Valkeakosken Sanomat: KHO:n mukaan kirkko­hallitus teki virheen, Valkea­kosken kirkon purku­päätös käsiteltävä uudelleen

Valkeakosken kirkko. Kuva: Jukka Granström

Korkein hallinto-oikeus (KHO) vaatii, että kirkkohallitus käsittelee uudestaan Valkeakosken kirkon purkamista koskevan päätöksen. Samalla KHO kumoaa asiaan liittyvän hallinto-oikeuden päätöksen. Asiasta kertoo Valkeakosken Sanomat.

Kirkkohallituksen täysistunto päätti elokuun lopussa, että se ei puolla valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen Valkeakosken kirkon purkamispäätöstä koskevassa asiassa. Täysistunto antoi korkeimmalle hallinto-oikeudelle selityksen, jossa se totesi, että hakijat eivät ole valituslupahakemuksessaan esittäneet sellaisia laissa säädettyjä perusteita, joiden perusteella valituslupa tulisi myöntää, eikä asian käsittelyissä ole tehty virheitä.

KHO:lle kirkkohallituksen selitys ei kuitenkaan kelvannut, Valkeakosken Sanomat kertoo. KHO:n mukaan kirkkohallitus teki omassa käsittelyssään kuulemisvirheen, kun se ei antanut Valkeakosken kirkon purkupäätöksestä valittaneille mahdollisuutta antaa vastaselitystä lausuntoihin, jotka Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli ja Sääksmäen seurakunta olivat heidän valituksestaan antaneet. Näin ollen kirkkohallituksen ja hallinto-oikeuden päätökset on KHO:n mukaan kumottava.

KHO myönsi äänin 4–1 valittajille valitusluvan korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Valkeakosken kirkkorakennuksessa on ollut ongelmia vuodesta 2011

Sääksmäen seurakunnan kirkkovaltuusto teki alun perin päätöksen Valkeakosken kirkon purkamisesta ja sen tontin asettamisesta myyntiin maaliskuussa 2018.

Päätöksen mukaan tuhatpaikkaisen kirkon tilalle ei rakenneta uutta kirkkoa. Sääksmäen seurakunnalla on lisäksi kolme muuta kirkkoa.

Kirkon säilyttämisen puolesta kerättiin vuonna 2018 adressi, johon kertyi noin 1 300 nimeä. Asia on herättänyt paikallisesti paljon keskustelua.

Arkkitehti Veikko Larkaksen suunnittelema kirkko valmistui vuonna 1969. Vuodesta 2011 lähtien se on ollut vuoden kylmimpään aikaan suljettuna, sillä se ei pysy lämpimänä. Seurakunnan kiinteistötyöryhmä on selvittänyt kirkon tulevaisuutta vuodesta 2013.

Kesällä 2017 seurakunta teetti kirkosta kuntokartoituksen, ja vuoden 2018 alussa kiinteistötyöryhmä esitti kirkkoneuvostolle kirkon purkamista. Keväällä 2018 kirkko asetettiin käyttökieltoon irtoamisvaarassa olevien laattojen ja sisäilmaongelmien vuoksi.

Sääksmäen seurakunnan kirkkoherra Markku Antola painottaa Valkeakosken Sanomissa, että seurakunta ei ole tehnyt omaa alkuperäistä päätöstään virheellisin perustein, vaan korkein hallinto-oikeus lausuu vain, että kirkkohallituksen olisi pitänyt käsitellä alistamispäätös toisella tavalla.

Mikäli kirkkohallitus tekee valittajien uuden kuulemisen jälkeen saman päätöksen kuin viime kerralla, Valkeakosken kirkon purkamispäätöksestä tulee lainvoimainen. Sen jälkeen seurakunta tarvitsee kuitenkin vielä kirkon purkamista varten luvan Valkeakosken kaupungilta.

Oikaisu 10.12.2021 kello 22.05. Jutusta on poistettu kaksi kappaletta, joissa väitettiin KHO:n lausumiksi asioita, jotka todellisuudessa olivat valittajien lausumia. Kyseisessä kohdassa valittajat väittivät, että tuomiokapituli ja kirkkohallitus ovat laiminlyöneet velvollisuutensa selvittää asia perusteellisesti. Heidän mukaansa asiassa on luotettu pelkästään Sääksmäen seurakunnan esityksiin.

Lue myös:

Valkeakosken kirkon purkaminen näyttää entistä todennäköisemmältä – Kirkkohallitus ei puolla valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Seurakunta teki poikkeuksellisen päätöksen – Valkeakosken kirkko puretaan maan tasalle

Kirkon purkupäätös synnytti Valkeakoskella kiivaan vastarinnan

Kirkkohallitus vahvisti päätöksen Valkeakosken kirkon purkamisesta ja hylkäsi sitä koskevan valituksen

Kirkkohallitus hallinto-oikeudelle: Valitus Valkeakosken kirkon purkamispäätöksestä tulisi hylätä

Purettavaksi aiottu Valkeakosken kirkko täyttää 50 vuotta – kirkon puolustajat juhlivat suljetun kirkon edustalla

Kommentti: 50 vuotta sitten Suomessa vihittiin kuusi kirkkoa – kolme niistä on poissa pelistä

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.

Valkeakosken Sanomat: KHO:n mukaan kirkkohallitus teki virheen, Valkeakosken kirkon purkupäätös käsiteltävä uudelleen