Energiasyöpöstä kirkosta parempaan päätöksentekoon!

Kirkkomme on mukana ilmaston muutoksen torjunnassa. Se on julkaissut muiden muassa ilmasto-ohjelman. Ilmaston lämpenemistä voidaan vähentää esimerkiksi energian hukkakäyttöä torjumalla.

Kirkkomme on kuitenkin ”energiasyöppö”. Näin pitää todeta ainakin resurssien käytöstä, kun katsomme kirkon keskushallinnon työtä. Toukokuun kirkolliskokouksessa kaksi isoa ja pitkään vireillä ollutta uudistusta kaatui määräenemmistösäädökseen. Sekä rakenneuudistus että diakonivirka kaatuivat siihen, ainakin toistaiseksi. Työtä oli tehty pitkään niiden valmistelussa kuten monen muunkin aikaisemmin jumiin jääneen asian valmistelussa.

Määräenemmistösäädös voi oikeasti olla paikallaan joissakin merkittävissä opillisissa kysymyksissä. Nyt se koskee liian monia päätöksiä. Määrävähemmistö syntyi edellä mainituissa asioissa erillisistä ja osin satunnaisista asioista. Moni on kysellyt kirkon resurssien käyttöä sekä sitä, että päätöksiä ei mainitusta syystä saada aikaan vaikka niitä kipeästi juuri nyt tarvittaisiin. Näin kirkko antaa myös ulospäin "huteran" kuvan itsestään ja kyvystään toimia. Talouspohjan heikentyessä tällaiseen "energiasyöppöyteteen" ei saisi olla enää varaa!

Seurakunnat eivät ole syyttömiä paikallistason ”energiasyöppöyteen”. Seurakunnan ei tarvitse olla tehokkuuden perikuva yritysmaailman hengessä, mutta toimintaympäristön muutokset edellyttävät nopeampaa ja joustavampaa päätöksentekoa. Paljon onkin hyvää ja uudistumista, mutta paljon myös junnataan paikallaan entisen toimintakulttuurin vankeina.

Kirkkoon ja seurakuntiin tarvitaan myös ”strateginen hallitusohjelma” eli visio, jossa keskitytään oikeasti muutamaan keskeisimpään asiaan. Siihen liitetään mielekäs resurssien käyttö ja joustava päätöksenteko. Teemat voisivat olla vaikkapa nämä:1.Messun pohjalta ja ympärille kasvava elävä ja erilaisuuden rikkautena kokeva seurakuntayhteisö. 2. Seurakuntalaiset vahvemmin toimijoiksi ja työntekijät sen mahdollistajiksi, ei käytetä enää sanaa ”vapaaehtoinen”. 3.Seurakunnan imagon luominen jäsenyyteen kutsuvaksi ja sitouttavaksi.

Toivo Loikkanen

1 kommentti

  • Tarkkaan ottaen diakonivirka ei kaatunut ainakaan vielä määräenemmistösäädökseen vaan sen käsittely jatkuu kirkon hallinnossa. Rakennemalli kaatui siihen tehdyn valmistelun ja esityksen osalta, mutta uusia aloitteita tehtiin heti neljä eli sekin asia jatkuu aloitteiden käsittelyn myötä. Toivotaan molempien etenevän suotuisasti. Näiltä osin kirjoitukseni antaa hieman väärän kuvan, jota pahoittelen.

    Ilmoita asiaton kommentti
  • Kirjoittaja

    Toivo Loikkanen

    Olen 60-luvun alkuhetkinä syntynyt Keski-Karjalan kasvatti, nykyisin Savonlinnassa toimiva puolivallaton rovasti. Kirjoitan kirkosta, elämästä sekä uskon, toivon ja rakkauden näkymistä. Mielipuuhaani kesällä on mökkisaunassa saunominen ja talvella retkiluistelu. Matkustelen mikäli aika ja rahat riittävät siihen. Siviilissä kannan vastuuta OP-ryhmän aluepankin hallintoneuvoston puheenjohtajana ja OP-ryhmän hallintoneuvoston jäsenenä.