”Ohjauksellisen avun tarve työelämässä on huutava”

KM Elina Raution tuore väitöskirja esittelee avaimia oman kutsumuksen pohdintaan.

Rautio on kokenut kantapään kautta, ettei uran ja kutsumuksen löytyminen ole aina helppoa. Hän on itse vaihtanut ammattia luokanopettajasta toimittajaksi ja kouluttajaksi. Kouluttajana hän on puolestaan tutustunut omaa uraansa pohtiviin ihmisiin, niin työttömiin kuin uranvaihtoa suunnitteleviinkin.

Raution väitöskirja Avaimia sisäiseen vahvistumiseen: Elämän avaimet –koulutus ohjausinterventiona on toimintatutkimus, joka yhdistää teoriaa ja käytäntöä.

Koska Rautio on itsekin toiminut työelämävalmentajana, aihepiiri kiinnosti häntä ammatillisessa mielessä. Tutkimuksen kohderyhmänä oli puolestaan neljä seurakuntaa, joiden kokemuksia Elämän avaimista Rautio tutki.

Raution mukaan ohjauksellisen avun tarve on tänä päivänä työelämässä ja yhteisöissä yleensä huutava. Työelämän rakenteelliset muutokset, urbaani tilapäisyys, vaihtoehtojen kasvaminen ja epävarmuus ovat tuoneet haasteita yhteiskunnallisen paikan löytämiseen. Nykyihminen pohtii entistä enemmän omaa identiteettiään ja kyselee: kuka olen ja mistä tulen?

Väitöskirjatutkimus antaa viitteitä siitä, että erilaisten ohjauskonseptien keinoin voidaan vaikuttaa sekä työntekijöiden että vapaaehtoisten ja kansalaistoimijoiden voimaantumiseen ja identiteetin vahvistumiseen.

Identiteetin vahvistumisen ja voimaantumisen prosessia edisti tutkimuksen mukaan neljä tekijää: minäkuvan vahvistuminen, vuorovaikutus toisten kanssa, elämän tarkoituksen kokeminen ja myönteinen, rohkaiseva tunneilmapiiri. Näiden osaprosessien käynnistyminen johti sisäiseen vahvistumiseen ja kutsumuksen selkiytymiseen.

Mitä Elämän avaimet tarkoittavat, Elina Raunio?

– Kyseessä on kristilliseen maailmankatsomukseen pohjautuva itsetutkiskeluprosessi. Se on lähtöisin Yhdysvalloista (LifeKeys). Ohjelma sisältää viisi avainta, joiden avulla tutustutaan omaan itseen. Nämä ovat luonnonlahjat, armolahjat, persoonallisuustyypit, arvot sekä sydämen palo.

Miten Elämän avaimet toimivat?

– Käytännössä ohjelmaa voi toteuttaa pienryhmissä, iltakursseina, viikonloppukursseina tai jopa lukupiirityyppisesti. Aluksi pohditaan avainten kysymyksiä itsenäisesti. Sen jälkeen keskustellaan ryhmissä tai tehdään yhteisiä harjoituksia. Ohjelma sopii kaikille, jotka haluavat pohtia omaa kutsumustaan ammatillisesti ja muutenkin elämässä.

Sopiiko ohjelma muualle kuin seurakuntiin?

– Toki tämä saattaa vierastuttaa henkilöä, jolla on ei-kristillinen maailmankatsomus. Toisaalta useimmat avaimet koskettavat kaikkia ihmisiä. Avaimet ovat apuvälineitä, jotka auttavat pohdinnassa eteenpäin. Kurssit ovat alku, kyseessä on elinikäinen prosessi.

Mikä on ohjelman tavoite?

– Se, miten sinut on luotu, kertoo siitä, mitä varten sinut on luotu. Tavoite on siis korostaa jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta ja Jumalan suunnitelmaa jokaisen kohdalla. Samalla mukana on yhteisöllisyys. Emme ole vain itseämme varten, vaan etsimme omaa paikkaamme osana suurta kokonaisuutta.

Voiko avaimista olla apua työnohjauksessa?

– Periaatteessa avaimet auttavat suunnittelemaan työuraa ja elämää, mutta toki avaimia voi soveltaa jossain määrin myös työnohjaukseen. Voimaantuminen ja identiteetin vahvistaminen ovat tärkeitä työnohjauksessakin.

Mitä seurakuntia koskettavia jatkoajatuksia tutkimuksessa avautui?

– Seurakuntien vapaaehtoisilla usein toive ja halu tehdä jotain, mutta mitä? Työntekijät kokevat puolestaan paljon työuupumusta.

– Oman kutsumuksen löytäminen ja selkeytyminen rohkaisee ja auttaa eteenpäin. Alkuun voi päästä yksinkertaisestikin, tarjoamalla mahdollisuus omien vahvuuksien ja päämäärien pohdintaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Elina Raunion väitöskirja tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa perjantaina 9.10.2015. Vastaväittäjänä toimii dosentti Vesa Korhonen Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Tapio Puolimatka Jyväskylän yliopistosta.

Edellinen artikkeliLokakuu on Oulussa ilokuu
Seuraava artikkeliBlair varoittaa: Islamistien ajattelu levinnyt laajalle

Ei näytettäviä viestejä