Opetuslautakunta siunaa yhteiset katsomustunnit Helsingissä

Peruskoulujen katsomusaineiden opetusta voidaan yhdistää siltä osin kuin opetuksen sisällöt ja tavoitteet ovat yhteneväisiä. Helsingin kaupungin opetuslautakunta ottaa asiaan kantaa viime viikolla hyväksymässään uudessa kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa.

Helsingin perusopetuslinjan opetuspäällikkö Marjo Kyllönen kertoo, että katsomusaineiden opetuksen järjestämisestä on käyty pitkään keskustelua peruskoulujen rehtoreiden kanssa.

– Keskustelun pohjalta päädyttiin siihen, että laitetaan kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan tämä optio. Sitä, miten tämä käytännössä lähtee toteutumaan, on vielä vaikea sanoa, Kyllönen sanoo.

Katsomusaineiden osittaista yhteisopetusta on kokeiltu Helsingissä tähän mennessä ainakin Puotilan ala-asteella ja yksityisessä Kulosaaren yhteiskoulussa. Kyllösen mukaan kokemuksen ovat olleet myönteisiä, ja malli kiinnostaa Helsingissä laajemminkin.

– Sanotaan näin, että useampi kuin viisi koulua on osoittanut kiinnostusta.

Seuraavaksi Helsingissä aiotaan selvittää, mitkä koulut ovat kiinnostuneita siirtymään uusiin opetusjärjestelyihin. Yhdistetyn katsomusopetuksen mallia aiotaan suunnitella yhdessä. Opetusvirasto on käynyt alustavia keskusteluja myös Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ja uskonnon didaktiikan professorin Arto Kallioniemen kanssa siitä, mitä yhdistetty katsomusopetus voisi käytännössä tarkoittaa.

– Edelleen opetussuunnitelmassa puhutaan oman uskonnon opetuksesta, eikä tämä missään tapauksessa tarkoita, ettei sitä saisi jatkossakin, Kyllönen sanoo.

Luterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon lisäksi Helsingin kaupungin opetussuunnitelmissa on eritelty ortodoksinen, katolinen, islamilainen ja buddhalainen uskonnonopetus sekä Krishna-tietoisuuden opetus.

Kyllösen mukaan opettajilta ja rehtoreilta saatu palaute muutoksesta on ollut myönteistä.

– Tämä on nähty luontevana kehityssuuntana.

Kuva: Rami Marjamäki

Lue myös:

”On lapsen etu, että opiskellaan yhdessä niin paljon kuin mahdollista”

Kirkon selvitys: Valtaosa kannattaa yhteistä katsomusainetta

Professori kaipaa uskonnonopetukseen lisää dialogia

Arto Kallioniemi: "Uskonnonopetus marginalisoituu"