Uskonto esillä seksuaalivähemmistöjen oikeuksia koskevassa raportissa

Kaksi uskontoon liittyvää ongelmaa nousee esiin raportissa, joka selvittää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien perus- ja ihmisoikeuksia Suomessa. Raportin on tuottanut valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkoston työryhmä.

Ensimmäinen ongelma ovat ”uskonnollisten yhteisöjen syrjivät käytännöt, kuten eheytys”. Toimenpide-ehdotukseksi tarjotaan sääntelyä ”eheytyksen nimissä tehtävää työtä vaihtoehtohoitoja koskevassa lainsäädännössä, erityisesti usein vanhempien vaikutusvallan alla olevien alaikäisten suojelemiseksi”.

Toinen ongelma ovat raportin mukaan ”seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuva syrjintä uskonnon harjoittamisessa sekä ongelmat työskentelyssä uskonnollisissa yhteisöissä”. Raportti mainitsee lähteiksi mediassa esillä olleet Marja-Sisko Aallon ja Suomen Lähetysseuran tapaukset sekä Yhteys-liikkeen.

Toimenpide-esityksenä raportissa on selkeyttää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien soveltumista uskonnollisten yhteisöjen toimintaan ja työnantajarooliin.

Raportissa esitellään eri elämänalueita ja niihin liittyviä perus- ja ihmisoikeuksia sekä näiden toteutumisessa ilmeneviä puutteita. Uskonto ja vakaumus ovat yksi käsiteltävistä elämänalueista.

Valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkosto päätti keväällä 2013 asettaa erillisen työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin arvioida seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa ja siihen liittyviä haasteita sekä esittää toimenpide-ehdotuksia oikeuksien toteutumisen edistämiseksi.

Lue raportti täältä.

Ilmoita asiavirheestä
Edellinen artikkeliLihanhimo talttuu seurakuntatalon pihalla
Seuraava artikkeliNotaari: Helsinki Priden konttikirkossa ei siunattu parisuhdetta

Ei näytettäviä viestejä