutta, mutta myös ihailtavaa maccabilaista periksiantamattomuutta, joka on ärsyttänyt aina vihollisia, joille pitäisi alistua, ja tässä tapauksessa vihollinen oli Rooma ja Rooman laki, jumalana keisari kuvineen.

 3. Heinola

  On olemassa myös aikaisempi tarina tällaisesta hupivoitelusta, samoin kuin korvan sivalluksesta, jotka vaikuttavat vain evankeliumiin siirretyiltä tapauksilta.

  Kreikkalaisia vaikutteita omaksunut kuningas Jannaios, alkoholisoitunut, jopa ylivapaamielinen ja raakalaismainen tyranni, vihasi fariseuksia, jotka yhdessä kansan kanssa arvostelivat häntä.
  Kerran hän kylvetti itseään yleisön edessä ja häntä voidetiin ja hierottiin kalliilla öljyllä. Yksi henkilö yleisöstä moitti häntä siitä, öljyn kalleuden ja tuhlauksen takia, ja raivostunut kuningas kaatoi koko pullon öljyä hänen päähänsä.

  Fariseukset aloittivat sisällisodan kuningasta vastaan ja sen aikana kuningas ristiinnaulitsi 8oo fariseusta.
  Tarina kertoo, että kuolinvuoteellla hän jätti hallitsijan toimen vaimolleen ja kehoitti häntä hallitsemaan yhdessä fariseusten kanssa.

  Aleksanteri Jannaios on historiallinen henkilö ensimmäiseltä vuosisadalta ennen meidän ajanlaskun alkua.

  • Tarja, ote tulevasta kirjastani:
   ”Maanjäristyksessä 31 eKr. alueella arvioidaan kuolleen 30 000 ihmistä ja se oli ajanut myös Qumranin asukkaat – kuten Johannes Kastajan- pois tuhoutuneesta luostaristaan julistamaan lopun aikoja, jotka heistä tuntuivat nyt perin läheisiltä, Ei niin ollen ole ihme, että Jeesuskin puhui järistyksistä ja nälästä ja sotien melskeistä, joita juuri tähän· aikaan koettiin.
   Luultavasti vasta seurakuntateologia muunsi lähiodotetun tuhon vain tulevaisuutta koskevaksi, koska varsinaista ’Herran päivää’ ei ”tämän sukupolven aikana” tullutkaan.
   Mutta muuta kaaosta oli hasmonealaisten hallinnosta johtuen ihan kiitettävästi. Hasmonien innokas reformi ja Jumalanpalveluksen uudistaminen oli näet rappeutunut tuhoisaksi oman edun tavoitteluksi, mikä johti rajuihin poliittisiin riitoihin.. Vaikeita erimielisyyksiä aiheuttavat poikkeavat uskonkäsitykset ja etenkin riidat juhlapäivien oikeista ajoituksista.

   Sekasortoiselle tilanteelle oli pohja luotu jo Aleksanteri Jannaioksen aikana 103-76 eKr. Aleksanteri Jannaios oli itse julistautunut avoimesti ylimmäiseksi papiksi ja kuninkaaksi. Tämä voimisti ristiriitoja ja tilanne johti raakaan sisällissotaan, jossa 50000 juutalaista menetti henkensä. Voitettuaan sodan Jannaios antoi ristiinnaulita 800 kapinallista, Heidän tehdessään kuolemaa heidän vaimonsa ja lapsensa surmattiin heidän silmiensä edessä Jannaoiksen juhliessa voittoaan rakastajattariensa kanssa .
   Jannaoiksen itsensä kuoltua vallan peri hänen vaimonsa Salome, joka taitavasti 76-67 eKr. halliten ja mm. fariseusten oikeudet palauttaen sai jonkinasteisen rauhan pysymään maassa.
   Mutta heti Salomen kuoltua hänen poikansa Hyrkanos II, Aristobulos II alkoivat kahinoina vallasta. Kun selvyttä ei saatu, molemmat kääntyivät kenraali Pompeiuksen puoleen ja pyysivät häntä välittäjäksi. Mutta Pompeius marssikin samantien joukkoineen Jerusalemiin ja otti itse vallan. Tämä oli hasmonean valtakunnan lopun alku. Pompeijus joutui kuitenkin Juius Caesarille hävittyään pakemaan Egyptiin, missä hänet murhattiin. Jerusalem jäi idumealaiselle Herodes Suurelle, jonka Roomakin oli 37 eKr. hyväksynyt ”Juudean kuninkaaksi” ja ”Rooman kansan liittolaiseksi ja ystäväksi”.
   Hasmonien valtakunta hävisi olemassaolosta ja tilanne aukaisi mahdollisuuden Jeesus-liikken synnylle ja toiminnalle.

 4. Heinola

  ”Ei ihme, että jeesus puhui maanjäristyksistä ja sodista…. ”

  No ei, koska ne puheet on kirjoitettu vasta jälkeenpäin, eivät siis ole ennustuksia, tai uhkauksia, ja sanoihan tuo itsekkin, että profetoiminen loppui Johannekseen ja nyt puhutaan Jumalan valtakunnasta, lause, joka ei sovi tuhoenteisiin.

  Kuka siis kirjoitti hänelle ennustuksia, ja kuka toinen jotain muuta. Jos maan järistyskin tapahtui 31 eaa. niin eihän Jeesus ollut vielä syntynytkään.
  Kaiken tämän ristiriitaisuuden takia, pidän häntä nimimerkkinä, jolle voi kirjoitella mitä tahansa mielipiteitä, antaa ääni, ikäänkuin hän kinastelisi itsessään olevan toisen kanssa. Jos et vihaa veljiäsi, et kelpaa, jos vihaat olet ansainnut suuren neuvoston tuomion. ??? Siitä sitten valitsee, haluaako kelvata ja mennä oikeuteen, vai ei.

  Myös Jeesuksen aikomukset tuhota temppeli niin, ettei jää kiveä kiven päälle, on kirjoitettu temppelin tuhoutumisen jälkeen. Myös teologisten tutkjoiden mukaan näin. Se romuttaa oikeuskäsittelyn todenperäisyyden, jossa kerrotaan, että häntä syytettin aikeista tuhota temppeli ja aikomuksesta rakentaa se kolmessa päivässä uudelleen. Tarina siis ontuu tässäkin kohdassa. Haluttiinko saada sellainen näkökulma uskottavaksi, että Jeesus vapahtaa Rooman syyllisyydesta, ottamalla syyn temppelin tuhoutumisesta itselleen ja kärsimällä siitä myös rangaistuksen. Ovala tarina.

  En osaa sijoittaa Jeesus liikettä kaiken kattavaksi sisällöksi aikana jolloin liikehdittiin, ei niinkään uskonnon, vaan maan, itsenäisyyden, ja oman lain voimaan saattamiseksi. Syytettiin papistoa ja myös Josefusta maan kavaltamisesta, eli luovuttamisesta roomalaisille. Ja vaikka papisto vakuutti, että näin ei ole tapahtunut, Jeesus pappikin piti siellä puheen, se oli kuitenkn jo niin ajateltu ja uskottu, että maa tässä menee. Kapinaliike oli jakaantunut kolmeen osaan Oli Johanneksen, Simonin ja Eleasarin joukot, joilla oli tulkintaeroja. Elesarin joukot pakenivat Masadalle, jossa he tarinan mukaan, noin tuhat henkilöa menivät vapaaehtoisesti kuolemaan vapauttaen näin itsensä joutumasta Roomaan orjiksi.

  Juutalaisille ei ollut säädetty papillista virkaa, se oli säädetty leeviläisille, eikä papistoa ole ollut tuhansiin vuosiin, kuten ei fariseuksiakaan. Faris on arabialaisen miehen nimi, ja tarkoittaa ratsumiestä. Juutalaiset joutuvat kantamaan heidänkn mahdolliset väärinteot ja synnit ja heihin kohdistuvat vihamielisyydet, koska heitä pidetään juutalaisina, koska asuivat samassa maassa.

  Jokaista puolta voi ymmärtää jos katsoo asioita hyväntahtoisesti, Jeesus kuitenkin tuntuu sotkavan kaiken ja tunkee aina väliin, ikäänkuin haluaisi vain riitaa ja eripuraa. Ei ihme jos äiti oli huolissaan.

Kirjoittaja