Isiemme kärsimät vääryydet. Unohdettava vai kaivettava esiin?

Artikkeli KotimaaPro:n puolella 29/11/18 Raija Rantolan esityksestä konstellaatioon, joka mahdollistaa menneitten sukupolvien asioiden uudelleenjärjestelyn. Tämä on kirjoitettu, niinkuin se olisi hengellisyyteen liittyvää, vaikka Raamattua eikä Jeesusta tai Jumalaa mainita.

“Nyt heidän jälkeläisensä kantavat harteillaan käsittelemättä jääneitä sotataakkoja ja sisällään jälkiä menneistä sukulaisista, joita oli aikanaan liian tuskallista muistaa.”

Psykoanalyysi, prykoterapiat ja yleensäkin psykologia ‘hoitaa’ sitä osaa ihmisessä, josta Paavali kirjoittaa, Room.13:14: “vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät.”

Siis uskovan liha ei tarvi hoitoa, vaan Hengellä kuolettamista, unohtaa menneet, Kristuksessa on Uusi sijaan tullut, vt. Jes. 43: 18 Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. 19 Katso, minä teen uutta;…

Uskomattomalla taas ei ole muuta kuin liha, jota voi hoitaa. Kaivaa ‘komerosta’ suvun, perheen jäsenten ahdistuksia, jos oman aineiston dramaattisuus tuntuu vähäiseltä.

Raija Rantola näkee jälkipolttoisen järjestelyn, jota on n. 30 vuoden ajan alettu kutsumaan ‘konstellaatioksi’, olevan avain, niin mihin?? Mielestäni se on ‘avain’ mm. oikeutettuun katkeruuteen, jota pitää hoitaa. Miten tällaista ‘työmaata’, voidaan  perustella hengellisesti? Toisaalta sitä ei tässä artikkelissa yritetäkkään.

Psykologian uudet määrittelyt/termit on osattava, jotta ihmiskunnan mittainen vaiva voitaisiin saada hallintaan,  -   ilman Jumalaa.  Salomon tutki ja koetteli kaiken ja tuli siihen tulokseen, ettei mitään uutta ole eikä tule olemaan. Vt. Saarn 1:

9 Mitä on ollut, sitä vastakin on; ja mitä on tapahtunut, sitä vastakin tapahtuu. Ei ole mitään uutta auringon alla.

10 Jos jotakin on, josta sanotaan: "Katso, tämä on uutta", niin on sitä kuitenkin ollut jo ennen, ammoisina aikoina, jotka ovat olleet ennen meitä.

11 Ei jää muistoa esi-isistä; eikä jälkeläisistäkään, jotka tulevat, jää muistoa niille, jotka heidän jälkeensä tulevat.

Mitä käsittelemättömiin menneitten polvien taakkoihin tulee, niin niitä ja runsaasti muita, näissä konstellaatio- ja psykoanalyysi hoidoissa kaivetaan ‘korjattaviksi’. Edellä oleva Salomonin toteamus esi-isien muistoista, on yksi monista Raamatun opetuksista, että menneitä älkää muistelko, ei edes omia pahoja tekoja, jotka on anteeksi saatu, saatikka sisällissota valkoiset-punaiset, sekä laman aikaiset omaisuuksien menetykset.

“Olemme kokonaisuuksia. Mukanamme kulkee kaikki: ihmiset, paikat, tapahtumat, jopa eri ikävaiheemme. Vaikka emme tietäisi niistä mitään, ovat ne meissä, joskus epämääräisenä pahana olona tai outoina tunteina.”

En näe mitään raamatullista pohjaa suvun kokoisille kokonaisuuksille, jotka pitäisi hoitaa konstellaatiolla, psykoanalyysillä, koska ne ovat taakka jälkeläisten hartioilla. Toisaalta kaikki on hoidon tarpeessa, niin rikkaitten ja kuuluisuuksien, kuin köyhien juoppojen jälkeläiset. Keskinkertainen ‘harmaa’ massa saattaakin osoittautua suurimmaksi ryhmäksi, joka kärsii, — keskinkertaisuudesta, tavallisuudesta, kunnollisuudesta jne.

 Jumalalla on jokaiselle ihmiselle hyvä suunnitelma ja Hän haluaa johdattaa siinä, vt. Jes 30:21 Ja sinun korvasi kuulevat takaasi tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle: "Tässä on tie, sitä käykää".

Jumala johdattaa ja opettaa, vt. Ps. 25: 9 Hän johdattaa nöyriä oikein, hän opettaa nöyrille tiensä. 

Ihminen ei voi nöyrtyä Jumalan johdettavaksi ja opetettavaksi, jos hän ei ole Jumalan lapsi, uskoontullut. Uskovaisellakin liha ei haluaisi alistua Hengelle, koska se tietää lihan kuolemaa. Mutta uskovana, puutteellisenakin ja erehtyen, matka Jeesus-tiellä etenee.

Mielestäni psykonalyysi/konstallaatiot, psykoterapiat eivät edusta todellista apua, etenkään uskovalle. Uskomaton ihminen on kykenemätön vastaanottamaan Jumalan terapiaa tai yleensä apua. Eikä Jumalakaan sellaista hyvää tee väkisin.

Salomon ymmärsi kuinka kaikki hyvä anti, kuten oikea tieto, tulee vain Jumalalta. Tämä tieto on Kirjoituksissa, Jumalan sanassa, mutta niihin sisälle pääsy edellyttää yhteyttä Itse Sanaan, Jeesukseen. Sen jälkeen ei tyhminkään, ei edes hullu voi eksyä.

48 kommenttia

 • Reijo Mänttäri sanoo:

  Jonkinlaisena lisäpainotuksena, siihen mitä muunmuassa Jesaja 43: 18 toteaa menneen unohtamisesta ja uuden sijaan nousemisesta. Kysymys on langenneen ja nouseen, parannuksen tehneen asema Jumalan edessä. Jeesus tuli kutsumaan syntisiä parannukseen, eikä syntisiä jatkamaan synnin harjoittamista. Tästä erinomainen totemus Paavalilta Tiitukselle.

  3 Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia, elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme. 4 Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, 5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,

  Tai Pietarin muistutus minkälaisia me ENNEN olimme. 1. Piet. 4:

  2 ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. 3 Riittäähän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa vaeltaessanne irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalain palvelemisessa. 4 Sentähden he oudoksuvat sitä, ettette juokse heidän mukanansa samaan riettauden lätäkköön, ja herjaavat.

  Kumpikin UT:n kohta ja Jesajan ilmoitus parannuksen tehneille, kuuluu, että entisiä ei edes muistella.

  Mitä menneisyyden muistelemiseen tulee, niin ne ovat Jumalan suuret työt, jotka ovat olleet todistuksena esim. siitä kuka Jeeus oli, kun hän lihaan syntyi. Myös Israelin kansan tottelemattomuudet on kirjattu varoitukseksi niinkuin Daavidin lankeemuskin.

  Rantolan ja konstellaatio psykologien työmaa on kielteisten kaivelu, jopa vailla ahdistusta esi-isien kohtaloista. Markku Hirn tiivisti hyvin olemattoman olevaksi tekemisen, eli jos ei ole tarvetta niin luodaan sitä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Sami Paajanen sanoo:

   > Ja sitten on myös otettava muitakin näkökulmia huomioon.

   ” Jokaiseen ihmiseen ovat tallentuneet myös hänen vanhempiensa kokemukset, erityisesti äidin – se, miten hänen äitinsä eli ja mitä teki odotusaikana; oliko hän huolestunut, oliko hänen her­mostonsa kuormittunut, oliko hän iloinen, murheellinen tai masentunut. Koko hänen hermostonsa vaikuttaa varttuvan sikiön hermostoon. Kun lapsi sitten syntyy ja varttuu, hän on omaksunut äitinsä, siis toisen ihmisen, kokemukset. Vanhempien välityksellä ihmisen sieluun muovautuu tila, jonka hän saa mukaansa koko elinajaksi. Se jättää jälkensä häneen, ja monet elämässä sattuvat asiat ovat seurausta siitä. Hänen reak­tioillaan on välitön yhteys hänen vanhempiensa tilaan. Hän kasvaa ja muuttuu, muttei parane. Vastuu ihmisen hengellisestä tilasta liittyy suurelta osin tähän.”

   Täytyy siis nähdä kokonaisuus!

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Mänttäri sanoo:

   Sami P.,

   Hyvä, että näit vaivaa, tuomalla esiin perustelut “kokonaisuudesta”.

   Mitä tulee äidin välityksellä tallentuviin kokemuksiin, niin niistä on paljonkin kirjoitettu, jopa asiaa on ‘tutkittu’.

   Kuitenkaan Raamattu ei sellaista tue, vaan päinvastoin, etenkin Uuden Liiton alettua. Uusi Liitto, on yhtäkuin suora yhteys Kaikkein Pyhimpään, Jumalaan Jeesuksessa. Lapsi syntyy kohdun kautta sellaiseksi, kuin taivasten valtakunnassa olevat ovat. Hänen tilansa muuttuu syntymäkelpoisuudesta henkilökohtaisen uudestisyntymisen kokemukseen, hänen niin halutessa. Meillä jokaisella on synnin seuraamuksesta hyvää ja huonoa, joko syntymästä saatua tai omaksuttua. Kaikki muuttuu uudeksi, kun ihminen uudestisyntyy. Lihan kanssa on koko ajan ongelmia ja se matkustaakin ’teurastuspenkillä’, hengelle alistettuna, kuitenkin niin paljon kuin ihminen itse sallii.

   Koko Raamatun sanoma on kutsu parannukseen, anteeksianto ja unohdus, vt. Jes 43:18,19 ja saman luvun 25. jae, “Minä, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista”.

   Jumalan kutsu parannukseen on sanoma, johon ei voi sotkea psykologiaa hoitamaan ihmisen ‘kokonaisuutta’. Viittasin jo Lutheriin, joka avasi psykologialle tien “kahden regimentin” opetuksen ja opin kautta. Ollaan täysin eri asiassa mukana, kun sanotaan, että ‘täytyyhän ihmisen psykeäkin hoitaa’. Tämän päivän uskottavimmalta vaikuttava opetus (prof. Paavo Kettunen) väittää, että Pyhä Henki toimiakseen ‘tarvii’ psykologiaa.

   Niin Luther kuin Kettunen puhuvat Kirjoituksia vastaan.

   Jos Raamattu ei ole ensimmäisellä sijalla, niin Raamatun kokonaisuus ontuu. Ei enää tiedetä mihin uskoaan perustaa. Siihen mitä viisaat sanovat Raamatussa kirjoitetun vai siihenkö, mitä Raamatussa on kirjoitettu. Kaikki väitteet on läpäistävä ‘Testityökalu’.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sami Paajanen sanoo:

   Reijo M.

   ” Kuitenkaan Raamattu ei sellaista tue, vaan päinvastoin,..” Olet aivan oikeassa, Raamatusta emme löydä kaikkea, se ei ole esim. auton moottoritilan korjausmanuaali. Tästä ei tietenkään seuraa, että ne asiat mistä Raamattu ei kerro olisivat lähtökohtaisesti Raamatun vastaisia. Jos luemme raamattu väärin ymmärrämme sen myös väärin.

   Se mitä itse kritisoit kirjoituksessasi, myönnät sen seuraavassa hetkessä todeksi. Lainaus ” Meillä jokaisella on synnin seuraamuksesta hyvää ja huonoa, joko syntymästä saatua tai omaksuttua.” ( Reijo M).

   Tästä juuri on kysymys ja tämän vahvistaa monet kohdat Raamatussa. Uudesti syntyminen ei poista syntiinlankeemuksen seurauksia. Liha on meissä kunnes se kuolemassa poistetaan. Uudesti syntyminen ei skalpeeraa lihaa pois, vaan kristityssä on kaksi luontoa, vanha ja uusi. Jumalan kuvan palauttaminen alkaa uudestisyntymisen hetkessä ja Jumalan kaltaiseksi tuleminen on prosessi ( parantumisprosessi) jota ei saavuteta hetkessä. Tämä prosessi jatkuu myös ilmeisest kuoleman jälkeen. Tähän prosessiin tässä ajassa kuuluu katuminen ja syntien tunnustaminen, tämä on alituinen tila. Tavoiteena on himojen karsiminen ja mielenliikeiden hallinta Jumalan avulla. On siis väärin luulla, että uusi luonto ei osallistuisi tähän kamppailuun vaan että se olisi jo täydellinen eikä kärsisi ongelmista jonka taistelu aiheuttaa.

   Oikeastaan en ymmärrä Reijo M. mitä yrität sanoa, voisit sitä selventää.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sami Paajanen sanoo:

   Reijo M,

   ” Jumalan kutsu parannukseen on sanoma, johon ei voi sotkea psykologiaa hoitamaan ihmisen ‘kokonaisuutta’. ..Viittasin jo Lutheriin, joka avasi psykologialle tien “kahden regimentin” opetuksen ja opin kautta.”

   Ihminen on ihminen ja psykofyysinen kokonaisuus. Lutherin teksteistä on vaikea löytää kahden regimentin opista tälläistä aasinsiltaa psykologiaa vastaan. Ei taitanut koko tieteen laji olla vielä kovin kehittynyt. On tärkeää, että emme ylihengellistä asioita. >ylihengellisyys on ylpeyden monet kasvot. Joten on parempi antaa ihmisen olla ihminen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Mänttäri sanoo:

   Voi olla, että kiirehdit lukemisessasi, josta syystä viittauksesi tekstiini on, lievästi sanottuna, tarkoitushakuista. – Kaikella on Raamatun tuki tai ei ole. Kaikkea ei ole kirjoitettu Raamattuun, koska Jumala luodessaan ihmisen antoi hänelle kyvyn ymmärtää, esimerkiksi kun Hän pani ihmisen Eedeniin, paratiisiin, viljelemään ja varjelemaan sitä. Aabrahamin hoidossa hänen karjansa ja palvelijansa menestyivät. Ihmisessä on kyky hoitaa ajallisia asioita. Hän voi tehdä sen Jumalan pelossa tai omassa kyvykkäässä ylpeydessään, niinkuin Nimrod. Nimrod rakensi tornin, vedenkestävän ja korkean tarkoituksena ohittaa Jumalan korkeudet, niin ettei vesi enää hukuttaisi ihmiskuntaa.

   ”Jos luemme raamattu väärin ymmärrämme sen myös väärin.” Tässä varmaan tarkoituksesi oli sanoa jotain, mutta, koska tällä sivulla ei ole korjausmahdollisuutta kommenteissa, niin se jäi kesken.


   Toistan usein, että ihminen itsessään ei omaa voimaa synnin ja kiusausten yli. Ihmisen turmeltunut luonto, liha, ihmismieli kulkee uskovan matkassa, mutta Hengelle alistettuna se ei hallitse, eikä tarvi hoitoa.

   Parantumisprosessi ei ‘jatku kuoleman jälkeen’. Mikään kehitys eteen- eikä taaksepäin jatku kuoleman jalkeen. Tämä on selvää, mielestäni, jos vain Raamattua luetaan, mutta hyvin epäselvää, jos ‘tunnareita’ luetaan.

   Mielestäni sanot osittain mitä olen jo sanonut, tai väität ettet ymmärrä mitä olen sanonut?. Et, mielestäni, ota huomioon, että olen maininnut lihan matkustuspaikan, “teurastuspenkin”. Se on karrigointia, mutta olen viitannut Kol.3:5 “Kuolettakaa (nekroo) siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta”. Ei kukaan uuudestisyntynyt väitä, että kerralla liha poistuisi, en minäkään. Siksi jälleen kerran kehotan sinua lukemaan mitä olen kirjoittanut lihan haitallisuudesta jokaiselle uskovalle. Lihan alistaminen Hengelle, himojen ja halujen kuolettaminen edistyy, vaikka eri nopeuksilla, uskovasta riippuen, – mutta: ILMAN PYRKIMYSTÄ pyhitykseen, ei kukaan ole näkevä Herraa. 


   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Antti Hämäläinen:””. Myös uudestisyntyneellä voi sielussa/sydämessä olle erilaisia sukurasitteita, tuhoisia asenteite jotka on peritty perheessä.””

  Mikä on uudestisyntyneen suku, onko hän lihasta vai Jumalan hengestä?

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Antti Hämäläinen helpotetaan kysymystä kun tuntuu olevan vaikea vastata.

  Voitko koota viinirypäleitä orjantappuroista?

  Entä voitko löytää hengellisen opettajan opeista iankaikkista elämää kun hän hyväksyy toisuskoisten vainot ns ”Raamatullisina”?

  Entä ns ”kristittyjen” keskeltä jotka sotivat keskenään, voiko sieltä löytää Rakkautta?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Tuula Hölttä sanoo:

   Ari Pasanen :”Entä ns “kristittyjen” keskeltä jotka sotivat keskenään, voiko sieltä löytää Rakkautta?”

   Vastaanpa näin Viattomien lasten päivänä tähänkin kysymykseen tietojeni mukaisesta näkökulmasta.

   Kun on kysymys sodasta, konfliktiin ajautuneet osapuolet ovat jo käyneet läpi monia vaiheita, joissa asioita on yksinkertaistettu, havainnoista on ”muokattu” valikoivia, tekojen seurauksia ei ole ajateltu, on käytetty yleistyksiä ja mielikuvat vastustajasta ovat tulleet tunteettomiksi.

   Konfliktin osapuolet ovat ajautuneet regressioon, joka ei ole heidän eettisen ja moraalisen kehityksensä mukainen. Regressiossa valheesta on tehty totuus, kukaan ei kanna vastuuta mistään ja kaikki on vastapuolen syytä. Jos vastapuolen tappio sodassa on suurempi kuin oma, se koetaan voitoksi, eikä enää välitetä siitäkään, että edessä saattaa olla omakin tuhoutuminen, kun tärkeintä on, että vastapuoli tuhoutuu.

   Jos haluaa varjeltua mahdollisilta strategisen konfliktin vaiheilta, kannattaa varoa mm. ensi vuoden eduskunta- ja eurovaalien mainontatsunamia, jonka rahoittamiseksi keskenään kilpailevat puolueet ovat luultavasti varanneet n. 9.5 miljoonaa euroa.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Reijo Mänttäri sanoo:

  (Tuon tämän tähän loppuun, ettei häivy väliin.)

  Sami Paajanen 29.12.2018 14:42 Reijo M,

  ” Jumalan kutsu parannukseen on sanoma, johon ei voi sotkea psykologiaa hoitamaan ihmisen ‘kokonaisuutta’. ..Viittasin jo Lutheriin, joka avasi psykologialle tien “kahden regimentin” opetuksen ja opin kautta.”

  Ihminen on ihminen ja psykofyysinen kokonaisuus. Lutherin teksteistä on vaikea löytää kahden regimentin opista tälläistä aasinsiltaa psykologiaa vastaan. Ei taitanut koko tieteen laji olla vielä kovin kehittynyt. On tärkeää, että emme ylihengellistä asioita. >ylihengellisyys on ylpeyden monet kasvot. Joten on parempi antaa ihmisen olla ihminen.

  ———————————-

  Ihmiseen on alussa luotu ihminen, fyysinen ja tunteellinen. Jumala täydellisti työnsä ja puhalsi “emphusao” tähän ‘kuoreen’ Elämän Hengen. 1. Moos. 2: “7 Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieramiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.

  Joh. 20:22, Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: “Ottakaa Pyhä Henki”.

  Voit Septuagintan kautta todeta, että vain näissä kahdessa Jumalan työn täydellistämisessä käytetään sanaa “emphusao”. 


  Ilmoita asiaton kommentti
 • Reijo Mänttäri sanoo:

  Sami Paajanen,

  Voit ottaa minuun suoran yhteyden s-postitse; begra1@hotmail.com, koska tämä julkinen sanailu, joksi se lopussa alkoi kehittyä ja jotka kommentit poistin, ei edistä mitään.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Reijo Mänttäri

  Jo lapsena, aito usko ja sen ilmiöt, saivat minut viihtymään helluntalaisten kokouksissa. Otollisesta tilasta, omakohtaisen uskonlahjan sain vastaanottaa jo 10-vuotiaana. 4 vuotta myöhemmin halusin, että minut kastetaan vedessä, koska Jeesuksellekin se oli vanhurskautuksen täydellistyminen. Nyt lähes "koko maailman" kiertäneinä paluumuuttajina vaimoni kanssa, voimme todeta, että helluntalaisuudessa halutaan noudattaa Alkuperäisiä Ohjeita, vaikka yhtä puutteellisina kuin Alkuseurakunnassa.