Jatko-osa edelliseen: Paavalin kirje Kirkkohallitukselle

Minä, Paavali, lähetän raportin seurakuntien tilanteesta kaavakkeiden ja tilastojen muodossa. Laitan liitteeksi turvallisuussuunnitelmien sekä turvatietolomakkeiden pohjat. Tilastoissa on huomioitu Galatan, Efeson ja Korintin toimintatilastot. Lisäksi raportissa mainitaan seurakuntien järjestämät keskustelutilaisuudet aiheesta ”seksuaalisuus muuttuvassa yhteiskunnassa”. Tarkemman selonteon teen liitteessä (Room.1:26-32) . Kokoontuminen synagogissa on ollut jossain määrin haasteellista Messiaan persoonaan liittyvien keskusteluhaasteiden vuoksi. Galatan seurakunnassa on myös käyty YT-neuvotteluja ja tehty toimenkuvan tarkistuksia ympärileikkausten suorittajille. Tulevaisuudessa lienee syytä panostaa hengellisten ja terveydenhuollollisten palveluntarjoajien toimenkuvien erillisyyteen.

Nykyisten sääntöjen vallitessa on Korintin seurakunnassa järjestetty naisille erillinen, seurakunnan välittömään läheisyyteen, mutta kuitenkin erilliseen tilaan sijoittuva, keskustelukerho. Lienee syytä perustaa toimikunta, jossa valmisteltaisiin avointa ja aitoa keskustelua näiden määräysten sitovuudesta ja niihin suhtautumisesta uusissa, haastavissa tilanteissa, joita haastettu kirkkomme nopeasti kehittyvässä palveluntarjoajarakenteessa kohtaa. Sitouttamisstrategian toteuttaminen on ollut Korintissa haasteellista (kts. liite 1.Kor.3:1-9). Myös vapaaehtoistoiminnan painopistealueella on ollut havaittavissa horjuvuutta toteuttamistasolla. Puuttuvat hygieniapassit sekä keittiöhenkilökunnan työaikojen sovittaminen toiminnan kehyksiin ovat myös johtaneet tilanteisiin (1.Kor.11:21) , joista on syytä pyytää kattava selvitys eri toimijatahoilta.

Kehityksen painopisteenä tulisi olla visio aidosta pyhän kohtaamisesta arjessa ja laadukkaan vuorovaikutuksen toteutuminen paikallisseurakuntatasolla. Ehdotammekin Pyhä Arjessa Arvioinnin Virallistavan Insinöörin palkkaamista. Isäntäseurakunnaksi ehdotamme Rooman seurakuntaa.

Leskien ja orpojen auttamisesta olemme käyneet laajaa moniammatillista työryhmäkeskustelua. Vaikka periaatteenamme pitkällä tähtäimellä toki onkin laadukas kohtaaminen aidosti arjessa, on ensin järjestettävä eri toimijoiden välinen selvitys kunkin toimijan ydinosaamisalueista sekä moniammatillisen yhteistyön tuottamasta lisäarvosta. Tavoitteena uudistuvan diakonaatin selvityksen teon jälkeen on saavuttaa ensimmäinen laadukas kohtaaminen joskus vähän ennen paruusiaa.

Moniammatilliselle lausuntokierrokselle ovat lähteneet myös rokotusten vastaiseen yhdistykseen lausunto ylpeilemisen estävästä piikistä ja Vegaaniyhdistykseen ”kuka pelastaa minut tästä lihasta” – lausunto.
Oman rikosrekisteriotteeni puuttumisesta lähetän oheisen kirjallisen selvityksen (Apt.25).
Yhteenvetona toteaisin toimintamme olleen täysin vallitsevien strategioiden ja pitkän tähtäimen linjauksien mukaisia. Kerran luulimme tavoittaneemme uuden ihmisen mukaan toimintaamme, mutta onneksi silloinkin erehdyimme.

about projects

17 kommenttia

 • Hannu Kiuru sanoo:

  Tästä näemme hyvin, miten samanlaisten ongelmien kanssa jo Paavali painiskeli kuin me 2010-luvun ihmiset. Ihminen ei ole parissa vuosituhannessa muuttunut paljonkaan, kirjanpitotavat vain on reformoitu.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Raimo Turunen sanoo:

  Minä, Paavalin salainen opetuslapsi, esitän, ja tämän tehtäväksiannon olen saanut suoraan isännältäni, että perustetaan työryhmä tekemään anomusta paruusian viivästyttämiseksi eli niin sanotusti otamme aikalisän jotta erinäiset ajassamme olemassa olevat epäselvät asiat ja hajaannuksen uhkat saadaan selvitettyä. Käsitykseni tai siis oikeastaan isäntänä käsityksen mukaan paruusia on sillä tavoin vaivattomampi.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Raimo Turunen sanoo:

  Olen kovasti pahoillani epätarkasta ilmaisustani edellä. Selattuani muistiinpanojani huomasin, että Paavali ei suinkaan puhunut paruusian viivästymisestä vaan lisäviivästyksestä. On siinä sentäs ero. Ja tuskin tällaista varten tarvitsee komiteaa, eiköhän tuo mene läpi ihan virkamiespäätöksellä.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Elias Tanni sanoo:

  ”Mietin juuri, miten kamalassa maailmassa elämme, kun lasten retkikin on turvallisuus- ja tapahtumariski” sanoi pappi juuri ”Panta kaulassa”- sarjassa TV1:lla

  http://www.bbc.co.uk/programmes/b0178fhq.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Markku Hirn sanoo:

  Asianomaiselle Taholle luottamuksellisesti.

  Yllä mainittu Paavali on laajalti tunettu kansanvillitsijä. _Ehdotan, että on aika jarruttaa hänen toimiansa Aasiassa ja Kreikassa.

  _Ehdotan lisäksi, että kun hän seuraavan kerran tulee Juudeaan ja hän tavalliseen tapaansa provosoi Sandheredia, niin he voivat pitää huolen siitä että me saamme hänet haltuumme.

  -Edelleen ehdotan, että vedoten hänen rooman kansalaisuuteensa lähetämme hänet Roomaan tutkittavaksi . On parempi metelien välttämiseksi siirtää asia pois paikallisilta viranomaisilta korkeammalle taholle.

  Niinkuin siepatusta raportista nähdään ,nuo ns kristityt esiintyvät tavalla joka tekee heistä valtakunnan vihollisia mainitun Paavalin ollessa heidän pääagenttejaan. Liike tuntuu olevan hajanainen ja hän on sen yhdessä pitävä voima. Eliminoimalla hänet tulee liike kuolemaan itsestään aikaisempien esimerkkien mukaan.

  Viran puolesta

  Titus F Josefus

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Salme Kaikusalo sanoo:

  Ketä tai keitä yritetään eliminoida nykykirkossamme? Olisiko yksi ryhmä lähetyshiippakuntalaiset, heidäthän on jo ulkoistettu?

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Teemu Kakkuri sanoo:

  2 Tim 4: 19 Sano terveisiä perheneuvontakeskuksen projektikoordinoijalle Priscalle ja hiippakuntadekaanille Aquilalle, TT sekä diakoniatukiryhmän yhteyshenkilön Onesiforoksen perheelle. 20 Erityisnuorisotyönjohtaja Erastos jäi Korinttiin. lapsi- ja varhaisnuorisokasvatuksen vastuuryhmän varapuheenjohtajan Trofimoksen, joka oli sairaana, jätin Miletokseen. 21 Yritä päästä tulemaan ennen talvea! Sinulle lähettävät terveisiä jumaluusoppineet asessorit Eubulos ja Pudens, lainoppinut asessori Linos, virkaatekevä määräaikainen osatoiminen notaari Claudia ja koko tuomiokapituli. 22 Herra olkoon sinun henkesi kanssa! Armo teille!

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Riitta Bonny sanoo:

  Byrokratiaa saisi vähentää myös jouluna niin että yhä useammalla paikkakunnalla järjestettäisiin aattoillan joulujuhla vaikka vapaaehtoisvoimin niille, jotka muuten olisivat yksin.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Pesonen sanoo:

  Riitta. Mikähän estää meitä järjestämästä tapahtumia yksinäisille? Siinähän ei pyrokratiaa kaivata, ku me pistetään tuulemaan. Jos järjestämme sen yhdessä niin kaikki sujuu varmasti hyvin. Mikäli teemme siitä ehdotuksen kirkolle, niin kaikki hyvät aikomukset raukeaa pyrokratian rattaisiin.

  Ilmoita asiaton kommentti