Entertaining Angels – Enkelit vieraanamme

Hiippakuntasynodin toinen päivä alkoi yhteisellä aamurukouksella ennen aamupalaa. Kardinal-Schulte Haus, joka toimii kokouspaikkana, tarjoaa synodin käyttöön kappelin, joka on omistettu Edith Steinille. Stein syntyi juutalaiseen perheeseen 1891 ja hänet kastettiin 1922. Hänestä tuli karmeliittanunna. Gestapo pidätti hänet 2. elokuuta 1941 ja vain seitsemän päivää myöhemmin hänet murhattiin Auschwitzin kaasukammiossa. Hänet kanonisoitiin ja häntä pidetään yhtenä Euroopan suojeluspyhimyksistä. Hänet tunnetaan nimellä Pyhä Ristin Teresa Benedicta.

Hänen nimeään kantaa kahdeksankulmainen kappeli, jonka sisustuksessa teemana on keskitysleirille tyypilliset asiat: piikkilankaa, aitoja ja kupolin maalauksessa tappava kaasu. Alttari seisoo lähes kappelin keskellä ja muistuttaa meitä Christus vincit, Christus regnat Christus imperat! Kristus voittaa, Kristus hallitsee, Kristus käskee!

Raamattuluennot synodille pitää Meg Warner, joka puhui tiistaiaamuna 1. Mooseksen kirjan luvusta 18 jakeista 1-19. Millaisia vaikutuksia Mamren tammiston kertomuksella on meidän käsitykseemme vieraanvaraisuudesta. Entä benediktiiniläisen säännön ajatus Kristuksen kohtaamisesta jokaisessa vieraassa ja ajatuksesta, että benediktiinit olivat myös itse vieraina omassa luostarissaan. Mielenkiintoisen raamattuluennon jälkeen synodille kerrottiin hiippakunnan koulutustyöstä. Kirkko valitsee itse ne, jotka halutaan kouluttaa ordinoituun virkaan ja järjestää heille yksilöllisen koulutussuunnitelman, joka sisältää yleensä kolmisen vuotta teologisia opintoja. DDO (Diocesan Director of Ordinands) vastaa haastatteluista, joiden perusteella, henkilö ohjataan eteenpäin oman vokaationsa arvioimisessa. Tässä tuloksena voi olla suositus joko vihkimysvirkaan kouluttaminen tai jotain muuta. Virkaan vihityt jatkavat koulutuksessa vielä kolme neljä vuotta vihkimyksensä jälkeen. Englannin kirkko on uudistamassa papeille annettavaa teologista koulutusta, jotta kirkko saisi vahvempia teologeja. Euroopan hiippakunta on poikkeus moneen muuhun hiipakuntaan verrattuna siinä, että täällä pappisehdokkaiden määrä on

Englannin kirkon papisto on sidottu pappien kurinpitosäännöksiin. Tämä uusi kirja on suunnattu papeille ammattimaisen käytöksen oppaaksi.

Englannin kirkon papisto on sidottu pappien kurinpitosäännöksiin. Tämä uusi kirja on suunnattu papeille ammattimaisen käytöksen oppaaksi.

pysynyt erittäin vakaana ja jopa hienoisessa nousussa.

Ennen yhteistä ehtoollista synodille esiteltiin hiippakunnan tiedotustoimintaa ja siinä lähiaikoina tapahtuvia muutoksia. Lounaan jälkeen ohjelmassa oli katsaus hiippakunnan evankelioimistyöhön. Kuinka hiippakunta, eli sen seurakunnat tekevät itsensä näkyviksi ja millaisiin asioihin hiippakunta haluasi seurakuntien kiinnittävän huomiota.

Ennen raporttia piispan asuinpaikasta Synodi otti vastaan terveiset Anglikaanisen kommuunion keväisestä kokouksesta Lusakassa, Sambiassa. Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta, Luterilaisen maailmanliiton edustajana, paikalla oli Tampereen piispa Matti Repo.

Piispan asuinpaikkaa ja toimiston sijaintia koskeva keskustelu voi kuulostaa oudolta aluksi. Englannin kirkon kanonisen lain mukaan piispan tulee asua hiippakuntansa alueella. Euroopan hiippakunta on ollut tästä poikkeus, koska piispa, yhtä noin puoli vuotta kestänyttä poikkeusta lukuun ottamatta, on asunut Englannissa. Uuden piispan valinnan yhteydessä arkkipiispa ja Lontoon piispa tekivät päätöksen, että piispan tulisi asua Brysselissä. Tämä päätös oli täysin heidän toimivallassaan, mutta asiassa ei konsultoitu hiippakuntasynodia. Nyt selvityksen alla on se, mitä tapahtuu niille hiippakunnan toimiston työntekijöille, joiden työpaikka näyttäisi nyt siirtyvät Lontoosta Brysseliin.

Teetauon jälkeen Synodi siirtyi käsittelemään hiippakunnan haavoittuvassa asemassa olevien suojelua koskevia säännöksiä. Kyse ei siis ole vain lastensuojelusta vaan laajemmin erilaisen hyväksikäytön tunnistamisesta ja ehkäisemisestä. Kirkon työntekijät ja maallikkotehtävissä olevien tulee osallistua koulutukseen, jossa autetaan tunnistamaan erilaisia hyväksikäytön muotoja. Kyseessä on seksuaalisen hyväksikäytön merkkien tunnistamisen lisäksi esimerkiksi taloudellisen hyväksikäytön, kaltoinkohtelun ja vapaudenriiston tunnistamista. Tämän lisäksi jokainen kirkon työntekijä joutuu toimittamaan viiden vuoden välein selvityksen rikostaustastaan. Näihin käytäntöihin on ajanut Englannin kirkon ympärillä esille tulleet hyväksikäyttöepäilyt.

Kappelissa vietetyn iltarukouksen jälkeen ohjelmassa oli tiistaipäivän osalta vielä illallinen ja kirjanjulkistamistilaisuus. Ennen rukoushetkeä päivän päättyessä synodin jäsenet osallistuivat leikkimieliseen visailuun teemalla ”Wine and Wisdom.”

Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli
Mäkipää Tuomas
Mäkipää Tuomas
Olen Helsingin St Nicholas'n anglikaanisen seurakunnan pappi, apulaislääninrovasti sekä Englannin kirkon kirkolliskokousedustaja. Vastaan Englannin kirkon työn kehittämisestä Suomessa (Suomen Anglikaanisen kirkon kautta) ja kansallisella tasolla Porvoon sopimuksen mukaisista suhteista Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon. Olen myös hiippakuntasynodin jäsen ja hiippakunnan papiston puheenjohtaja. Tässä ominaisuudessa edustan papistoa piispan neuvostossa (vastaa lähinnä tuomiokapitulin istuntoa). Suomen Anglikaaninen kirkko on osa Englannin kirkkoa ja seurakuntana olemme inklusiivinen sanan ja sakramentin yhteisö. Ilolla saamme seurata, kuinka Jumala kutsuu yhteyteensä ja ylösnousseen Kristuksen seuraajiksi. Seurakuntamme ovat hyvin erilaisia, korkeakirkollisesta Helsingin St Nicholaksesta hyvin yksinkertaiseen jumalanpalvelukseen Espoon Tapiolassa. Tampereen Christ the King on jotain tältä väliltä. Käytetyimmät kielet ovat tällä hetkellä arabia, englanti, swahili, Nigerian kansalliset kielet ja suomi