Jeesuksen sanomaa.

” Teidät pelastaase, mikä on sisimmässänne, jos tuotte sen esiin. Jos teidän sisismässänne ei sitä ole, se mikä teiltä puuttuu, vie teidät tuhoon. Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä. Ruumiin valo on sen sisäinen ymmärrys.Isän valtakunta on levinnyt kaikkialle maailmaan, mutta ihmiset eivät sitä mäe. ”

Uskon realismi perustuu ihmisen sisällä olevaan Jumalan henkeen. Elämän realismi on sitten toinen asia.

Kirkon oppi perustuu käsitykseen, että Jumala on ihminen mies. Tähän realistisena perustana on kirkon ” sokeus ” Raamattuun ja sen ajan kirjoittajiin, jotka kaikki ovat MIRHIÄ. Vuonna 1977 Rooman piispa Paavi Paavali 6 julisti, ettei nainen voi toimia pappina, sillä Herramme on mies. Yksi hyvä esimerkki tästä kirkon toiminnasta on Maria Mahdaleenan evankeliumin kieltäminen.

” Kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta ”, ei ole Jeesuksen sanoman mukaan. Jumala vaikuttaa vain hengen kautta, ei muuten, maapallollamme.

Totean lopuksi, että Jeesus oli tavallinen ihminen, joka sai hengessä kutsun toimia Korkeimman sanansaattajana. Keskusteltuaan puolisonsa Marian kanssa hän lähti mukaan täysin tietoisena mahdollisista seurauksista, jotka sitten valitettavasti toteutuvatkin.

Kirjoittaja

Suni Reino
Suni Reino
Uskon rehelliseen ja realistiseen Jeesuksen sanomaan. Kirjoitin kirjan " Kristinuskon kirja " 2010, josta käsitykseni ovat huomattavasti tarkentuneet perustan ollessa sama. Minusta saatietoa Googlesta haulla " Reino Suni ", josta osoite muuttunut ja yritykseni lopetettu. Koulutukseltani Ekonomi ja minua voi lähestyä e-mailin kymp.net kautta. Elämäni hallinnassani aktiivisen liikuntaharrastuksen myötä mutta yksinelo ei sovi minun mentaliteettiin etenkään kun lapset perheineen asuvat muualla.