Lähetyshiippakunnan papit saivat varoituksia

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on käsitellyt kuuden hiippakuntansa papin toimia Suomen evankelisluterilaisessa lähetyshiippakunnassa. Neljä pappia sai keskiviikkona tuomiokapitulilta varoituksen.

Kapituli katsoi, että pastorit Hannu Lehtonen ja Juha Muukkonen sekä rovastit Lasse Marjokorpi ja Ilkka Perttula ovat toimineet vastoin pappislupausta toimiessaan papillisissa tehtävissä Lähetyshiippakunnassa.

Lisäksi kapituli varasi pastori Juhana Pohjolalle tilaisuuden tulla kuulluksi pappisviran velvollisuuksien ja pappislupauksen rikkomista sekä pappisviran menettämistä koskevassa asiassa kirjallisesti. Pohjola toimii kapitulin mukaan lähetyshiippakunnan hiippakuntadekaanina, kuuluu sen pappiskollegioon sekä työskentelee lähetyshiippakunnan piispan Risto Soramiehen kaitsennassa ja apuna. Asiaa käsitellään elokuussa.

Yhden selvityksessä olleen papin osalta ei ryhdytty jatkotoimiin.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papin toimiminen lähetyshiippakunnan tehtävissä on luterilaisen kirkon piispojen mukaan ilmeisessä ristiriidassa pappislupauksen kanssa. Piispojen mukaan kirkon pappi ei voi kuulua Lähetyshiippakunnan papistoon.

Tähän liittyen julkisuudessa on ollut kysymys siitä, kuuluvatko nyt varoituksen saaneet papit Lähetyshiippakunnan pappiskollegioon.

– Meidän näkökulmastamme he ovat Oulun hiippakunnan pappeja, jotka ovat toimineet Lähetyshiippakunnassa. Toive ja ajatus on, että he rakentaisivat evankelis-luterilaista kirkkoa, Oulun hiippakunnan pappisasessori Juha Rauhala toteaa.

Kapitulin antama varoitus pohjautuu Rauhalan mukaan kirjallisesti papeilta saatuihin vastauksiin ja Lähetyshiippakunnan nettisivujen tietoihin. Kirjallisesti papeilta oli kysytty, missä vastuutehtävissä he Lähetyshiippakunnassa ovat.

Tämän lisäksi heitä kutsuttiin suulliseen kuulemiseen, jossa olisi Rauhalan mukaan kysytty tarkemmin, missä eri papillisissa tehtävissä he toimivat Lähetyshiippakunnassa sekä muun muassa pappiskollegion jäsenyyttä. Kutsutut papit eivät saapuneet suulliseen kuulemiseen. Kutsu suulliseen kuulemiseen ei koskenut pappia, jonka osalta kapituli ei ryhtynyt jatkotoimiin.

Rauhalan mukaan papit katsoivat, että heidän kirjalliset vastauksensa ovat riittäviä.

Miten kirkossa voi tapahtua sellaista, ettei pappi saavu kuulemiseen?

– En tiedä, se on heidän vastattava.

Entä jos he jatkavat toimintaansa Lähetyshiippakunnassa?

– Sitä täytyy kapitulin miettiä, jos jatkavat.

Lue myös: Kirkko selvittää viidentoista pappinsa yhteyttä Lähetyshiippakuntaan

Oulussa selvitetään yhä kuuden papin toimintaa Lähetyshiippakunnassa

Lähetyshiippakunta vihkii pappeja helatorstaina

Ilmoita asiavirheestä
Edellinen artikkeliVirkamiehen kaksoisrooli Virsivisassa närkästytti vapaa-ajattelijat
Seuraava artikkeliLeikkimökkikirkot pysäyttävät tiellä liikkujat Virroilla ja Haapajärvellä

Ei näytettäviä viestejä