Seurakunnat joutuvat vähentämään kiinteistöjään rajusti

Oulun seurakuntayhtymä on juuri myynyt kaksi leirikeskusta ja yhden pappilan sekä hyväksynyt määrärahan Kaukovainion kappelin purkamiselle. Lisäksi Oulussa ollaan laittamassa poistolistalle toistakymmentä seurakuntataloa tai -kotia, kolme leirikeskusta, muutama pappila ja kanttorila sekä useita muita rakennuksia, joista osa puretaan.

Jäsenmäärältään Suomen toiseksi suurin seurakunta, Helsingin seurakuntayhtymään kuuluva Malmin seurakunta luopuu kaikista viidestä seurakuntakodistaan.

Säästökohteita on alettu etsiä siksi, että seurakuntien jäsenmäärien pieneneminen on johtanut seurakuntien taloustilanteen kiristymiseen. Helsingin seurakuntayhtymässä on lisäksi menossa toimintakulttuurin muutosprojekti, jolla pyritään pois rakennuksiin keskittyvistä toimintatavoista.

Helsingin seurakuntayhtymän linjaus: 15 prosenttia toimitilakuluista pois

Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on velvoittanut kaikki seurakuntayhtymään kuuluvat seurakunnat pienentämään vuosittaisia talousarvioitaan 15 prosentilla vuoden 2018 loppuun mennessä niin, ettei henkilöstövähennyksiä tehdä muuten kuin eläköitymisen kautta.

Malmin seurakunnan kohdalla tämä tarkoittaa, että kiinteistökuluja on pienennettävä miljoonalla eurolla vuodessa.

Malmin seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti 17. tammikuuta, että seurakunta luopuu kaikista seurakuntakodeistaan ja -taloistaan. Tämän vuoden aikana luovutaan Malmin seurakuntatalosta sekä Pihlajiston, Pukinmäen ja Tapulin seurakuntakodeista ja myöhemmin myös Siltamäen seurakuntakodista. Näistä ainoastaan Pukinmäen seurakuntakoti on vuokratila, muut ovat seurakuntayhtymän omistuksessa. Vielä ei ole päätetty, myydäänkö vai puretaanko ne.

Malmin seurakunnalle jää vielä kuusi kirkkoa, kaksi kerhohuoneistoa sekä kaksi muuta toimitilaa, joihin siirretään toiminta niistä tiloista, joista luovutaan. Esimerkiksi Malmin seurakuntatalolla kokoontuneet nuoret siirtyvät Tapanilan kirkkoon. Muutokset toteutetaan kesän aikana.

Organisaatio uusiksi, lisää säästöjä

Osana säästötoimenpiteitä toteutetaan Malmin seurakunnassa myös organisaatiouudistus, jonka myötä on tarkoitus luopua nykyisestä piirijaosta. Seurakunta on ollut jaettuna kahdeksaan seurakuntapiiriin, joilla on ollut omat työntekijänsä. Näin on ollut siitä huolimatta, että alueella on toimiva joukkoliikenne ja koko seurakunta mahtuu kartalla halkaisijaltaan kymmenen kilometrin ympyrän sisälle.

Malmin seurakunta on ensimmäinen Helsingin seurakuntayhtymän seurakunnista, joka on tehnyt konkreettisia päätöksiä kiinteistökulujen vähentämiseksi. Muut yhtymän seurakunnat joutuvat seuraamaan Malmin esimerkkiä, joten tämän ja ensi vuoden aikana tullaan näkemään lukuisia myynti-ilmoituksia, joissa kaupataan Helsingissä sijaitsevia seurakuntataloja, -koteja ja muita seurakunnallisia rakennuksia.

Kappeli sai purkutuomion Oulussa

Oulun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto myönsi 14. maaliskuuta 155 000 euron määrärahan Kaukovainion kappelin purkamista varten. Noin kahden kilometrin päässä Oulun ydinkeskusta sijaitseva kappeli asetettiin sisäilmaongelmien vuoksi käyttökieltoon 1. tammikuuta. Viimeinen siellä järjestetty tilaisuus oli hartaushetki viime jouluaattona. Rakennus on tasakattoinen ja valmistunut vuonna 1977.

Karjasillan seurakunnan toiminta Kaukovainion kaupunginosassa ei lopu, sillä seurakuntayhtymä aikoo vuokrata korvaavat tilat joko suunnitteilla olevasta kauppakeskuksesta tai jonkin kerrostalon kivijalasta. Kappelissa toimineet kerhot ja piirit kokoontuvat toistaiseksi Kaukovainiolla sijaitsevassa palvelutalossa ja päiväkoti-koulurakennuksessa sekä Karjasillan kirkossa runsaan kilometrin päässä purettavasta kappelista.

Oulun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi myös Oulunsalon pappilan sekä Vasamon ja Hietasaaren leirikeskusten myymisen saamiensa tarjousten perusteella. Sisäilmaongelmien vuoksi käyttökiellossa oleva Oulunsalon pappila myytiin 58 000 eurolla ja 34:n majoituspaikan suuruinen Vasamon leirikeskus Ylikiimingissä 64 500 eurolla. Vuokratontilla sijaitsevat Hietasaaren leirikeskuksen rakennukset sekä kyseisen tontin vuokraoikeus myytiin hintaan 202 000 euroa.

Lisäksi hyväksyttiin lähellä Oulun keskustaa sijaitsevan tontin myyminen 2 358 000 eurolla ostotarjouksen tehneelle asunto-osakeyhtiölle, jolla on tontilla asuinrakennuksia. Tontti on ollut vuodesta 2002 vuokrattuna asunto-osakeyhtiölle 60 vuoden vuokrasopimuksella. Viisi muuta samassa korttelissa sijaitsevaa eri asunto-osakeyhtiöille vuokrattua tonttia jää seurakuntayhtymän omistukseen.

Yli-Iin pappila ja sen varastorakennus oli tarkoitus purkaa, mutta yhteinen kirkkovaltuusto päätti kuitenkin laittaa ne myyntiin.

Oulun seurakuntayhtymän linjaus: 30 prosenttia kiinteistöistä pois

Oulun seurakuntayhtymä on jo vuonna 2013 linjannut, että se luopuu 30 prosentista kiinteistöjään turvatakseen taloutensa. Yhtymällä on tällä hetkellä 9 leirikeskusta, 28 seurakuntataloa, 18 kirkkoa sekä erinäisiä asuntoja, huoltorakennuksia ja juhlatiloja.

Vuonna 2013 toteutettu Oulun, Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kuntaliitos kasvatti seurakuntayhtymän kiinteistömassaa 35 prosenttia. Kiinteistöpinta-alaa on yhteensä 61 200 neliömetriä eli 6,1 hehtaaria, josta 15 prosenttia on tarkoitus myydä tai purkaa vielä tänä vuonna osana seurakuntayhtymän ohjelmaa nimeltä Talouden turvaaminen. Henkilöstövähennyksiin joudutaan, jos kiinteistömassan vähentämisellä ei saada riittäviä säästöjä.

Oulun seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkoneuvostoon on menossa esitys Maikkulan kappelin myymisestä, kaikkiaan kymmenen seurakuntatalon tai -kodin myymisestä ja kolmen purkamisesta, seitsemän pappilan tai kanttorilan ja niiden piharakennusten sekä kolmen leirikeskuksen myymisestä.

Lisäksi on aikomuksena myydä joukko pienempiä rakennuksia, purkaa kaksi ruumishuonetta ja yksi asuinrakennus sekä luopua muutamista vuokratiloista. Yhdestäkään kirkosta ei Oulussa olla luopumassa.

Vaasassa luovutaan neljästä kiinteistöstä, useat muut harkinnassa

Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan huhtikuun alkupuolella, että yhtymä luopuu neljästä kiinteistöstä.

Päätös koskee kerhohuoneistoa Isolahdessa, Päiväranta-kiinteistöä Sundomissa sekä partiotiloja Pitkälläkadulla ja Onkilahdenkadulla. Seurakuntien toiminta siirretään niistä Vaasan seurakuntayhtymän muihin kiinteistöihin viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä.

Kiinteistöstrategian luopumisohjelmassa mainitaan myös Vetokannaksen kirkko, Tervajoen rukoushuone, Metsäkallion seurakuntakoti ja Suvilahden seurakuntakoti. Näiden osalta yhteinen kirkkoneuvosto päätti vielä jatkaa selvitystyötä ja nimesi työryhmän.

Menneen ajan visio kasvatti seurakuntien kiinteistömassaa

Nyt myydään ja puretaan erityisesti niitä rakennuksia, jotka rakennettiin 1960–70-luvuilla kirkon silloisen vision toteuttamiseksi. Pääpaino oli kokoavassa toiminnassa, jossa seurakuntalaiset pyrittiin jakamaan erilaisiin sektoreihin sekä iän että kiinnostuksen kohteiden perusteella.

Pahimmillaan rakennettiin kaikille eri sektoreille omat toimintatilat. Kärjistäen voisi sanoa, että seurakuntien työntekijöiden tärkein tehtävä oli täyttää toimitilat toiminnalla ja ihmisillä. Nykyisissä visioissa seurakuntien työntekijät menevät sinne, missä seurakuntalaiset muutenkin ovat.

1960- ja 70-luvuilla uskottiin, että tasakatto on hyvä ja halpa ratkaisu Suomen oloihin. Kun tasakatot ovat kuitenkin muistuttaneet lähinnä uima-altaita ja luisteluratoja, on lukemattomilla seurakunnilla riesoinaan sisäilmaongelmaisia seurakuntataloja ja muita kiinteistöjä, joista pahimmat ovat purkukuntoisia.

Kuvat: Matti Pirhonen. (Kuvia voi selata valkoisista nuolista.) Malmin seurakunta aikoo luopua Tapulin seurakuntakodista ja Pukinmäen seurakuntakodista, kuten kaikista muistakin seurakuntakodeistaan.

Edellinen artikkeliKolumni: Kuusi ohjetta kirkon muuttamiseen nyt
Seuraava artikkeliJaana Heliövaara: ”Työ vauvojen ja alakoululaisten kanssa on ollut rakkainta”

Ei näytettäviä viestejä