Antaa apua

Avun tarve on moninaista. Yhdessä tilanteessa yksi apu on paikallaan. Jossakin toisessa tilanteessa tarvitaan toisia toimenpiteitä.  Kuvan tilanteessa kävin jakamassa erään koulun oppilaille  tukea koulunkäynnin edistämiseksi.  Monet lapset tulivat sellaisista oloista, että heidän koulunkäyntinsä oli pienestä kiinni.  Jokainen oppilas sai pienen paketin ja niin he taas selvisivät askeleen verran eteenpäin.

Valuuttojen kurssien takia se, mikä suomalaisille oli pieni lahja, oli näille pienille tavattoman suuri tuki heidän varttumiselleen elämää varten koulua käymällä. Heidän ilonsa oli tavattoman suuri, kun jakelu oli saatu päätökseen, ja  mikä tärkeintä,  jokaiselle  oli riittänyt oma pakettinsa.

Sunnuntain latinankielinen nimitys laetare,   iloitkaa, ilmaisee sattuvasti tunnelman, mikä joukkoon syntyi, kun viimeinenkin lapsi huomasi  saaneensa  oman lahjansa.

SUNNUNTAI 19.3.2023

4. paastonajan sunnuntai, latinaksi Laetare

Elämän leipä

Maailmassa on monenlaisia apua tarvitsevia ryhmiä.

Yksin näistä ovat pakolaiset.  Heitä on maailmassamme yli 100 miljoonaa.  Viime vuonna 2022 heidän määränsä nousi rajusti. Vuoden 2021 lopulla heitä oli 89,3 miljoonaa, mutta Ukrainan sota ja muut kriisialueet:  Afganistanista Afrikkaan esiintyneet kriisit ovat lisänneet heidän määräänsä valtavasti.

Suomen pakolaisapu kertoo tilanteen laajuudesta osoitteessa

https://pakolaisapu.fi/pakolaisuus-maailmalla/

Toinen apua tarvitsevien ryhmä ovat nälkää näkevät.  Maailmassa on 828 miljoonaa aliravittua ihmistä.  Nämä eivät saa tarvittavaa kalorimäärää jokapäiväisessä elämässään.  Näistä vakavassa nälänhädässä olevia on lähes 50 miljoonaa ihmistä.  He ovat elossa pysymisen rajoilla.  Netistä löytyy paljonkin tietoa heidän asemastaan. Tässä on yksi lähde:

https://www.wfp.org/ending-hunger

Suomessa on yhteiskunnan avun annon järjestelmä uudistettu, kun vuoden 2023 alusta alkoi Sote-uudistus.  Tästä on paljonkin keskusteltu rakkaassa kotomaassamme.  Valtioneuvoston antamaa tietoa uudistuksesta saa esimerkiksi osoitteesta:

https://soteuudistus.fi/etusivu

Suomen kirkon kansainvälisen avun merkittävä palveluelin on Kirkon Ulkomaanapu, joka palvelee eri puolilla maailmaa apua tarvitsevien elämän helpottamiseksi.  Sen erityisenä painopisteenä on kaikkein köyhimpien ihmisten auttaminen.   Sen toiminnasta kerrotaan osoitteessa:

https://www.kirkonulkomaanapu.fi/

Suomen kirkon lähetysjärjestöjen kautta apu menee perille erittäin merkittävästi.  Apo kohdistuu niihin, joilla hätä on todella suuri.  Kun lähetit itse paikan päällä ollen ovat nähneet missä hätä on suurin, niin silloin niiden kohdistaminen on täsmätyötä.

Esimerkiksi meillä Kamerunissa kirkolla on oma kansainvälisen avun kohdentamiseen keskittyvä osasto.  Monissa tapauksissa sen tekemänä tulokset ovat olleet rahoituksen käyttöä ajatellen tehokasta.  Sama tulos on saatu aikaan halvemmalla kuin muuta kautta avun perille vieminen olisi maksanut. Näin kirkko on voinut tehdä suuria koko kansallisen elämäntason parantamiseksi.

Kun sitten ajatellaan yksittäisten ihmisten mahdollisuuksia auttaa lähimmäisiään omassa elinympäristössään, niin kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta jokainen voi tehdä jotain.  On siis aiheellista olla avoin ihmisten kohtaamisessa.  Mieli olkoon vapautunut  kanssaihmisten avun tarpeen huomaamisessa.  Auttaa silloin, kun se on mielekästä.  Turhan hosumisen voi jättää.  Väärä hätäily ei ketään auta.  Kaikkeen ei tarvitse ehtiä, eikä kaikkea tarvitse jaksaa.  On aiheellista käyttää tervettä järkeä toisten ihmisten kohtaamisessa.  Oman apunsa voi tuoda siellä, missä se todellakin on tarpeen ja missä se myös voi auttaa.  Useinkin jo pieni ystävällisyyden osoitus voi merkitä paljon.  Oleellista on, että apu annetaan silloin, kun se vielä voi auttaa, eikä vasta silloin, kun se ei enää pysty toimimaan.

Kaikkina aikoina on ollut köyhiä. Apua tarvitsevia on ollut kaikkina aikakausina.  Niinpä suuri viisas Jeesus ben Sirak kehottaakin avun antamiseen köyhille ja puutteessa oleville.  Olosuhteet ovat hänen ajoistaan muuttuneet, mutta sama asenne on alati ajankohtainen.  Meidänkin yhteiskunnassamme nykyaikanakin  noin 2200 vuotta hänen elinaikansa jälkeen.  Pyhän ihmisen syvällisen tutkistelun sanoma on selkeää opetusta meillekin.

 

Oikea apu oikeaan aikaan on Jumalalle mieleen.

 

 

Sunnuntain apokryfiteksti  Sir. 4:1–6, 8–10

Poikani, älä riistä köyhän elantoa
äläkä pitkitä nälkäisen odotusta.
Älä loukkaa puutteessa olevaa
äläkä suututa sitä, joka on ajautunut ahdinkoon.
Jos joku on vihoissaan, älä enää yllytä häntä
äläkä anna apua tarvitsevan odottaa antiasi.
Älä torju sitä, joka ahdingossaan kääntyy puoleesi,
älä käännä köyhälle selkääsi.
Avun anojasta älä käännä katsettasi pois,
älä anna hänelle aihetta kirota sinua:
kun joku katkerana kiroaa sinut,
hänen Luojansa kuulee sen, mitä hän pyytää.

Kuuntele, mitä sanottavaa köyhällä on,
ja vastaa ystävällisesti hänen tervehdykseensä.
Pelasta vääryyden uhri väärintekijän käsistä,
älä arastele, kun jaat oikeutta.
Ole orvoille isä,
tue heidän äitiään kuin aviomies,
niin olet Korkeimmalle kuin poika,
ja hän rakastaa sinua enemmän kuin oma äitisi.

24 kommenttia

 • Matias Roto sanoo:

  Yllä viitattuihin osoitteisiin pääsee tästä suoraan klikkaamalla

  Pakolaisista tietoa

  https://pakolaisapu.fi/pakolaisuus-maailmalla/

  Nälänhädästä tietoa

  https://www.wfp.org/ending-hunger

  Sote-uudistuksesta tietoa

  https://soteuudistus.fi/etusivu

  Kirkon ulkomaanavusta tietoa

  https://www.kirkonulkomaanapu.fi/

  Suomen lähetysjärjestöistä antaa tietoa seiraavat osoitteet: aluksi yhteenvetoa ja sitten kirkkomme virallisten lähetysjärjestöjen osoitteita:

  https://evl.fi/sanasto/-/glossary/word/L%C3%A4hetysj%C3%A4rjest%C3%B6t

  Suomen Lähetysseura

  https://felm.suomenlahetysseura.fi/

  Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys SLEY

  https://www.sley.fi/

  Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland

  https://slef.fi/

  Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys

  https://kansanlahetys.fi/

  Lähetysyhdistys Kylväjä

  https://www.kylvaja.fi/

  Suomen Pipliaseura

  https://www.piplia.fi/

  Medialähetys Sanansaattajat

  https://sansa.fi/

  Evankelinen Lähetysyhdistys – ELY ry

  https://www.evankeliset.net/

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Charlotta Lindfors sanoo:

  Plan International auttaa varsinkin heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen koulutuksessa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Charlotta

   Kiitos kommentistasi.

   Kaikenlainen apu on aina tarpeen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Charlotta

   Kamerunissa koulunkäynti on lainsäädännössä kaikille kuuluva. Silloin kun olin siellä, niin valtion viranomaiset sanoivat, että noin 80 % on käynyt koulua. Eräs maan oloja hyvin tunteva sanoi, että hänen käsityskykynsä mukaan todellisuudessa koulua käy vähän yli puolet lapsista.

   Kuvassa näkyvä koulu on yksintyinen vapaaehtoisen voimin pidetty koulu.

   Kouluja rakennettiin koko ajan eri puolille valtakuntaa. Niiden tuotantokustannukset vaihtelivat siitä riippuen kuka rakensi. Jos meidän kirkkomme teki koulun niin sen hinta yhtä luokkahuonetta kohti oli noin neljäsosa siitä, mitä se oli kun vastaavan tasoinen luokkahuone rakennettiin valtion toimesta. Hintaeroon vaikuttivat monet tekijät, jotka kaikki liittyivät työn organisoinnin ja toimeenpanevien järjestelmien eroihin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Charlotta

   Koska mainitsemasi järjestö toimii koulutuksen alalla, niin saanen kertoa näköalan maailmanlaajuiseen koulutuksen ja sivistyksen leviämiseen vuosisatojen ajoilta.

   Koko maailman sivistystason nousuun kirkko on vaikuttanut ratkaisevasti. Jo ikivanha juutalainen oppineisuuden tavoittelu levisi laajemmalle maailmaan sen mukana, että Jeesuksen seuraajien keskuudessa jo varhain nousi palava halu viisauden hankkimiseen.

   Otetaanpa alkuajoilta esimerkiksi kirkkoisä Origenes. Hän asui yhteen aikaan Kesareassa. Samaisen Kesarean ensimmäinen piispa oli verovuokraaja Sakkeus, joka Jerikon kaudella oli tullut Jeesuksen seuraajaksi. Kesarean toinen piispa oli Kornelius, jonka kääntymys kuvataan Apostolien tekojen 10. luvussa.

   Origenes oli siis asettunut kaupunkiin, jossa tuntuma alkuaikojen kristillisyyteen oli vielä sikäläisten uskovien läheisessä perinteessä elävää todellisuutta. Origeneella oli Välimeren itäisen rannikon laajimpia kirjastoja. Hän myös järjesti kirjojen kopiointia niin että yksi luki ääneen ja 16 kirjuria kirjoitti sanelun mukaan uusia kopioita.

   Keskiaikana luostarilaitos toimi sekä sosiaalisen köyhäintyön ja terveysalan sairaanhoidon että opetuksen hyväksi. Monet niistä olivat todellisia kulttuurikeskuksia.

   Nykyaikaisesta lähetystyön ylläpitämästä koulutuksen merkityksestä kerrottakoon esimerkki Afrikasta. Kun noin vuoden 1960 tienoilla erittäin moni afrikkalainen valtio itsenäistyi, niin yhdeksänkymmentä prosenttia noiden äskettäin itsenäistyneitten valtioiden päämiehistä oli saanut koulutuksensa lähetyskouluissa.

   siis 90% !

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Charlotta Lindfors sanoo:

  Minulla oli kummityttö Kolumbiasta erään järjestön kautta. Olin sitoutunut maksamaan hänen opiskelunsa niin pitkälle kuin hän halusi. Hän oli 10-vuotias. Opiskelin espanjaa pystyäkseni kirjoittamaan hänelle suoraan (yleensä kirjeenvaihto tapahtui järjestön kautta). Sitten eräänä päivänä minulle ilmoitettiin, että ei tarvitse enää maksaa, koska tyttö on lopettanut opiskelun. Yritin ottaa selvää järjestöstä, mitä tapahtui. Muutaman kuukauden kuluttua sain tiedon, että sukulaismiehet olivat raiskanneet tytön. Se oli ”rangaistus” siitä, että joku ulkomaalainen (gringa) maksoi hänen opiskelunsa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Charlotta

   Onpa ollut järkyttävä kohtalo.

   Valitettavasti ei ainoa laatuaan eri puolilla maailmaa. Valitettavan monessa maassa sikäläisen kulttuurin sisällä ajatellaan, ettei opiskelu sovi tytöille.

   Afganistanista saapuneet tiedotuskynnyksen ylittäneet uutiset eivät valitettavasti ole ainoita, vaan vastaavaa esiintyy hyvinkin monessa kulttuurissa eri puolilla ihmiskuntaa.

   Sinä teit hyvin omalta puoleltasi. Kiitos sinulle siitä!

   Erilaisten kulttuurien kohtaamisessa vain ei aina tiedä, mikä voi laukaista vieroitusreaktioita noiden olojen keskellä asuvissa ihmisissä.

   Älkäämme kuitenkaan menettäkö uskallustamme. Vaikka jossain päin tulee vastoinkäymisiä, niin jossain toisissa oloissa voi asia sitten kääntyä todelliseksi menestykseksi. Kylväjävertauskin kertoo erilaisista vastoinkäymisistä, mutta lopuksi kylvösiemen putoaa hyvään maahan ja tuotta monikymmen- jopa satakertaisen sadon.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Pesonen sanoo:

  Todella järkyttävä tapaus. Surullista näissä on se, että tämmöistä kuultuaan helposti vetäytyy pois kummilapsityöstä, kun itse kokee välillisesti aiheuttaneensa sen. Eikä silloin enää halua jatkaa sitä muidenkaan kanssa. Apumme on kuitenkin ainoa mahdollisuus, joka turvin joku lapsi voi saada paremman toimeentulon ja elämän. Kateus on kauhea myrkky joka sotkeutuu kaikkeen auttamistyöhön ja pyrkii sitä tukahduttamaan.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Pekka

   Kiitos hyvästä kommentistasi.

   Kummilapsityöstä olen käyttänyt esimerkkinä Sleyn tekemää orpolapsien auttamiseksi tehtyä kummilapsityötä Keniassa. Yhteen aikaan lapsia oli saanut tulevaisuutensa turvatuksi noin 500 orpolasta. Silloin joku kysyi onko työ mielekästä, kun sekä orpoja että koulua käymättömiä on niin paljon.

   Vastasin että voimme kysyä asiaa yhdeltä noista jotka ovat varttuneet aikuisiksi. Oliko se hänelle mielekästä. Jos tämä ei riitä niin kysymme seuraavalta. Jos tämäkään ei vielä vakuuta, niin ottakaamme kymmenen ja kysykäämme oliko se heille mielekästä. Jos tämä ei riitä, niin kysykäämme sadalta nuorelta, joiden elämä on päässyt turvalliseen aikuisuuteen hyvän koulutuksen mukana. Jos tämä ei riitä niin kysykäämme kaikilta viideltäsadalta apua saaneelta.

   Vaikka apu on riittänyt vain osalle lukemattomista muutoin koulua käymättömistä, niin näille ihmisille se on ollut KOKO elämän uudelleen rakentamisen lähtökohta.

   Työ on siis ollut ratkaisevaa näille lapsille, jotka ovat apua saaneet.

   Tämän hetken orpolasten määrä on noin 300 henkeä.

   https://www.sley.fi/toiminta/lahetystyo/toiminta-ja-maat/kenia/orpolapsityo/

   Ilmoita asiaton kommentti
 • valma luukka sanoo:

  Apua on monenlaista. Kevennykseksi kerron muutaman tarinan muistoistani. Olin alakouluikäinen ja kävin pyhäkoulua. Lauloin opettajalle Siionin laulun: ”Taivaassa on mun kotini”. Se jäi opettajan mieleen. Pyhäkoulun lopussa opettaj sanoi: ”minun täytyy lähteä tästä töihin.” Minä menin hänen eteensä ja sanoin: ”Kolmas käsky sanoo: Muista pyhittää lepopäiväsi. Se tarkoittaa, ettei pyhänä saa mennä töihin.” – Siltä seisomalta opettaja lähti sanomaan itsensä irti työpaikasta ja matkusti Helsinkiin Diakonissalaitokseen, missä opiskeli diakonissaksi. Kävin onnittelemassa häntä Elimissä 75-vuotispäivänä. Hän kiitti minua ja pyysi laulamaan laulun: ”Taivaassa on mun kotini ja sinne on mun matkani. Ah, sinne halaa henkeni ja sinne huokaa rintani.” — Toinen tapaus. Keskikouluiässä asuin täällä missä nytkin. Tutustuin seurakunnan diakonissaan, kun isäni vei hänelle puita lämmitykseen ja innokkaana ”uskovaisena” halusin lähteä hänen avukseen vanhuksia ja sairaita katsomaan. Yhden yksinäisen vanhuksen luona tutustuin kirppuihin, sillä koti oli vanhuksen liikuntakyvyttömyyden vuoksi täynnä erilaisia pieneliöitä. Näitten reissujen jälkeen minusta tuli diakonian ystävä, ja auttaja, vaikka varoja ei sodan jälkeen meillä ollutkaan. – Olen lauluillani ja evankeliumin julistamisella avoimesti ja lapsen mielellä saanut auttaa monia ihmisiä ”rauhan tielle.”

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Valma

   Kiitos ihanasta tekstistäsi

   Tuot erinomaisesti esille sen miten pieni lapsikin voi olla Jumalan työn välikappaleena.

   Suuremmoista myös nähdä miten diakoniatyö on mitä suurimmassa määrin aidon avun antoa keskuudessamme eläville köyhille, sairaille ja/tai muutoin syrjään jääneille.

   Eläköön elävä diakonia, Jumalan kansan palveleva työ ihmiskunnan avun saamiseksi.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Toisinaan apu toiselle ihmiselle voi olla ulkonaisesti hyvinkin yksinkertainen, mutta vastaanottajalle kuitenkin todella merkittävä.

  Tässä aivan äskettäin yksi ystävällinen naapuri tuli auttamaan erään korkeammalla olevan asian hoitamisessa, kun itse en enää arvannut nousta. Muutaman minuutin juttu mutta meille niin suuri apu. Kiitos naapurille ystävällisestä avusta.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Maamme on pitkään ollut yksi maailman parhaiten terveydenhoidon järjestäneitä maita. Alalla työskentelevät ovat yksi ryhmä väestöämme, jotka ammatikseen auttavat yhteiskuntaamme terveyden ylläpitämiseksi.

  Viime aikoina on keskusteltu lääkärien koulutuspaikkojen lisäämisestä.

  Olen viime aikoina lukenut ruotsinkielistä lääkärin toiminnasta kertovaa romaania

  ”Jo, doktorn, det var en sak till : EN ALLMÄNLÄRES VARDAG”

  Teoksen on kirjoittanut lääkärikoulutuksen saanut kirjailija Viktor Bergendal.

  Ensimmäinen painos on painettu Viljandissa 2022. ISBN 978-91-7634-670-9.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • valma luukka sanoo:

  Irja Kilpeläinen sanoi kerran, että itsemurha voidaan estää, jos suostuu kävelemään korttelin verran itsemurhaa suunnittelevan vieressä ja kuuntelee häntä. – Minä hain 1990-luvun alussa Paavalin kirkon kappalaisen virkaa. Minulle sanottiin kansliasta kun annoin sinne virsiä, että ”älä tule tänne, kun me olemme valinneet yksimielisesti tänne NN:n”. Minä siihen: ”Tulen, kun piispa on pannut minut ensimmäiselle sijalle.” Saarnasin näytesaarnan aiheesta: ”Jeeesus auttaa hädässä.” Jp;n jälkeen menin kahvihuoneeseen, Oviaukossa seisoi nuori nainen, joka pysäytti minut ja sanoi. Olin suunnitellut itsemurhaa täksi päiväksi. Mutta kuulin äänen aamuvarhaisella: ”Mene vielä Paavalin kirkkoon!” Hän jatkoi: ”Kiitos teille, nyt minun ei tarvitse lopettaa elämääni, sillä sain saarnastanne vastauksen hätääni.” – Minäkin sain vastauksen, miksi minun piti mennä siihen tilanteeseen. Kiitos Jeesukselle.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Valma

   Kiitos tekstistäsi.

   Jumalan johdatus on toisinaan

   niin ihmeellinen ja syvä,

   että vasta jälkeenpäin voi nähdä,

   miten hän on hyvä.

   Olen kiitollinen siitä että olet uskollisesti julistanut Jumalan sanaa niin, että sanat ja sydämen syke pitävät yhtä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Aikoinaan kun olin kaupunginvaltuutettu ja tarkastuslautakunnassa, kiinnitimme huomiota huostaan otettujen lasten määrään. Niitä oli niin paljon, että ne vaikuttivat budjetin toteutumaan merkittävänä osana.

  Nyt tällä viikolla olen kuullut uutisissa, että valtakunnallisesti huostaan otettujen lasten joukossa on tavoittamattomiin poistuvien joukko tullut merkittäväksi ongelmaksi. Asioita tutkinut kertoi, mitä kaikkea näihin tapauksiin sisältyy. Ongelmia oli monenlaisia.

  Yhteiskunnallemme on huomattava työkenttä saada tämä ongelma-alue kuntoon. Tämän ongelmaryhmän ratkaisut vaikuttavat koko yhteiskuntaan. Mitä nopeammin ja paremmin saamme näiden nuorten olosuhteet järjestettyä niin, että heidän elämänsä saadaan autetuksi, sitä suurempi hyöty siitä on sekä heille itselleen, että myös koko yhteiskunnan toimivuudelle.

  Avun tarve on suuri. Kuka pystyy tarttumaan tähän ongelmakenttään niin, että apu myös menee perille ja näiden nuorten elämä saadaan kuntoon?

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Matias Roto

  Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25