1. sunnuntai pääsiäisestä, Joh. 20: 19-31, Tuomo Lindgren

Tuomo Lindgren
Harjavallan seurakunta

Hyvät ystävät.

Päivän teema on evankeliumikirjassa ilmaistu kahdella sanalla: ylösnousseen todistajat. Aihe on hyvä. Todistaminen oli esillä kaikissa tänään luetuissa Raamatun teksteissä. Profeetta Jesaja sanoo Israelin kansan tehtäväksi todistaa Jumalasta – Herra Jumala on ainoa Jumala ei ole muita Jumalia. Toisessa lukukappaleessa Johanneksen kirjeessä Pyhä Henki on todistaja – Jumala todistaa Pojastaan, että hänessä on jokaiselle tarjolla iankaikkinen elämä.

Evankeliumissa Jeesus todistaa olevansa elossa. Hän on kulkenut kuoleman läpi ja tullut voittajana takaisin elämään. Samalla Jeesuksen kuolleistaherääminen on itsessään todistus siitä, että Jeesus oli oikeassa ja ne jotka hänet tuomitsivat kuolemaan ja väittivät häntä huijariksi, he ovat väärässä.

Kysymys on siis todistamisesta. Luultavasti todisteita tämä aika vaatiikin. Jeesukselta aikanaan pyydettiin merkkiä taivaasta. Onko meille mitään merkkiä tai todistetta siitä, että Jumala on olemassa ja että Jeesus on noussut kuolleista takaisin elämään vieläpä niin, ettei enää kuole.

Lähden purkamaan tätä kysymystä kiinnittämällä huomion itse ‘todistamisen’ sanaan. Tämä sana todistaminen kaipaa tarkastelua. Se voidaan ymmärtää vähän eri tavoilla. Ajatelkaapa vain sanoja: todistaa, todistus, todistaja, todiste. Kukin sanoista viittaa vähän eri suuntaan. Missä näitä sanoja yleensä käytetään ja mitä niillä tarkoitetaan?

Tavallinen käyttöympäristö näillä sanoilla on mm. oikeudessa ja tieteessä. Todistaminen oikeudessa ja tieteessä on hieman eri asiat.

Oikeudessa tunnetusti on todistajia. Todistajalla on ensikäden tietoa asiasta, joka on tutkittavana oikeudessa. Todistaja on silminnäkijä. Apostolit olivat silminnäkijöitä. He olivat Jeesuksen valitsemia, he kuulivat Jeesuksen opetuksen, he elivät Jeesuksen kärsimisen ja kuoleman ja ennen kaikkea heille Jeesus ilmestyi elävänä kuoltuaan. Siitä he todistivat silminnäkijöinä. Näin on tapahtunut, Jeesus ilmestyi meille. Hän elää. Ja tällä kaikella on valtava merkitys jokaiselle ihmiselle – sinullekin. Jumalan suuret teot ovat saaneet täyttymyksensä näissä tapahtumissa.

Tiede ja tieteen harjoittajat ovat myös todistajia. He yrittävät todistaa tieteen keinoin totuuden puolesta, sitä mikä tieteellisesti on totta. Eli keräävät todisteita väitteen tueksi. Tai pyrkivät todisteilla osoittamaan jonkin väitteen vääräksi.

Tieteellisen todistamisen vaatimus on esitetty myös Jumalaan uskoville ihmisille. Ateismi on viime vuosina tullut näkyvämmin esiin julkisessa keskustelussa. Onko Jumalan olemassaolon puolesta esittää todisteita? Onko todisteita Jeesuksen ylösnousemuksesta?

Opetuslapsi Tuomas, epäilijä Tuomas kaipasi jälkimmäiseen kysymykseen konkreettisia todisteita uskoakseen ylösnousemukseen. Ellei hän näe Jeesusta ja tarkista, että hänellä on teloituksesta koituneet haavat käsissä ja jaloissa ja kyljessä, hän ei usko muiden puheita todeksi. Jeesus ilmestyi uudestaan, kuten evankeliumista luimme. Tuomas sai todistuksen ja samalla nuhtelun epäuskosta.

Tänään Jeesus ei enää ilmesty samalla tavalla, onko meidän tyytyminen vain muiden puheisiin. Eräs konkreettinen todiste Jeesuksesta, hänen kuolemasta ja ehkä jopa ylösnousemuksesta on hänen hautaamisessa käytetyt käärinliinat. Ne ovat tallessa vielä 2000 vuoden jälkeen. Itse asiassa juuri tänään tuo käärinliina on näytteillä Torinossa yleisölle kymmenen vuoden tauon jälkeen. Kangas on yli 4 metriä pitkä ja runsaan metrin leveä. Se on varmasti hämmästyttävin yksittäinen kangas koko maailmassa. Sitä on tutkittu tieteellisesti hyvin paljon. Erikoisinta kankaassa on se, että siihen on käsittämättömällä tavalla muodostunut ristiinnaulitun miehen kuva – koko vartalokuva edestä ja takaa. Se näkyy paljaalla silmällä kun kangasta katsoo muutaman metrin päästä. Parhaiten kuva tulee esille valokuvan negatiivikuvasta. Kuvaa ei ole maalattu. Sen syntymekanismia ei lukuisista tutkimuksista huolimatta ole pystytty selvittämään.

Liinassa näkyy juutalaisen miehen ruoskimisen ja ristiinnaulitsemisen jäljet – aidompana ja realistisempana kuin mikään keskiaikainen väärentäjä osaisi esittää. Siinä näkyy naulan jäljet käsissä ja jaloissa, kylkihaava ja otsan verijäljet piikkikruunusta. Kaikki kuvassa näkyvä käy yksiin evankeliumin todistuksen kanssa. Liinassa on verta, jonka veriryhmä ja dna on pystytty selvittämään, josta käy ilmi juutalainen syntyperä. Liinassa on siitepölyjäämiä vain Palestiinassa kasvaneista kukista, siinä on mikroskooppisia kalkkikivihiukkasia – sellaisesta kivimateriaalista, jota käytettiin Palestiinan hautakammioissa. Liina on kudottu erikoisella tavalla, jota on aikaisemmin löydetty vain Palestiinan alueen haudoista… jne. jne. Mitä enemmän tiede on kehittynyt, sen vakuuttavampia tuloksia liinasta on saatu – siis sekä historiallinen tietämys Jeesuksen ajasta ja luonnontieteelliset kokeet ja tulokset, jotka sijoittavat liinan ja siinä näkyvän hahmon Palestiinaan Jeesuksen aikaan.

Liinaa on tutkittu tieteellisesti useita kertoja. Siinä on käytetty nykyajan huippumittauslaitteita – parempia kuin CSI-tvsarjassa. Lukuisat tutkijat eri aloilta ovat selvittäneet pienimpiä hiukkasia myöten kankaan saloja. Lopullinen todiste joidenkin tutkijoiden mukaan oli 1980-luvulla tehty radiohiiliajoitus. Kankaasta otettiin näyte, jonka piti todistaa liina keskiaikaiseksi väärennökseksi. Mutta se ei ollut lopullinen totuus. Näytettä ei ollut otettu hyvin. Liinaa on vuosisatojen aikana myös paikkailtu taidokkaasti, se on ollut tulipalossa. Näyte oli otettu tällaisesta paikkakohdasta ja hiiliajoitus näytti sen iän oikein – 1300-luvulla. Mutta uudet tarkemmat radiohiiliajoitukset sijoittavat liinan Jeesuksen aikaan. Monet muutkin todisteet puhuvat liinan aitouden puolesta. Onkin sanottu, jos siinä olisi kuva kenestä tahansa muusta kuin Jeesuksesta, epäilystä liinan aitoudesta ei olisi koskaan esitetty, todisteet ovat niin runsaat. – Ja sitä liinaa on todellakin tutkittu ja moni olisi halunnut todistaa sen väärennökseksi. Sillä niille, jotka eivät usko Jeesukseen, liina on kiusallinen vaatekappale. Lyhyen saarnan aikana ei ole mahdollista syventyä enempää tämän todisteen saloihin.

Mielenkiintoista on kuitenkin vielä todeta, että kaikista maailman kankaista, juuri tähän kankaaseen on muodostunut kuva, jossa näkyy evankeliumien kuvausten kanssa yhtäpitävästi Jeesuksen koko kärsimyshistoria. Tämän lähemmäs ei historiallista Jeesusta voi päästä.

Liinan aitouteen uskovat sanovat, että kuva on syntynyt samalla hetkellä kun Jeesus heräsi kuolleista ja vaihtoi maallisen olemuksensa kirkkauden ylösnousemusruumiiseen. Onko tässä liinan kuvassa riittävästi todistetta aikamme ’epäilijätuomaksille’? Nimittäin Tuomaan tavoin he voivat nähdä tuossa kankaassa Jeesuksen haavat käsissä ja jaloissa. Tällaiset todisteet voivat herättää mielenkiinnon. Lopullisia todisteita Jumalasta tai ylösnousemuksesta ei kuitenkaan tieteen keinoin voida esittää. Jumala jää todisteiden ulkopuolelle uskon asiaksi.

Jeesukseen uskovien todistus ei pyri kuitenkaan todistamaan Jumalan tai Jeesuksen olemassaoloa. kristittyjen todistus on jotakin muuta. se ei ole tieteellinen todistus, vaan enemmänkin oikeudessa tapahtuvan todistuksen kaltainen. Me olemme silminnäkijöitä. Me olemme parhaita asiantuntijoita omassa elämässämme ja todistuksemme liittyy siihen, mitä meille on tapahtunut. Jeesus ei ole ilmestynyt minulle samalla tavalla kuin opetuslapsille. Siinä mielessä uskon näkemättä. Vaikka uskon näkemättä, en usko sokeasti. Uskosta ei tule kantava voima elämässä, jos sitä ei koetella ja hyväksi havaita. Minulla on toisenlaisia perusteita uskolle.

Siksi voin toimia todistajana: Minä olen saanut syntini anteeksi. Minä olen saanut taivaallisen isän rakkauden. Sisäiset lukot ovat avautuneet. Epävarmuus ja epätoivo on vaihtunut iloon. Olen löytänyt elämän syvyysulottuvuuden. Olen löytänyt Jumalan ja rauhan sielulleni. Ja vaikka rauha joskus olisikin kateissa, tiedän mistä se jälleen löytyy: Jumalan sanasta ja rukouksesta.

Sinäkin huomaat tai olet ehkä jo huomannut samanlaisen muutoksen elämässäsi, kun et enää etsi todisteita Jumalan olemassaolon puolesta, vaan etsit puolustusta omalle olemassaolollesi ja tarkoitusta. Kysyt hyväksyykö Jumala elämäni vaikka siinä on paljon rumia jälkiä.- ei ruoskan tai naulan jälkiä, kuten Jeesuksen käärinliinassa, vaan synnin ja syyllisyyden jälkiä, joiden tähden minulla ei olisi oikeutta vaatia Jumalalta yhtään mitään. Kuitenkin hän on katsonut puoleeni ja lähettänyt Jeesuksen minua pelastamaan. Hänen uhrautuvasta rakkaudestaan myös käärinliinan kuvat kertovat ja todistavat: Jumalan rakkaudesta syntistä kohtaan.