Jeesus Kristus?

Jeesuksen elämä ja opetus on kristillisen uskon lähde. Kuka Jeesus oli? Voidaanko hänestä tietää jotakin? Ja mikä on hänen suhteensa Kristukseen, kuten Olli Seppälä tällä palstalla äsken kysyi.

Suomessa käytiin takavuosina keskustelua, jossa Heikki Räisänen edusti kantaa, jonka mukaan elämäkertaansa pakenevan Jeesuksen elämänkerta tulisi konstruoida pikemminkin ajanhistoriallisen kontekstin avulla kuin Jeesuksen aidoiksi sanoiksi otaksuttujen Uuden testamentin kohtien avulla.

Jossakin yhteydessä Räisänen totesi, että lukekaa nyt edes se Sandersin kirja.

I.P. Sanders esittää teoksessaan The Historical Figure of Jesus, että Jeesuksesta voidaan tietää seuraavia asioita:

Jeesus syntyi noin 4 eKr. Herodes Suuren kuoleman aikoihin, vietti lapsuutensa Nasaretissa, sai kasteen Johannes Kastajalta, kutsui oppilaita, opetti kylissä, kaupungeissa ja Galilean maaseudulla sekä julisti Jumalan valtakuntaa.

Vuoden 30 tienoilla Jeesus meni Jerusalemiin Pääsiäisenä, aiheutti häiriötä temppelissä ja vietti viimeisen ehtoollisen. Hänet vangittiin ja häntä kuulusteltiin juutalaisten virkamiesten toimesta, joista tärkein oli ylimmäinen pappi. Hänet teloitettiin Rooman käskynhaltijan Pilatuksen toimesta.

Jeesuksen kuoleman jälkeen oppilaat ensin kätkeytyivät, mutta nähtyään (Sandersin mielestä ei varmaa missä merkityksessä) Jeesuksen, he alkoivat julistaa, että tämä olisi tuleva takaisin perustamaan valtakuntansa.

Siinä historiallinen tieto Jeesuksesta. Koko komeudessaan, kaikessa niukkuudessaan.

Sandersinkin tutkimuksia on arvosteltu tieteellisesti epäkriittisiksi, ei vain suomalaisia konservatiivisempien amerikkalaisten yliopistofilosofien joitakin vuosia sitten julkaisemassa teoksessa Hermes and Athena: Biblical Exegesis and Philosophical Theology, vaan myös esimerkiksi Jeesus-seminaarin piirissä.

Sandersin mielestä Jeesuksen aidoista sanoista ei saavuteta yksimielisyyttä. Jeesus-seminaari puolestaan äänestää niistä samalla tavoin kuin avaruustutkijat planeettamääritelmistä. Jeesus-seminaarin noin 70 itsensä kriittiseksi luonnehtivaa tutkijaa äänesti siitä, miten todennäköisesti evankeliumeissa olevat Jeesuksen sanat ovat alkuperäisen historiallisen Jeesuksen sanoja.

Äänestystulos ilmaistiin väreillä: punainen merkitsi, että kyseessä on epäilyksettä Jeesuksen sanat ja vaaleanpunainen, että sanat ovat todennäköisesti sen suuntaisia kuin Jeesuksen alkuperäiset sanat. Vihreä merkitsi, että sanat eivät ole Jeesuksen, mutta niillä on yhteys siihen, mitä Jeesus on sanonut. Musta merkitsi, että sanat eivät ole Jeesuksen ja lisäksi ne kuuluvat selvästi eri perinteeseen.

Äänestystulos oli: Markuksen evankeliumista 13 % oli väritetty punaisella ja vaaleanpunaisella. Matteuksella näitä kohtia oli 20 % ja Luukkaalla 30 %. Luukas sisälsi 50 % punaista, vaaleanpunaista ja vihreää. Johannes oli evankeliumeista historialliselta luotettavuudeltaan äänestyksen mukaan heikoin. Sen kohdista 99 % oli värjätty mustalla.

Luukkaan evankeliumi selvisi parhaiten. Äänestyksen mukaan Luukkaan kaksoisteos sisältää eniten historiallista materiaalia. Kiinnostavaa on se, että niin kutsuttu hengellinen evankeliumi, Johannes, oli äänestyksen ja sen taustalla olevan historialliskriittisen lukutavan näkökulmasta kaikkein vähiten luotettava.

Jos uskon lähteeksi sopii parhaiten teksti, joka on kaikkein heikoin historiallisen lukemisen lähde, mitä tästä pitäisi ajatella? Onko niin, että hengellinen ja historialliskriittinen lukutapa eivät vastaa samoihin kysymyksiin ja että niillä on vain vähän toisilleen annettavaa? Monet arvostetut filosofit maailman huippuyliopistoissa väittävät yllämainitussa kirjassa, että historialliskriittisellä raamantuntutkimuksella on joko erittäin vähän tai ei mitään annettavaa kristilliselle uskolle.

Kuinka paljon tulos vie eteenpäin historian Jeesuksen tuntemista?

Jotta tulos olisi historiantutkimuksellinen löytö, sen tulisi toimia myös toisinpäin. Miten Jeesus itse äänestäisi?

Kuvitelkaamme, että historian Jeesuksella olisi tietokone, jolla hän vastaisi nimissään kulkeviin evankeliumin sanoja koskeviin kysymyksiin. Vastaukset olisivat: täysin samaa mieltä, ei aivan samaa mieltä, jonkin verran samaa mieltä ja aivan eri mieltä. Tietäisimmekö kriittisten tutkijoiden tutkimusten perusteella, mitä Jeesus vastaisi?

Olisiko hänen näkemyksensä omista käsityksistään kenties sama kuin itsensä kriittisiksi julistaneiden tieteilijöiden vakaumus hänen käsitystensä paikkansapitävyydestä Uudessa testamentissa?

Näiden ja eräiden muiden tieteelliseen tutkimukseen liittyvien seikkojen perusteella olen alkanut ajatella jotensakin näin:

Historian Jeesus ja kirkon Kristus eli se Jeesus, jonka muistelemisesta kirkko syntyi ovat käsitteellisesti erillään tarkasteltavia, mutta asiaa koskevien lähteiden luonteesta johtuen ei voi nähdä selvästi, missä ero kulkee.

Jeesuksen julistus ja siihen liittyvä julistus ovat Uutta testamenttia historiallisesti varhaisempia ja alkuperäisempiä kristillisen uskon lähteitä. Tätä ei aina huomata, kun esitetään, miten tärkeä kirja Raamattu on. Uusi testamentti kertoo varhaisen Jeesus-liikkeen Kristukseksi muotoutuvasta hahmosta, mutta ei sellaisenaan historian Jeesuksesta, vaikka kyllä tästäkin.

Yhtäältä kristinuskon historiallista ydinaluetta ovat Jeesuksen elämä ja julistus, näihin liittyvä apostolien julistus ja sen tulkinta eli niin sanottu uskon sääntö varhaisessa kristillisessä yhteisössä, ei Raamattu tai eksaktimmin Uusi testamentti.

Toisaalta edellä mainitut muovautuivat Uuden testamentin kirjoiksi, joka on pääasiallinen lähde yritettäessä selventää historiallista ydintä.

Uuden testamentin kirjat eivät ole historiantutkimuksen primäärilähteistöksi kelpaavia dokumentteja. Koko juttu on kehällinen: mittaa mitataan mitalla itsellään. Historiallista ydintä etsitään materiaalilla, johon historiallinen ydin on sekoittunut ja joka lisäksi ei ole  vain historiallinen dokumentti vaan myös  saarnaa.

 

  • Ei olla. Kaikki tahot puolustavat ihmisten oikeutta uskonnonharjoittamiseen. Kyse on vain siitä, että millä tavoin koulut – joissa on monia eri vakaumuksia omaavia ihmisiä – tukevat minkäkin uskonnonharjoittamista. Koulut ovat opetusta, eivät uskonnonharjoittamista varten.

  • Helinä hei, ei kait nyt tosiaan noin 2000 ihmisen porukka mitään neukkalaa saisikaan aikaan. Kannattaa sitä tietoa sen verran tutkia, että säilyy suhteellisuudentaju. Vaikka googlaa vapaa-ajattelijat.

  • Helinä, oletko varma, että kirjoitit kommenttisi oikean uutisen alle? Ei kai pyrkimys ihmisoikeuksien turvaamiseen mitään neukkutouhua ole?

   Sonjan kommentti ainakin on väärässä ketjussa. Vapareista ei uutisessa mainita mitään.

  • Helinä, huomaatko, että me kristityt ollaan kristillisellä foorumilla ateistien mielestä väärässä paikassa.

   Eikö olekin huvittavaa!

  • Sonja, ei vapaa-ajattelijat ole maallistanut kansalaisiamme, sen on kirkko hoitanut ihan itse. Vapareiden mollaaminen ja vähättely ei taida edistää kenenkään asiaa. Sillä saadaan vain hyvä mieli niille, jotka eivät suostu hyväksymään, että kovin harva täällä enää uskoo kirkon keskeisiin opetuksiin.

  • Pysy totuudessa Kangasluoma. Siihenhän kuulema pyritte. Minä mitään mollannut. Sen teette itse.

  • Sonja, kristittynä olet varmasti oikeassa paikassa mutta kommentoijana taidat olla tällä kertaa väärässä paikassa. Miksi alat yhtäkkiä siis kommentoida vapareista kun puhutaan Neuvostoliiton pelosta? Vapaa-ajattelijoiden toiminta kun taisi olla kiellettyä sekä kommunismin että fasismin alla. Olisi aikamoista historian väärinymmärystä, jos yrittäisi millään tavalla antaa ymmärtää, että Neuvostoliittolainen järjestelmä olisi heidän tavoitteenaan.

  • Tämä koko juttu on lähtenyt vapaa-ajattelijoiden toimesta. Siis jota nyt uutisessa kommentoidaan.

   Helinä tietenkin yhdistää ateismin/uskonnottomuuden Neukkulaan. Niinkuin suomalaiset tässä naapurimaana tekevät.

  • Foorumin säännön kieltävät kahdenkeskisen chätin, joka saa muut foorumia seuraavat henkilöt vaivaantumaan… 🙂

  • Eihän tämä juttu ole lähtenyt millään tavalla vapaa-ajattelijoista. Nyt olet täysin väärässä. Yksityinen henkilö teki valituksen, jota apulaisoikeuskansleri käsitteli ja perustuslakivaliokunta käsittelee asiaa. *Syytät täysin perusteetta vapareita? Eikö tässä nyt olisi maallistunut kansa oikeammin kohteena.

   Suomalaiset eivät yhdistä ateismia neukkulaan, uskovat tekevät niin.

  • tämä teksti on vapaa-ajattelijoiden omilta sivuilta:

   ”Vapaa-ajattelijoiden jäsen kanteli viime vuonna oikeuskanslerille helsinkiläisten koulujen tavasta järjestää uskonnollisia tilaisuuksia kouluajalla uskonnottomien uskonnonvapautta loukkaavasti ja heitä syrjivästi. Apulaisoikeuskansleri Puumalaisen päätös tuo yhdistyksen mielestä erittäin hyvin esiin nykyisiä ongelmia uskonnottomien kohtelussa. Apulaisoikeuskanslerin päätös on askel oikeaan suuntaan, mutta paljon on vielä tehtävä. Vapaa-ajattelijat tulee toimimaan aktiivisesti päätöksen periaatteiden toteuttamiseksi Suomen kouluissa.”

   http://www.vapaa-ajattelijat.fi/node/381

  • Mutta tämä koko juttu mitä nyt käsitellään lähti yksityisen henkilön tekemästä kantelusta. Missään ei mainittu, että se olisi vapaa-ajattelijoiden tekemä. Se, että he ovat tehneet erillisen kantelun vuosi sitten ei taida olla tämän jutun aihe. Jos taas tarkoitat ”koko jutulla” kansalaisten yleistä maallistumista niin sitä kaikkea ei tainneet vaparit aloittaa. Kyllä perustulakivaliokunnan kuuluukin reagoida jos usealta suunnalta tulee palautetta, että asiat eivät ole ihan kunnossa.

   Se, että vapaa-ajattelijat ajavat uskonnottomien oikeuksia koulussa ei taida tehdä heistä Neuvostoliiton puolestapuhujia Suomessa. Miksi siis lohduttaa Helinää vapareiden vähällä määrällä?

  • Mitä ups? Sinä sanot, että koko juttu on lähtenyt vapareitten toimesta. Eihän näin ole. Vaparit on tehnyt omat valituksensa, aivan kuten monet muutkin tahot tekevät. He ovat tässä asiassa uskonnottomien asialla. Ei koulu kuitenkaan ole ev. lut. vastaan uskonnottomat, siellä on paljon muitakin.

   On siis aikamoista venyttämistä sanoa, että vaparit ovat kaiken tämän takana tai, että heidän puolella pyrittäisiin Neuvostoliittoon.

  • Sonjalle, katsoin A-studion.
   Ristolle, kirjoitin uutisen tarkoittamaani ketjuun.
   Antero, en kirjoittanut tätä Neuvostoliiton pelossa, enkä vertaa tatä tilannetta aatteellisesti neukkulaan, vaan metodisesti. Ne ovat kaksi eri asiaa. Ajattelen juuri tuota suhteetonta ja ärhäkästä toimintatapaa.

   Jos joku haluaa ajatella yhteisön keskellä eri tavalla, niin eihän sitä tartte kaikkea entistä puskea purkutraktorilla pois.

  • Ok Helinä. Siinä tapauksessa, voisitko valistaa meitä siitä, miksi perustuslakivaliokunnan työ saa sinut pohtimaan neukkuaikaa? Vihjaatko, että valiokunta ei tee työtään maamme parhaaksi?

  • Miten siis Helinä meidän demokraattinen järjestelmämme vastaa metodisesti Neuvostoliittoa? Onko siis väärin valittaa, jos joku kokee, että joutuu harjoittamaan itselleen vierasta uskoa valtion rahoittamassa oppilaitoksessa? Eihän kukaan ole puskemassa kaikkea pois, nyt vain selvennetään, että mikä oikein on uskonnonharjoitusta kouluissa.

   Jos vaikka jatkossa jossain Suomen muslimienemmistöisessä koulussa kaikki vietäisiin useamman kerran vuodessa moskeijaan rukoilemaan niin olisiko se ok?

  • On päivänselvää ajatella suomalaisena Neukkulaa, kun kohtaa ateismin aatteen. Minulla on yhdessä tutkinnossa yhteiskuntapolitiikka pääaineena ja jatkoja siitä, ja myös siltä pohjalta voin osallistua keskusteluun.

   Helinä on oivaltanut heti yhteyden, ei siihen tarvita edes ”tieteellistä” maailmankatsomusta.

  • Sonja: ”On päivänselvää ajatella suomalaisena Neukkulaa, kun kohtaa ateismin aatteen.”

   Ei tuo ole lainkaan yleisesti selvää, vaan selvä ainoastaan asiaan perehtymättömille!
   Ateismi kun ei vähäisimmässäkään määrin edellytä kommunismia! Miten tuon ymmärtäminen voi olla niin vaikeaa? Puhdasoppinut marxilaisen pitäisi kai olla ateisti, mutta ateistilta ei edellytetä mitään tiettyä puoluepoliittista kantaa.

  • Itänaapurissa oli pakotettu ateismi. Se on sama kuin mikä tahansa pakotettu usko. Onko jotain syytä olettaa, että meillä aletaan pakottaa ateismiin? Miten muuten Sonja ihmisoikeustilanne parani Venäjällä kun kirkko otettiin valtion suojelukseen?

 1. Perustuslakivaliokunnan liikkeellelähtö on positiivinen. Toivottavasti siinä tulee esiin tuleva realistinen uskonsuuntausten kehitys myös koulujen tilaisuuksien suhteen. Tämän hetken kehitysnäkymien mukaan muutaman kymmenen vuoden kuluttua myös luterilainen uskonsuuntaus on vähemmistönä yhteiskunnassamme, jolloin tasa-arvo kysymys on täyttä realistisuutta. Tosin se on nytkin. Sen huomioinen jopa tänä päivänäkin on kaikkien uskonsuuntausten etujen mukaista.

  Perustuslain säännökset ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut ovat hyvänä pohjana.

 2. Tämänkaltaiset ongelmat ovat vain heikolla itsetunnolla olevien suomalaisten ongelmia. Kaikkialla muulla on periaatteena se, jotta maahanmuuttajat sopeutetaan yhteiskuntaan. Meillä yhteiskunta eli suomalaiset sopeutetaan maahanmuuttajiin.
  Toinen merkittävä tekijä näissä keskusteluissa on ollut ateismin nousu. Ihmisillä ei ole enää sielua eikä hengellistä elämää tai Jumalakäsitettä. Mitä jää jäljelle ihmiskäsityksestä on vain tyhjä ulkokuori.

  • Oikeastaan jäljelle jää se humanismi joka meissä suomalaisissa pakanoissa elää vahvana. Vuosisatojen kristinuskosta huolimatta pidämme yllä rakkaittemme kanssa lähinnä pakanaperinteitä juhlien yhteydessä. Usko sokaisee jos pitää maallisia suomalaisten ihmiskäsitystä tyhjänä ulkokuorena. Alan ymmärtää yhä enemmän kuinka pahasti uskovaiset ovat vieraantuneet kansan arjesta.

  • Miten muuten siivilöit humanismista pois kristinuskon vaikutukset? Se ei taida olla ihan helppo operaatio. Jos tosiaan olet perehtynyt historiaan niin kyllä sinä sen tiedät. Samoin suomalainen pakanuus on mielenkiintoinen ilmiö. Sitä ei ole sellaisenaan olemassa vaan se on rekonstruktio ryyditettynä mielikuvituksella. Kyse on pohjimmiltaan modernista suodattamisesta ja sen ihannoinnista. Jonkinlaisesta itse rakennetusta uskonnollisuudesta siis, joka pyhitetään.

  • Kalevi: Eivät maahanmuttajat vastusta uskonnon ja uskonnollisten symbolien esilläpitoa kouluissa tai muualla. Päinvastoin.

   Muutama vuosi sitten maahanmuuttajia pidettiin tekosyynä kitkeä pois esim. suvivirsi kouluista. Mutta sen ovat uskonnottomatkin ja vaparit todenneet vääräksi perusteluksi.

   Uskonto on maahanmuuttajien mielestä osa kulttuuriamme. He ovat uteliaita ja kiinnostuneita kulttuuristamme.

  • Uskonto on tärkeää maahanmuutajien identiteetille. Olisi älytöntä ruveta heiltä kieltämään sitä taikka muuten käännyttämään.

  • Turunen, miksi pitäisi siivilöidä? Sehän olisi sama kuin, että kristinuskosta pitäisi siivilöidä kaikki pakanaperinteet, joita se imitoi. Tiesithän, että iso osa kristinuskosta on lainattu aikaisemmin olleilta uskomuksilta, ei se ole erityisen omaperäinen lähtökohdiltaan. Jos tosiaan olet perehtynyt historiaan niin tiedät, että ei esim. kirkossakaan uskota Jeesuksen syntyneen 25. joulukuuta vuonna 0.

   Miksi meidän pitäisi hankkiutua eroon jostakin? Sehän käy näin luonnollisesti kun ihmiset tekevät valintoja. Suomi on maallinen maa mutta ei meiltä tarvitse kristinuskoa siivilöidä pois mutta ei sitä tarvitse myöskään kenenkään tekohengittää.

  • En usko, että Kalevi arvostaa yhtään enempää väitettä maahanmuuttajien uskonnon kieltämisestä. Onko joku ajamassa sellaista?

  • Filippuksen evankeliumissa on erittäin mielenkiintoinen analyysi käsitteistä Jeesus ja Chrithos/ Mshjh ja nazoraios ja nazarene. Ja miten nämä liittyvät morsiushuone-mysteerioon.
   Messias merkitsee paitsi voideltu myös ’mitattu’. Ja olisi ehkä syytä miettiä mitä tämä tarkoittaa. Sillä morsiushuonemysteerion riitukseen kuului myös voitelu.

 3. Seppo Heinola

  Eikö niin sanottu Vanhurskauden opettaja ollut Jaakob. Hänelle on annettu nimi Vanhurskas, kansan suoja.
  Jaakob on ollut historiallinen henkilö, ja hänestä on sanottu, että hän rukoili temppelissä kansan puolesta päivät pääksytysten niin, että hänen polvensa olivat kovettuneet kuin kamelin polvet.

  Apokryfikirjassa opetuslapseyt kysyvät Jeesukselta, joka oli kertonut lähtevänsä pois, että minne he sitten menevät, kun Jeesus lähtee. Jeesus vastaa,” Menkää Jaakob Vanhurskaan luokse, hänenn tähtensä taivas ja maa on luotu. ”

  Jaakob kuitenkin surmattiin temppelialueella, ja pudotettiin alas muurilta, ja siitä raivostuneina, hänen kannattaansa surmasivat pappeja.

  • Tarja, Hyvä huomio. Nyt on niin, että essealaiset odottivat kahta messiasta via Aaronin ja Daavidin. Molemmat olivat vanhurskaita. Toine oli pappis-messias ja toinen kuningas-messias: Jeesus Nazoraios ja Jeesus Barabbas. Jeesus Nazoraioksen jouduttua pois pelistä manttelin peri Jaakob.

 4. ”Mittaa mitataan mitalla itsellään.” ”Me olemme Jumalan lapsia, eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meiustä tulee.” (muistinvaraisesti)

  Oma ajatukseni on, että yhtä kaikki, tämä kaikki on prosessi, jossa me saamme kasvaa. Kuvamme Jumalasta on tarkentunut, selkiytynytr. Herra Sebaotista Abbaan, isiin. Mutta samalla, meidän on koko ajan oltava kriittisiä, karsittava joukosta pois amerikkalaiset huijarisaarnaajat jne. Mitä ajatteket, Petri?

 5. ” Erillään tarkasteltavia ”

  Kristus sana voi tulla sanasta, kriitikko ja kriitikko sanasta Greek, eli Kreikka. Sitten voi kysyä, että eikö myös kriitikolla voi olla kriitikko?

  Kristuksessa voi olla myös jotakin henkilöstä nimeltään Kriton. Kriton oli rikas mies, Sokrateen ystävä.
  Kriton tuli tapaamaan Sokratesta vankilaan, ja halusi pelastaa hänet. Kriton tarjoutui ostamaan Sokrateen vapaaksi, eli lahjomaan tuomarit.
  Sokrates oli tuomittu kuolemaan.

  Sokrates ei kuitenkaan suostunut, vaan otti myrkkypikarin omasta tahdostaan. Ateenalaisia syytettiin pitkään Sokrateen kuolemantuomiosta.’ Laki ennen mua syntynyt, myös jälkeheni jää.’ taitaa olla Sokrateen lausuma alunperin.

  Romanien laki on nimeltään krist, ja erään tiedon mukaan sana krist on löydetty myös Egyptiläisestä sargofagista ja liittyi jotenkin preparointiin ja palsamointiin.

  Yksi mahdollisuus on, että Aleksanteri suuri toi Krisnan Intiasta, ja täällä se muuttui muotoon Kristus. Krisna vapauattaa vahingollisten tekojen vastavaikutuksista, eli rangaistuksista, se muuttui meillä puheeksi armosta ja syntien anteeksiantamisesta. Sama sisältö hiukan eri sanoin.

  ”Khrestos lyhenteestä ( khrs) taustalla on kreikan kielen sana ’khrestos’, joka tarkoittaa, (” hyvä, hyödyllinen ; NHK II; 15) ”

  Viimeisen lähde on Nag Hammadin kätketty viisaus, ja siellä Johanneksen salainen kirja.

 6. Kristillistä uskoa tarkastellessa, täytyy aina muistaa, että Apostolit olivat Jeesuksen tekojen silminnäkijöitä. Kristillinen Kirkko, ei siis juonna juuriaan yksin kirjoituksiin (Raamatun ilmoitus), vaan Jeesuksen tekoihin ja ylösnousemukseen.

  Jeesuksen Teot on edelleen läsnä siellä, missä ihmiset saavat kuulla Jumalan Pojan Evankeliumin.

  Jos Jeesus ei olisi noussut ylös kuolleista, niin ei olisi myöskään Kristillistä Kirkkoa ja sen vaikutusta maailmassa.

  Nyt kuitenkin näemme, että Kristittyjä on maailmassa paljon ja Sanoma (Evankeliumi) on levinnyt pian kaikkeen maailmaan. Jumala vaikuttaa edelleen vahvasti Pelastusta maailmassa Kristuksen kautta. (Sana) Kaikki eivät tosin usko, se lienee selvää, mutta ne, jotka uskovat, ovat myös tulleet Jumalan Valtakuntaan sisälle.

  ”Niin juutalaiset ottivat taas kiviä maasta kivittääksensä hänet. Jeesus vastasi heille: ”Minä olen näyttänyt teille monta hyvää tekoa, jotka ovat Isästä; mikä niistä on se, jonka tähden te tahdotte minut kivittää?”

  Juutalaiset vastasivat hänelle: ”Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi”.

  Jeesus vastasi heille: ”Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: ’Minä sanoin: te olette jumalia’? Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli-ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin- niin kuinka te sanotte sille, jonka Isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: ’Sinä pilkkaat Jumalaa’, sentähden että minä sanoin: ’Minä olen Jumalan Poika’?

  Jos minä en tee Isäni tekoja, älkää uskoko minua. Mutta jos minä niitä teen, niin, vaikka ette uskoisikaan minua, uskokaa minun tekojani, että tulisitte tuntemaan ja ymmärtäisitte Isän olevan minussa ja minun olevan Isässä. Joh.10:31-38

  Jeesuksen teot ovat edelleen meidän keskuudessamme.

 7. ismo malinen

  ”Jeesus vastasi heille: ”Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: ’Minä sanoin: te olette jumalia’? Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli-ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin- niin kuinka te sanotte sille, jonka Isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: ’Sinä pilkkaat Jumalaa’, sentähden että minä sanoin: ’Minä olen Jumalan Poika’? ”

  Ei laissa ole tuollaista sanottu, mutta psalmissa 82 joka on Asafin psalmi, ja runollinen kuvaus jumalten kokouksesta, kertoo kuinka Jumala astuu esiin jumalien kokouksessa ja julistaa jumalille tuomion. Kaikilla kansoilla oli oma jumala ja jumalat pitivät myös kokouksia.

  6″ Kuulkaa! Vaikka olette jumalia, kaikki tyynni korkeimman poikia. 7 te kuolette niinkuin ihminen kuolee, sorrutte kuin vallasta syösty ruhtinas. ”

  Ehkä ne jumalat olivat kansojen päämiehiä.

  • Hyvä huomio tuokin Tarja, että nazoraios ei viittaa Nasaretin kaupunkiin, vaan nimike tule heprean sanasta nezer joka tarkoittaa versoa, siis esim. puun versoa, ja siihen kyllä Messiaan symbolina viitataan Vt:ssä (Iisain kannosta puhkeaa jne jne). Nazoraios- gematria on myös 222 joka on sama kuin aamunkoin Bekor, joka sekin oli Jeesus epiteetti… Milloin kuution sivu on 222 yksikköä, se aukeaa gemoterisesti 12 kulmaiseksi ristiksi, jonka yksi sivu on 888 eli nimen Ieous arvo ja poikkisakara 666 yksiköä eli ns., therionin luku.

  • Hieman Psalmista 82 jossa ”Jumala tuomaroi jumalien kokouksessa.”Tuohon Psalmiin viitaten (Joh10:34-35) Jeesus totesi juutalaisille, jotka aikoivat kivittää hänet jumalanpilkan takia (j.30): ”Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: ’Minä sanoin: te olette jumalia’? Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli — ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin — .” (Ps82) viittaa niihin, joille oli tullut Jumalan sana, jotka olivat Jumalan edustajia / jumalia, tosin sanoen, vääriä tuomareita, jotka kuolivat kuten ihmiset.

   Koko Psalmi 82 keskittyy maallisen oikeuden väärinkäyttöön. Juutalaiset kyllä ymmärsivät, mitä Jeesus tarkoitti sanomalla ”te olette jumalia”? Eivät he tuohon loukaantuneet, vaan siihen, että he itse olivat vääriä opettajia, johon Jeesuksen sanan kärki oli osoitettu, kun hän viittasi Ps82. ( Ps. (2Mo4:16) Mooses oli Aaronille Jumalana, ts. ”te olette jumalia, joille Jumalan sana on tullut.”) Polyteistista kokousta tästä Psalmista 82 ei saa.

Kirjoittaja