Ministerit: Oikeuskomissiot eivät ole rinnakkaisia oikeusjärjestelmiä

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja sisäministeri Päivi Räsänen toteavat, ettei Jehovan todistajien niin sanottujen oikeuskomiteoiden toiminnassa ole kyse Suomen oikeusjärjestyksen kanssa kilpailevasta järjestyksestä. Ministerit tiedottivat asiasta tänään torstaina.

– On syytä korostaa, että Jehovan todistajien niin sanottujen oikeuskomiteoiden toiminnassa ei ole kyse Suomen oikeusjärjestyksen kanssa kilpailevasta tai sille rinnakkaisesta järjestyksestä. Niin ei toki voisikaan olla. Muodollisesti näiden komiteoiden toiminta voidaan rinnastaa aatteellisen yhdistyksen jäseniinsä kohdistamiin kurinpito- tai erottamistoimenpiteisiin. On toisaalta selvää, että varsinkin yhteisön jäsenenä pitkään ollut ihminen voi kokea oman, luotetun ja tärkeän yhteisön itseensä kohdistamat toimenpiteet hyvin vakaviksi ja ankariksi, ehkä loukkaaviksikin, ministerit toteavat.

Sisäministeri Päivi Räsänen, joka hallituksessa vastaa myös uskonnollisia yhdyskuntia koskevista asioista, ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson tapasivat 8.5. Jehovan todistajien edustajia ja keskustelivat heidän kanssaan julkisuudessa esillä olleista Jehovan todistajien toimintaa koskevista väitteistä.

Tilaisuudessa ministereille tehtiin selkoa Jehovan todistajien uskonkäsityksistä ja niihin perustuvista yhdyskunnan tavoista ja käytännöistä. Ministerit saivat myös tutustuttavakseen Jehovan todistajien ns. vanhinten kirjan, joka sisältää lähinnä Raamatun lauseilla perusteltuja ohjeita yhdyskunnan niin sanotuille paimenille ja ilmentää osaltaan yhdyskunnan uskonkäsityksiä.

Viime viikolla oikeusministeri Henriksson tapasi Uskontojen Uhrien Tuki ry:n edustajia.

”Jehovan todistajien, kuten muidenkin uskonnollisten yhdyskuntien toiminnassa on noudatettava lakia. Ministerit eivät kuitenkaan ole lainvalvontaviranomaisia eivätkä he siten voi ryhtyä tutkimaan yksittäisiä tapauksia koskevia väitteitä tai epäilyjä mahdollisista lainvastaisista teoista. Tällaiset asiat kuuluvat lain mukaan toimivaltaisille viranomaisille, asiasta riippuen esimerkiksi tietosuoja-, lastensuojelu- tai poliisiviranomaisille”, ministereiden yhteisessä tiedotteessa sanotaan.

Ministerien mukaan uskonnollisissa yhdyskunnissa on kuitenkin otettava vakavasti uskonnonvapauslain säännös perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta.

– Yhteisöissä – niin uskonnollisissa kuin muissakin yhteisöissä – saattaa yksilö joskus jäädä yhteisön oikeuksia ja etuja painottavien ajatusten varjoon. Pidämme siksi tärkeänä, että uskonnollisissa yhdyskunnissa otetaan uskonnonvapauslain säännös perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta vakavasti, ja että yhdyskunnat arvioivat ja tarvittaessa tarkistavat omia käytäntöjään ja tapojaan, ministerit painottavat.

Ilmoita asiavirheestä

Edellinen artikkeliPapit ja kanttorit tyytyväisiä työhönsä – tyytyväisyys lisääntyy iän myötä
Seuraava artikkeliSukupuolineutraalit avioliitot ongelma Suomen tietojärjestelmille

Ei näytettäviä viestejä