Uudet eettiset ohjeet: Diakoniatyöntekijä puolustaa toisia, mutta on itsekin ihminen

Lista alkaa toivosta ja ilosta.

Diakoniatyöntekijöiden uusien eettisten ohjeiden ensimmäinen teesi kuuluu seuraavasti: Diakoniatyöntekijän työn tavoitteena on tuoda toivoa ja iloa sekä mahdollistaa ihmisarvo kaikille ihmisille.

Päivitetyt ohjeet julkistettiin viime viikon lopulla Turussa järjestetyillä Kirkon diakonian päivillä. Ohjeiden tarkoitus on tukea diakoniatyöntekijöiden eettistä päätöksentekoa päivittäisessä työssä.

Diakoniatyöntekijöiden Liiton ja Diakonia-ammattikorkeakoulun työstämät 12 teesiä kiinnittävät huomiota niin huono-osaisten oikeuksien puolustamiseen kuin työntekijöiden omaan jaksamiseenkin.

– Halusimme ohjeisiin sen, että ilon ja toivon ylläpitäminen on itseisarvo. Niitä on vaikea ylläpitää, jos on unohtanut huolehtia itsestään, Diakoniatyöntekijöiden Liiton toiminnanjohtaja Tiina Laine sanoo.

Edelliset ohjeet olivat 15 vuoden takaa. Perusperiaatteet ovat säilyneet ennallaan. Tapa sanoittaa asioita on kuitenkin muuttunut, Laine toteaa.

Laineen mukaan nyt julkistetuissa ohjeissa on haluttu viestittää, että työntekijä pyrkii parhaaseensa, mutta on ihminen. Neljännessä teesissä mainitaan, että diakoniatyöntekijä huolehtii jaksamisestaan ja oman yksityisyytensä suojelemisesta. Viidennessä teesissä puolestaan todetaan, että työntekijä tunnistaa keskeneräisyyden, haavoittuvuuden ja riippuvuuden itsessään ja toisissa ihmisissä ja ymmärtää niiden vaikutukset työhön.

– Sinä ja minä emme voi tietää parhaiten, mikä toiselle on hyväksi. Ihminen elää elämäänsä ja hänellä on oikeus tehdä typeryyksiä siitä huolimatta, että hän samanaikaisesti kärsii, Diakonia-ammattikorkeakoulun yliopettaja, teologian tohtori Raili Gothóni sanoi teesien julkistustilaisuudessa.

– Eettisyyttä on uskallus katsoa itsessään sitä, missä tarvitsee toisten ihmisten ja Jumalan apua. Vahvuutta on huolehtia omasta hyvinvoinnista, hengellisestä elämästä ja rajojen asettamisesta.

Apua tarvitsevalle lupaus eettisestä toiminnasta

Ohjeita valmistellut tiimi korostaa, että diakoniassa kaiken perusta on Jumalan rakkaus. Diakoniatyön perustehtävä puolestaan on määritelty kirkkojärjestyksessä. Se on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta.

Eettisten ohjeiden taustalla ovat työryhmän mukaan Raamattu ja kirkon tunnustus, työtä taas ohjaavat lait ja sopimukset.

Ammattikunnan ulkopuolisille ihmisille eettiset ohjeet antavat tietoa siitä, mihin arvoihin ja päämääriin diakoniatyöntekijät sitoutuvat, Raili Gothóni sanoo. Näin ne voivat tukea verkostoitumista. Apua tarvitsevalle ihmiselle ne puolestaan ovat Gothónin mukaan lupaus eettisestä toiminnasta.

Eettisiä ohjeita on rakennettu suhteessa Jumalaan, lähimmäiseen, itseen ja kutsumukseen, yhteisöön ja luontoon.

Lähimmäisen kohtaamisen eettisiin haasteisiin kuuluu työryhmän mukaan, että toinen ihminen kohdataan sellaisena kuin hän on, eikä esimerkiksi jonkin ihmisryhmän edustajana. Eettistä toimintaa on myös se, että tuntee ympäristönsä.

Tiina Laine pitää monikulttuuristuvassa ajassa entistäkin tärkeämpänä, että mukana on myös kymmenes teesi: Diakoniatyöntekijä kunnioittaa ja puolustaa jokaisen ihmisen vakaumusta ja oikeutta omaan kulttuuriin. Hän toimii vuoropuhelussa muiden kirkkokuntien ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa.

Tutustu ohjeisiin täällä.

Kuva: Pasi Leino. Eettiset ohjeet julkaistiin Kirkon diakonian päivillä viime torstaina.

Lue myös:

Diakoniabarometri: Suurissa kaupungeissa väkivallan uhka on työssä viikoittain läsnä

Diakoniabarometri: Turvapaikanhakijoiden kohtaaminen onnistui

Kalliala: ”Syrjään jätettyjen suuri enemmistö vanhusten joukossa”

Vuoden diakoniatyöntekijä: Kohtaan asiakkaani ihmisinä, en moniongelmaisina

Edellinen artikkeliSynodaalikokous Tampereella: Armoa on hyvin koulutettu poliisi
Seuraava artikkeliUskontojen julkilausuma irtisanoutuu vastakkainasettelusta ja vihapuheesta

Ei näytettäviä viestejä