Arkkipiispa: Sakramenttiseparatismi on vakava rikkomus

Esikoislestadiolaisen herätysliikkeen piirissä pitkään ounastellut maallikkojen toimittamat ehtoollistilaisuudet aloitettiin joulukuussa.

Ensimmäinen tällainen ehtoollispalvelus oli Mikkelissä 5.12.2015. Sen jälkeen vastaavia, esikoislestadiolaisten omissa tiloissa pidettyjä ehtoollistilaisuuksia on nähty Enossa, Joensuussa, Jämsässä ja Oulaisissa.

Herätysliikkeen sisällä tilanne on jakautunut. Osa esikoislestadiolaisista ei kannata nyt valittua linjaa.

Monet piispat ovat viimeksi kuluneen vuoden aikana ottaneet kantaa esikoislestadiolaisuuden tapahtumiin. Kotimaa24 kysyi arkkipiispa Kari Mäkiseltä, mitä esikoislestadiolaisuuden piirissä tapahtuneet maallikkoehtoolliset ja koko herätysliikkeen viimeaikainen kehitys merkitsevät kirkon kannalta.

Minkä kokoluokan teologisesta tai kirkon järjestystä koskevasta rikkomuksesta kirkkojärjestystä ja kirkon tunnustusta vastaan on kyse silloin, kun kirkon maallikkojäsenet alkavat hoitaa sakramentteja itse?

– Vakavasta. Mukana olevien ihmisten kannalta on kyse erilleen joutumisesta ja vaikeasta ristiriidasta.

Mitä esikoislestadiolaisuuden nykytilanteesta ja suhteesta kansankirkkoon ylipäätään pitäisi nyt ajatella?

– Liikkeessä käydään kipeää prosessia, joka on liikettä jakava ja monelle hyvin ahdistava. Se koskee myös liikkeen sisäistä auktoriteettirakennetta. Kirkko on liikkeen koti, josta irtaantumishankkeet repivät paljon.

Miten arvioitte niitä syitä, kuten kirkon maallistuminen, joilla esikoislestadiolaisuudessa on sakramenttiseparatismia perusteltu?

– Yksittäisten syiden sijasta on kysymys monitahoisesta taustasta, myös liikkeen sisäisestä kehityksestä.

Mitä keinoja kirkolla on käytettävissään ykseyden palauttamiseksi ja tilanteen rauhoittamiseksi?

– Kirkko ei voi pakottaa, mutta se voi osoittaa selkeästi mihin irtaantuminen johtaa ja tukea niiden kirkon jäsenien sitoutumista, jotka joutuvat elämään ristiriidan keskellä.

Onko esikoislestadiolaisuuden liikehdintä yksittäistapaus, vai voiko se olla isommankin kirkollisen ykseyden murenemisen airut kirkossamme?

– En tee tästä laajempia tulkintoja tai johtopäätöksiä.

Kuva: Matti Karppinen

Lue myös:

"Sakramentteja ei voida ottaa kirkon käsistä pois"

Esikoislestadiolaiset: Ehtoollinen ei ole luterilaisen kirkon monopoli"