Kannatuspuheenvuoro: Mari Leppänen Turun arkkihiippakunnan piispaksi

Arkkihiippakunnan piispaehdokas Mari Leppänen. Kuva: Antti Partanen

Turun arkkihiippakunnan piispanvaalin ensimmäinen kierros käydään 5.11. Kotimaa tarjoaa kaikille neljälle ehdokkaalle tilaa yhdelle kannatuskirjoitukselle. Mari Leppäsen kannatuskirjoitus on julkaistu 16.10. ilmestyneessä Kotimaassa.

***

Kirkko käy parhaillaan läpi murrosta, joka koskee hengellistä elämää, seurakuntien toimintaa, kirkon rakenteita ja taloudellista perustaa. Murros pakottaa kirkkoa asemoitumaan uudelleen. Kirkon on uudelleen löydettävä identiteettinsä ja uskottavuutensa. Tässä työssä erityisesti kirkon johdolla on paljon tehtävää.

Kun arkkihiippakunnassa keskusteltiin koronakevään aikana siitä, millaista piispaa arkkihiippakunta tarvitsee, muutamat ajatukset toistuivat usein. Tarvitsemme piispaksi ihmisen, johon voi samaistua. Papin, jolla on sanottavaa. Johtajan, joka katsoo tulevaisuuteen. Henkilön, joka tuntee seurakuntien ja työntekijöiden todellisuuden. Lämpimän kristityn, joka yhdistää myös eri tavalla ajattelevia.

Hiippakuntadekaani Mari Leppäsen nimi nousi keskusteluissa toistuvasti esiin. Olemme iloisia, että hän lopulta suostui ehdokkaaksemme.

Mari Leppänen tunnetaan arkkihiippakunnassa tasapainoisena ihmisenä, seurakunnan perustyötä arvostavana pappina ja ahkerana tuomiokapitulin työntekijänä. Viestijänä, joka kommunikoi sujuvasti ja edustaa kirkkoa rohkeasti.

***

Mari Leppäsen tapa tehdä työtä herättää luottamusta. Hän on tukenut taitavasti muutoksessa eläviä arkkihiippakunnan seurakuntien työyhteisöjä, työntekijöitä ja vastuunkantajia. Realistinen käsitys seurakuntien tilanteesta ja muutosjohtamisen valmiudet ovat vahvistuneet arkkihiippakunnassa viime vuosien aikana.

Leppänen tuntee piispan työn ja hänellä on kokemusta kaikilta niiltä tasoilta, joilla piispa tehtävässään toimii: seurakunnasta, tuomiokapitulista, Kirkkohallituksesta, viestinnästä ja hallinnosta. Hän tuntee myös arkkihiippakunnan verkostot.

Mari Leppänen puhuu Jumalasta ihmisläheisesti ja ymmärrettävästi. Hän osaa keskustella uskosta ja Jumalasta tämän ajan etsijöiden kanssa ja löytää tapoja, joiden kautta ihmiset voivat kokea kirkon ja kristillisen uskon itselleen läheiseksi. Leppäsen elämässään läpikäymä hengellinen murros on tuonut hänen ajatteluunsa syvyyttä, lujuutta ja herkkyyttä.

Kun kirkossa etsitään sovintoa ja ratkaisuja eteenpäin, Mari Leppäsen näkemyksellisyydestä ja vuorovaikutustaidoista on kirkossa laajemminkin hyötyä.

Me ja lukuisat muut äänioikeutetut tuemme arkkihiippakunnan piispaksi hiippakuntadekaani Mari Leppästä. Hänen johdollaan kirkko ottaa askeleen tulevaisuuteen: kohti rohkeaa, rukoilevaa ja rakastavaa kirkkoa.

***

Leena Kairavuo, kirkkoherra, Turku

Aku Keltto, toimitusjohtaja, rovasti, Pori

Hanna Lehto, alueellisen keskusrekisterin johtaja, Turku

Tuomo Lindgren, kirkkoherra, Harjavalta

Erkki Marttinen, rovasti, Raisio

Kerttu Palmunen, VTM, vastaava ohjaaja, Turku

Pertti Rajala, maakuntajohtaja emeritus, kirkolliskokouksen vpj, Pori

Johanna Riski, maatalousyrittäjä, Salo

Pasi Salminen, kirkkoherra, Rusko

Päivi Vuorilehto, retriittipappi, Turku

Kaikkien tukijoiden lista on julkaistu Mari Leppäsen verkkosivuilla.

Lue myös:

Kannatuspuheenvuoro: Heikki Arikka Turun arkkihiippakunnan piispaksi

Kannatuspuheenvuoro: Kaisa Huhtala Turun arkkihiippakunnan piispaksi

Kannatuspuheenvuoro: Jouni Lehikoinen Turun arkkihiippakunnan piispaksi