Jatko-osa edelliseen: Paavalin kirje Kirkkohallitukselle

Minä, Paavali, lähetän raportin seurakuntien tilanteesta kaavakkeiden ja tilastojen muodossa. Laitan liitteeksi turvallisuussuunnitelmien sekä turvatietolomakkeiden pohjat. Tilastoissa on huomioitu Galatan, Efeson ja Korintin toimintatilastot. Lisäksi raportissa mainitaan seurakuntien järjestämät keskustelutilaisuudet aiheesta ”seksuaalisuus muuttuvassa yhteiskunnassa”. Tarkemman selonteon teen liitteessä (Room.1:26-32) . Kokoontuminen synagogissa on ollut jossain määrin haasteellista Messiaan persoonaan liittyvien keskusteluhaasteiden vuoksi. Galatan seurakunnassa on myös käyty YT-neuvotteluja ja tehty toimenkuvan tarkistuksia ympärileikkausten suorittajille. Tulevaisuudessa lienee syytä panostaa hengellisten ja terveydenhuollollisten palveluntarjoajien toimenkuvien erillisyyteen.

Nykyisten sääntöjen vallitessa on Korintin seurakunnassa järjestetty naisille erillinen, seurakunnan välittömään läheisyyteen, mutta kuitenkin erilliseen tilaan sijoittuva, keskustelukerho. Lienee syytä perustaa toimikunta, jossa valmisteltaisiin avointa ja aitoa keskustelua näiden määräysten sitovuudesta ja niihin suhtautumisesta uusissa, haastavissa tilanteissa, joita haastettu kirkkomme nopeasti kehittyvässä palveluntarjoajarakenteessa kohtaa. Sitouttamisstrategian toteuttaminen on ollut Korintissa haasteellista (kts. liite 1.Kor.3:1-9). Myös vapaaehtoistoiminnan painopistealueella on ollut havaittavissa horjuvuutta toteuttamistasolla. Puuttuvat hygieniapassit sekä keittiöhenkilökunnan työaikojen sovittaminen toiminnan kehyksiin ovat myös johtaneet tilanteisiin (1.Kor.11:21) , joista on syytä pyytää kattava selvitys eri toimijatahoilta.

Kehityksen painopisteenä tulisi olla visio aidosta pyhän kohtaamisesta arjessa ja laadukkaan vuorovaikutuksen toteutuminen paikallisseurakuntatasolla. Ehdotammekin Pyhä Arjessa Arvioinnin Virallistavan Insinöörin palkkaamista. Isäntäseurakunnaksi ehdotamme Rooman seurakuntaa.

Leskien ja orpojen auttamisesta olemme käyneet laajaa moniammatillista työryhmäkeskustelua. Vaikka periaatteenamme pitkällä tähtäimellä toki onkin laadukas kohtaaminen aidosti arjessa, on ensin järjestettävä eri toimijoiden välinen selvitys kunkin toimijan ydinosaamisalueista sekä moniammatillisen yhteistyön tuottamasta lisäarvosta. Tavoitteena uudistuvan diakonaatin selvityksen teon jälkeen on saavuttaa ensimmäinen laadukas kohtaaminen joskus vähän ennen paruusiaa.

Moniammatilliselle lausuntokierrokselle ovat lähteneet myös rokotusten vastaiseen yhdistykseen lausunto ylpeilemisen estävästä piikistä ja Vegaaniyhdistykseen ”kuka pelastaa minut tästä lihasta” – lausunto.
Oman rikosrekisteriotteeni puuttumisesta lähetän oheisen kirjallisen selvityksen (Apt.25).
Yhteenvetona toteaisin toimintamme olleen täysin vallitsevien strategioiden ja pitkän tähtäimen linjauksien mukaisia. Kerran luulimme tavoittaneemme uuden ihmisen mukaan toimintaamme, mutta onneksi silloinkin erehdyimme.

about projects

17 kommenttia

  • Juhani Huttunen sanoo:

    Minusta tekstin puutteet ovat aika raskaat, kun blogissa ei ole mainintaa yhdestäkään mobiilisovelluksesta eikä somesta. Ne nyt kuitenkin homojen jälkeen ovat suomen ev lut kirkon uskon ydin.

    Ilmoita asiaton kommentti