Alkuperäinen sana eri kielillä?

William Tyndale toteutti ensimmäisen koko UudenTestamentin englanniksi. Se perustuu alkuperäisiin teksteihin, joita silloin ei ollut Englannissa. Sitten Vanhan Testamentin käännöstyö, ilmeisesti  Hampurissa, keskeytyi hänen vangitsemiseensa, minkä päätteeksi hänet kuristettiin kuoliaaksi ja sitten poltettiin roviolla, koska hänen käännöksensä vastusti pappisvaltaa ja edisti harhaoppeja.

Erityisesti seuraavat kreikan sanat Tyndale käänsi:

presbyteros:

 • elder –  vanhin, eikä priest/pappi-piispa

ekklesia:

 • congregation –  seurakunta,  eikä church/kirkko

agape:

 • love –  rakkaus, eikä charity/ hyväntekeväisyys, armeliaisuus jne.

Tyndalen kuolinvuotena 1536 hänen käännöksensä kiellettiin ja niin tulkinnoille alttiit termit jäivät englanninkielisten Raamattujen teksteihin.

Esimerkiksi nk. helluntalaisuus – evankelisuus, ilmaisee asiat alkuperäisillä termeillä. Alkuperäinen ilmaisu ei istu ”kirkollisuuteen”. Kirkollisuus ei kadota eikä pelasta, mutta se karttaa ilmaisuja, joiden merkityksen jokainen tietää.

Asioihin huolellisesti perehtyminen johtaa ilmaisut oikeaan. Sanat, kirkko, pappi-piispa, hyväntekeväisyys/laupeus antavat tilaa tulkinnoille, jälkiviisauksille jne.

Huolellisuus on vain lukea se mikä on luettavissa. Tulkinta-reititys on muodostunut Jumalan Seurakunnan, Kirjoitusten ulkopuolisessa maastossa, mutkaisilla eksyttävillä poluilla. Oikea tieto on tarjolla ihmiselle, joka uskoontultuaan haluaa kulkea Jeesuksen jalanjäljissä, Sanan suoraa tasaista tietä, jolla ontuvakaan ei loukkaannut vaan vaiva paranee.

 1. Kristitty voi tietysti muuttaa rabbi Hillelinkin piispaksi, mutta eihän se totta ole, sotkee vain asioita, ja Simonin Pieariksi, ja pistää se sitten Jeesuksen syyksi, että enhän se minä ole sanonut, vaan Jeesus sanoo, että ovat kaksi ei henkilöä.

  Oikea, siis meidän Simon Pietari ei kiivaile, vaan kalastaa ja seuraa Jeesusta, ja vaikka onkin yksinkertainen galilealainen kalastaja, niin puhuu kuitenkin sujuvasti latinaa ja italiaa ja kreikkaa ja arameaa ja hepreaa. Armolahjoja nääs. Kaikenlisaksi nappaa aseman joka kuuluisi toiselle, eli kavaltaa Jeesuksen ja niin hänelle rakennetaan kirkko. Eikä Jeesus saa yhtään kirkkoa, koska kirkko on äiti ja Kristuksen ruumis ja Kristus on vain Jeesuksen entiteetti.

  Mutta ei se mitään, se voidaan sivuuttaa sanomalla, että Jeesus aikoi perustaa Pietari kalliolle kirkon, vaikka sanoikin häntä saatanaksi, joka ajattelee vain itseään, eikä sitä mikä on Jumalan.

  • Nyt annoin vähän väärää tietoa. Porissa on edelleen Helluntaiseurakunta ja Helluntaikirkko on heidän kirkkorakennuksensa.

  • Suomessa on kuitenkin sekä Helluntaiseurakunta että Helluntaikirkko, jotka ovat erillään toisistaan.

  • Mika,

   Porin tilanne on niinkuin sen korjattuna sanoit.

   Paikallisissa helluntaiseurakunnissa Seurakunnan jäsenet eivät suurimmaksi osaksi kuulu Suomen Helluntaikirkkoon. Helluntaikirkko on ollut paikallisseurakunnan sisälle järjestäytynyt ryhmittymä, muttei toimi erikseen missään seurakunnassa. Viimeisen vuoden aikana on muutamia seurakuntia korvannut ry:n liittymällä Helluntaikirkkoon siten, että SHK:sta on tullut seurakunnan kiinteän ja irtaimen omistaja, sensijaan, että omistus oli ry:n nimissä, eli seurakunnan jäsenillä, jotka omistivat ry:n jäsenyytensä kautta.

  • Mika,

   Muutenkin voit kysyä minulta helluntalaisuudesta Suomessa, koskien kaikkia asioita, joiden laitaa olet halunut ”selkeyttää”.

   Helluntaikirkko ei ole tuonut mitään kehitystä nk. helluntailaisuuteen. Eli koko SHK on ollut tarpeeton operaatio. Ihmisten välistä sopua se on häirinnyt.

 2. Tutkikaa vielä, tuleeko sana Sulhanen sanasta Sulkhan, joka on miespuolisen henkilön etunimi joissakin maissa.

  Ja tuleeko sana Sotilas, tai solttu, sanasta Soltana, joka näyttäisi olevan naisen nimi, ja muodossa Sultana, se on prinsessa Saudeissa.

  Ja miten sana Marja, Mar yah, kun Mar ja Mor ovat Herraa tarkoittavia sanoja Syyrian kielessä . Kuten Mar Toma, herra Tuomas ja ilmeisesti sana Yah, lyhenteenä tarkoittaa myös Herraa. Onko siis evankeliumissa sanat Herra Herra, yhtä kuin Mar ja Yah.

 3. Saa myös muistaa varhaisten Jeesuksen seuraajien seuranneen itse Jeesusta opetuksessa ja hengellisessä tiennäytössä.

  Kun kirkkolaitos asiana tuli määrääväksi Jeesuksen seuraajien tullessa Rooman pääuskonnoksi tuli asiaksi seurata kirkkoa kaikessa sen järjestyksessä, ja ulkopuolella olosta luettiin myöhemmin hirveät sanktiot aina Perkeleelle menosta asti yhdessä hänen enkeliensä kanssa.

  Kyllä kirkkolaitos anasti Jeesuksen seuraajien Hengen sydämessä alkajaisiksi, ja sen jälkeen monilta Ihmisarvon olla kelpaamaton porukkaan.

  Saa muistaa evankeliumien kanonisoinnin jatkuneen pitkälle 300.taa lukua, ja näin niihin sijoitettiin sopivaksi katsottua, ja en epäile etteikö uskossa hyvään asiaan. Mutta samalla kadotettiin sitä minkä perään tänäkin päivänä haikaillaan.

  Nyt kirkkolaitos lupaa mitä lupaa kasteen armolupauksissa tai Jumalan Armoon tarrautumisen asiassa mutta ei näillä varhaisesti ollut tämmöistä merkityksen sijaa.

  Totta on Jeesuksen haudasta häviämisen synnyttäneen ensimmäisen tarpeen katsoa asialle luonteva selitys.

  • ”Uskoontulo on hetki, jossa kaikki aloitamme puhtaalta pöydältä, olemme kirjoittamaton sivu.” Lainasit tuota Galatalaiskirjeen kohtaa harhaanjohtavasti, Reijo Mänttäri. Edellinenkin jae on syytä lukea, jotta ymmärtää Paavalin ajatuksen: ”Teen teille selväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmismielen mukainen. Enhän minä ole sitä ihmisiltä saanutkaan, eikä kukaan ole sitä minulle opettanut, vaan sain sen, kun Jeesus Kristus ilmestyi minulle.” Paavali ei torju kaikkea ihmisiltä oppimaansa. Ainoastaan julistamansa ilosanoman hän kertoo saaneensa Jeesukselta ilmestyksen kautta. Uskoontulleen väittäminen kaikin puolin ’kirjoittamattumaksi sivuksi’ turhentaa kaiken sen Jumalan johdatuksen, mikä on hänet saattanut tuohon kääntymyskokemukseen.

  • Juurikin näin, Martti P. Myös Filippiläiskirjeen 2. luvun ns. Kenoosishymni osoittaa, että Paavali oli jo varhain oppinut kristillisen seurakunnan hymnejä ja lainasi niitä tarvittaessa opetuksessaan.

  • Oliko kyse kristillisistä hymneistä en usko mutta juutalaiseen perinteeseen tekstien resitoinnissa kyllä.

   Paavali oli Filikkean Tarsoksesta missä ollutta koulua jossain verrattiin Aleksandriaan Yliopistoon. Täällä todennäköisesti Paavalista tuli aikansa oppineimpia miehiä.

   Näin Hänelle oli mahdollista katsoa niin taakse kuin eteenpäin silloisen oppinsa luomisessa kuin systematisoinnissa. Asiasta tuli vakuuttava, aina kaikkialle leviämistä katsova oppi.

  • Martti,

   On kysymys hengellisen asian hengellisestä tutkiskelusta, mikä on ainoa muoto, kun uskoontulemista käsitellään. Paavalin uskon silmät avautuivat, kun hän fyysisesti sokeutui. Ei fyysinen näkö aikaansaa uskoa eikä ole este tulla uskoon. Aistimme toimivat uskolle, hengellemme alistettuna, mutta niiden ”hoito”, jopa, on haitallista, vt. Room. 13:

   14 vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät.

   Kaikki katoava, silmiin näkyvä, käsin kosketeltava ja tieto katoaa. Se mitä emme aistein voi havaita ja itseymmärryksellä eli inhimillisellä ymmärryksellä voimme omaksua, tietää, niin se katoaa. Näkyvät ovat aikaa varten mutta näkymättömät ovat ikuisia. Tätä vastaan on ihmisen mieli. Näkymättömiä, taivaallisia ei pysty käsittämään tämän maailman viisaus, kuten teologia, mikä ei viihdy ”täydellisten” seurassa, mikä täydellisyys on tiedostettavissa, tiedettävissä vain Jumalan Hengen kautta, joka tutkii kaiken ja tietää kaiken.

   Hengellinen käsityskyky ei osallistu jumaluusopillisiin, siis teologisiin ”tietokilpailuihin” vaan toimii kussakin tilanteessa siellä missä Hänelle sijaa annetaan. Kuitenkaan mikään hengellinen tieto ei ole ristiriidassa maallisten lainalaisuuksien kanssa. Eli, ”Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkiskelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkiskelemaan”, 1Kor.2:15.

   Kirjoitat: ”Uskoontulleen väittäminen kaikin puolin ’kirjoittamattumaksi sivuksi’ turhentaa kaiken sen Jumalan johdatuksen, mikä on hänet saattanut tuohon kääntymyskokemukseen.”

   Kun ihminen tulee uskoon, hänen kuollut henkensä herää eloon, uudestisyntyy. 2Kor.5:

   17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.

   Ihmiset hapuilevat, ahdistuvat, pettyvät ja päätyvät pisteeseen, jonka uskoontulo muuttaa, täydellistyttää, mikä Jumalan työ voi tapahtua vain, jos ihminen siihen tapahtumiseen alistuu.

   Ihmisen työ, kuten kaste saa aikaan ”uskon”, mikä ei ole Jumalan työ.

   Jumala on asettanut hengellisen ja ajallisen lain. Hengellisen lain hylkääminen voidaan peittää, koska se, vaikka on se varsinainen juttu, ei näy eikä kuulu, eikä ole inhimillisesti kiinnostava. Kiinnostus tulee kun Isä vetää ihmisen Jeesuksen tykö, pelastettavaksi. Tätä vetoa kutsutaan myös herätyksen ajaksi. Kutsun eli vedon voi hyljätä, eli uskoontulo, vaikka tapahtumana on Jumalan työ, tekeminen ”toimii” vain uskoontulevan alistumisesta Jumalan työlle.

   Ei Paavali eikä kukaan uskoontullut hylkää ajallisen elämän asioiden hoitoa.

  • ”Ihmiset hapuilevat, ahdistuvat, pettyvät ja päätyvät pisteeseen, jonka uskoontulo muuttaa, täydellistyttää, mikä Jumalan työ voi tapahtua vain, jos ihminen siihen tapahtumiseen alistuu.” ’Täydellistyykö’ uskova uskoontulon hetkellä? Tuskinpa. Sitä saamme odottaa aikamme lopussa. ”Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on (1. Joh. 3:2) .”

  • Martti,

   Kuten huomaat, niin paneudun näihin sinun, joskus vain, oivalluksiisi. Odotan sinulta samaa, koska aktiivisuutesi velvoittaa sinut siihen. Aikaisemmin ehdotin asetelmaa, että asiat joihin et vastinetta antanut, oli käsitettävä, että luovut ja suostut kantaani.

   Eli, ettemme taas kommunikoisi pelkillä ysköksillä ehdotan, että luet mitä sinulle ehdotuksestasi kommentoin.

   Perustelut asiaan paneutumattomuuteesi, johtuu tästä viimeisestä vastustuksestasi uskovan täydellisyyteen eli täydellistymiseen, minkä uskoontulo saa aikaan.

   Suoraan Raamatun tekstin lukeminen pitäisi tämän uskovien täydellisyydenkin Raamatun linjalla, eli: Kol. 4:12 … että te pysyisitte täydellisinä (teleios) ja täysin vahvoina/varmoina (pleroo) kaikessa, mikä on Jumalan tahto.

   Kol. 1:28 Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa.

   Täydellinen voi olla vain Kristuksessa, uskossa, uskovana.

   Meidän lihamme ei tule paremmaksi, eikä sen kautta muutu mitään. Lihan kuolema, kuolettaminen on voitto.

  • Tässä nähdään taas, kuinka samalla kertaa voi vyöryttää esiin jämäköitä jumaluusopillisia linjauksia ja samaan hengenvetoon väittää, että kyse ei olekaan jumaluusopista.

   Otetaan vielä klassinen esimerkki, joka liittyy Paavalin kääntymiseen kristityksi.

   Voidaan myös argumentoida seuraavasti: Paavali EI tullut uskoon sokeutuessaan Damaskoksen tiellä vaan Damaskoksessa, kun Ananias pani kätensä hänen päälleen ja kastoi Paavalin. ”Elävässä kristillisyydessä on uskon kautta ymmärretty, että Ananias siunasi Paavalia syntien anteeksiantamuksen evankeliumilla.” (Kätten päällepano = syntien anteeksiantamuksen julistaminen). Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta ja Ihmisen Pojalla on valta MAAN PÄÄLLÄ antaa syntejä anteeksi…

  • Marko,

   vaikka minun kommenttiani sanot jämäkäksi niin en vastavuoroisuudestakaan voi sanoa sitä sinun osuudestasi. Kaikki sellainen mikä ei ole Kirjoitettuun Sanaan perustuvaa ei ole tarkoitettu kilpailemaan Alkuperäisen kanssa.

   Ilmeisesti pidät käsityskykyäni riittävän hyvänä, jotta tulisin samaan johtopäätökseen kuin sinä, vt. ” Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta ja / Ihmisen Pojalla on valta MAAN PÄÄLLÄ antaa syntejä anteeksi…”

   Usko tulee kun kuulee kun saarnataan parannuksesta. Jumala ilmestyy kuulijalle, kuten Pietarin saarnatessa helluntaipäivänä vuonna 30. Ainakin 3000 tunsi piston sydämessään, mikä johdatti heidät vastaanottamaan mielellään saarnatun sanan pelastuksesta.

   Paavalille Kristus ilmestyi ja vei hänet kolmen päivän yksinäisyyteen, ulkoiseen pimeyteen jossa hän rukoillen kääntyi juuri ilmestyneen Jeesuksen puoleen. Rukouksessa Paavali näyssä näki Ananiaksen tulevan ja laskevan kätensä hänen päälle, jotta Paavali saisi näkönsä jälleen. Paavali tuli täytetyksi Pyhällä Hengellä, eli sai Pyhän Hengen kasteen.

   Uskoontulo on aina Jumalan ja ihmisen välinen asia, mutta sen voi todeta toisetkin. Kaikki Pyhällä Hengellä kastetut, niin Jerusalemissa kuin Korneliuksen kodissa, olivat tulleet uskoon ja sitten saivat Pyhän Hengen kasteen. Joskus näiden aikaväli on minuutti joskus tunti tai kuukausi jne.

   Huomioit varmaan minkä jälkeen Paavali otti vesikasteen, eli tässä ja aina, se on uskoontulon jälkeen.

   Uskon, että tämän olisit todennut, jos et olisi muistellut mitä teologian opinnoissa on kerrottu tapahtuneen ja missä järjestyksessä jne. Mutta koska hait vastausta ihmisten nk. kirkollisista tulkinnoista niin kerroit jutun mikä ei Raamatussa ole luettavissa.

  • Reijo

   Vasta kastekaavaan kuuluneen kätten päälle panemisessa Paavalin silmät aukenivat.

   Ilman kastetoimitusta kukaan ei pelastu.

   Sama pätee myös juutalaisten suuren helluntaijuhlan juhlasaarnaajan Pietarin kohdalla. Tuohon aikaan saattoi toisinaan olla jopa yli miljoona kävijää Jerusalemissa ja Pietari oli aamupäivän noin klo 9 liturgian juhlasaarnaaja.

   Pietarin saarnankin sisältö oli se että parannus annettiin kasteen toimituksessa. Samaisen kasteen lahjana luvattiin myös Pyhän Hengen lahja. Samaten Pietari korosti ettei kasteessa ole ikärasismia, vaan ikivanhan juutalaisen kääntymyksen kasteen mukaisesti vanhemmat ja lapset kastettiin samalla kertaa. Tämä parannuksen kaste siis koskee myös vastasyntyneitä pienokaisia.

   ” —- kaste —- NIIN te saatte Pyhän Hengen lahjan —- lapsillenne —”

   Älä yritäkään vietellä pois Jumalan sanan todistuksesta. Jos kiellät teknon, lapsi sanan merkityksen ”se mikä synnyttämisessä on tullut äidistä ulos”, verbistä tikto, synnyttää, niin väität Pyhää Henkeä valehtelijaksi. Raamattuhan on hänen innoittamaansa sanaansa.

  • ”Täydellinen voi olla vain Kristuksessa, uskossa, uskovana.” Kristityn täydellisyys on sitä, että hän pukeutuu Kristuksen täydellisyyteen, joka peittää hänen oman vajavaisuutensa. Mitä tästä Kristukseen pukeutumisesta sanotaan? ”Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne (Gal. 3:27).”

  • Reijo Mänttäri. 1980-luvulla meitä teologian opiskelusta kiinnostuneita varoiteltiin lähinnä siitä, ettei usko mene historiallis-kriittisen raamatuntutkimuksen opiskelun vuoksi. ”Aloitti Pyhässä Hengessä – lopetti Helsingin hengessä”. Totta kai noissa varoituksissa oli paljon perää. Onneksi meillä oli kuitenkin teologipiiri, jonka tilalle tuli minun aloittaessani STI. Kaipaan edelleenkin senaikaista Concordia-piiriä juurevine keskusteluineen.

   Pelastavan uskon ensisijainen kohde on ristiinnaulittu ja ylösnoussut Kristus ja Raamatun opin tiivistelmänä vanhakirkolliset uskontunnustukset. Teologia on kristillistä uskoa tutkiva tiede ja sellaisena erinomaisen hyvä apuväline monessa asiassa. Muun muassa siksi, että voi ymmärrettävällä tavalla keskustella myös toisella tavalla uskovien kristittyjen kanssa.

  • Martti Pentti 18.11.2022 09:15
   ”Täydellinen voi olla vain Kristuksessa, uskossa, uskovana.” Kristityn täydellisyys on sitä, että hän pukeutuu Kristuksen täydellisyyteen, joka peittää hänen oman vajavaisuutensa. Mitä tästä Kristukseen pukeutumisesta sanotaan? ”Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne (Gal. 3:27).”

   Martti.

   Siis vähät välität, että toivoisin itse asian käsittelyä ja mielellään kohtiin joita mainitsen.
   Nytkin joudun palaamaan ikävähköön ilmaisuuni, joilla kuvasin kommenttejasi ”ysköksiksi”. Myös vetoan väsymättömyyteesi puuttua kirjoittamaani, mikä ei minulle ole vastenmielistä. Vastenmielistä on se, ettet juuri välitä mitä ja millä perustelen ja selitän asiaani.

   Nyt, kun tähän kommentoit, niin lue tuo viittaamasi Galatalaiskirjeen kohta kokonaisuutena jossa kohdistus, uskoontulo selviää. Eli laitan sen tässä:

   Gal. 3:

   26. Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa.
   (Uskon kautta, uskontulon kautta tulleet Jumalan lapsiksi)

   27. Sillä kaikki te, jotka olette KRISTUKSEEN KASTETUT, olette Kristuksen päällenne pukeneet.
   (Kaste Kristukseen on uskoontulo, eikä vesi liity siihen. Se on Jumalan työ Henkensä kautta)

  • ”Lue tuo viittaamasi Galatalaiskirjeen kohta kokonaisuutena jossa kohdistus.” Korostat usein Raamatun lukemista niin kuin se on kirjoitettu. Nyt kuitenkin liität jakeeseen kerrallaan sulkuihin lisäämiäsi omia ajatuksiasi. En sano niitä ysköksiksi enkä muuksikaan. Joitakin epäkunnioittavia nimityksiä tosin tuli mieleeni.

  • Reijo

   On kielen vastaista puhua kasteesta ilman vettä. Moinen kielellinen ristiriita on ensi kerran lausuttu vasta yhdessä Keswickin konferenssissa 1875 pidetyssä esityksessä . Sielläkin sillä tarkoitettiin pyhityksen syvempää astetta.

   Noin vuoden 1900 tienoilla Parham oli miettinyt tuota ilmiötä. Noihin aikoihin hän kohtasi erään kielillä puhujan. Ymmärtämättä että kielillä puhumista on esiintynyt siellä täällä kautta kirkon historian, hän tuli ajatelleeksi, että tuossa kielillä puhumisessa nyt on tullut esille tuo ”henkikaste”. Hän leimautui tähän ilmiöön niin paljon että alkoi puhumaan siitä ympäriinsä.

   Tämä puolestaan johti siihen, että kaksi ihmistä alkoivat kovasti tavoittelemaan tämän ”kielillä puhumisen” lahjaa itselleen. He saivatkin 9. ja 12. huhtikuuta 1906 elämyksen, jonka he kuvittelivat olevan kielillä puhumista. Heillä kuitenkin se oli käsittämätöntä puheen sorinaa, kun taas Parham oli puhunut jonkinlaisesta ymmärrettävästä kielillä puhumisesta.

   Toinen näistä William Joseph Seymour, 2.5.1870 – 28.9.1922, alkoi voimakkaasti saarnaaman ja lehdessään levittämään tätä uutta kokemustaan. Hänen liikettään on kutsuttu Azusa-kadun herätykseksi Los Angelesissa. Azusa-kadun herätystä pidetään merkittävänä yksittäisenä tekijänä helluntaiherätyksen leviämiseä. Voidaanpa sanoa, että helluntailainen liike sai syntynsä tuon liikkeen aloittamasta uuden opin esillä pidosta.

   Kun kielillä puhuminen sai uuden tehtävän muka Pyhän Hengen kasteena, niin sen teologinen asema oli muuttunut armolahjojen eli karismojen joukkoon kuuluvasta ilmiöstä eräänlaiseksi sakramantiksi, Pyhän Hengen toiminnan merkiksi.

   Joten Reijo

   Toisin kuin kuvittelet, niin puheesi Pyhän Hengen kasteesta ilman vettä perustuu vasta runsas sata vuotta vanhaan tulkintaan.

   Uuden testamentin opetushan sanoo, että Jeesuksen toimittama kaste eli siis hänen valtuuttamansa kaste, missä ihminen kastetaan vedellä valaen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, on Pyhän Hengen kaste.

   Pietarin helluntaisaarna:

   —- kaste —- NIIN te saatte Pyhän Hengen lahjan —

   Tiituksen kirje 3:5

   — Jumala pelasti kasteen pesulla, joka antoi uudestisyntymän ja Pyhän Hengen uudistuksen —

   Alkukielen genetiivirakenne kuvaa sekä uudestisyntymän että Pyhän Hengen uudistuksen nimenomaan kasteen pesun tuloksina.

 4. Uskoon tulo

  Uskotko uskon ylivertaisuuteen, vai siihen, että on olemassa ylivertaisuus johon kannattaa uskoa, eli seuraa johtajaa tyyliin.

  Seuratkaa minua, ”seuraa sinä minua,” sanoi jo Jeehu Joosafatin poika. Ja sitten mentiin tappamaan Iisebeliä, josta profeetta oli sanonut, että Koirat syövät IIsebelin ruumista Jisreelin tasangolla. Ja niin tapahtui. Jeesus on vasta menossa Iisebeliä tappamaan ja syöksemään tautivuoteelle hänen lapsensa. (Jeesus hyvä, se tapahtui jo, se on tehty. )

  Jos ylivertaisuus kuulostaa oikeudenmukaiselta ja järkevältä, sitä kannattaa seurata, tai ainakin kannattaa.

  Mutta jos se kilpailee epäreiluin keinoin, panettelemalla kuvitellun vihollisen tai toisinajattelijan päästäkseen sotimaan sanoilla tai teoilla, tai lupaa jotakin joka on liian hyvää ollakseen totta, käsitän sen huijaukseksi ja pelkäksi oman voiton tavoitteluksi.

  On kuitenkin selvää, että ihmisiä on helpompi huijata, kuin saada heidät uskomaan, että heitä on huijattu. Se on niin noloa, kun tuli vielä maksettua siitä, mikä ei ollut totta ollenkaan.

  • Tarja olet jo taas tarpeeksi rienannut Raamatun opetusta. Sinulla on ollut oma etsikkoaikasi, jonka hylkääminen on yleistä. Voit kenenkään häiritsemättä seisoa herrasi edessä ja kuka hän liekään, niin pitää sinua pystyssä omia tarkoitusperiään varten.

  • ”Sinulla on ollut oma etsikkoaikasi, jonka hylkääminen on yleistä.” Jospa Tarja Parkkilan etsikkoaika on juuri nyt ja sinut, Reijo Mänttäri, on kutsuttu hänen oppaakseen. Torjutko hänet tuosta vain?

  • Tai jospa Tarja on kutsuttu oppaaksi R. Mänttärille , jolle on siten suotu mahdollisuus uuteen. Ihminen kun ei ole koskaan liian vanha uutta oppiakseen uutta ja koska tutkimattomat ovat Herran tiet..

 5. Matias,

  ”Tämä parannuksen kaste siis koskee myös vastasyntyneitä pienokaisia.

  ” —- kaste —- NIIN te saatte Pyhän Hengen lahjan —- lapsillenne —”

  Älä yritäkään vietellä pois Jumalan sanan todistuksesta. Jos kiellät teknon, lapsi sanan merkityksen ”se mikä synnyttämisessä on tullut äidistä ulos”, verbistä tikto, synnyttää, niin väität Pyhää Henkeä valehtelijaksi. Raamattuhan on hänen innoittamaansa sanaansa.”

  Matias, sinulla on jo kauan mennyt kielipuolella, sen käsittämisessä huonosti. Tämä sanomani nousee tai laskee sinun ilmaisujesi tasolle, ei sen pahempaa!

  Kirjoituksissa on luettavissa mitä sinne on kirjoitettu. Kreikan ”teknon” – sana on synnyttänyt sinulta epätoivoisia tulkintoja. Niitä ei moitita sakramentaalisuudesta käsin, koska ne eivät kumoa kirkkojen tulkintoja veden vaikutuksesta. Kielitieteellisesti perustelusi ovat vääriä, vaikka tukevat kaste-pelastaa intentiota.

  • Reijo Mänttäri. Kotimaa24:ssä ei ole toista yhtä hyvin Raamatun kieleen ja sen kääntämiseen perehtynyttä keskustelijaa kuin Matias Roto. Ei hän harrastele jotain ”epätoivoisia tulkintoja”. Älä siis lausu väärää todistusta kristitystä lähimmäisestäsi.

  • Marko,

   En anna väärä todistusta, enkä väitä Pyhää Henkä valehtelijaksi. Nämä kummatkin ovat perättömyyksiä ja sellainen pitää huomioida.

   Mitä Matiaksen kielelliseen tasoon tulee, niin olen juurta jaksain sen selvittänyt useammin kuin kerran. Laitan sen sinulle suoraan, eli sen mikä on ollut tällä palstalla ja myös Matiakselle useammin selvitettynä.

   Eli perehdy niihin ja sitten vahvista syytteesi väärästä todistuksestani.

   Laaja asian vierestä ja muista asioista selittäminen on usein tapa puolustautua. Olenkin laittanut enemmän kuin sata Matiaksen kommenttia pois niiden asiattomuuden ja asiaankuulumattomuuden takia.

   Mitä kielellisiin arvosteluihin on tullut, niin ne eivät ole minun yksityisiä mielipiteitä. En myöskään ole kymmenvuotiaan tasolla, enää, niinkuin Matias tässä aikaisemmin väittää ja on väittänyt aikaisemminkin. Sellaista ei ole soveliasta sanoa. Mikä on Matiaksen kaikenkaikkinen tietomäärä on juttu johon en puutu, äläkä sinäkään. Olen maininnut asiat yksityiskohtaisesti joihin on syytä puuttua, eikä niissäkään tärkein ole ala-arvoinen minun nimittelyni.

  • Reijo

   Mielestäni puhut perättömiä synnyttää -verbin tikto ja siitä johdetun lapsi, vauva, synnytetty -sanan välisestä kytköksestä.

   Molemmat sekä verbi että siitä johdettu sustantiivi esiintyvät yhdessä 1. Moos. 3: 16 jakeessa, missä Eevasta ( eli pikkusiskoni nimen kirjoitusmuodosta Eva) sanotaan että hän synnyttää vauvoja eli äskensyntyneitä lapsia. Jos nimittäin sinun tulkintasi olisi oikea, niin tuon mukaan nainen synnyttäisi ”aikuisia jälkeläisiä”. Joten huomaapa tämä ilmaus kreikankielisessä Septuagintassa: — τέξῃ τέκνα —.

   Sweten Septuagintan mukaan:

   καὶ τῇ γυναικὶ εἶπεν Πληθύνων πληθυνῶ τὰς λύπας σου καὶ τὸν στεναγμόν σου· ἐν λύπαις τέξῃ τέκνα, καὶ πρὸς τὸν ἄνδρα σου ἡ ἀποστροφή σου, καὶ αὐτός σου κυριεύσει.

   Sama sana esiintyy myös Luukkaan tuotannossa Sakariaan ja Elisabetin tapauksessa:

   Luuk. 1:7 sanotaan ettei heille ollut syntynyt lasta: —- τέκνον, teknon —”

   Jos tulkintasi teknon -sanasta olisi oikea, niin voitaisiin vitsailla heidän valittelevan, ettei heillä ole syntynyt ainoatakaan pikkuvauvaa eikä myöskään ainotakaan aikuisena heille putkahtaneita jälkeläisiäkään.

   Joten väitteesi kumoutuvat myös Raamattua Raamatulla selittämisen periaatteeseen ja saman krijoittajan sanankäyttöön oman tuotantonsa sisällä esiintyvään sanan käyttöön.

   On siis olemassa useitakin toisiaan täydentäviä menetelmiä

   – kielellinen pohja. Rehellisen Raamattutyöskentelyn on aihetta ymmärtää tutkittava teksti aivan rehellisen kielellisin perustein.

   – kunkin kirjailijan ajattelutavan ja kirjoitustyylin sekä sanontojen välisen vuorovaikutuksen hyödyntäminen teoksen ajatuksen ymmärtämisessä.

   – koko Raamatun kokonaislinjan on aihetta olla keskenään järjellissessä suhteessa. Pyhä Henki on Totuuden Henki. Hän on ohjannut Raamatun kokonaissanoman. Hän ei siis voi puhua itseään vastaan.

   Joten voinen sanoa, kuin täydelliseen Raamattuun kuuluvassa Jeesus Siirakin viisaassa telstoss’ sanotaan. Sir. 51:

   Viisauden ylistys

   13 Kun olin nuori enkä vielä ollut lähtenyt retkilleni,
   minä rukoilin ja etsin innokkaasti viisautta.

   14 Temppelin edessä rukoilin sitä itselleni,
   ja viimeiseen saakka minä tavoittelen sitä.

   15 Se kukoistaa ja kehittää kypsät rypäleet,
   ja sydämeni saa ilonsa siitä.
   Minun jalkani ovat astuneet suoraa tietä,
   nuoruudestani saakka olen sitä seurannut.

   16 Kun vain vähänkin terästin kuuloani,
   sain heti ottaa vastaan runsaasti uutta oppia.

   17 Viisauden ansiosta minä menestyin –
   kiitos sille, joka minua opetti!

   18 Päätin elää viisauden mukaisesti
   ja tavoittelin kiihkeästi hyvää,
   enkä ikinä joudu häpeään.

   19 Minä ponnistelin kaikin voimin tavoittaakseni viisauden
   ja noudatin lakia tunnontarkasti.
   Minä ojensin käteni korkeuksia kohti
   tajutessani, kuinka vähän viisaudesta tiesin.

   20 Koko sielustani pyrin kohtaamaan sen,
   puhtauden tietä minä sen löysin,
   ja alusta alkaen se toi sydämeeni ymmärrystä –
   koskaan en joudu hylätyksi.

   21 Sisimpäni värehti levottomana –
   minun oli etsittävä sitä,
   ja sainkin sen omakseni, kalliin aarteen.

   22 Herra on antanut palkakseni kielen,
   ja sillä minä häntä ylistän.

   Viisauden opettajan kutsu

   23 Tulkaa minun luokseni, oppimattomat,
   majoittukaa taloon, jossa opetan!

  • Matias,

   Tiedät itsekin, että hömpötät, mikä tarkoittaa, että kertomisessasi on vain vähän totta.

   En puhu, en ole koskaan puhunut VERBISTÄ ”tikto”. Teknon on nimisana/substanttiivi.

   Koko tämä sinun harharetkesi alkoi, kun et suostunut lukemaan Pietarin puhetta niinkuin se on luettavissa, eli: ”Teille ja teidän lapsillenne (teknon) …”.

   Tuollainen koukerointi Sweten Septuagintan kautta on julkeutta.

   On hyvä lukea Luukkaan ensimmäinen luku kreikaksi. Kun sen teet, niin huomioi, että mitä lapseen tulee, niin se alkaa maininnalla, kaikille kielille käännettynä, että ”heillä ei ollut lasta”, mikä teknon-sanalla ilmaistaan. Alkutekstissä ei lue, että ”heille ollut SYNTYNYT lasta”. Tämä sinun ilmaisu on julkea siksikin, että alat sen johdosta vitsailemaan. Heillä ei ollut jälkeläistä ja teknon tarkoittaa tässä ja kaikkialla Raamatussa jälkeläistä. Pietari helluntaisaarnassaan puhuu kuulijoiden jälkeläisistä ja koko maailman jälkikasvusta, Apt.2:38,39 joille lupaus Jeesuksen sovitustyön tähden on annettu. Uskon, että tämä toivoton ”teknon-retkesi”, ei ensikädessä ole kielitieteellinen, vaan harhaoppi, nimeltä sakramentaalinen pelastus, autuutus.

   Koko Luukas 1 luku on omistettu Johannes Kastajan, Jeesuksen edeltäjuoksijalle, tien aukaisijalle, joka syntyi Elisabetille ja Sakariaalle. Jakeessa 41 vasta puhutaan elävästä, elämän saanneesta lapsesta, vaikka syntymättömästä ja se ilmaistaan ”brephos”-sanalla. Jakeet 58, 66, 76 ja 80 kertoo syntyneestä lapsesta paidion-sanalla.

   Koen jopa noloutta puolestasi, kun vielä päädyt sanomaan: ”– kielellinen pohja. Rehellisen Raamattutyöskentelyn on aihetta ymmärtää tutkittava teksti aivan rehellisen kielellisin perustein.”

   Sinun ongelmasi on epärehellinen kielellinen pohja.

  • ”Sinun ongelmasi on epärehellinen kielellinen pohja.” Reijo Mänttärin kanssa on turha väitellä. Hän ei näköjään osaa arvostaa perusteellistakaan asiantuntemusta. Kaikki hänen näkemyksistään poikkeava on joko tietämättömyyttä tai epärehellisyyttä.

  • Reijo

   Lähinnä hämmästelen mielipiteistäsi kreikan kielen täsmällisyyteen pyrkineistä aikaisemmista puheenvuoroistasi.

   Olen viikon sisällä sattunut lukemaan kolme kirjaa vanhalla kreikan kielellä ja kolme teosta nykykreikaksi, katsellut TV -uutisia muiden muassa kreikaksi. (Mulla on tapana seurata eri kielisiä uutisia eri puolilta maailmaa.) Ja mitenkä sattuukaan tähän saumaan: Olen tässä jonkun aikaa pitänyt googlen käyttökielenäni kreikkaa. (Vaihtelen vuoroin eri kieliä. Tänään 22.11. vaihdoin ranskaksi.)

  • Matias,

   Edes kielen osaaminen ei takaa oikeaa käsittämistä. Jokaisen sanan, lauseen takana on asia ja se on se tarkkuus. Hengellinen tutkiskelu ei ole ristiriidassa kieliopin kanssa. Uskon, etten liioittele jos muistutan sinun yhtä kaikki-pielessä-virhettäsi. Viitaan valdolaisten kasteista selostukseen. Et ollut ymmärtänyt siitä yhtään mitään. Silti uskalsit antaa sen luettavaksi julkisesti ja jopa kerroit mitä siin lukee. Eli kun kertoo, että luen itsekseni sitä ja tätä, niin on paras pitää omana tietonaan mitä sieltä käsittää.

   Päätelmäni on, että kartat totuutta ja Totuutta. Itsekehu ei sitä peitä.

  • Charlotta,

   Haukut väärin ja väärää ”puuta”. Vuonna 30 Jerusalemissa helluntaipäivänä toteutui profeettojen ja Jeesuksen ennustama Pyhän Hengen vuodatus. Yritä saada jotain mieltä kommentteihisi, ainakin minulle, etenkin blogissani.

  • Sitä kristillistämistä on aina tehty. Joulukin on kristillistetty saturnalia tai yule. Niin se vain menee.

Kirjoittaja

Reijo Mänttäri
Reijo Mänttäri
Jo lapsena, aito usko ja sen ilmiöt, saivat minut viihtymään helluntalaisten kokouksissa. Otollisesta tilasta, omakohtaisen uskonlahjan sain vastaanottaa jo 10-vuotiaana. 4 vuotta myöhemmin halusin, että minut kastetaan vedessä, koska Jeesuksellekin se oli vanhurskautuksen täydellistyminen. Nyt lähes "koko maailman" kiertäneinä paluumuuttajina vaimoni kanssa, voimme todeta, että helluntalaisuudessa halutaan noudattaa Alkuperäisiä Ohjeita, vaikka yhtä puutteellisina kuin Alkuseurakunnassa.