Evankeliumi – Jumalan viisauden sana

Huhtalaavu on Koisthuhdassa. Kulmankunnan kansakoulussa aloitin koulunkäynnin.  Sieltä siirryin Someron yhteiskouluun.  Ylioppilaaksi tultuani opiskelin Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa.

Koko elämä on oppimista. Nyt jo lähes 80 vuotiaana, puolta vuotta vaille, pyrin lukemaan aina, kun valaistus riittää silmilleni.

Sirakin kirjassa Viisauden opettaja kutsuu viisauden lähteille janoa sammuttamaan. Siinä sanotaan:

Hankkikaa viisautta!

Tiedon jano ulottuu läpi elämän. Erityisesti meille papeille näyttää lukeminen olevan aika yleistä.  Se pitää ajatuksemme tuoreina ja antaa virikkeitä työtämme varten.  Tuttavapiirissäni on useampia innokkaita lukijoita.  Tässä muutama päivä sitten, Aleksis Kiven päivän jälkeisenä päivänä, vaihdoimme ajatuksia  erään ystäväni  kanssa puhelimessa. Opiskelimme teologiaa samoihin aikoihin. Jo tuolloin  tunsin  hänet innokkaaksi lukijaksi.  Hän  oli uudelleen lukenut Seitsemän veljestä, hänen tapansa suomalaisen kirjallisuuden päivän  kunnioittamiseksi. Ystävälläni on valtava kirjasto kotonaan, Raamattujakin tai sen osia yli 170 kielellä

SUNNUNTAI 22.10.2023

21. sunnuntai helluntaista

Jeesuksen lähettiläät

Sunnuntain evankeliumissa Luuk. 10:1–12 Jeesus lähettää 70 opetuslastaan julistamaan Jumalan valtakunnan sanomaa.  Työkenttä oli laaja. Lähettiläitä tarvittiin paljon.  Yhä edelleen koko maailman tavoittamiseksi evankeliumille tarve on mittaamattoman suuri.  Vielä 2/3 maailman väestöstä on kirkon ulkopuolella.  Uutta voimaa, uutta intoa ja uutta rohkeutta tarvitaan Jumalan sanan levittämiseksi,  niin  että kaikki kansat voidaan kasteen kautta opetuslapseuttaa Jeesuksen omien joukkoon.

Yksi kohta Jeesus Siirakin opetuksesta.  Hän on vaikuttanut Jeesus Nasaretilaisen ilmaukseen, mitä on hänen seuraajakseen tuleminen. Opetuslapsekseen siirtyminen ikeen ottamista, avautumista oppia saamaan, ryhtymistä uutta omaksumaan, viisastumaan, elämän ymmärrykseen kypsymistä, uskon ja toivon kasvamista, kaikin tavoin varttua Jumalan kutsun käsittämisessä ja toteuttamisessa.  Lepo  ja rauha löytyvät Vapahtajamme silmien edessä:

Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. (Matt. 11:29)

Aikansa oppineinpana miehenä Vapahtajamme käytti pari vuosisataa aikaisemmin eläneen kaimansa ilmaisua oppilaakseen tulemisesta:

Hankkikaa viisautta! Siihen ette tarvitse rahaa.
Taivuttakaa niskanne ikeen alle,
ottakaa opetukset vastaan;
viisaus on lähellänne, löydätte sen kyllä.

 

 

Pyhän apokryfiteksti:  Sir. 51:23–30

Viisauden opettaja kutsuu:

Tulkaa minun luokseni, oppimattomat,
majoittukaa taloon, jossa opetan!
Kuinka kauan olette ilman kaikkea tätä
ja kärsitte polttavaa janoa?
Tästä olen puhunut, tämän vuoksi olen avannut suuni:
Hankkikaa viisautta! Siihen ette tarvitse rahaa.
Taivuttakaa niskanne ikeen alle,
ottakaa opetukset vastaan;
viisaus on lähellänne, löydätte sen kyllä.

Katsokaa minua: olen uurastanut vain vähän aikaa
mutta olen löytänyt rauhan ja levon.
Hankkikaa oppia, vaikka se veisi paljon hopeaa;
oppi auttaa teitä hankkimaan paljon kultaa.

Iloitkaa Herran hyvyydestä,
älkää hävetkö virittää ylistyslaulua hänelle!
Tehkää työnne ennen kuin aikanne päättyy,
niin hän ajallaan antaa teille palkkanne.

 1. Matias ja perisynti

  Juutalaisvihasta tulee perittyä syntiä, jos lapset kasvatetaan evankeliumin ja kristillisen uskon piiriin. Näin yksinkertaista se on. Te ette halua herätä siihen tietoisuuden tilaan, että peritty synti tulee kasvatuksen seurauksena. Se ei ole automaatio. Vastasyntynyt lapsi on aina puhdas paperi, elämä ja ympäristö kirjoittavat siihen oman maailmansa kuvan, aikuistuttuaan lapsi joko yhtyy siihen, tai kyseenalaistaa sitä, jos näkee sen virheet.

  Tällä tavalla se on periytynyt sukupolvelta toiselle, ja sitä on levitetty myös ympäri
  maailmaa. Näin se periytyy myös palestiinalaisilla, kun lapset siihen kasvatetaan. Siksi ihmettelenkin, että ketä ovat palestiinalaiset siviilit Gazan alueella, kun viha istutetaan jo lapsiin, jopa äitien toimesta. Tuskin siellä yhtään neutraalia, puolueetonta siviiliä on.

  Ikävä kyllä näyttää siltä, että maailma ei muutu, eikä parane, ellei ensin tule verisiä juutalaisuhreja sitä korjaamaan. Senkin jälkeen korjaantuminen kestää vain hetken, kunnes se taas nousee uudestaan pintaan. Vainojen historia, joka siellä linkissä tuli esille, kertoo sen hyvin selvästi.

  • Tarja

   1) Orientin ajattelutapa on erilainen kuin meidän suomalainen tapamme ajatella. Viimeksi eilen illalla pitämässäni tilaisuudessa tuli puhetta Israelin tilanteesta viime aikoina.

   Totesin, että meillä suomalaisessa ajattelussa voidaan oloja muuttaa, kun vain sovitaan uusista tavoista. Sen sijaan Orientissa menneitten sukupolvien kokemukset sanelevat nykykäyttäytymisen tyyliin: ”Koska sinun isoisäsi isoisä loukkasi minun isoisäni isoisää, niin en voi olla sinun kaverisi.” Tämän riippuvuuden takia monet länsimaiden yritykset lopettaa noissa maissa olevia kriisipesäkkeitä eivät osu maaliinsa, koska ei osata hoitaa ongelmien juuria, niiden muinaisia lähtökohtia usemman sukupolven takaa.

   Tarvitaan siis paljon esirukousta ja uudelleen ja uudelleen uusia yrityksiä noiden katkeruuksien taustojen hoitamisessa.

   2) Länsimaisen antisemitismin juuret nousevat todellakin kaukaa. Kuten olen jo useamman kerran tuonut esille, niiden taustalla on ikivanha kiista läntisen Välimeren yliherruudesta Rooman ja Karthagon välillä. Ulkonaisesti tuo päättyi Karthagon hävitykseen, mutta sen vaikutus kansojen välisten varautuneitten ja epäluuloisten puoliksi tiedostuksen ja ei-tiedostetun tason alueella ovat kulkeneet läpi vuosisatojen puhjeten milloin missäkin päin esiintyviin juutalaisvainoihin.

   Tarvitsemme siis jokaisena aikana yhä uusia pyrkimyksiä antisemitismin torjumiseksi kaikissa kultuurin yhteyksissä.

  • Tarja

   3) Ihmisen kasvatus kristinuskon piiriin sisältää sanoman rauhasta ja rakkaudesta ihmisten välillä. Jotta antisemitismi saadaan kitketyksi nykyaikana tarvitaan enemmän ja kirkkaammin Kristuksen evankeliumin sanomaa, jotta epäluulot voidaan kitkeä pois ja avoin suhtautuminen keskuudessamme eläviin juutalaisiin pääsee yhdistämään meitä yhteisessä arkitodellisuudessamme.

   Oma kokemukseni on ollut jo nuoruudestani asti, että siellä missä evankeliumi on otettu todesta, siellä myös on pidetty ystävällisiä suhteita juutalaisiin, mutta siellä missä evankeliumi ei ole samalla tavoin päässyt esille arkisen elämän todellisuuteen, siellä myös asennoituminen juutalaisuuteen on ollut varautuneempaa, toisinaan jopa hylkivää tai muutoin asenteellisesti vääristynyttä.

   4) Perisynti ei ole pelkistettävissä vain kasvatukseen eikä myöskään pelkästään meidän perintötekijöihimme. Sekä luomisen tapahtuma syntymässämme että meidän saamamme kasvatus elämäämme varten ovat JUMALAN ANTAMIA LAHJOJA. Jokainen syntymäpäivähän on Jumalan luomistyön ylistyksen päivä ja jokainen viisautta lisäävä kasvatus on osallisuutta Jumalan työhön ihmisen kasvatuksessa.

   Sen sijaan perisynti on meidän Jumalan tahdosta langenneen perustilamme aiheuttama syyllisyytemme, joka saa meidät tuottamaan rakkauden ja hyvyyden vastaisia ajatuksia, sanoja ja tekoja, joilla loukkaamme kanssaihmisiämme ja luomakuntaamme sen kaikilla tasoilla.

   Kristinoppi 1948 määrittelee perisynnin näin:

   22. JUMALAN KUVA TURMELTUNUT.

   Syntiinlankeemuksessa Jumalan kuva ihmisessä turmeltui. Ihminen mieltyi pahaan. Hänellä ei enää ole halua eikä voimaa hyvään. Hän ei rakasta Jumalaa, vaan itseään ja maailmaa.

   Tämä jumalanvastainen taipumus kulkee perintönä koko ihmissuvussa, ja sitä sanotaan perisynniksi. Tästä sisäisestä turmeluksesta johtuvat pahat ajatukset, puheet ja teot, joita sanotaan tekosynneiksi.

   Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa; kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Room. 3: 10–12.

   Sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset. Matt. 15:
   19.

   Minä vaivainen syntinen ihminen, joka olen syntynyt syntisestä sukukunnasta. Kirkkokäsikirja.

  • Sen sijaan perisynti on meidän Jumalan tahdosta langenneen perustilamme aiheuttama syyllisyytemme,

   Minä en ole koskaan käsittänyt tämän ’perustilanteen’ syntyä. Että parin yksilön eli Eevan ja Adamin yhdestä tekosynnistä, jota tehdessään eivät edes ole tienneet tehneensä pahaa, koska tulivat pahasta tietoiseksi vasta teon tehtyään, Jumala rankaisi miljardeja ja taas miljardeja tulevia ihmisiä punomalla heidät jo äitien kohtuihin lähtökohtaisesti kadotukseen joutuviksi; ihmisiä , joilla ei ko. teon kansa ole kuitenkaan ollut sitten niin mitään tekemistä? Onko tämä oikeudenmukaista eli vanhurskasta?
   Ja tässä kohta yleiskäsitteen ’ihminen’ merkityksessä ihmiskunta käyttäminen on minusta myös semanttista hämäystä, sillä ensimmäisen parin jälkeinen ihmiskunta ei mihinkään lähtökohtaiseen syntiin langennut.

  • Ari

   Syy oli yksinkertainen. Kansa alkoi murista sekä maallista että hengellistä esivaltaansa vastaan, kansan pomoa Moosesta vastaan ja kansan hengellistä johtajaa ylipappi Aaronia vastaan.

   Kapinoidessaan tätä Jumalan asettamaa esivaltaa vastaan he jopa toivoivat itselleen kuolemaa.

   Ja kuinkas siinä sitten kävikään!!!

   He saivat sen mitä pyysivät !!!!

   4.Mooseksen kirja:

   14:1 Silloin koko kansa alkoi huutaa ja parkua, ja kansa itki sen yön.
   14:2 Ja kaikki israelilaiset napisivat Moosesta ja Aaronia vastaan, ja koko kansa sanoi heille: ”Jospa olisimme kuolleet Egyptin maahan tai tähän erämaahan! Jospa olisimme kuolleet!
   14:3 Ja miksi viekään Herra meitä tuohon maahan, jossa me kaadumme miekkaan ja vaimomme ja lapsemme joutuvat vihollisen saaliiksi! Eikö meidän olisi parempi palata Egyptiin?”
   14:4 Ja he puhuivat toinen toiselleen: ”Valitkaamme johtaja ja palatkaamme Egyptiin”.

   Jne

   Koko tapahtuma alusta loppuun on kerrottu täällä

   https://www.koivuniemi.com/raamattu/?tila=pikahaku&kaannos=fi-38&kokoluku=1&hakuehto=4mo+14

   Joten luopuessaan Jumalan kansan laumasta he joutuivat lauman ulkopuolelle — eli siis — kuolemaan.

  • 27 ”Kuinka kauan tämä häijy joukko napisee minua vastaan? Minä olen kuullut, kuinka israelilaiset napisevat minua vastaan.
   28 Sano heille: Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, aivan niinkuin te olette minulle puhuneet, niin minä teille teen.
   29 Tähän erämaahan kaatuvat teidän ruumiinne, teidän kaikkien, jotka olette katselmuksessa olleet, niin monta kuin teitä on kaksikymmenvuotisia ja sitä vanhempia, jotka olette napisseet minua vastaan.
   30 Totisesti, te ette pääse siihen maahan, jonka minä olen kättä kohottaen luvannut antaa teille asumasijaksi, ei kukaan teistä, paitsi Kaaleb, Jefunnen poika, ja Joosua, Nuunin poika.(4.Moos)

   Eikö tuossa selkeästi sanota että ”napina” kohdistui Jumalaa kohtaan, siis ei esivaltaa.

  • Ari

   Etkö huomaa, että molemmat näkökulmat KUULUVAT YHTEEN.

   Luvun alussa kerrotaan mikä on tuon kapinan ulkonainen merkki: Kapina kansan johtoa vastaan eli siis kieltäytyminen toimimaan YHTEISEN KANSAN HYVÄKSI kansan yhteisen johdon alaisuudessa

   ” Ja kaikki israelilaiset napisivat Moosesta ja Aaronia vastaan, —”

   ja sitten kerrotaan, mitä tämä ulkonainen eli siis yhteiskunnan yhteistä kansaa ja sen kansankirkkoa eli siis konkreettista Jumalan kansaa vastaan suunnattu kapina merkitsee Jumalan edessä: ”Minä olen kuullut, kuinka israelilaiset napisevat minua vastaan.”

   Joten joka kerta kun kapinoit kristikunnan yhteistä kirkkoa vastaan, sinä kapinoit itse Jumalaa vastaan, joka juuri konkreettista kirkkoa evankeliumin julistuksen välineenä käyttäen kutsuu sinua parannukseen, elämään rauhassa Kristuksen kansan kanssa.

  • Matias Roto kovimpa vertaat papistoa Moosekseen eli mielestäsi tuli olla kuuliainen kirkolle vaikka se opettaa selkeästi Jumalan sanan vastaisesti, ei onnistu, onneksi meillä on Raamattu mistä löytyy puhdas evankeliumi ja sieltä selkeä Jumalan tahto kuulla Jeesusta.

   Siis mitä hyötyä on ihmiselle täällä maan päällä oikeasta uskosta eli kuuliaisuudesta Jeesukselle?

  • Ari

   Se että Raamattu, Jumalan sana, on kirkon kirja, on ollut niin itsestään selvä elämän todellisuus, ettei edes ollut tarvetta tarkemmin määritellä Raamatun olemusta, vaikka sitä oli vuosisatojen kuluessa jatkuvasti ja uutterasti tutkittukin.

   Vasta Trenton kirkolliskokouksessa 1545-1563 Raamatusta tehtiin yksityiskohtainen päätös.

   NELJÄS ISTUNTO (8.4.1546). I Dekreetti pyhästä Raamatusta ja apostolisesta traditiosta. II Dekreetti Raamatun Vulgata-laitoksesta ja Raamatun tulkitsemisesta.

   https://katolinen.fi/asiakirjoja/trenton-kirkolliskokous/

  • Ari

   Huomaan sinun puhuvan aivan päättömiä. Kuka tahansa voi omin silmin nähdä sen kuinka kummassa kehtaatkin päästellä suustasi mielettömyyksiä.

   Jokainen joka ottaa Raamatun käteensä voi siitä todeta, että Raamattu on Kirkon kirja.

   Esimerkiksi ensimmäisenä kouraani tullut Raamattu alkaa sanoin:

   PYHÄ RAAMATTU

   VANHA TESTAMENTTO

   xi yleisen Kirkolliskouksen v. 1933 käytäntöön ottama suomennos.

   UUSI TESTAMENTTI

   XII yleisen Kirkolliskokouksen v. 1938 käytäntöön ottama suomennos.

   TURKU . HELSINKI

   SUOMEN PIPLIASEURA

   1966

  • Ari

   Pyritkö väistämään sen että tulit puhuneeksi tyhmyyksiä kieltäessäsi Raamatun olevan kirkon kirja?

   Vastaan kuitenkin kysymykseesi.

   Kaste on lahjoittanut minulle iankaikkisen elämän armon lahjaksi.

   Muista Ilm. 7. luvun kuvaus siitä, miten lukematon määrä kaikista kansoista kokoontuu taivaan iloon Jumalan eteen. He ovat siellä kasteen lahjoittaman elämän ansiosta. ”Ovat pesseet vaaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.

   Ja huomaapa että taivaskuvauksessa Karitsa istuu Jumalan valtaistuimella ja sieltä virtaa iankaikkisen elämän antavan veden virta, viittaus siihen miten kaste on iankaikkisen elämän perustana, Jeesuksen pelastustyö vaikuttaa meidän aikaamme tulevaisuudesta käsin, Jumalan valtakunnan täyttymyksestä käsin kasteen veden eläväksitekevä lahja on ylösnousemuksen ja iankaikkkisen elämän todellisuuden ojentamista tulevaisuudesta käsin tämän hetken elämäntilanteeseemme.

   Ilmestyskirja:

   22:1 Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta.
   .

  • Ari

   Saman sanoo myös Wittenbergin yliopiston Raamatunselityksen professori Luther Vähässä Katekismuksessaan

   MITÄ KASTE ANTAA JA HYÖDYTTÄÄ? VASTAUS:

   Kaste vaikuttaa syntien anteeksiannon, vapauttaa kuoleman ja Perkeleen vallasta sekä antaa iankaikkisen autuuden kaikille, jotka uskovat Jumalan sanat ja lupaukset niin kuin ne kuuluvat.

   MITKÄ OVAT NÄMÄ JUMALAN SANAT JA LUPAUKSET? VASTAUS:

   Ne, jotka Herramme Jeesus Kristus lausuu Markuksen viimeisessä luvussa: “Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.”

  • Olen poistanut Arin puheenvuoroja.

   Niiden taso ei ollut riittävä esillä pidettäväksi.

   Välillä pelasin shakkiottelun yhtä tietokoneohjelmaa vastaan. Tein siitä matin kahdeksannessa siirrossa.

   Ohjelmankaan taso ei vaikuttanut mairittelevalta.

  • Matias Roto vai on minun kommenttien taso matala, tietysti saat itse määrittää sen onko vai ei.

   Kysyin mitä hyötyä on uskostasi arki elämässäsi, miten se eroaa entisestä eli ennen uskoon tuloasi?

  • Ari

   Kommenttiesi taso oli ala-arvoinen, koska niihin ei tullut mitään uutta näkökulmaa eikä mitään lisäinformaatiota. Sen sijaan tuohon hyöty kysymykseesi olin jo ennen noita kysymyksen toistojasi edellä vastannut. Näin ollen sinun toistamasi puheenvuorot olivat tasoltaan kuin juopuneen sänkkäämää uudelleen ja uudelleen saman asian toistamista.

   Vastauksen olen antanut jo Lutherin otsikkoa myöten:

   ”MITÄ KASTE ANTAA JA HYÖDYTTÄÄ? VASTAUS:

  • Matias Roto et taida ymmärtää kysymyksiäni, siis mistä erottaa sinun ja uskosta osattoman elämät eli mitä on Pyhän Hengen voima uskovissa?

  • Ari

   Huomaan että sinulta puuttuu suhteellisuuden taju. Et näytä alkuunkaan ymmättävän sitä ympäristöä, josta annat lausuntoja. Puhut kuin pieni lapsi isolle aikuiselle

   tai käyttääkseni vielä rajumpaa vertausta –

   kuin jonkun katujengin keskenkasvuinen pojankloppi, joka itsestään suuria kuvitellen menisi sanomaan vaimoni sukunimen kaimalle Francis Zavier Ngannoulle, että tämän Franssin pitää tehdä niin kuin tuo pojankloppi komentaa tai muutoin tuo nallikka antaa tuolle kohtaamalleen miehelle selkäsaunan. (Vaimoni nimi toki kirjoitetaan vain yhdellä n-kirjaimelle Nganou, mutta samasta nimestä on kysymuys, ja kotimaakin on sama.)

   Lukijoillemme voimme kertoa, että Francis Zavier Ngannou on ollut vapaaottelun maailmanmestari. Hänen erityinen tavaramerkkinsä on ollut, että ainakin yhteen aikaan hänellä on väitetty olleen maailman lujin lyöntien iskuvoima.

   Puhut Pyhän Hengen voimasta.

   Milloin opit HÄNEN työstään edes sen verran, että oppisit arvostamaan jokaisen Jumalan lapsen uskoa Jeesukseen. Eihän kukaan voi sanoa: ”Jeesus on Herra” , muutoin kuin HÄNEN VOIMASTAAN JA VAIKUTUKSESTAAN.

   Kun Vapahtaamme lupasi Pyhän Hengen erityistä kosketusta, niin hän puhui maailmanlähetyksestä Pyhän Hengen työnä. Kirkko on Pyhän Hengen työväline evankeliumin viemiseksi KAIKILLE KANSOILLE. Pyhä Henki on kirkon Herra, lähetyksen Herra, Jeesuksen todistuksen viemiseksi koko maailmaan ja KAIKKIEN KANSOJEN saattamiseksi Jeesuksen opetuslapsiksi pyhän kasteen välityksellä: kastaMALLA.

   Tämän lupauksen Jeesus antoi

   Apostolien teot:

   1:8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka”.

   Ja tätä työtä olemme kokonaisena kirkkona tekemässä kaikkialla maailmassa. Vielä työ ei ole tullut valmiiksi. Vielä 2/3 maailman väestöstä ei ole tähän Pyhän Hengen ylläpitämään pelastettujen yhteisöön päässyt sisälle.

  • Matias Roto et muista etten missään tilanteessa käyttäisi väkivaltaa ketään ihmistä kohtaan, joten vertauksesi katujengin keskenkasvuisesta pojanklopista on väärä.

   Siis vaikka kuinka huutaisit Jeesukselle ”Herra Herra” mutta et tekisi Jumalan tahtoa niin mitä se hyödyttäisi, ei mitään.

   Matt. 7:21
   Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.

  • Ari

   Tee sen sanan mukaisesti, jonka nostat esille!

   Ryhdy sinäkin noudattamaan tuota sanaa: ”—tekee minun taivaallisen Isäni tahdon”

   elikä siis

   LOPETA JEESUKSEEN USKOVIEN MOLLAAMINEN!

  • Ari

   Asenteesi on Raamatun vastainen, kun asetat kirjanoppineet ja Jeesukseen uskovat toinen toisiaan vastakkaisiksi suureiksi. Siinä et hyvin tee.

   Huomaa, että Jeesus, aikansa etevin kirjanoppinut, puhuu kirjanoppineista Jumalan sanan palvelijoina. Sen sijaan kirjanoppineitten välittämän Jumalan sanan hylkääminen ajaa Jeesusta vastaan suunnattuun vihaan ja vie kadotukseen.

   Matteuksen evankeliumi:

   23:34 Sentähden, katso, minä (Jeesus) lähetän teidän tykönne profeettoja ja viisaita ja kirjanoppineita. Muutamat heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette, ja toisia heistä te ruoskitte synagoogissanne ja vainoatte kaupungista kaupunkiin;

  • Ari

   Muista, että kaikki kestävä, mitä me saamme aikaan elämässämme, on Jumalan meille lahjoittamaa. Hän itse on sen meille valmistanut.

   Efesolaiskirje:

   2:10 Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.>

 2. Ari

  Teet radikaalin väärän syytöksen. Syytät kirkkoa siitä mikä on pahaa. Kirkko kuitenkin on kaiken ulkonaisen pahan keskellä ainoa, joka tuo elämään lohtua ja toivoa.

  Kirkko on Jumalan kansa, Kristuksen ruumis. Syyttäessäsi kirkkoa Ukrainassa käytävästä sodasta, syytät siis Jeesusta tämän ahdistuksen aiheuttamisesta. Onko siis sydämesi Jumalalle katkera siitä, että Venäjä tuhoaa Ukrainaa ja Ukraina puolustaa omaa maataan?

  Ymmärtämättömyyttäsi kommentillasi sanot meidän Jumalallemme: ”Hyi sinua Jumala, että teet tällaista julmuutta maailmassamme!”

  Ymmärtämättömyyttäsi siis toimit kuin Jobin kirjassaa Jumalaa pahan synnystä syyttävät tekevät. Tämä vain siksi, ettet ota tosissasi sitä Raamatun sanaa, että kirkko on Kristuksen ruumis. Ef. 1: 22-23.

  Lueppa 2. Makkabealaiskirje Raamatusta ja näe, miten Jumalan kansa sai taistella, voidakseen säilyttää vapautensa Elävän Jumalan palvelemisessa.

  https://raamattu.fi/raamattu/KR38/2MA.1

 3. Ari

  Suomen sana seurakunta on käännös ruotsin sanasta församlingen ja se tarkoittaa yhteen kokoontuvaa kansaa eli siis Raamatun yhteydessä Jumalan kansaa, kreikaksi kyriake ekklesia, josta sanasta sitten vuosisatojen kuluessa kehittynyt lyhyempi muoto nykysuomen kirkko sana.

  Englannin kielessä tämä näkyy selkeästi

  New International Version
  And God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church,

  New Living Translation
  God has put all things under the authority of Christ and has made him head over all things for the benefit of the church.

  English Standard Version
  And he put all things under his feet and gave him as head over all things to the church,

  Berean Standard Bible
  And God put everything under His feet and made Him head over everything for the church,

  Berean Literal Bible
  And He put all things under His feet and gave Him to be head over all things to the church,

  King James Bible
  And hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church,

  New King James Version
  And He put all things under His feet, and gave Him to be head over all things to the church,

  New American Standard Bible
  And He put all things in subjection under His feet, and made Him head over all things to the church,

  NASB 1995
  And He put all things in subjection under His feet, and gave Him as head over all things to the church,

  NASB 1977
  And He put all things in subjection under His feet, and gave Him as head over all things to the church,

  Legacy Standard Bible
  And HE PUT ALL THINGS IN SUBJECTION UNDER HIS FEET, and gave Him as head over all things to the church,

  Amplified Bible
  And He put all things [in every realm] in subjection under Christ’s feet, and appointed Him as [supreme and authoritative] head over all things in the church,

  Christian Standard Bible
  And he subjected everything under his feet and appointed him as head over everything for the church,

  Holman Christian Standard Bible
  And He put everything under His feet and appointed Him as head over everything for the church,

  American Standard Version
  and he put all things in subjection under his feet, and gave him to be head over all things to the church,

  Aramaic Bible in Plain English
  And he has put everything into subjection under his feet, and he has given him who is higher than all as The Head of the church,

  Contemporary English Version
  God has put all things under the power of Christ, and for the good of the church he has made him the head of everything.

  Douay-Rheims Bible
  And he hath subjected all things under his feet, and hath made him head over all the church,

  English Revised Version
  and he put all things in subjection under his feet, and gave him to be head over all things to the church,

  GOD’S WORD® Translation
  God has put everything under the control of Christ. He has made Christ the head of everything for the good of the church.

  Good News Translation
  God put all things under Christ’s feet and gave him to the church as supreme Lord over all things.

  International Standard Version
  God has put everything under the Messiah’s feet and has made him the head of everything for the good of the church,

  Jne Jne Jne

 4. Matias Roto toteat minulle:””Kirkko on Jumalan kansa, Kristuksen ruumis. Syyttäessäsi kirkkoa Ukrainassa käytävästä sodasta, syytät siis Jeesusta tämän ahdistuksen aiheuttamisesta.””

  Selitäppä nyt selkeästi mitä on kirkko, eikö se ole sen jäsenet?

  Siis kun kirkko eli sen jäsenet tekevät pahaa niin missä kohdin olen väärässä kun sanon että paha hallitsee kirkkoa?

  Sinulla on tuo yksioikoinen ajatus että kirkko olisi Kristuksen ruumis, mutta kuinka ihmeessä ruumis voi tappaa omia jäseniään, selitä ihan yksinkertaisesti kuinka se olisi mahdollista?

  Kuka sitten ohjaa väittämääsi ruumista, eikö Kristuksen ruumista ohjaa pää joka on Jeesus?

  • Ari

   Kun Jeesus sanoo, että hän on viinipuu, niin siihen kuuluvat niin juuret, runko kuin oksat. Vain kirkon jäseninä olemme elämän yhteydeesä, olemme Kristuksessa. Jos oksa irtoaa puusta, niin silloin se ei enää ole puussa, eli jos jokun jäsen jättää kirkon, niin silloin hän irtaantuu myös Kristuksesta.

   Ota Jumalan sana todesta, äläkä anna oman järkeilysi viettelemänä mielesi luopua Raamatun totuudesta. Kaikki sellaiset harhailevat muka järkevät oman mielikuvituksen oikut vievät harhaan.

   Paavali sanoo, että hän tekee tyhjäksi sellaiset järjen päätelmät, jotka nostetaan Jumalan sanaa VASTAAN.

   2.Korinttolaiskirje:

   10:5 Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista VASTAAN, ja vangitsemme jokaisen AJATUKSEN kuuliaiseksi Kristukselle

   Huomaa siis, ettei Paavali tässä puolusta tyhmyyttä, vaan taistelee Jumalan VASTAISIA ajatuksia vastaan, Tämän lauseen perusajatus siis sotii toisaalla mainostamaasi tyhmyyden ylistystä muka suurena hartautena VASTAAN. Paavali kehottaa ojentamaan jokaisen ajatuksen Jumalan sanalle kuuliaiseksi eli siis antautumaan oikean viisauden seuraamiseen.

   ,

  • Ari

   Pasifismi on kaunis ajatus, mutta valitettavasti se ei näytä toimivan maailmamme kovissa oloissamme. Ei tarvita kuin yksi diktaattori tms vallanhimoinen, joka haluaa alistaa kaikki heikommat alleen. Silloin kaikki aseellisesti liian paljon heikontuneet maat joutuvat hyökkäyksen kohteeksi.

   Sen sijaan se joka haluaa maalleen todellista rauhaa, toimii Publius Flavius Vegetius Renatuksen teoksessa Epitoma Rei militaris lausuman ajatuksen mukaan:

   Si vis pacem, para bellum, suomeksi: Jos haluat rauhaa, varaudu sotaan.

   Raamatussakin on yksi tapaus, missä elettiin liiallisen huolettomina omasta puolustuskyvystään, ja niinhän siinä sitten kävi, että ne tuhottiin.

   Tuomarien kirja:

   18:7 Niin ne viisi miestä jatkoivat matkaansa ja tulivat Laikseen; ja he näkivät, että sikäläinen kansa asui huoleti siidonilaisten tavoin, rauhassa ja huoletonna; eikä kukaan tehnyt vahinkoa siinä maassa rikkauksia anastamalla. Myöskin olivat he kaukana siidonilaisista eivätkä olleet tekemisissä muitten ihmisten kanssa.

   18:27 Otettuaan siis sen, minkä Miika oli teettänyt, sekä hänen pappinsa, hyökkäsivät he Laiksen rauhassa ja huoletonna elävän kansan kimppuun ja surmasivat heidät miekan terällä ja polttivat kaupungin tulella.

  • Ari

   Lauseesi: ” — sanon että paha hallitsee kirkkoa”, on kirkkon olemukseen kuuluvan todellisuuden vastakohta. Kirkko ON Kristuksen ruumis. Siksi kirkko vastustaa perkeleen työtä kaikessa.

   1.Johanneksen kirje:

   3:8 Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.

   Joten syntien anteeksianto pyyhkii pois kaikki synnit, koska Kristus on kuollut koko maailman syntien puolesta. Tätä syntien anteeksiantoa kirkko julistaa. Juuri tuossa syntien anteeksiannossa perkeleen valta kukistuu.

   Julistamalla syntien anteeksiantoa, kirkko siis vapauttaa ihmiset perkeleen vallasta. Näin ihmiset saavat syntinsä anteeksi. Ne ovat todella anteeksi annetut, kuten Jeesus sanoo:

   Matteuksen evankeliumi:

   18:18 Totisesti minä sanon teille: kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa.

Kirjoittaja

Matias Roto
Matias Rotohttp://www.roto.nu
Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25