Graal osa II

Essenbachin Parzival sisältää idean Jeesuksen dynastiasta. Essenbachin mukaan etenkin Troyesin Graal-kuvaus on väärä ja oikea tieto tulee provencelaiselta Kyot´lta, joka puolestaan on saanut sen eräältä Flegetanikselta, joka oli suoraan kuningas Salomonin jälkeläinen ja oleskeli huom. Toledossa, missä kirjoitti sitten Graalin originaalin ja oikean tarinan. Flegetanis oli tähtientutkija ja sanoi Graal-nimen olleen kirjoitettu tähtiin ja enkelien tuoneen Graalin taivaasta.(Vrt. juutalainen perimätieto salaisuuden enkeli Raziel ´sta, joka olisi kirjoittanut kaiken taivaallisen tiedon adamille safiirikiveen jo Paratiisissa!)
Kyot tutki tarinoita ja löysi yhden mm. Anjousta, missä tarina liittyi läheisesti Mazadan perheeseen ja sitä kautta juutalaisuuteen.
Kyot on mitä varmimmin ollut Guiot de Provins, eräs temppeliherrojen suosima munkki ja trubaduuuri, joka teki pilkkalauluja mm. kirkosta ja Parzivalissa Graalin vartijat olivat nimenomaan temppeliherroja.
Kirjoittaja Essenbach kuten Guiot teki matkan pyhälle maalle, missä näki temppeliherroja toimissaan ja tutustui Kyot´n esikuvaan. Mutta jos temppeliherrat olivat Graalin vartijoita, täytyi Graalin olla olemassa vielä ristiretkien aikaan, ei ainoastaan Arthurin aikaan!
Essenbach saattaa puhuessaan Graalista kivenä viitata Jeesukseen myös kulmakivenä (Pietarikin oli ”kivi”). Juuri Essenbach yhdistääkin Graalin erityisesti Golgataan. ristiinnaulitsemiseen, kyyhkyseen, joka tuo Golgatan kivelle pienen valkoisen leivän.
Kiveen on kirjoitettu kaikkien Graalin etsintä matkalle osallistuvien nimet ja sukukunnat. Jos Graalin vartijat olivat templareita, ovat he kuuluneet johonkin samaan erityiseen ’perheeseen’. Anfortas eli Kalastaja-kuningas, ei ole suinkaan sattumalta Parzivalin eno! Ja kun tämä kuolee, Parzivalista tulee uusi kuningas!!!
Graal omaa siis voiman luoda kuninkaita! (Vihje Merovee sukuun?)
Olivatko Graalin perheen jäsenet alunperin juutalaisia, olihan Flegetanis Salomonin jälkeläinen?
Ainakin Boronion romaanissa ja Perlesvausissa Parzival on juutalainen. Graalin perhe voidaan rekonstruoida Parzival huolellisesti lukien: Parzival on Anfortasin, kuninkaan, veljenpoika. Kuningas oli erään Frimutelin eli Titurelin pojan poika. Sitten voidaan jäljittää eräs Laziliez eli mahdollinen Lasarus, Martan ja Marian veli. Lazielin vanhemmat olivat edelleen ’valitun maan’ Masadoita viitaten Mazadan vuorilinnaan Palestiinassa, missä juutalaiset kävivät katkeran taistelun Roomaa vastaan.

Anjou, mistä Graaal tarun annaalit löytyivät, on edelleen hyvin merkittävä, sillä Parzival oli sieltä kotoisin ja tämä paikkakin assosioituu templareihin ja pyhään maahan Anjoun kreivistä tuli templari 1131 ja hänestä tuli myös oikeasti Jerusalemin kuningas. Avioliiton kautta hän tuli mukaan myös Merovingien kuningashuoneeseen. (Merovingit: Jeesuksen jälkeläisiä?)

Yhteenveto teemaan Graal kuningashuoneena:
Maria Magdaleena, Jeesuksen vaimo tai kumppani (Vrt. Filippuksen evankeliumi) toi siis kohdussaan (Graalissa) pyhän veren Sang Royal’n, Marseilleen ja edelleen Galeehen, missä oli ennestään juutalainen siirtokunta. Täällä syntyi Merovingien kuningassuku Jeesuksen jälkeläisistä. Graalin tarinat on sijoitettu sattuvasti Merovingien dynastian aikaan ja tarinat aktualisoituvat vasta kun Godfroi d´Bouillon, Merovingien kuningashuoneen jäsen, tuli ristiretkien aikaan Jerusalemin kuninkaaksi.
Teoria selittää näin kuningas Meroveen mystisen syntymän ja alkuperän. Olihan lapsella kaksi isää joista toisen symbolina oli vielä – suuri kala!
(Se selittää myös kuningas Dagobert´n murhan, missä kirkko oli osallisena. (Vrt. Topelius: Suolelusenkeli,marski Dagobert! Topeliuksella oli juutalaiset juuret.)
Teoria selittää siis Graalin perheen, temppeliherrat, myös impotentin ja hallitsemaan kykenemättömän kuninkaan ja lopuksi se selittää Godfroi de Bouillonin mystisen sukutaulun. Tuon Loheringin pojan tai pojanpojan, Parzivalin pojanpojanpojan ja Gralin perheen jäsenen. Ja mikäli hän oli Jeesuksen perillinen, selittää se aivan toisella tavalla Godfroin voitokkaan Jerusalemin valloituksen 1o99. Hän ei halunnut vain valloittaa pakanoilta Jeesuksen hautaa vaan saada oikeutettuna haltuunsa vanha Daavidin kuningashuone!
(Salaisuutta vartioivat suvun jäsenten perustama Siionin viisaiden ryhmä, jonka alkuperäinen kotipaikka oli Zionin paikkakunta Sveitsissä, missä sijaitsevan erään rakennuksen ovessa on kuvattu Jeesus helmäterttu kädessään. Viinirypäle on kabbalismissa kivesten symboli ja kuvaa sukua jatkavaa elämän mehua. Hepreassa viinirypäleterttu ja kives palautuvat etymologiassa samaan sanaa. Vertaus johdetaan Noasta ja hänen pojistaa. Kirj. huom.)

Graalin temppeli oli pyöreä kuten siis Arthurin pöytäkin ja myös Golgatha oli pallon mallinen kuten Shakespearen Ruusu ja Joutsen teatteritkin olivat ja nämä mallit johdattavatkin meidät aivan uuteen Graalin tulkintaan, eli pyhän geometrian mukaiseen maailman mikro ja makrokosmiseen niin henkiseen kuin aineelliseenkin malliin:

GRAAL PYHÄSSÄ GEOMETRIASSA:
Tiedämme, mitä on geometria, tuohan sana mieliimme erityisesti kouluajoilta ns. Eukliidisen geometrian, jota edusti ehkäpä tuon geo-metrian tunnetuin väittämä eli kuuluisa Pythagoraan teoreema a2+b2=c2! joka sai käytännön sovelluksia erityisesti antiikin maanmittauksissa tarvittuina matemaattisina apparaatteina.
Mutta mitä siis on nimen omainen p y h ä geometria?
Pyhänä geometriana voimme ymmärtää jumalallisen mielen kosmisen aatteilun matemaattisten heijastustumien ideogrammaattista kuvailua.
Tuon kuvailun lähtökohtana on piste, joka luo ensin suoran, jonka ympärille kaareutuu ympyrä suoran jäädessä ympyrän halkaisjaksi. On saatu ensimmäinen pyhän geometrian vakio eli ympyrän suhde halkaisijaan, joka antiikissa ilmaistiin myös aritmeettisesti lukusuhteena 22/7, joka on myös heprean kirjainten lukumäärän suhde jumalallisiin luomispäiviin. Näin myös heprean luovaa jumaluutta tai oikeammin elämää synnyttäviä voimia kuvattiin kirjaimin m h y l a (elohim), jotka gematrian eli heprean numero-kirjain vastaavuuksissa saavat numerot 4o 5 1o 3o ja 1, jotka ympyrää vastapäivää lukien voidaan järjestää kirjain-numeroiksi 3 1415 eli Piin lukuarvoksi!
Tästä lähtevät jumallista luomistyötä kuvaavat kaikki muut geometriset ja aritmeettiset kuviot ja arvot, joista pyhässä geometriassa ja juutalais-kristillisessä esoteerisessa numerologiassa ovat merkityksellisiä etenkin ne vakiot, joita vailla universumimme ei ainakaan tässä muodossa voisi ilmentyä.
Tätä ilmentymää eli maailmankaikkeuden syntyä kuvaa pyhässä geometriassa erityisesti kaksi yhtä suurta ympyrää, jotka leikkaavat keskipisteissään toisensa ja jotka muodostavat maailmankaikkeuden kohdun eli ns. vesica pisciksen, kaikkien geometristen muotojen ja niiden vastaavuuksien (sinapinsiemenestä supernoviin, vrt. supernovan räjähdyksestä aiheutuva kuvio!!!) äidin, sillä tuon kuvion sisään ja kautta voidaan edelleen piirtää ja johtaa kaikki eukliidisen geometrian peruskuviot, joista saadaan edelleen ns. platonilaiset solidit, joista aiheemme Graalin maljan kannalta olennaisimpia ovat vesican lisäksi ympyrä ja kuutio ja sovellettu viisikulmio.
Näistä mainituista kuvioista lähtien ympyrän säteestä kehän kuudenneksen jänteenä voidaan johtaa niin Iesous Kristhoksen kuin Graalin maljankin ja Athurin pöydän niin aineen kuin hengen maailman syntyä, särkymistä, jälleensyntymistä ja harmonisointia eli eheytymistä koskevat ideat. Näiden kuvioiden perusympyrästä voi johtaa piin, elohjimin ja viisikannan. Kun piirrämme kolme yhtäsuurta ympyrää,joiden kehät leikkaavat toistensa keskipisteet,ja asetamme kaksi ympyröistä kehältään sivuaman janaa, muodostuu janan yläpuolelle munakuppia tai maljaa muistutava kuvio, joka voi hyvin kuvata myös raskaana olevan naisen vatsanpohjaa. Graal symboloikin tässä raskaana olevan Maria Magdaleenan kohtua. Yksi kohtu-sana on hepreaksi myös sattuvasti ’pata’.

Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli
  1. Erään Graal version mukaan Maria Magdaleena tuli Josef Arimatialaisen kanssa Ranskaan lähelle Marseillea, missä pyhä Graal yhä tänään on. Ja legenda saa vahvistusta siitä, että 1500-luvulla kuningas Renee d´Anjou keräsi juuri ”Graalin maljoja”. Mutta Maria toi Ranskaan Graalin, ei vielä välttämättä kirjaimellista maljaa vaan kohtumaljassaan olevan Jeesuksen perillisen. (Vrt. Barbara Thiering: Jesus The Man.)
    Essenbachin Parcival oli ”lesken poika” ja Maria oli Jeesuksen leski! (Jeesus oli naimisissa) Vapaamuurarit kutsuvat vielä tänään itseään samoin lesken pojiksi. Motiivi palautuu Isikseen, Osiriksen leskeen ja Raamatun Nainin leskeen.
    Haavoitettu kuningas oli Parzivalin oma eno (Tai isä?)
    Boronin Graal tarinasta voisi puolestaan päätellä, että Galahad olisi ollut Joosef Arimatialaisen poika ( Siis Jeesuksen veli, jos arimatialainen oli Jeesuksen isä eikä eno?) Näin alkaa hahmottua ns. Graalin perhe, Jeesuksen dynastia!

    Perlesvaus oli juuri temppeliherrojen kirjoittama. Teoksessa on luvun 33 eli vapaamuurariuden skottilaisen riituksen asteluvun suuruinen joukko ritareita , joilla oli rinnassa punainen risti. D. Troyesille Graal oli määrittelemätön kultainen esine, Boronille malja, mutta Perlesvausissa Graal omasi myös jonkin merkityksellisen salaperäisen tason: ehkäpä juuri Jeesukseen liityvän salaisuuden. Ja Galahad näkee Graalin maljasta nousevan nimenomaan Kirstus-lapsen. Tässä tulkinta-tasossa näyssä on kyse Jeesuksen lihallisen jälkeläisen, Raamatun Jeesus Justuksen, syntymisestä Marian kohdusta.