Jeesus herättää uskon ja luottamuksen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen valtakuntaan.

     Julkisen toimintansa Jeesus aloitti Pohjois-Israelissa, Gennesaretin järven tienoilla. Hän opetti ihmisiä ja paransi sairaita ilmaisten näin jumalallisen kirkkautensa. Hänen ihmetekonsa ja niiden ihmisten todistukset, jotka saivat tuntea hänen rakkautensa, herättävät yhä edelleen uskon häneen auttajana ja Vapahtajana.

     Evankeliumi (Mark. 1:29–39) kertoo, kuinka Jeesus opetuslapsineen kävi lepopäivänä juutalaisen rukoushuoneen eli synagogan jumalanpalveluksessa. Jeesus ei halveksinut eikä hylännyt oman aikansa jumalanpalveluselämää, vaikka hän tulikin muuttamaan sitä. Tällä kertaa Jeesus myös opetti synagogassa: ”Ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Hän opetti heitä niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat.” (Mark. 1:22)

     Olin kesällä 1999 kuukauden verran Gennesaretilla Kinneretin arkeologisilla kaivauksilla. Lähellä olevaan Kapernaumiinkin tutustuin. Seutu jäi mieleen kauniista maisemasta järvelle ja jylhistä näkymistä vastapäisen rannan etäisille Golanin ylängön kukkuloille. Kapernaumissa eli hepreaksi Kfarnahumissa (Nahumin kylä) on nykyisin hieno arkeologinen alue nähtävissä. Siellä ovat ison, hiukan Jeesuksen aikaa nuoremman synagogan rauniot vielä jäljellä. Melko läheltä on löynyt myös tuo Simon Pietarin talo. Evankeliumin kertoman mukaan Jeesus meni opetuslasten kanssa synagogasta suoraan jatkoille Simonin ja Andreaksen luokse.

     Kävi niin, että Simon Pietarin anoppi oli sairaana. Vaikka oli lepopäivä, Jeesus auttaa tätä naista niin, että hän toipuu ja nousee jalkeille. Vasta illalla varsinaisen lepopäivän päätyttyä saapuu muu kaupungin väki huolineen ja sairauksineen Vapahtajan tykö autettavaksi ja parannettavaksi. 

     Herraan Jeesukseen uskominen ja jumalanpalveluksissa käyminen on aina merkki myös näkymättömään maailmaan. Jos emme ota vastaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen siunattua valtakuntaa, me jäämme muiden valtojen orjuuteen.

     Muiden henkivaltojen puoleen kääntyminen on tullut Suomessa yhä muodikkaammaksi. Jopa TV:ssä esiintyy erilaisia parantajameedioita. Raamattu kieltää henkivaltojen puoleen kääntymisen, koska ne ”saastuttavat” eli vetävät omaan vaikutuspiiriinsä, joka on toinen kuin Jumala ja ilmeisesti Jumalan vastainen. Siksi Jeesuskaan ei salli demonien puhua, vaan käskee niiden vaieta ja mennä ulos. Jeesuksen nimi on edelleen jokaisen kristityn voimana myös henkivalloilta suojaavana, sillä Jeesuksen nimeä myös niiden on toteltava.

     Koko julkisen toimintansa ajan Jeesus tarvitsi mahdollisuuden vetäytyä yksinäisyyteen ja hiljaisuuteen rukoilemaan: ”Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin, ja rukoili siellä.” ( Mark. 1:35) Tämä on meillekin hyvä syy etsiytyä ajoittain hiljaiseen paikkaan rukoilemaan, sillä myös Herramme Jeesus on siellä.

     Pentti Tepsa

     Kemijärven kirkkoherra

Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli
Tepsa Pentti
Tepsa Pentti
Olen taustaltani lappilainen teologi, pappi ja uskonnon opettaja, Vanhan testamentin eksegeetti ja Kemijärven seurakunnan kirkkoherra.