UM: Fida on sitoutunut syrjimättömyyteen

Ulkoministeriö on käynyt kehitysyhteistyöjärjestö Fidan kanssa vuosikeskustelun, jonka asialistalla oli ministeriön uusi ihmisoikeusstrategia ja toimintaohje ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan toimeenpanosta Suomen kehityspolitiikassa.

UM:n kansalaisjärjestöyksikön päällikön Pirkko-Liisa Kyöstilän mukaan ulkoministeriö edellyttää valtionapua vastaanottavilta järjestöiltä eettisten sääntöjensä lisäksi myös Suomen lainsäädännön noudattamista. Kyöstilän mukaan Fidan epäselvä linjaus rekisteröidyssä parisuhteessa elävien henkilöiden palkkaamisesta ei noussut esiin ministeriön ja järjestön keskusteluissa.

– Tietoomme ei ole tullut sellaista tapausta, jossa he olisivat rekrytoidessaan toimineet lainvastaisesti. Lainsäädännön noudattamista arvioi viime kädessä tuomioistuin, Kyöstilä sanoo.

Fidan toiminnanjohtaja Harri Hakola kertoi
Kotimaa24:lle
syyskuussa, ettei hän halua vastata kysymykseen siitä voisiko järjestö palkata rekisteröidyssä parisuhteessa elävän henkilön kehitysyhteistyöhön.

– Jos vastaan kummin tahansa, tulee lunta tupaan. Emme haluaisi tehdä linjausta, joka suututtaa joko kannattajamme tai Ulkoministeriön. Rekisteröity parisuhde on meidän oppimme vastainen tilanne. Kun sellainen tulee rekrytointivaiheessa ilmi, se aiheuttaa keskustelun ja asia ratkaistaan silloin, Hakola sanoi.

Suomessa on uskonnonvapaus, eikä ministeriöllä ole Kyöstilän mukaan mahdollisuuksia puuttua siihen, mitä uskonnolliselta arvopohjalta toimivan järjestön sisällä tapahtuu, niin kauan kuin järjestön toiminta on lain mukaista.

– Muun muassa yhdenvertaisuuslaki ja työsopimuslaki sisältävät säännöksen syrjinnän kiellosta. Edellä mainittujen lakien mukaan kaikenlaista erilaista kohtelua ei kuitenkaan pidetä syrjintänä. Luonnollisesti edellytämme, että verovaroin rahoitetun toiminnan lopullisia hyödynsaajia eli kehitysmaiden ihmisiä ei aseteta millään perusteella eriarvoiseen asemaan. Jos ongelmia ilmenee, niihin puututaan välittömästi.

Ilmoita asiavirheestä
Edellinen artikkeliKirkon lähetysjärjestöjen ja KUA:n taloudellinen kannatus kasvussa
Seuraava artikkeliPäätoimittaja Teinilä: Rehtoreilla suuri vastuu uskonnonvapauden toteutumisessa

Ei näytettäviä viestejä