Häkkinen: Ei yhteistyötä sakramenttiseparatistien kanssa

Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen ohjeistaa tuoreessa kirjeessään hiippakuntansa kirkkoherroja esikoislestadiolaisuuden maallikkoehtoollisista.

Häkkisen mukaan seurakuntien ei tule tehdä yhteistyötä niiden esikoislestadiolaisten paikallisosastojen kanssa, joissa maallikot toimittavat sakramentteja.

Viestin mukaan seurakunnissa olisi myös vakavasti harkittava, annetaanko seurakuntien tiloja sakramenttiseparatismia toteuttavien esikoislestadiolaisten paikallisosastojen käyttöön.

Suhtautumista kaikkiin esikoislestadiolaisten paikallisosastoihin hiippakunnan alueella uusi ohjeistus ei koske. "Sen sijaan muiden esikoislestadiolaisten paikallisosastojen kanssa yhteistyön toivon jatkuvan entisellään. Vakiintuneita käytäntöjä ja hyvää yhteistyötä kannattaa vaalia ja rakentaa", Häkkinen kirjoittaa.

Häkkisen mukaan maallikkojen toimittama esikoislestadiolaisten ehtoollistilaisuus Mikkelissä viime joulukuussa "on ollut vastoin kirkkomme tunnustusta ja opetusta sekä kirkkojärjestystä. Mikkelin paikallisosasto itsekin ilmoittaa, ettei se ole ollut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toimintaa".

Sakramentin omiin käsiin ottanut yhteisö on Häkkisen mukaan "tietoisesti ajanut itsensä kirkkomme ulkopuolelle. Asian vakavuutta lisää se, että kyse ei ole ainoastaan ulkonaisesta, kirkon järjestykseen liittyvästä rikkomuksesta, vaan mitä syvimmin opillisesta ja teologisesta, kirkon uskon ytimeen liittyvästä asiasta".

Häkkinen muistuttaa kirkkoherroja siitä, että tilojen käytöstä seurakunnassa päättävät kirkkoherra ja kirkkoneuvosto.

Esikoislestadiolainen herätysliike on jakautunut sakramenttiasiassa. Häkkinen toivoo seurakuntien ottavan tämän huomioon ja kutsuvan ehtoollispöytäänsä niitä kirkon jäseniä, jotka tuntevat itsensä "kodittomiksi ja hämmentyneiksi" herätysliikkeen erimielisyyksissä.

Kuva: Matti Karppinen

Lue myös:

Arkkipiispa: Sakramenttiseparatismi on vakava rikkomus

Esikoislestadiolaiset: Ehtoollinen ei ole luterilaisen kirkon monopoli

"Sakramentteja ei voida ottaa kirkon käsistä pois"

Esikoislestadiolaiset ottivat ehtoollisen omaan käyttöön