Piispaehdokkaiden tentti Oulussa: Osallistuisitko Prideen? Missä asennossa rukoilit viimeksi?

Miten kirkkoa pitää kehittää? Millaisen piispallisen ohjelmanjulistuksen annat?

Tällaisiin kysymyksiin saivat vastata Oulun piispanvaalin ehdokkaat vaalipaneelissa, joka järjestettiin keskiviikkoiltana Kauppakeskus Valkeassa Oulussa. Kyseessä oli viimeinen vaalitentti, johon Raudaskylän kristillisen opiston rehtori Jukka Hautala, Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo ja Oulun Tuiran seurakunnan kirkkoherra Niilo Pesonen osallistuivat ennen 15.8. järjestettävää piispanvaalin ensimmäistä kierrosta. Paneelin juonsivat Yle Oulun toimittaja Arto Veräjänkorva ja tuomiorovasti Satu Saarinen.

Ehdokkaat keskustelivat useaan otteeseen paneeleissa jo kevätkesällä. Kotimaa24:n raportin ensimmäisestä paneelista voi lukea täältä.

Jukka Keskitalo sanoi, että kirkon käyttöliittymä on seurakunta, ja sitä täytyy uudistaa. Keskitalon mukaan kirkon pitää muuttaa toimintatapojaan, sillä tähän mennessä on keskitytty liikaa kokoavaan toimintaan seurakuntien tiloissa. Keskitalo sanoi toivovansa kirkolta sisäistä solidaarisuutta tilanteessa, jossa seurakunnat ovat hyvin erilaisia.

– Moni Oulun hiippakunnan seurakunta olisi yrityksenä konkurssikypsä, mutta kirkko ei voi päästään seurakuntiaan konkurssiin.

Jukka Hautalan mielestä maallisen ja hengellisen todellisuuden raja-aita pitäisi kaataa ja seurakunnista pitäisi tulla yhteisöjä, joissa voi antaa aikaansa ja osaamistaan. Ihmisiä tulisi rohkaista elämään siellä, missä he elävät.

Niilo Pesonen peräänkuulutti kirkkoa, joka on yhtä aikaa avara ja hengellisesti vahva. Kristittyjen pitää etsiä yhteyttä ja samalla tapaa, jolla usko elää tänä päivänä ihmisten keskuudessa.

– Pidämme huolta yksilön oikeuksista mutta muistutamme, että emme ole täällä lopulta itseämme vaan toista ihmistä varten, Pesonen sanoi.

Auttavatko kirkosta eroamiseen sanat vai teot?

Kirkosta eroamista ehdokkaat kommentoivat erilaisista näkökulmista.

Jukka Hautala huomautti, että kirkkoon ei ole enää pakko kuulua. Hänestä olennainen kysymys on, miten kirkko pitää ihmisiä äärellään siitä huolimatta.

– Pitää puhua niistä asioista, jotka ihmisiä kiinnostavat ja sillä kielellä, jota elämässä puhutaan.

Jukka Keskitalon mukaan ensimmäinen huoli ei ole kirkon rahojen väheneminen vaan se, että uskonyhteisön ulkopuolella olevat ihmiset ovat helposti myös evankeliumin ulkopuolella. Keskitalo sanoi, että eroamiskehitys tekee kirkon työntekijöistä ja vastuunkantajista alakuloisia.

– Piispana haluaisin olla rohkaisija. Pannaan uutta matoa koukkuun!

Niilo Pesosen mielestä kristinuskon sanoma koskettaa edelleen ihmisen syviä kysymyksiä, kuten olemassaolon merkitystä ja häpeää.

– Ei se tavoittaminen sen kummempaa ollut vaikka tuhat vuotta sitten. Aina on ollut vaikeuksia sanoittaa kristillinen usko kulloiseenkin tilanteeseen.

Keskitalon mukaan Jumalan valtakunnan sanoma ei menisi romukoppaan, vaikka kirkko järjestäisi puolet vähemmän tilaisuuksia.

– Moni muodostaa käsityksensä kirkosta, jopa uskosta ja Jumalasta, median kautta. Meidän täytyy olla entistä enemmän läsnä mediassa, varsinkin piispan.

Hautala sanoi, että kirkko on keskiluokkainen ja suhteellisen hyvin toimeentulevien ihmisten kirkko, jonka puhetapa voi vieraannuttaa.

– Mediassa puhutaan kyllä hyväksynnästä, yhteydestä ja rakkaudesta, mutta samalla rajataan ihmisiä ulkopuolella.

Hautala kysyikin, miten kirkko tekee näkyväksi sitä, että jokainen kastettu on kristitty.

Islamin tutkimus jakoi mielipiteet

Juontajat tiedustelivat ehdokkaiden kantaa siihen, että Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta on aloittamassa islamilaisen teologian koulutusta. Asiasta voit lukea lisää täältä.

– Sitä meidän pitää tutkia, miltä maailma nyt näyttää, Hautala sanoi.

– Yliopisto päättää asiasta, mutta minusta kirkon ei pidä tukea islamin tutkimusta taloudellisesti, Pesonen totesi.

Keskitalon mielestä koulutuksen järjestäminen on koordinoitu huonosti. Hän ei olisi sijoittanut koulutusta teologiseen tiedekuntaan.

Kristillisen ja islamilaisen maailman vieraantumiskehitystä ja yhteistyötä Pesonen kommentoi sanoen, että selkeästä kristillisestä identiteetistä käsin on helpompi ymmärtää, että toinen uskoo toisella tavalla.

– Silti meillä on velvollisuus kertoa hyvää sanomaa Jeesuksesta.

Tarvitsemme uskontodialogia ja kohtaamista, Keskitalo sanoi.

– Minulla on monta kokemusta siitä, että kristityt ja muslimit voivat jakaa yhteisiä tavoitteita, kuten rauhaa ja ihmisoikeuksia.

Hautalan mukaan kirkon pitää keskittyä ihmisiin ja kysyä, keitä ovat ne, jotka tuovat kulttuurin ja uskonnon mukanaan.

Yksi on valmis Oulu Prideen

Joukko pappeja osallistui heinäkuun lopulla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa ja yhdenvertaisuutta esiin nostavaan Oulu Pride -tapahtumaan. Piispaehdokkailta kysyttiin, tulevatko he mukaan tapahtumaan ensi vuonna.

Jukka Hautala sanoi, että voisi osallistua Prideen, jos se sopisi aikatauluun.

– Voisin rohkaistua osallistumaan. Aiemmin en ole osallistunut.

Niilo Pesosen mukaan häntä on syytetty siitä, että hän lähtee liiankin helposti mukaan erilaisiin tilanteisiin.

– Prideen en kuitenkaan osallistu. Se kulkue ei ole minun juttuni. Jokin keskustelu voisi ollakin.

Niin ikään Jukka Keskitalo sanoi, ettei kokisi olevansa kulkueessa kotonaan.

– En osallistuisi. Se ei tarkoita, että tuomitsisin niitä, jotka osallistuvat.

Samaa sukupuolta olevien avioliiton edistäminen kirkossa erottaa ehdokkaita. Asia on tullut esiin jo aiemmissa keskusteluissa. Aiheesta voi lukea laajemmin täältä.

Keskitalo sanoi pitävänsä avioliittoa miehen ja naisen välisenä. Hän totesi, että näin ollen olisi ristiriitaista, jos hän lähtisi edistämään samaa sukupuolta olevien liittoja. Keskitalo huomautti, että tilanteeseen pitää silti etsiä ratkaisuja. Hän sanoi, ettei pidä kysymystä yhtä yksinkertaisena kuin on aiemmin pitänyt.

Hautala oli mukana kirkolliskokousedustajien aloitteessa, joka esitti kirkon avioliittokäsityksen laajentamista.

– Edistäisin asiaa piispana voimallisesti.

Pesonen sanoi kannattavansa avioliiton pitämistä miehen ja naisen välisenä. Hänen mukaansa voitaisiin kuitenkin etsiä kompromissia, jossa samaa sukupuolta olevien vihkimisiin valmiit papit saisivat siihen omantunnonvapauden.

Rukouksia paneeliin tullessa ja sen aikana

Piispaehdokkaiden piti vastata myös kysymykseen siitä, missä asennossa he rukoilivat viimeksi.

Hautala sanoi hyräilevänsä usein virsiä ja kutsuvansa hyräilyään publikaanin rukousasennoksi.

– Tämä perustuu siihen raamatunkohtaan, jossa taaempana oleva publikaani pyytää: armahda minua vaivaista syntistä.

Pesonen sanoi huokaisseensa rukouksen paneeliin kävellessään.

Keskitalokin sanoi rukoilleensa matkalla. Lentokone Ouluun oli myöhässä ja ehdokas rukoili, että kone kuitenkin lähtisi ja hän ehtisi paneeliin.

– Tässä kysymysten välilläkin olen pieniä rukouksia lähetellyt, voin myöntää, Keskitalo sanoi.

Oulun piispanvaalin ensimmäinen kierros järjestetään keskiviikkona 15.8. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, toinen kierros toteutetaan maanantaina 3.9. Sitä ennen järjestetään vielä yksi vaalipaneeli, lauantaina 1.9.

Kuva: Sanna Krook / Oulun seurakunnat. Kuvassa Jukka Hautala (vas.), Jukka Keskitalo ja Niilo Pesonen.

Lue myös:

Kotimaa24 kysyi Oulun piispaehdokkailta vanhoillislestadiolaisen liikkeen kipupisteistä – näin he vastasivat

Oulussa ensimmäinen piispapaneeli: Avioliittokanta erotti ehdokkaita – kertoivat heikkoutensa piispan työssä

Kotimaa24 kysyi Oulun piispaehdokkailta taloudellista sidonnaisuuksista – yksi mukana yritystoiminnassa

Kannatuspuheenvuoro: He tukevat Jukka Hautalaa Oulun piispaksi – katso kaikki nimet

Kannatuspuheenvuoro: He tukevat Jukka Keskitaloa Oulun piispaksi – katso kaikki nimet

Kannatuspuheenvuoro: He tukevat Niilo Pesosta Oulun piispaksi – katso kaikki nimet

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.